Exportkontroller och sanktioner

Hur man följer sanktioner och exportbestämmelser

 

Transporter av varor till vissa länder påverkas av exportkontroll och pågående internationella sanktioner baserat på typ av varor, ursprung och destinationsland, eller de parter som är involverade i transaktionen.

Medan TNT täcker de flesta länder som för närvarande är föremål för internationella sanktioner, arbetar vi alltid i enlighet med regler och sanktioner införda av FN, EU, USA och andra länder. Se Allmänna Transportvillkor och hanteringen av strategiska objekt och sanktionerade destinationer nedan för information om hantering av begränsad, men laglig, handel. 

Nekade parter

Listor över nekade parter är en del av internationella sanktionsförordningar och krav om exportkontroll. TNT accepterar inte försändelser till eller från enskilda personer eller enheter som betecknas som nekad part.
 

Användbara länkar:


Strategiska objekt

Strategiska objekt har militära eller dubbla användningsområden, som kan användas för både civila och militära ändamål. TNT klassificerar inte några strategiska objekt, detta är exportörens ansvar. Vår serviceförmåga varierar efter plats men kräver alltid tydlig information om tillämpliga licenser. Vänligen kontakta Kundservice för mer information.


Användbara länkar:


Sanktionerade destinationer

För att följa internationella sanktioner har TNT ställt in vissa tjänster eller genomfört ytterligare krav för transport. Nedan finns en översikt per land av varje sanktionsprogram som påverkar TNT:s service.
 

Användbara länkar:

 

Iran

- Ingen service från och med 1 april 2016

- TNT betjänar inga iranska ambassader eller konsulat någonstans i världen

 

Krimhalvön

- Ingen service från och med 1 april 2016

 

Kuba

- Ingen service för tilllfället

- TNT betjänar inga kubanska ambassader eller konsulat någonstans i världen

 

Nordkorea

- Ingen service för tilllfället

- TNT betjänar inga nordkoreanska ambassader eller konsulat någonstans i världen

 

Ryssland

EU och USA har infört sanktioner mot Ryssland. Följande krav måste efterlevas:

- militära varor accepteras inte för transport till eller från Ryssland
- inga varor med dubbla användningsområden accepteras för export till militära slutanvändare i Ryssland
- varor på listan för olje- och gasrelaterad utrustning kräver exportlicens till Ryssland. Se listan här.

 

Sudan

- Ingen service från och med 1 april 2016

- TNT betjänar inga sudanesiska ambassader eller konsulat någonstans i världen

 

Syrien

- Ingen service för tilllfället

- TNT betjänar inga syriska ambassader eller konsulat någonstans i världen

 

Information in English

Export regulations in English on TNT's generic site