Tin tức

GỞI HÀNG B2B only

THỜI GIAN GIAO NHẬN & GIÁ CƯỚC

Sử dụng giá cước và thời gian giao nhận của chúng tôi để có được thông tin chính xác. 

THÔNG TIN GIAO NHẬN

Nhập số vận đơn mà bạn muốn theo dõi vào ô bên dưới và nhấn vào nút xem.


Kiểm tra nhiều đơn hàng

myTNT

Kiểm soát và theo dõi mọi chuyến hàng của bạn chỉ từ một địa điểm.

Bao gồm:
  • Gửi hàng nhanh
  • Xem thông tin gửi hàng các vận đơn khác
  • Xem lộ trình gửi hàng nâng cao
  • Danh bạ địa chỉ

Truy cập tài khoản cá nhân