Handelsfaktura

Gör rätt för en snabb transport

Nyckeln till en smidig tullhantering är en komplett och korrekt faktura. Tullmyndigheterna behöver den för att bedöma eventuella skatter och avgifter. En korrekt ifyllld faktura minskar risken för förseningar.

 

Varukoder/HS-nummer

Varukoder (kallas även HS-nr) krävs för alla internationella försändelser som måste genomgå tullklarering. Koderna upplyser tullen om exakt vilken typ av gods som förs in I landet. Genom att se till att varukoden är synlig på din handelsfaktura kan du enkelt undvika förseningar – och oväntade avgifter.

 

Sök varukod / HS-nummer

En fakturamall

Att hjälpa dig att slutföra din faktura, har vi förberett en användarvänlig mall. Fakturan bör vara på engelska.
Obs! Mallen tillhandahålls för att vägleda våra kunder. Slutförande och inlämning av fakturan åligger den som undertecknar fakturan.

Det viktigaste på fakturan

Vad finns I din försändelse?

 

Godsbeskrivning

Detta ger tullmyndigheterna en tydlig indikation på vad som finns i din försändelse. Beskrivningen ska förklara vad det är för något, vad det är gjord av och vad det används för (i förekommande fall). Den ska vara tydlig och beskriva alla föremål som ingår i försändelsen.

 

Harmoniserad Varubeskrivning / Varukod

Den harmoniserade varubeskrivningen (HS-koden) klassificerar varorna så att tullmyndigheterna kan beräkna vilka skatter, avgifter och kontroller som kan tillkomma. För en problemfri transport skall en varukod anges.

$

Ange rätt värde på din försändelse

Även om varan är ett varuprov, gåva eller en retur, har den fortfarande ett värde (åtminstone produktionskostnaderna). Värdet bör vara så korrekt som möjligt. Om tullen ifrågasätter din värdering, kan det leda till förseningar och straffavgifter. Ett ytterligare tips, ange varuvärdena i den valuta som du anger på fakturan.

Ursprungsland

Här beskrivs var varorna tillverkats. Det kan skilja mot där varorna skickar från. I vissa fall krävs ett ursprungsintyg. Ytterligare information om ursprungsintyg hittar du på Handelskammarens hemsida.

Välj rätt incoterms/leveransvillkor

Leveransvillkor (Terms of Delivery) är en kombination av tre bokstäver (Incoterms) som skall anges på varje faktura. Incoterms® 2010 är en globalt erkänd standard som fastställts av International Chamber of Commerce. Leveransvillkoren visar vilken part av köparen eller säljaren som är ägaren av varorna under hela transporten.

Om du har ett köpeavtal så skall leransvillkoret enligt Incoterms nämnas där. Om du inte har ett köpeavtal , måste du välja ett av de Incoterms som gäller för din försändelse för vid transport på land eller med flyg. Till exempel DAP (Delivered vid Place), som innebär att du som avsändare betalar för transporten, men mottagaren är ansvarig för skatter och avgifter.

En smidig tullhantering

Nu vet du hur du får en smidig tullhantering med en korrekt faktura. Du kan fylla i din egen eller spara tid och använda vår fakturamall.