Notificare privind confidențialitatea TNT

Încrederea dumneavoastră este importantă pentru noi. Din acest motiv vă protejăm informațiile și le utilizăm cu responsabilitate, în timp ce continuăm să furnizăm serviciile excelente pe care le așteptați de la TNT Express B.V și de la grupul său operațional, filialele și diviziile sale, (denumite în continuare „TNT”). La TNT, ne-am angajat să vă protejăm confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal. TNT a creat această Politică de confidențialitate pentru a vă prezenta modul în care TNT colectează și utilizează datele cu caracter personal.

Ultima actualizare: mai 2018

1. Această Notificare privind confidențialitatea vi se aplică?

Notificarea privind confidențialitatea vi se aplică dacă sunteți client TNT, destinatarul unui colet TNT, un furnizor TNT sau în cazul în care contactați TNT, de exemplu, accesând www.tnt.com, utilizând rețelele de socializare sau dacă primiți e-mailuri de la TNT. Site-urile noastre web sunt adresate publicului general și nu sunt adresate copiilor. Nu colectăm cu bună știință sau intenționat date cu caracter personal de la copii cu vârsta sub 16 ani. Dacă aveți sub 16 ani, vă rugăm să nu ne trimiteți date cu caracter personal și să rugați un părinte sau un tutore să vă ajute. În cazul în care credeți că au fost dezvăluite de către copilul dumneavoastră informații cu caracter personal care vă pot identifica, contactați-ne la dataprotection@tnt.com și le vom elimina.

2. Ce informații colectează TNT?

Pentru desfășurarea activităților de afaceri și oferirea serviciilor sale, TNT trebuie să prelucreze date cu caracter personal. „Datele cu caracter personal” sunt orice informații care pot fi utilizate direct sau indirect pentru identificarea unei persoane fizice. Dumneavoastră oferiți cele mai multe date cu caracter personal direct către TNT, de exemplu:

 • Informații de contact. Cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon;
 • Informații financiare. Cum ar fi numărul contului bancar, starea plăților, facturi;
 • Număr de identificare. Cum ar fi numărul carnetului de conducere;
 • Informații despre cont. Detalii despre conectare, inclusiv adresa și parola dumneavoastră de e-mail și alte informații furnizate în cont;
 • Informații privind expedierile și serviciile. Cum ar fi numărul de urmărire a expedierii, informații despre rutarea expedierii, date despre locație, starea expedierii, locația de livrare, tipul de ambalare, numărul de bucăți, greutatea, imaginea coletului și informații personalizate; 
 • Informații privind utilizatorul și preferințele acestuia. Cum ar fi sumele expedierii, reclamațiile, istoricul achizițiilor și activitățile comerciale conexe, comunicarea, informațiile din sondaje și preferințe de achiziție.

3. De ce TNT prelucrează datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal vor fi colectate, utilizate, stocate sau prelucrate dacă este necesar, în cadrul infrastructurii responsabile, eficiente și eficace pentru gestionarea afacerilor a TNT. Prelucrăm datele cu caracter personal deoarece este necesar să ne îndeplinim obligațiile contractuale cu dumneavoastră, să ne respectăm obligațiile legale sau pentru alte interese legitime de afaceri ale TNT, pentru a vă oferi servicii de expediere, de calitate și sigure. Mai exact, TNT utilizează datele cu caracter personal pentru următoarele activități:

 • Dezvoltarea produselor, cercetarea și îmbunătățirea produselor și/sau a serviciilor TNT. TNT prelucrează datele cu caracter personal atunci când este necesar, pentru dezvoltarea și îmbunătățirea produselor și/sau a serviciilor TNT, pentru cercetare și dezvoltare.
 • Ducerea la îndeplinire a contractelor. Include serviciile de urmărire TNT, comunicarea privind aceste servicii cu persoanele fizice și cu alte părți, răspunsul la solicitări de informații (suplimentare), soluționarea problemelor și pregătirea contractelor.
 • Gestionarea relațiilor și marketingul pentru activitățile comerciale.  TNT poate prelucra datele cu caracter personal atunci când este necesar, pentru dezvoltarea și îmbunătățirea produselor și/sau serviciilor TNT, gestionării conturilor, serviciilor pentru clienți și performanței activităților (vizate) de marketing, pentru a stabili o relație cu un client și/sau pentru a menține și a extinde o relație cu un client, un partener de afaceri sau un furnizor și pentru a efectua analize cu privire la datele cu caracter personal, în scopuri statistice și științifice.
 • Executarea proceselor de afaceri, management intern și raportare a managementului. Include abordarea activităților precum gestionarea activelor companiei, efectuarea auditurilor și investigațiilor interne, finanțe și contabilitate, implementarea controlului afacerilor, furnizarea de facilități centralizate de prelucrare pentru creșterea eficienței, gestionarea fuziunilor, achizițiilor și cesionărilor și prelucrarea datelor cu caracter personal pentru raportarea și analiza managementului.
 • Siguranță și securitate. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate pentru activități precum acelea care implică siguranța și sănătatea, protecția TNT și a clienților, bunurile furnizorilor sau partenerilor de afaceri și pentru autentificarea stării sau drepturile de acces ale clienților, furnizorilor și partenerilor de afaceri.
 • Protejarea intereselor vitale ale persoanelor fizice. Include prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când este necesar, pentru protejarea intereselor vitale ale unei persoane (de exemplu, din motive medicale urgente).
 • Respectarea obligațiilor legale. Abordează prelucrarea datelor cu caracter personal ca necesară, pentru conformitatea cu legile, reglementările și instrucțiunile specifice sectorului în care TNT face obiectul (de exemplu, compararea numelor clienților, furnizorilor și partenerilor de afaceri cu o listă de entități indezirabile).

4. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

TNT vă poate partaja datele cu caracter personal cu terțe părți, în următoarele situații:

 • TNT vă poate partaja datele cu caracter personal cu afiliații, grupurile operaționale, filialele și diviziile sale sau cu terțe părți, dacă acest lucru este necesar pentru atingerea scopurilor enumerate mai sus. Dacă este cazul, TNT va cere terțelor părți să desfășoare activități în concordanță cu politicile și instrucțiunile TNT referitoare la protecția datelor. 
 • TNT vă poate partaja datele cu caracter personal cu operatorii, adică terțe părți vor prelucra datele cu caracter personal în numele nostru. În astfel de cazuri, aceste terțe părți vă pot utiliza datele cu caracter personal numai în scopurile descrise mai sus și numai în conformitate cu instrucțiunile noastre. TNT va utiliza numai operatori care vor oferi garanții suficiente pentru implementarea măsurilor tehnice și organizatorice corespunzătoare și pentru asigurarea protecției drepturilor persoanelor vizate.
 • Dacă este necesar, angajații TNT pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru efectuarea activităților acestora. În acest caz, accesul va fi acordat numai dacă este necesar în scopurile descrise mai sus și numai dacă angajatul este obligat să respecte confidențialitatea. 
 • TNT vă poate partaja datele cu caracter personal, dacă este obligată să facă acest lucru prin lege, hotărâre judecătorească sau prin alt proces legal, de exemplu, cu organismele de drept sau alte agenții guvernamentale, pentru a stabili sau a exercita drepturile legale sau legate de o tranzacție corporativă, precum o cesiune, o fuziune, o consolidare, o vânzare de active sau în cazul falimentului.

5. Cât timp va prelucra TNT datele dumneavoastră cu caracter personal?

TNT vă reține datele cu caracter personal pentru o perioadă limitată de timp și le va șterge după ce nu vor mai fi necesare pentru prelucrare. Perioada exactă de timp depinde de tipul datelor cu caracter personal și de obligațiile legale sau de afaceri pentru care au fost reținute.

6. Ce măsuri ia TNT pentru a vă proteja datele cu caracter personal?

TNT a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva prelucrării accidentale sau ilegale, inclusiv prin a vă asigura că:

 • datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate împotriva accesului neautorizat;
 • confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este asigurată;
 • integritatea și disponibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi menținută;
 • personalul este instruit să respecte cerințele de securitate a informațiilor și
 • încălcările actuale sau potențiale de securitate sunt raportate conform legilor în vigoare.

7. Unde vă stochează sau vă transferă TNT datele cu caracter personal?

Datorită naturii afacerii noastre și serviciilor pe care le oferim clienților noștri, este posibil ca TNT să fie nevoită să vă transfere datele cu caracter personal în locații situate în afara țării dumneavoastră de reședință. Indiferent unde vă vom transfera datele cu caracter personal, ne vom asigura că un asemenea transfer este protejat prin măsuri adecvate de siguranță. Pentru Uniunea Europeană, astfel de transferuri către terțe părți vor fi guvernate de un contract bazat pe clauzele modelului contractual pentru transferul de date, aprobat de Comisia Europeană. Pentru detalii suplimentare despre aceste măsuri de siguranță, contactați dataprotection@tnt.com.

8. Ce drepturi puteți exercita în raport cu datele dumneavoastră cu caracter personal?

În funcție de legile în vigoare privind utilizarea datelor cu caracter personal, puteți să vă exercitați un număr de drepturi referitoare la aceste date. Rețineți că, în multe cazuri, drepturile dumneavoastră nu sunt absolute și este posibil să nu fim obligați să răspundem solicitărilor dumneavoastră. Mai jos sunt prezentate un număr de astfel de drepturi, care pot fi aplicate în Uniunea Europeană.

Dreptul la acces

Aveți dreptul la o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem și la detalii despre modul în care le utilizăm. De obicei, datele dumneavoastră cu caracter personal vă vor fi furnizate digital.

Dreptul la modificare

Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră sunt exacte și complete. Totuși, dacă nu sunteți convins de acest lucru, ne puteți contacta pentru a le actualiza sau a le modifica.

Dreptul la ștergere

În anumite cazuri, aveți dreptul de a ne solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, de exemplu, dacă datele cu caracter personal colectate de noi nu mai sunt necesare pentru scopul inițial, dacă datele cu caracter personal au devenit învechite sau dacă vă retrageți consimțământul. Totuși, va trebui să țineți cont de anumiți factori. De exemplu, este posibil să nu vă putem îndeplini solicitarea, datorită anumitor obligații sau reglementări legale.

Dreptul de restricționare a prelucrării

În anumite circumstanțe, sunteți îndreptățiți să ne solicitați (temporar) oprirea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal, de exemplu, atunci când considerați că datele cu caracter personal pe care le deținem, referitoare la dumneavoastră, pot fi inexacte sau dacă credeți că nu mai este necesar să reținem aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor

În anumite cazuri speciale, puteți avea dreptul de a solicita transferul datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, către o terță parte, la alegere.

Dreptul de a vă opune

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării, în funcție de interesele dumneavoastră legitime. Exceptând cazul în care am avea un motiv legitim pentru prelucrare, ca urmare a dreptului dumneavoastră de a vă opune, nu vă vom mai prelucra datele cu caracter personal. Rețineți că totuși, este posibil să nu vă putem oferi anumite servicii sau avantaje dacă nu vă putem prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.

Drepturi referitoare la luarea automată a deciziilor

Aveți dreptul de a nu face obiectul instrumentelor de luare automată a deciziilor, inclusiv crearea profilului, care pot avea efecte juridice sau alte efecte similare pentru dumneavoastră. Dacă ați făcut obiectul deciziilor automate și nu sunteți de acord cu rezultatul, ne puteți contacta utilizând detaliile de mai jos și ne puteți solicita revizuirea deciziei.

Dreptul de a retrage consimțământul

În anumite cazuri, este posibil să vă cerem consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Când facem acest lucru, aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul. TNT va opri prelucrarea datelor cu caracter personal cât mai curând posibil după retragerea consimțământului dumneavoastră. Totuși, acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dinainte de retragerea consimțământului.

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturi, utilizați detaliile de contact de mai sus.

9. Ce date cu caracter personal sunt colectate pe site-urile web TNT?

Următorul paragraf descrie angajamentul nostru pentru protecția datelor cu caracter personal, așa cum se aplică acesta site-ului TNT (www.tnt.com) și tuturor paginilor din site prin intermediul cărora TNT poate obține automat date cu caracter personal.

Aceste date cu caracter personal sunt obținute prin utilizarea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare. TNT utilizează aceste date cu caracter personal în următoarele scopuri

 • a ne ajuta pe noi și pe terțele părți să obținem informații despre vizitele dumneavoastră pe site-urile noastre;
 • a procesa expedierile dumneavoastră;
 • a analiza modelele dumneavoastră de vizitare pentru îmbunătățirea web site-urilor noastre;
 • a vă furniza publicitate, comunicări și conținut de la noi sau și de la terțe părți, pe site-urile noastre și pe cele ale terțelor părți, relevante pentru interesele dumneavoastră;
 • a ne reaminti limba pe care ați setat-o și alte preferințe;
 • a vă ajuta să obțineți informațiile pe care le căutați;
 • a vă asigura un serviciu sigur și securizat pentru tranzacțiile online;
 • a contoriza câte persoane utilizează site-urile noastre, modul în care le utilizează, pentru a menține funcționarea eficientă a site-urilor noastre și pentru a ne înțelege mai bine publicul.
 • administrarea și depanarea sistemului

10. Cum procedați dacă aveți alte întrebări sau reclamații?

Întrebările sau reclamațiile privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi adresate TNT, utilizând informațiile de contact oferite în partea de sus a acestei Notificări privind confidențialitatea.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea locală de protecție a datelor din jurisdicția în care vă desfășurați activitatea, în care domiciliați sau unde are loc o presupusă încălcare a legii. Aici puteți găsi o listă a autorităților europene de protecție a datelor.

11. Vor exista actualizări la această Notificare privind confidențialitatea?

TNT poate actualiza uneori această Notificare privind confidențialitatea. Dacă o modificare va avea un impact important, TNT va lua măsuri pentru a vă informa în timp util despre aceasta. TNT va publica orice actualizare a Notificării privind confidențialitatea pe site-ul web www.tnt.com, în orice moment, pentru a prezenta ultimele modificări.

Prin vizitarea și utilizarea acestui site, sunteți de acord cu cookie-urile utilizate de către TNT și partenerii săi. Aflați mai multe