Exportkontroller och sanktioner

Hur följer man sanktioner och exportbestämmelser?

 

Transporter av varor till vissa länder/territorier påverkas av exportkontroll och pågående internationella sanktioner baserat på typ av varor, ursprung och destination, eller de parter som är involverade i transaktionen.

Medan TNT täcker de flesta länder/territorier som för närvarande är föremål för internationella sanktioner, arbetar vi alltid i enlighet med regler och sanktioner införda av FN, EU, USA och andra länder/territorier. Se Allmänna Transportvillkor och hanteringen av strategiska objekt och sanktionerade destinationer nedan för information om hantering av begränsad, men laglig, handel.

Nekade parter

Listor över nekade parter är en del av internationella sanktionsförordningar och krav om exportkontroll. TNT accepterar inte försändelser till eller från enskilda personer eller enheter som betecknas som nekad part.
 

Användbara länkar:


Strategiska objekt

Strategiska objekt har militära eller dubbla användningsområden, som kan användas för både civila och militära ändamål. TNT klassificerar inte några strategiska objekt, detta är exportörens ansvar. Vår serviceförmåga varierar efter plats men kräver alltid tydlig information om tillämpliga licenser. Vänligen kontakta Kundservice för mer information.


Användbara länkar:


Sanktionerade destinationer

För att följa internationella sanktioner har TNT ställt in vissa tjänster eller genomfört ytterligare krav för transport. Nedan finns en översikt per land av varje sanktionsprogram som påverkar TNT:s service.
 

Användbara länkar:

Information in English

Export regulations in English on TNT's generic site