This page is only available in Danish.

Tillægsservices

Læs mere om internationale forsendelser

 

Der er altid forsendelser der kræver særlig opmærksomhed som fx. ekstra dokumentation eller specialhåndtering. Derfor tilbyder TNT en række tillægsservices for at gøre det lettere for dig og for at sikre at din forsendelse kommer frem til tiden og i perfekt stand.

Brændstof- og sikkerhedstillæg

Tillæg er de omkostninger, der ikke er medregnet i de faste priser, men som er obligatoriske og pålægges alle TNT forsendelser.

Tillæg

Forklaring

Kode

Pris i kr.

Brændstoftillæg

Indeksbaseret brændstoftillæg tilføjes alle forsendelser.

FS_

Tjek brændstoftillæg for den aktuelle måned her

Brændstoftillæg for international luftfragt

Tillægget beregnes ud fra afsenderlandet samt destinationen i forhold til hver forsendelse. Gælder for Air Freight services.

FO1: Europe - All
FI2: China - Europe
FI3: ROW - Europe

Gældende brændstoftillæg

Minimumstillægget er baseret på en vægt á 100 kg.

Sikkerhedstillæg (ej ved flyfragt - ved flyfragt se nedenfor)

Tillægget pålægges alle internationale forsendelser.
Dette tillæg er ikke længere en separat linje på din faktura. Sikkerhedstillægget er nu inkluderet i fragtprisen.

 

0,37 kr./kg*, min. 3,75 og max. 75,00 kr./forsendelse

Sikkerhedstillæg ved international flyfragt

Tillægget pålægges alle internationale flyfragtforsendelser

FSS

0,67 kr./kg*, Minimumstillægget er baseret på en vægt á 100 kg.
Der er ikke nogen maksimumgrænse for tillægget.

Manuelle forsendelser og manuelle fakturaer

Vi kan tilbyde manuelle fragtbreve til udfyldelse og/eller tilsende papirfaktura, såfremt du ikke ønsker at booke online eller modtage faktura via e-mail.

Services

Forklaring

Kode

Pris i kr.

Manuelt fragtbrev

Hvis du booker din forsendelse på et manuelt fragtbrev, pålægges et tillæg.

NEC

60 kr./fragtbrev

Manuel faktura

Hvis faktura ønskes tilsendt med posten pålægges et administrationsgebyr.

NEI

40 kr./faktura

Import services

Du kan booke og styre dine importforsendelser via TNTs Express Import Service i myTNT uden tillæg. Hvis man benytter den service, hvor TNTs kundeservice står for booking og opfølgning på transporten af forsendelser - fra afsenderadresse i udlandet til modtager adresse i Danmark, pålægges et servicegebyr.

Services

Forklaring

Kode

Pris i kr.

Modtager betaler

Dette tillæg betales på alle importforsendelser som sendes modtager betaler.

RPF

10% af fragtraten, max. 95 kr./forsendelse

Udvidet transportansvar

Udvidet transportansvar kan dække dine forsendelser mod alle ricisi.

Services

Forklaring

Kode

Pris i kr.

Udvidet transportansvar

Til mere værdifulde varer tilbyder vi forhøjet erstatning i forhold til standardbetingelserne, med op til max. EUR 25.000 pr. forsendelse.

IN

1% af forsendelsens værdi. Min. 135 kr./forsendelse

Afhentning og levering

Uanset hvilket ønske og behov du har for afhentning og levering så klarer vi det. Enkelte priser afhænger af den indgåede aftale.

Services

Forklaring

Kode

Pris i kr.

Yderzoner

Yderzonetillæg dækker ekstra afhentning og leveringsomkostninger til fjerntbeliggende og mindre tilgængelige områder. Liste over postnumre findes her

OOC

4,00 kr./kg*

min. 170 kr./forsendelse

max. 900 kr./forsendelse

Levering til privatadresser

Prisen for forsendelsen er beregnet på, at TNT leverer til firmadresser. En forsendelse, der skal leveres til en adresse, som primært fungerer som et hjem, hvorfra der drives en virksomhed, men hvor offentligheden ikke har adgang til at komme ind, betragtes som en privatlevering.

RES

112 kr./forsendelse

Forkert eller mangelfuld adresse

Hvis en modtagers adresse er ufuldstændig eller forkert, kan vi forsøge at finde den rigtige adresse og afslutte leveringen. I dette tilfælde vil der blive pålagt et tillægsgebyr. Hvis det ikke er muligt at finde modtageren, er vi ikke ansvarlige for manglende levering.

RWA

45 kr./forsendelse

Håndtering af forsendelser

Forsendelser, der overskrider vores standardmål, eller som af andre grunde ikke kan håndteres af vores automatiske transportanlæg, får pålagt et af følgende ekstra håndteringstillæg: Uegnet til transportbånd, Overskrider dimensioner, Ekstra håndtering - emballage, Ekstra håndtering - vægt.

BEMÆRK: TNT opkræver kun et ekstra håndteringstillæg pr. forsendelse. Tillægget vil blive opkrævet efter følgende prioriterede liste:

1) Overskrider dimensioner
2) Uegnet til transportbånd
3) Ekstra håndtering - emballage
4) Ekstra håndtering - vægt 

Services

Forklaring

Kode

Pris i kr.

Prioritet

Du kan vælge prioritet fra afhentning til levering. Din forsendelse mærkes op med vores prioritetsmærkat og får højeste prioritet under hele transporten.

PR

250 kr./forsendelse

Uegnet til transportbånd

Dette gælder, hvis en enhed vejer mindre end 30 kg, og overskrider en af følgende dimensioner:

1,21 m (L) x 0,76 m (B) x 0,76 m (H)

SNC

 

340 kr./forsendelse

Overskrider dimensioner

Dette gælder, hvis en enhed vejer 30 kg eller mere, og overskrider en af følgende dimensioner:

Express: 1,2 m (L) x 1,2 m (B) x 1,5 m (H)
Economy Express og Domestic: 2,4 m (L) x 1,2 m (B) x 1,8 m (H)

SED

410 kr./forsendelse

Ekstra håndtering - emballage

Dette gælder hvis en enhed:

- ikke er komplet emballeret i en ydre forsendelsesbeholder; som ikke er lavet af pap eller andre materialer, inklusive men ikke begrænset til metal, træ, canvas, læder, plastik (hårdt eller blødt), eller ekspanderet polystyren;
- er indkapslet i en ydre forsendelsesbeholder dækket af krympefolie eller strækfilm;
- er rund eller cylindrisk, inklusive (ikke begrænset til) postrør, dåser, spande, tønder, dæk eller trommer;
- er spændt fast ved hjælp af metal, plastik eller stof, eller har hjul (f.eks. cykler), håndtag eller stropper, inklusive forsendelser som er løst indpakket, eller hvor indholdet stikker ud igennem forsendelsesbeholderen;
- kan komme I karambolage med, eller lave skade på andre forsendelser eller vores sorteringssystem

AHP300 kr./forsendelse
Ekstra håndtering - vægtDette gælder hvis en enhed har en faktisk vægt på over 31 kg (men under 68 kg).
Dette gælder ikke for enheder, pakker eller æsker der sendes på en standard palle.
AHW150 kr./forsendelse

Ikke-stabelbar forsendelse

Dette tillæg gælder, hvis en palle eller kasse ikke kan stables i højden på en forsvarlig og sikker måde. Dette tillæg kan opkræves en gang pr. Forsendelse, uanset antallet af ikke-stabelbare paller eller kasser. En forsendelse kan blive pålagt både et ekstra håndteringstillæg og et tillæg for at være ikke-stabelbar. (Bemærk: Det fakturerede tillæg betyder ikke, at man kan booke en ikke-stabelbar forsendelse. Tillægget indeholder ingen garanti på, at de respektive forsendelser muligvis ikke stables på et tidspunkt under transport).

SNS

1520 kr./forsendelse

Book levering med opbevaring

Hvis en forsendelse skal opbevares på modtagerdepotet i mere end en dag på anmodning fra modtageren, vil et gebyr for opbevaring bliver opkrævet for at dække de omkostninger der afholdes af TNT. Gebyret opkræves fra dagen efter ankomst til modtagerdepotet.

ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
STL

< 30 kg 75 kr./dag
> 30 kg 150 kr./dag

Transport af farligt gods

Bortset fra UN 1845 (tøris), UN 3373 (biologisk materiale kategori B) samt UN 3245 (genetisk modificerede organismer) samt lithiumbatterier pakket, mærket og dokumenteret som Sedicon II, er transport af farligt gods på TNTs netværk kun tilladt, såfremt afsenderen har en tilladelse udstedt af TNT. Kontakt TNT for yderligere informationer.

Services

Forklaring

Kode

Pris i kr.

Farligt gods

Dette tillæg gælder for forsendelser, der indeholder fuldt reguleret farligt gods.

HZ

750 kr./forsendelse

Tøris

Dette tillæg gælder for håndtering og transport af forsendelser, der indeholder tøris (UN 1845).

DI

260 kr./forsendelse

Begrænsede mængder

Dette tillæg gælder for forsendelser, som indeholder farligt gods i (ADR) begrænsede mængder (gælder ikke for flytransport).

LQ

260 kr./forsendelse

Undtagne mængder

Dette tillæg gælder for forsendelser, som indeholder farligt gods som undtagelse ved små mængder.

EQ

75 kr./forsendelse

Lithiumbatterier

Dette tillæg gælder for håndtering og transport af forsendelser, der indeholder litiumbatterier i henhold til sektion II i gældende pakkeinstruks (IATA DGR) eller ved særlige bestemmelser (188 - ADR).

LB

40 kr./forsendelse

Biologisk materiale,
kategori B

Dette tillæg gælder for håndtering og transport af forsendelser, der indeholder biologisk materiale, kategori B (UN3373).

BB

75 kr./forsendelse

Fortoldning

TNT tilbyder stort kendskab til specifikke lokale toldregler og mangeårige ekspertise, så du undgår at din forsendelse bliver unødvendigt forsinket.

Services

Forklaring

Kode

Pris i kr.

Fortoldning

Alle ikke-EU forsendelser pålægges et gebyr.

 

Se din aftale for gældende priser

Toldgebyr for UK-EUPålægges forsendelser mellem Storbritannien og Nordirland og EU. Toldgebyret er et fast beløb pr. forsendelse og kan ændres.BXT36,50 kr./forsendelse

Udbetalingsgebyrer

Betaling af told- og afgiftsomkostninger til toldmyndighederne på vegne af kunden.

AOF

Told- og momsbeløb / Told- og momsbetaling
0 - 371,70 DKK / 30% af af told- og momsbeløbet, min 37,50
371,70 - 4.460 DKK / Administrationsgebyr på 111,50
> 4.460 DKK / 2,5% af told- og momsbeløbet

*Faktureringsvægt

Når volumenvægten overstiger den aktuelle vægt, anvendes volumenvægten til at bestemme forsendelsesprisen.

 

Emballage

TNT fører et stort udvalg af kuverter, æsker, kartoner og særlig emballage til medicinske og andre forsendelser. For bestilling kontakt kundeservice.

 

TNT forbeholder sig ret til at foretage ændringer.