Factură comercială

Pregătiți-vă pentru tranzit rapid

O factură comercială completă și corectă este cheia unui proces de vămuire rapid. Autoritățile vamale au nevoie de aceasta pentru a calcula eventualele taxe vamale. Completarea corectă a facturii reduce riscul apariției întârzierilor.

Șablon factură comercială

Pentru a vă ajuta să completați factura dumneavoastră comercială, am realizat un șablon ușor de utilizat. Vă rugăm să rețineți: acest șablon este oferit clientului în scop orientativ. Completarea și transmiterea facturii comerciale constituie responsabilitatea persoanei juridice semnatare.

Conţinut minim obligatoriu într-o factură comercială

Ce conține expedierea dumneavoastră?

 

Descrierea bunurilor

Această rubrică arată clar autorităților vamale ce conține expedierea dumneavoastră. Descrierea trebuie să conțină explicații despre ce produs este, din ce este fabricat și ce scop are (dacă este cazul). Descrierea trebuie să fie clară și să indice toate articolele conținute în expediere.

 

Coduri vamale de tarife armonizate

Prin codurile vamale (codurile din SA), bunurile sunt clasificate astfel încât autoritățile vamale să știe ce comisioane și ce controale să aplice. Includerea unui cod vamal este opțională, dar dacă se realizează, formalitățile vamale se pot face mai repede.

$

Stabiliți cu exactitate valoarea expedierii dumneavoastră.

Chiar dacă articolul conținut este o mostră, un cadou sau un produs returnat, acesta are o valoare echivalentă cu cel puțin costurile sale de producție. Această valoare trebuie să fie stabilită cât mai exact posibil. Dacă autorităţile vamale pun la îndoială valoarea stabilită de dumneavoastră, pot interveni întârzieri şi penalităţi. O altă sugestie este ca lista valorilor bunurilor să fie în moneda pe care aţi specificat-o pe factură.

Ţara de origine

Aceasta arată unde au fost fabricate bunurile. Acest loc poate fi diferit de locul de unde sunt bunurile expediate. În anumite cazuri, este necesar un Certificat de Origine. Pentru mai multe informaţii cu privire la Certificatul de Origine, vă rugăm contactaţi Camera de Comerţ din teritoriul dumneavoastră.

Alegeţi corect termenii Incoterms

Pe fiecare factură comercială trebuie să completați Termenii de Vânzare (Incoterms). Incoterms® 2010 este un standard global recunoscut, stabilit de Camera Internațională de Comerț. Acești termeni permit autorităților vamale să identifice proprietarul expedierii, în oricare moment al transportului.

Dacă aveţi un contract de vânzare/cumpărare, în acesta vor fi specificaţi termenii Incoterms. Dacă nu aveți un contract de vânzare/cumpărare, trebuie să alegeți termenii Incoterms care se aplică expedierilor dumneavoastră pentru transportul terestru sau aerian. De exemplu, DAP (Delivered at Place - livrare la locul menționat) înseamnă că dumneavoastră, în calitate de expeditor, plătiți transportul, dar destinatarul este responsabil pentru taxe și comisioane.

Trecerea fără probleme prin vamă

Acum puteți vedea cum se trece prin vamă fără probleme, cu o factură comercială corect întocmită. Puteți să întocmiți dumneavoastră o factură, sau puteți să câștigați timp și să utilizați șablonul nostru de factură comercială.

Prin vizitarea și utilizarea acestui site, sunteți de acord cu cookie-urile utilizate de către TNT și partenerii săi. Aflați mai multe