Brandstoftoeslag

Brandstoftoeslag

Als gevolg van voortdurende schommelingen van de prijs van de brandstof, geldt bij TNT een index gebaseerde brandstoftoeslag voor alle zendingen. Deze aanpak biedt onze klanten een transparante berekening van de brandstofkosten, waarbij de brandstoftoeslag stijgt of daalt in overeenstemming met de bewegingen in de brandstofprijzen.

Huidig tarief van de brandstoftoeslag:

3 december 2017 - 30 december 2017: 14,50%
29 oktober 2017 - 2 december 2017: 14,00%
1 oktober 2017 - 28 oktober 2017: 13,75%
3 september 2017 - 30 september 2017: 13,25%

De geïndexeerde toeslag is gebaseerd op de "London Brent Crude oil spot price". De toeslag wordt maandelijks aangepast op basis van een afgerond gemiddelde van de constante prijs voor een vat ruwe olie, zoals deze wordt gepubliceerd door de Wereldbank. Klik hier om de laatste data van hun website te downloaden. Ruwe olie is het basismateriaal voor de productie van vliegtuigbrandstof en vrachtwagen diesel. Dit wordt voor Europa, waar TNT beschikt over een uitgebreid netwerk voor lucht- en wegvervoer, als een eerlijke indexbasis beschouwd.

Wees u ervan bewust dat de gehanteerde index voor de berekening van de brandstoftoeslag steeds van één maand ervoor is. De maandelijkse gemiddelde brandstofprijs van april zal bijvoorbeeld in de tweede week van mei worden gepubliceerd en in de brandstoftoeslag van juni worden verrekend.

 

TNT past de brandstoftoeslag maandelijks aan op basis van de London Brent Crude oil spot price, volgens onderstaande schaal:

TNT behoudt zich het recht voor om de index en de tabel voor de berekening van de brandstoftoeslag te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Zowel het bedrag als de duur van de toeslag zullen door TNT naar eigen goeddunken worden bepaald.

 

Gelieve regelmatig na te gaan of deze website updates bevat.