This content is only available in Swedish.

Handelsfaktura

Vad du behöver veta

En signerad faktura är absolut nödvändig för tullklarering av varje transport utanför EU:s gränser. En faktura används när varorna ingår i en kommersiell transaktion och/eller avsedd för försäljning. (En proformafaktura kan användas om varorna inte har något kommersiellt värde.)

 1. Namnge dokumentet med ordet "faktura" ("proformafaktura" accepteras inte i vissa länder).
 2. Avsändarens namn och adress, företrädesvis i brevhuvudet.
 3. Importörens namn och adress (tänk på att mottagaren och importören kan vara olika personer eller företag).
 4. Fakturadatum.
 5. Fakturanummer.
 6. Full beskrivning av varje försändelse (katalognummer eller artikelnummer är inte tillräckligt), tullen vill veta vad varje artikel innehåller så beskriv varorna noggrant.
  Beskrivningen "Gåva" är inte godtagbar då det inte beskriver försändelserns innehåll.
  Här ser du en lista på ej godkända och godkända godsbeskrivningar.
 7. Specificera ursprungsland (där varorna tillverkades) för varje försändelse.
 8. Statistiskt nummer/HS-nummer (varukod) på fakturan är ett krav från Tullverket. Saknas statistiskt nummer är TNT tvungna att ställa kvar godset, vilket innebär förseningar.
  EORI-nummer krävs i tulldeklarationen. Saknas EORI-nummer så tar inte Tulldatasystemet, TDS emot deklarationen. Se tullverkets information om EORI-nummer.
 9. Antal kollin i varje försändelse.
 10. Se till att det tydligt framgår vilken valuta du använder när du anger värdet på godset.
 11. Varornas verkliga värde och valuta måste alltid stå med och det oavsett om sändningen är för försäljning eller ej. Ange det totala värdet på varorna som täcks in av fakturan.
 12. Leveransvillkor (Terms of delivery) är en kombination av tre bokstäver (Incoterms) som anger vem av parterna som bär risken för godset under transporten och var/när den övergår från säljaren till mottagaren, exempelvis ’EXW´,’FCA’, CPT’ ’DAP’ eller annan. Är du osäker, läs mer här:
  http://www.chamber.se/importhandboken/internationella-transporter.htm
 13. Ange bruttovikten på godset som anges på fakturan, tillsammans med antal kollin försändelsen består av, förpackningsmaterialet som skyddar varorna under transport är skillnaden mellan brutto- och nettovikt.
 14. Inkludera följande påstående: "Jag intygar att den här informationen är korrekt och fullständig enligt min vetskap”. På engelska: "I declare all of the information to be true to the best of my knowledge".
 15. Fakturan måste vara signerad och daterad

 

Övrig information om hur du underlättar klareringen och undviker förseningar.

Anledning till export (försäljning, gåva, reklam, prover, gods för reparation osv.) Detta för att TNT skall ha möjlighet att exportdeklarera sändningen korrekt.

Inkludera följande påstående: "Vi intygar att den här fakturan visar fullständigt värde för varorna och att ytterligare fakturor inte kommer att utfärdas”. På engelska: "We certify that this invoice shows the full value of the goods and that a further invoice will not be issued".

Om din originalfaktura inte är på engelska, inkludera en handelsfaktura som har översatts till engelska, det sparar tid i tullen.

Obs: Tullkraven kan variera från land till land och ändras utan föregående varsel.

> Läs mer om Tull och Exportkontroll
> Läs mer om våra Tulltjänster