Kan man sende farligt gods sikkert?

En kort intro til, hvordan man sender farligt gods.

De varer, du vil sende som du plejer, kan meget vel være klassificeret som farligt gods. Bare rolig, vi har styr på det. Læs videre om, hvad der betegnes som farligt gods, og hvad du kan gøre for at sikre, at din forsendelse er sikker og overholder kravene.

Hvad betegnes som farligt gods?

Det er ikke blot tønder med kemikalier. Det er enhver genstand eller ethvert stof, som kan skade dig, chaufføren, modtageren, andre forsendelser eller miljøet, hvis det ikke håndteres korrekt.

 

Det vil måske overraske dig, at nogle varer såsom aerosoler, parfume eller noget, der indeholder litiumbatterier, f.eks. telefoner eller bærbare computere, betegnes som farligt gods.

Hvor finder jeg yderligere information?

Der er ni klasser farligt gods plus nogle få underklasser. Den klasse, som din forsendelse falder ind under, har indflydelse på, hvordan du skal emballere, mærke og transportere den.

1.   Explosiver
      (Fx fyrværkeri eller nødblus)

2.1. Brændbare gasser
       (Fx aerosoler eller campinggas)

2.2. Ikke-brændbare gasser
       (Fx komprimeret ilt)

2.3. Giftgasser
        (Fx ilt difluorid)

3.   Brandbare væsker
       (Fx opløsningsmidler eller maling)

4.1. Brændbare faste stoffer
        (Fx tændstikker)  

4.2. Spontant brændbare stoffer
        (Fx fosfor) 

4.3. Farlig i våd tilstand
        (Fx calciumcarbid) 

5.1. Brandnærende    
       (Fx kunstgødning)

5.2. Organisk peroxid
        (Fx reparationssæt til fiberglas)

6.1. Giftstoffer
       (Fx pesticider)

6.2. Smitsomme væsker
       (Fx blodprøver eller medicinske prøver)

7.   Radioaktive materialer
      (Fx røgalarmer)

8.   Ætsende væsker
       (Fx blegemidler eller afløbsrens)

9.   Andre typer
      (F.eks. airbags eller magneter, telefoner
        eller bærebare computere)

Er der andre opmærkninger man skal være opmærksom på?

Hvis godset har nogle af de nedenfor viste labels, og du ønsker at sende dette, skal du kontakte os.

                                

Hvor finder jeg flere oplysninger?

Hvis du ikke er sikker på, om din forsendelse er farligt gods, skal du bede producenten eller leverandøren om et sikkerhedsdatablad (MSDS). Hvis det indeholder et UN-nummer, er det farligt gods. Eller du kan kontakte os.

Hvem har ansvaret?

Det er afsenderens ansvar at sørge for, at farligt gods er korrekt deklareret, emballeret og mærket med den rette dokumentation af oprindelsesland, transitland og bestemmelsesland.

 

Vi kan blot gøre det så nemt for dig som muligt at overholde reglerne. Med lidt samarbejde får vi dit farlige gods afsendt på ingen tid.

OK, så hvordan sender jeg farligt gods?

Der er ikke nogen standardprocedure for forsendelse af farligt gods. Det afhænger helt af, hvad du sender. Du kan kontakte vores eksperter ved at trykke på knappen nedenfor. De vil hjælpe dig igennem forsendelsesprocessen.