Dịch vụ đặc biệt

Các giải pháp từ chuyên gia cùng với Hỗ trợ khách hàng mọi thời điểm theo chuẩn. 

Khẩn cấp

  • Vật tư y tế
  • Tài liệu pháp lý

Đảm bảo

  • Hàng dễ vỡ
  • Hàng nhạy cảm với nhiệt độ

Hàng cồng kềnh

  • Thiết bị công nghiệp
  • Hàng hóa đưa từ phía sau

Dịch vụ theo nhu cầu

  • Những nhu cầu hậu cần thực sự đặc biệt
  • Khi những người khác sẽ không làm công việc này

 

Tham gia câu lạc bộ

Hơn một triệu doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và tiền bạc với myTNT