Εξειδικευμένες υπηρεσίες

Εξειδικευμένες λύσεις με υποστήριξη πελατών σε εικοσιτετράωρη βάση, όπως πάντα. 

Επείγοντα

  • Ιατρικό υλικό
  • Νομικά έγγραφα

Προστατευμένα

  • Εύθραυστα αντικείμενα
  • Ευαίσθητα στη θερμοκρασία

Ογκώδη

  • Βιομηχανικός εξοπλισμός
  • Εμπορεύματα που μεταφέρονται με ανυψωτικό

Εξατομικευμένα

  • Πραγματικά μοναδικές ανάγκες εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Όταν άλλοι δεν αναλαμβάνουν τη δουλειά

 

Εγγραφείτε

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο αποστολείς εξοικονομούν χρόνο και χρήματα με το myTNT