Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze TNT world wide web site ("TNT site") is onderhevig aan onderstaande voorwaarden. Het gebruik van deze Site houdt automatisch de volledige aanvaarding van deze voorwaarden in.

De informatie over TNT Express N.V. en zijn filialen of zustermaatschappijen (gezamenlijk “TNT”), alsook over de op deze Site vermelde producten en diensten, is onderhevig aan volgende voorwaarden:

De informatie op deze website is beschikbaar ‘zoals ze is’. TNT geeft geen garanties of verklaringen over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze TNT Site. Noch TNT, noch één van zijn onderaannemers of werknemers, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, incidentele, indirecte schade, gevolgschade of boetes ten gevolge van de toegang tot de TNT Site of het gebruik van informatie die op de TNT Site staat vermeld.

 

TNT, noch één van zijn onderaannemers of werknemers, kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van verlies van gebruik, gegevens of winst, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of de prestaties van software, documenten, het (niet) verlenen van diensten, of van informatie beschikbaar via de TNT site.

 

TNT doet al wat redelijkerwijze mogelijk is om virussen van de TNT Site te bannen. Toch kunnen virussen niet volledig worden uitgesloten. TNT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen. We raden u dan ook aan om alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen vooraleer informatie van de TNT Site te downloaden.

 

Door het doorsturen van om het even welke communicatie of materialen naar de TNT Site, of het posten ervan op de TNT Site, gaat u ermee akkoord dat TNT uw communicatie of materialen kan gebruiken voor om het even welk doeleinde, waaronder reproductie, overdracht, publicatie, uitzending of plaatsing. Wat betreft uw persoonlijke gegevens, wordt verwezen naar het Privacybeleid van TNT.

 

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, handelsmerken en merknamen op de TNT Site behoren toe aan TNT Holdings B.V.. Geen rechten van welke aard ook worden in licentie gegeven of toegewezen of gaan over op personen die toegang hebben tot deze informatie.

 

Elke persoon die om het even welke communicatie naar de TNT Site of naar de eigenaars van deze Site stuurt, is aansprakelijk voor de waarheidsgetrouwheid en de juistheid van de inhoud van deze communicatie.

 

TNT kan deze gebruiksvoorwaarden aanpassen. U gaat ermee akkoord aan dergelijke aanpassingen onderhevig te zijn. Om de huidige voorwaarden waaraan u gebonden bent te kennen, dient u deze pagina bijgevolg bij elk bezoek aan de TNT Site te raadplegen.

 

© 2011 TNT Express N.V.

C&C Express Ltd is not an agent of TNT Holdings B.V. or TNT Express Holdings B.V. or any of their respective subsidiaries or affiliates but an independent contractor operating under a Joint Operating Contract Agreement and licenced to use the TNT logo.