Επιπρόσθετες χρεώσεις

Κατανοώντας το τιμολόγιο σας

Οι επιπρόσθετες χρεώσεις είναι χρεώσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά στις αποστολές σας με την ΤΝΤ.

Όταν κάνετε αποστολές με την ΤΝΤ, εφαρμόζονται οι ακόλουθες επιπρόσθετες χρεώσεις:

Επίναυλος καυσίμων

H ΤΝΤ εφαρμόζει σε όλες τις αποστολές έναν κυμαινόμενο επίναυλο καυσίμων, ο υπολογισμός του οποίου βασίζεται σε έναν δείκτη.