Společnost TNT Express Worldwide, spol. s r.o. změlnila 1. 8. 2012 svá bankovní spojení pro platby v české i cizí měně. Proveďte, prosím, změnu v nastavení svých plateb.

Název firmy:   TNT Express Worldwide, spol. s r.o.
Registrační složka:   Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1215
Sídlo:   Chrášťany 206, okres Praha - západ, 252 19

IČ: 158 88 959
DIČ po vstupu do Evropské unie: CZ15888959

Bankovní spojení:

ING Bank N.V.
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Měna:                                                 CZK
Číslo bankovního účtu:                        1000503606
Směrový kód banky:                           3500
SWIFT kód banky:                               INGBCZPP
Mezinárodní bank. č. účtu (IBAN):      CZ29 3500 0000 0010 0050 3606

Měna:                                                 EUR
Číslo bankovního účtu:                        1330503609
Směrový kód banky:                           3500
SWIFT kód banky:                               INGBCZPP 
Mezinárodní bank. č. účtu (IBAN):     CZ35 3500 0000 0013 3050 3609