Veilig transport

Uw goederen zijn in veilige handen

Onze wereldwijde en lokale veiligheidsteams zorgen voor de hoogste veiligheidsnormen vanaf het moment dat we uw zending ophalen tot het moment van levering, waar dan ook.

TNT streeft voortdurend naar verbetering van haar veiligheidsdiensten door te focussen op maatregelen die de kans op blootstelling aan misdaad en terrorisme voorkomen. Ter bescherming van onze medewerkers, onze bezittingen en de goederen van onze klanten.

Ons veiligheidsteam

Op wereldwijd niveau heeft TNT een beveiligingsteam dat zich concentreert op veiligheid in brede zin. Daaronder valt het ontwikkelen en uitvoeren van een Security-strategie en veiligheidsnormen, het ontwikkelen van systemen en het uitvoeren van Security-performancemanagement. Maar ook het delen van ervaringen, het beheer van luchtvaart veiligheidsvoorschriften, het ondersteunen van veldteams en het aanbieden van één contact voor onze strategische klanten.
 

De verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt bij de TNT Global Customs and Security Director die rechtstreeks rapporteert aan de Global Network Operations Managing Director van TNT. Elke operationele eenheid en elk land heeft een organisatie om normen en risico's op lokaal niveau te beheren.
 

In gebieden met een hoog risico heeft TNT extra veiligheidsmaatregelen waaronder controle-centra, GPS, begeleiders, verbeterde lokatie-controle, enz. Ter bescherming van haar medewerkers, bezittingen en goederen van klanten beperkt TNT zich in de gedetailleerdheid van haar veiligheidsregelingen.

 

Richtlijnen veilig transport

TNT is actief lid van een aantal wereldwijde organisatie die werken aan zowel douane- als veiligheids-initiatieven. We werken voortdurend met regelgevende instanties en collega’s in de industrie voor een betere beveiliging in de toeleveringsketen. Daarnaast heeft TNT interne veiligheidsprogramma's, richtlijnen, processen en systemen met inbegrip van:

 

 • Security training
  Beveiliging is een onderdeel van de introductie opleidingen voor alle nieuwe collega’s. Voor relevante functies worden specifieke trainingen zoals Drivers' Security Awareness aangeboden. Op deze kennis vindt voortdurende bijscholing plaats.
 • EmployeeScreening van medewerkers en onderaannemers
  TNT past beleid toe om haar medewerkers en onderaannemers te screenen in overeenstemming met de lokale wetgeving.
 • Risicobeoordelingen van routes
  TNT heeft een risicobeoordelingsproces voor routes. Dit zorgt ervoor dat alle routes, nieuwe en bestaande, periodiek beoordeeld worden op veiligheidsrisico’s.
 • Veilige opslag in transit
  TNT gebruikt richtlijnen die ervoor zorgen dat alle locaties veilig zijn wanneer de locatie gesloten is.

Certificaten

TNT heeft veiligheidsnormen standaard in het netwerk ingevoerd die alle aspecten van veiligheid bevatten, inclusief de beveiliging van voertuigen, de controle bij toegang, CCTV, persoonlijke bewaking, alarmsystemen, opleiding enz. De basis TNT veiligheidsnormen zijn gebaseerd op “the Transported Asset Protection Association (TAPA) ‘C’. TNT heeft echter meer dan 100 belangrijke hubs en depots wereldwijd die TAPA ‘A’ gecertificeerd zijn. TNT beschikt bovendien over veel meer locaties, waaronder alle TNT-depots in de Benelux, die TAPA ‘A’ hebben als standaard niveau. De beveiligingsniveaus voor alle locaties binnen het TNT netwerk zijn gebaseerd op de resultaten van de risicobeoordelingen en waar relevant worden risico-beperkende veiligheidscontroles uitgevoerd.
 

TNT werkt volgens de normen van verschillende douane geleide ‘secure supply chain’ programma's over de hele wereld. Dit blijkt uit de US Customs-Trade Partnership Against Terrorsm (C-TPAT) certificering (goedgekeurd door de US Customs Border and Protection in de Verenigde Staten samen met C-TPAT buitenlandse geldigverklaring statuut) en de 25 Europese entiteiten  die de goedgekeurde certificering van Authorized Economic Operator (AEO) hebben.
 

TNT heeft ook AEO goedgekeurd certificeringen in Noorwegen, Zwitserland en Taiwan, de Secure Trade Partnership + (STP +) in Singapore, en Partners in Proection (PIP) in Canada. TNT richt zich op alle relevante nationale douane en veiligheid supply chain-programma's die worden uitgevoerd om voortdurend een veilige supply chain service te bieden.

 

Aviation security

TNT heeft een beveiligingsprogramma voor luchtvracht ontwikkeld dat focust op de continue verbetering en ontwikkeling, rekening houdend met de meest recente voorschriften en technologische vooruitgang. En heeft ook een proces van ‘best practices’ ingevoerd. TNT speelt een actieve rol in discussies met toezichthouders en industrie organen ter verbetering van de veiligheidsnormen in de luchtvaart wereldwijd.