Termene și condiții generale de transport TNT pentru Europa

(în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023)

1. Aplicare

1.1 Aceste Condiții se aplică transportului de Expedieri care provin din Europa, precum și între țările și teritoriile din Europa și în interiorul acestora. Prezentele Condiții nu sunt aplicabile Expedierilor intra-Germania și intra-Polonia, pentru care se vor aplica separat termenele și condițiile de transport locale. În anumite piețe se pot aplica condiții sau reglementări poștale locale în locul sau în plus față de Condițiile prezente (în fiecare caz, acestea sunt disponibile pe tnt.com în țările și teritoriile în care se aplică). Expedierile care provin din exteriorul Europei fac obiectul tarifelor locale și termenelor și condițiilor afiliatului, filialei sau contractorului independent TNT, care a acceptat Expedierea. Expedierile returnate sunt guvernate de termenele și condițiile aplicabile țării sau teritoriului de la care se returnează Expedierea. Pentru informații suplimentare referitoare la orice secțiune a Serviciilor TNT, accesați tnt.com.

1.2 Transportul internațional al unei Expedieri pe calea aerului va face obiectul Convenției de la Montreal sau Convenției de la Varșovia, după caz. Transportul internațional al unei Expedieri pe cale rutieră va face obiectul CMR, după caz. Expedierile transportate local (între anumite locații în interiorul unei țări) fac obiectul legilor țării respective, prezentelor Condiții, și oricăror termene și condiții locale de transport aplicabile ale TNT.

1.3 Cea mai recentă versiune online a acestor Condiții publicată și menținută pe site-ul local tnt.com aplicabil prevalează și înlocuiește orice versiune mai veche sau alte versiuni ale Condițiilor. Expeditorul, predând o Expediere către TNT, este de acord cu Condițiile în vigoare de la momentul respectiv. TNT își rezervă dreptul de a modifica sau completa unilateral oricând aceste Condiții.  

1.4 În caz de conflict între aceste Condiții și orice alte documente de transport TNT, inclusiv termenele și condițiile de pe orice Document de expediere, manifest sau etichetă de expediere TNT, aceste Condiții prevalează în măsura în care acestea nu intră în conflict cu Convenția(Convențiile) aplicabilă(aplicabile) sau cu alte legi obligatorii aplicabile, inclusiv cu reglementările poștale locale aplicabile.

1.5 Serviciile disponibile pot fi modificate sau suspendate de către TNT din când în când. Această modificare sau suspendare se aplică Expedierilor predate către TNT după data respectivă. Detalii ale Serviciilor curente sunt disponibile pe tnt.com.

1.6 În aceste Condiții, toate deciziile TNT sunt luate la discreția exclusivă a TNT.

2. Definiții. 

Document” de expediere” sau „Foaie de expediere” se referă la orice document de transport, manifest, notă de transport, etichetă, ștampilă, informații introduse electronic sau un articol similar utilizat în cadrul sistemului de transport TNT pentru a demara transportul unei Expedieri.

Servicii auxiliare” se referă la toate serviciile care nu fac parte din Serviciile de transport.

Expedieri B2C” se referă la Expedieri efectuate în virtutea unei tranzacții comerciale dintre o societate Expeditoare (care acționează în scopuri profesionale) și un Destinatar consumator individual (care acționează în afara scopurilor sale profesionale).

Zi lucrătoare” se referă la orice zi în care societățile din țara, teritoriul sau regiunea de origine sau din țara sau regiunea de destinație sunt deschise pentru afaceri. Zilele lucrătoare și sărbătorile pot varia în funcție de țară, teritoriu sau regiune. Contactați TNT pentru angajamentele de livrare care pot fi afectate.

Livrare business” se referă la o livrare făcută către spații comerciale sau de afaceri, excluzând (a) locuințe rezidențiale sau reședințe private, (b) locații în care o afacere este condusă de acasă sau o reședință care este desemnată de către Expeditor ca rezidențială, și (c) Expedieri B2C.

Taxe” se referă la Taxele de transport și la orice alte taxe sau taxe suplimentare evaluate sau percepute în temeiul prezentelor Condiții la anumite momente de timp, incluzând combustibilul și alte taxe suplimentare, taxe aferente serviciilor de vămuire, taxe auxiliare, taxe aferente Răspunderii extinse sau de Asigurare, taxe de returnare, taxe de manipulare specială, taxe și impozite, taxe suplimentare de import și export, și alte costuri rezonabile suportate de TNT cu privire la transportul unei Expedieri. Detalii cu privire la orice alte taxe suplimentare sunt disponibile pe tnt.com. TNT va percepe taxe pe valoare adăugată la Taxele sale în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile.

CMR” se referă la Convenția privind contractul de transport rutier internațional de mărfuri din anul 1956 astfel cum a fost modificată în anul 1978.

Condiții” se referă la prezentele termene și condiții de transport astfel cum sunt încărcate pe tnt.com la anumite momente de timp.

Convenții” se referă la Convenția de la Varșovia, Convenția de la Montreal și la CMR în mod colectiv.

Valoare declarată pentru vamă” se referă la prețul de vânzare sau costul pentru înlocuirea conținutului Expedierii, conform cerințelor vamale.

Angajamentul privind timpul de livrare” se referă la timpul de livrare publicat pentru serviciul TNT sau la timpul de livrare comunicat de echipa Asistență Clienți TNT pentru Expedierea respectivă, care ia în considerare marfa expediată, data, destinația exactă, greutatea și valoarea Expedierii.

Răspundere extinsă” se referă la valoarea, dacă este cazul, indicată de către Expeditor pe Documentul de expediere, care constituie suma maximă de care este răspunzătoare TNT în condițiile unei Convenții sau lege locală aplicabile, în legătură cu Expedierea pentru care Expeditorul plătește taxa solicitată. 

Europa” se referă la Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Turcia, Regatul Unit și Ucraina, în mod colectiv. 

Asigurare” se referă la valoarea indicată de către Expeditor pe Documentul de expediere, care constituie suma maximă de care este răspunzătoare TNT în legătură cu Expedierea, și pentru care Expeditorul plătește taxa solicitată.

Scurgere” are sensul prevăzut în Secțiunea 7 (Pregătirea Expedierii).

Convenția de la Montreal” se referă la Convenția de la Montreal din data de 28 mai 1999 și la toate Protocoalele ulterioare aplicabile. 

Colet” se referă la orice pachet sau piesă unice care sunt predate de Expeditor către TNT în vederea transportării și care sunt acceptate de către TNT de la Expeditor.

Articole interzise” se referă la articole și tipuri de Expedieri stabilite în Secțiunea 10 (Articole interzise) din aceste Condiții.

Destinatar” se referă la persoana fizică sau juridică declarată în Documentul de expediere ca destinatar al Expedierii.

Livrare rezidențială” se referă la o expediere efectuată către o casă rezidențială sau o reședință privată, inclusiv locații în care afacerea se desfășoară de acasă, sau o livrare în care Expeditorul a desemnat adresa de livrare ca rezidențială.

Expeditor” se referă la persoana fizică sau juridică declarată în Documentul de expediere ca expeditor al Expedierii.

Servicii” se referă la Servicii auxiliare și Servicii de transport în mod colectiv. 

Expediere” se referă la unul sau mai multe Colete care sunt transportate pe un singur Document de expediere.

TNT” se referă la Federal Express Corporation, subsidiarele, filialele și afiliații acesteia, și la respectivii angajați și agenți ai acestora (în măsura în care se aplică).

Număr de cont TNT” sau „cont TNT” se referă la numărul emis de TNT către un client, care asigură că activitatea contului este înregistrată în sistemul TNT și că plătitorul este facturat în mod corespunzător.

Taxe de transport” se referă la tarifele evaluate pentru transportul unei Expedieri de către TNT în conformitate cu prezentele Condiții la anumite momente de timp, excluzând alte taxe sau taxe suplimentare care pot fi evaluate sau percepute, cum ar fi taxe suplimentare pentru combustibil, taxe aferente serviciilor de vămuire, taxe auxiliare, taxe privind Răspunderea extinsă sau de Asigurare, taxe de manipulare specială, taxe și impozite, taxe suplimentare pentru import și export, și alte taxe suplimentare.

Servicii de transport” se referă la serviciile pentru transportul unei Expedieri oferite și realizate de TNT conform unui Document de expediere TNT excluzând documentele de expediere FedEx.  

Articole unice” se referă la articole cărora nu li se poate aplica Răspunderea extinsă sau Asigurarea din cauza naturii acestora, incluzând pietre prețioase, metale prețioase, bijuterii, mobilier neprotejat, sticlă, porțelan, obiecte de artă, antichități, blănuri, obiecte de colecție, instrumente muzicale, documente importante incluzând pașapoarte, telefoane inteligente, ceasuri inteligente, tablete, laptopuri, monitoare electronice, monitoare cu plasmă, pelicule, casete, discuri, carduri de memorie sau orice alte bunuri care conțin date sau imagini.

Convenția de la Varșovia” se referă la Convenția de la Varșovia din data de 12 octombrie 1929, astfel cum a fost modificată de Protocolul de la Haga din 28 septembrie 1995 și de toate Protocoalele ulterioare aplicabile, precum și de Convenția de la Guadalajara din 18 septembrie 1961. 

3. Taxe.

Tarifele de transport aplicabile Expedierii sunt cele stabilite în grilele de tarife TNT, sau astfel cum au fost convenite în mod expres într-un mod diferit într-un contract de servicii de transport TNT. Cotațiile furnizate de către TNT pentru Taxe sau Servicii sunt doar estimative, pe baza informațiilor oferite de Expeditor. Taxele și Serviciile finale pot varia în funcție de Expedierea efectiv predată și a aplicării acestor Condiții. TNT nu este răspunzătoare, și nici nu va efectua nicio ajustare, rambursare sau creditare de niciun fel, ca urmare a oricărei discrepanțe între orice Tarif sau Cotație de preț pentru servicii efectuate înainte de predarea Expedierii și Tarifele sau alte Taxe facturate către plătitor. Tarifele aplicate sunt cele aplicabile și în vigoare la momentul întocmirii unui contract de servicii de transport TNT relevant, în care TNT își rezervă dreptul de a revizui din când în când și fără o notificare, Tarifele, inclusiv Tarifele de transport, stabilite în grilele de tarife TNT.

4. Combustibil și alte Taxe suplimentare.

TNT își rezervă dreptul să evalueze și să revizuiască taxele suplimentare pentru combustibil ale acesteia și alte taxe suplimentare stabilite pe tnt.com din când în când și fără o notificare prealabilă. Durata și modificările care fac obiectul acestor revizuiri vor fi determinate de către TNT. Expeditorul, predând o Expediere către TNT, își exprimă acordul să plătească taxa(taxele) suplimentară(suplimentare) în vigoare la momentul respectiv. Detaliile privind taxele suplimentare actuale sunt disponibile pe tnt.com.

5. Ajustări ale facturii & Greutatea dimensională (Greutate volumetrică). 

5.1 TNT percepe taxe fie pentru greutatea Expedierii, fie pentru greutatea volumetrică declarată a Expedierii, oricare dintre acestea este mai mare, iar greutatea volumetrică se calculează în conformitate cu ecuația de conversie volumetrică prevăzută în oferta tarifelor TNT sau pe tnt.com, după caz. TNT poate verifica greutatea și/sau volumul și/sau numărul de articole ale Expedierii, și dacă acestea depășesc greutatea și/sau volumul și/sau numărul de articole declarate, Expeditorul va fi de acord că greutatea reală a Expedierii și/sau greutatea volumetrică reală a Expedierii, indiferent care este mai mare, va fi utilizată pentru calcularea Tarifelor TNT.

5.2 TNT poate audita fiecare Document de expediere pentru a verifica Serviciul de transport selectat, greutatea Expedierii/Coletului sau numărul de Colete dintr-o Expediere. În cazul în care Serviciul de transport selectat, greutatea sau numărul de Colete declarate în Documentul de expediere sunt incorecte, TNT poate face corecții în Documentul de expediere.

5.3 TNT poate să efectueze ajustări facturii și îți rezervă dreptul de a percepe o taxă specială de manipulare pentru faptul că trebuie să efectueze corecții și modificări în Documentul de expediere. Metoda (metodele) utilizată (utilizate) și Tarifele aplicabile pentru efectuarea unor astfel de corecții sau modificări sunt disponibile la cerere.

6. Facturare.

6.1 Facturile pentru Tarifele de transport și Taxele aferente sunt, în principiu, plătite fără reținere sau compensare, în termen de 30 de zile de la data întocmirii facturii. În cazul anumitor țări, se poate aplica un termen de plată diferit; detalii sunt disponibile la cerere. Facturile pentru taxe, impozite și alte Tarife aferente se plătesc la momentul primirii. Cu toate acestea, TNT își rezervă dreptul de a solicita în avans plata oricăror Tarife. În principiu, TNT va factura toate Expedierile săptămânal în jurul datei de preluare, cu excepția cazului în care există o înțelegere contrară. Facturile TNT nu includ o copie a dovezii de livrare.

6.2 Dacă legea permite acest lucru, TNT poate stabili facturarea electronică drept standard, cu excepția cazului în care plătitorul solicită în mod special o altă metodă. 

6.3 TNT își rezervă dreptul de a aloca plățile începând cu cea mai veche factură, în cazurile în care nu sunt utilizate metodele preferate de remitere sau detaliile de remitere nu sunt furnizate odată cu plata.

6.4 În caz de întârziere a plății, TNT își rezervă dreptul de a aplica o taxă de întârziere a plății, dobânzi de întârziere a plății și costuri administrative pentru o astfel de plată întârziată. În acest caz, TNT poate aplica taxe(taxele), costul(costurile) și/sau tariful(tarifele) aplicabil(aplicabile), astfel cum sunt stabilite de către TNT și în conformitate cu orice legislație aplicabilă în UE sau cu orice lege locală privind întârzierea plăților.

6.5 În cazul în care plata trebuie efectuată cu titlu de taxă către un Cont TNT, partea care inițiază Expedierea trebuie să menționeze un Număr de cont TNT valabil și actual pe Documentul de expediere pentru ca TNT să accepte Expedierea. Facturarea către un Cont TNT poate avea următoarele forme:

a. „Facturare la Expeditor”: TNT va factura Tarifele în Contul Expeditorului TNT.

b. „Facturare la Destinatar”: TNT va factura Tarifele în Contul Destinatarului TNT. Acceptabil doar pentru transportul în locații specificate.

6.6 Indiferent de orice instrucțiuni de plată sau dispoziții contrare, Expeditorul (sau partea care inițiază o tranzacție de expediere a importului, după caz) va rămâne întotdeauna responsabil în cele din urmă pentru Tarife, și în circumstanțele în care Destinatarul refuză să efectueze plata.

6.7 Diferendele legate de facturi trebuie trimise de Expeditor sau respectiv de Destinatar către TNT nu mai târziu (a) de 30 de zile de la data facturării, sau (b) de la data scadenței facturii, oricare dintre acestea este ulterioară. TNT va accepta doar depunerea unei astfel de contestații numai dacă în aceasta sunt menționate următoarele: (a) numărul facturii, (b) numărul Documentului de expediere și (c) motivul contestării.

6.8 Taxe și impozite. Dacă este cazul, taxele, impozitele și alte Tarife aferente pot fi evaluate în funcție de conținutul Expedierilor. În cazul în care TNT plătește taxe, impozite sau alte taxe către o agenție vamală în numele plătitorului, plătitorului i se va percepe o taxă pentru servicii de vămuire în funcție de un tarif fix sau un procent din suma totală plătită (oricare dintre acestea este mai mare). TNT nu este obligat să deconteze plata taxelor, impozitelor și a altor Taxe aferente și poate solicita Expeditorului sau Destinatarului să plătească către TNT înainte ca TNT să se descarce de orice răspundere pentru taxe, impozite sau alte Taxe conexe. Destinatarul va fi taxat pentru aceste taxe și impozite, cu excepția cazului în care TNT decide în mod diferit. În anumite circumstanțe diferite, Expeditorul poate fi taxat pentru aceste taxe și impozite, incluzând cazul în care Expedierea este transmisă într-un loc terț unde Destinatarul nu este rezident. Facturile pentru taxe, impozite și alte Tarife aferente se plătesc la momentul primirii. Detalii suplimentare sunt disponibile în Secțiunea 13 (Taxe vamale) și la cerere.

6.9 Conversia valutară. Facturile TNT trebuie plătite în moneda menționată în factură sau în caz contrar, în moneda locală în funcție de cursul de schimb furnizat periodic de TNT.

7. Pregătirea Expedierii.

7.1 Limite privind dimensiunea și greutatea. Restricțiile privind dimensiunea și greutatea Coletului și a Expedierii variază în funcție de combinația dintre țara de origine și țara de destinație și de Serviciu.

7.2 Expedieri cu mai multe colete. Nu există o limită a greutății totale a unei Expedieri cu mai multe colete, cu condiția ca fiecare Colet individual din cadrul Expedierii să nu depășească limita de greutate per Colet specificată pentru destinația respectivă.

7.3 Expedieri foarte mari. Expedierile care depășesc limitele de greutate specifice Serviciului stabilite în liniile directoare cu privire la pregătirea Expedierii de pe tnt.com necesită un acord prealabil încheiat cu TNT. TNT își rezervă dreptul de a refuza Coletele sau Expedierile pe care TNT le consideră inadecvate sau „foarte mari”, astfel cum sunt detaliate în liniile directoare cu privire la pregătirea Expedierii de pe tnt.com. 

7.4 Ambalarea. Toate Coletele trebuie să fie pregătite și ambalate de către Expeditor pentru transportul în condiții de siguranță, în funcție de natura și dimensiunea mărfurilor, presupunând o îngrijire obișnuită în manipularea într-un mediu de transport și centru de sortare, și în conformitate cu toate tratatele, legile, reglementările și regulile aplicabile, inclusiv cele care reglementează ambalarea, marcarea și etichetarea. 

7.5 Toate articolele care pot fi deteriorate ca urmare a unei situații ce poate fi întâlnită în timpul transportului, cum ar fi schimbări de temperatură sau presiune atmosferică, trebuie protejate în mod adecvat de către Expeditor printr-un ambalaj adecvat. TNT nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de modificările de temperatură sau presiune.

7.6 TNT nu asigură transport cu temperatură controlată, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel. Cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel, TNT nu este obligată să adauge gheață carbonică la Expedieri sau să furnizeze Servicii de înghețare, în pofida oricărei declarații orale sau unilaterale scrise din partea clientului sau TNT, în mod contrar. Dacă Destinatarul refuză un Colet sau Coletul prezintă scurgeri, este deteriorat sau emite un miros (în mod colectiv „Scurgeri”) se va returna Expeditorului, dacă acest lucru este posibil. În cazul în care Coletul este refuzat de către Expeditor, sau nu poate fi returnat din cauza Scurgerii, Expeditorul va răspunde și este de acord să ramburseze și să despăgubească TNT pentru toate costurile, taxele și cheltuielile suportate în legătură cu curățarea și/sau eliminarea Coletului. Consultați suplimentar Secțiunea 8 (Refuzul sau Respingerea Expedierilor).

7.7 Marcarea. Este responsabilitatea Expeditorului să completeze în mod corespunzător toate informațiile necesare ale Documentului de expediere. Fiecare Expediere trebuie să fie marcată lizibil și durabil cu adresa conținând numele, strada, orașul și țara, inclusiv codurile poștale ale Expeditorului și ale Destinatarului. Pentru Expedieri internaționale, adresa Expeditorului trebuie să includă țara în care este prezentată Expedierea către TNT. Expeditorul trebuie să aplice Documentul de expediere și orice alte etichete necesare (de exemplu greutate mare) într-un loc vizibil pe suprafața exterioară a Expediției, care poate fi observat ușor.

Mai multe detalii despre pregătirea Expedierii sunt disponibile pe tnt.com sau la cerere.

8. Refuzul sau Respingerea Expedierilor.

TNT își rezervă dreptul de a refuza, reține, anula, amâna sau returna Expedierile în orice moment dacă legea prevede astfel (inclusiv controale privind exporturile, sancțiuni, legi sau regulamente vamale), și/sau dacă aceste Expedieri ar putea, în opinia TNT, să provoace daune sau întârzieri altor Expedieri, bunuri sau persoane; transportul cărora este interzis de lege sau încalcă oricare dintre aceste Condiții; Contul TNT al persoanei sau entității responsabile de plată nu este creditat; volumul sau tipul Expedierilor se abate material de la volumul sau tipul Expedierilor care a fost inițial indicat de către Expeditor către TNT; sau din orice alt motiv. Faptul că TNT acceptă Expedieri nu înseamnă că aceste Expedieri, inclusiv conținutul și calitatea acestora, sunt conforme cu legile și reglementările aplicabile sau cu aceste Condiții. 

9. Inspecția Expedierilor.

9.1 La cererea autorităților competente sau la discreția TNT, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, TNT poate deschide și inspecta orice Expediere.

9.2 În conformitate cu legile și reglementările aplicabile, TNT poate fi obligată să efectueze diferite examinări ale Expedierii(Expedierilor). Expeditorul renunță prin prezenta la orice reclamație posibilă pentru daune sau întârzieri ca urmare a acestor inspectări.

10. Articole interzise.

10.1 TNT interzice expedierea următoarelor articole către orice destinație, iar Expeditorul este de acord să nu le expedieze, cu excepția cazului în care TNT acceptă în mod expres acest lucru (se pot aplica restricții suplimentare, în funcție de origine și destinație):

a. Arme de foc, armament, muniție și componente ale acestora. Acestea includ, dar nu se limitează la, arme de foc, briceaguri, cuțite fluture, bastoane, rozete și tasere.

b. Imprimante 3D proiectate sau care funcționează exclusiv pentru fabricarea armelor de foc;

c. Explozibili (explozibilii din clasa 1.4 pot fi acceptați din și către anumite locații; la cerere, sunt disponibile mai multe informații), artificii sau alte articole de natură incendiară sau inflamabilă;

d. Obiecte care seamănă cu o bombă, o grenadă de mână sau un alt dispozitiv sau armă explozivă. Acestea includ, dar nu se limitează la, produse inerte, precum replici, arme de foc de jucărie, articole de noutate, accesorii de antrenament și opere de artă; 

e. Articole militare originare din orice țară în care este necesară o licență de export;

f. Cadavre umane, organe umane sau părți ale corpului uman, embrioni umani sau de animale, rămășițe umane incinerate sau exhumate;

g. Animale vii, inclusiv insecte și animale de companie;

h. Carcase de animale, animale moarte sau animale împăiate; Acestea includ, dar nu se limitează la, blănuri de animale, fildeș și produse din fildeș, și faună;  

i. Plante și materiale vegetale, inclusiv flori tăiate (florile tăiate sunt acceptate pentru expedierile către și din anumite țări și teritorii inclusiv din Olanda către S.U.A. și toate țările din America Latină; informații suplimentare sunt disponibile la cerere);

j. Alimente perisabile, precum și alimente și băuturi care necesită refrigerare sau alt tip de mediu controlat;

k. Materiale pornografice și obscene; Aceasta include, dar nu se limitează la, manechine (inclusiv păpuși sexuale); 

l. Bani, inclusiv numerar și echivalente de numerar (de exemplu instrumente negociabile, acțiuni aprobate, obligațiuni și scrisori de valoare), monede de colecție și timbre;

m. Deșeuri periculoase, inclusiv ace și seringi hipodermice uzate sau alte deșeuri medicale, organice și industriale;

n. Gheață umedă (apă înghețată);

o. Bunuri contrafăcute, inclusiv bunuri care poată o marcă comercială identică sau care este greu de distins de o marcă comercială înregistrată, fără aprobarea sau supervizarea deținătorului mărcii comerciale (denumite în mod obișnuit și „bunuri false” sau „contrafăcute”);

p. Marijuana, inclusiv marijuana destinată uzului recreativ sau medicinal, și canabidiol derivat din marijuana (CBD), orice produs cu orice cantitate de tetrahidrocanabinoli (THC) și canabinoizi sintetici

q. Plante de cânepă crude sau nerafinate sau sub-părțile lor (inclusiv tulpini de cânepă, frunze de cânepă, flori de cânepă și semințe de cânepă);

r. Tutun și produse din tutun, inclusiv, dar fără limitare la țigarete, țigări, tutun în vrac, tutun fără ardere, narghilea sau shisha; și

s. Țigări electronice și componentele acestora, orice alt dispozitiv similar care se bazează pe vaporizare sau aerosolizare și orice lichid sau gel necombustibil, indiferent de prezența nicotinei, care poate fi utilizat cu orice astfel de dispozitiv.

10.2 TNT interzice următoarele tipuri de Expedieri către orice destinație, iar Expeditorul este de acord să nu le expedieze (se pot aplica restricții suplimentare în funcție de destinație):

a. Expedieri sau mărfuri al căror transport, import sau export este interzis de orice lege, statut sau reglementare;

b. Cu excepția cazului în care TNT a convenit în mod expres altfel, Expedierile care necesită ca TNT să obțină orice licență sau permis special pentru transport, import sau export;

c. Expedieri sau mărfuri nedeclarate, accizabile, care necesită aprobarea și controlul autorităților de reglementare;

d. Expedieri care depășesc Valoarea declarată pentru vamă permisă pentru o anumită destinație;

e. Bunuri periculoase, cu excepția celor permise în Secțiunea 12 (Bunuri periculoase) din prezentele Condiții; și

f. Pachete umede, care prezintă scurgeri sau emit un miros de orice fel.

10.3 TNT exclude orice responsabilitate pentru Articolele interzise, acceptate în orice fel (inclusiv acceptate din greșeală sau cu notificare). TNT își rezervă dreptul de a refuza Expedierile pe baza acestor limitări sau din motive de siguranță ori securitate. TNT poate percepe o taxă administrativă pentru Coletele respinse și pentru costul returnării bunurilor, acolo unde este cazul, către Expeditor. La cerere, sunt disponibile informații suplimentare.

11. Controale privind exporturile.

11.1 TNT nu transportă Expedieri care încalcă legile privind controlul la export. Expeditorul este responsabil și garantează conformitatea cu toate legile, regulile și reglementările aplicabile, inclusiv Reglementările vamale privind exportul din S.U.A., Reglementările privind traficul internațional de arme din S.U.A., Reglementările privind supravegherea activelor străine în S.U.A. și legile și reglementările guvernamentale ale oricărei țări legate de transportul Expedierii. Expeditorul este de acord și garantează că, în ceea ce privește Expedierile, va respecta toate sancțiunile guvernamentale aplicabile ale S.U.A. care interzic exportul sau re-exportul de bunuri, servicii sau tehnologie către sau dinspre țări și teritorii care fac obiectul sancțiunilor teritoriale S.U.A. În plus, TNT nu transportă, iar Expeditorul este de acord să nu oferteze pentru transport, mărfuri pentru care comerțul este restricționat sau interzis prin sancțiuni economice și de legi privind embargoul. Pentru o listă cu țările și teritoriile care nu sunt deservite de TNT în momentul actual, accesați tnt.com.

11.2 În plus, TNT nu transportă, iar Expeditorul garantează că nu va oferi nicio Expediere către TNT dacă Expeditorul sau oricare dintre părțile implicate în Expediere sunt listate pe oricare dintre listele părților restricționate publicate și menținute de: Departamentul Trezoreriei S.U.A., Oficiul pentru Controlul Activelor Străine; Departamentul de Comerț S.U.A., Biroul Industriei și Securității; Departamentul de Stat S.U.A., Comitetele de sancțiuni ale Națiunilor Unite; Consiliul Uniunii Europene; și orice altă autoritate relevantă. Acestea includ, dar nu se limitează la, Lista persoanelor interzise și a cetățenilor cu probleme speciale, Lista celor care eludează sancțiunile din afara țării, Lista de entități și Lista de persoane refuzate. De asemenea, Expeditorul este de acord și garantează că nu va încerca să expedieze către nicio entitate deținută de o parte cu care are interese comune de proprietate, determinate de autoritatea de listare relevantă, supusă sancțiunilor economice.

11.3 Expeditorul va identifica Expedierile care necesită orice licență de control pentru export, permis ori care fac obiectul altor controale de reglementare înainte de export, și va trimite către TNT informațiile și toată documentația necesare pentru respectarea legilor și reglementărilor aplicabile. Expeditorul este responsabil pe propria cheltuială să determine care sunt licențele de export aplicabile sau cerințele de autorizare pentru o Expediere, să obțină toate licențele și permisele necesare și să se asigure că Destinatarul este autorizat în conformitate cu legile și reglementările din țara de origine, din țara de destinație și din orice țară (țări) care își declară jurisdicția cu privire la bunuri. În plus, Expeditorul este responsabil să se asigure că utilizarea finală sau utilizatorul final al articolelor care sunt expediate nu încalcă nicio politică de control, care limitează anumite tipuri de exporturi, reexporturi și transferuri ale articolelor enumerate în mod specific și care sunt supuse Reglementărilor vamale privind exportul din S.U.A.

11.4 TNT nu își asumă nicio responsabilitate față de Expeditor sau orice altă persoană pentru orice pierdere sau cheltuială — inclusiv, dar fără a se limita la, amenzi,  penalități și/sau confiscarea sau distrugerea Expedierii — în cazul în care Expeditorul nu respectă controalele la export, sancțiunile sau legile, regulile sau reglementările vamale sau cauzate de acțiunile întreprinse de TNT pentru a respecta legile și reglementările aplicabile. Expeditorul este, de asemenea, de acord să despăgubească TNT pentru orice pierdere sau cheltuială –inclusiv, dar fără a se limita la, amenzi,  penalități și/sau confiscarea sau distrugerea Expedierii – pentru nerespectarea de către Expeditor a oricăror controale la export, sancțiuni sau legi, reguli sau reglementări vamale sau cauzate de acțiunile întreprinse de TNT pentru a respecta legile și reglementările aplicabile.

12. Bunuri periculoase.

12.1 Identificarea bunurilor periculoase. „Bunurile periculoase” sunt articole care, atunci când sunt transportate, pot pune în pericol oamenii, animalele, mediul înconjurător sau transportatorul. Este responsabilitatea Expeditorului să identifice dacă transportul său conține bunuri periculoase, astfel cum sunt clasificate în Recomandările Organizației Națiunilor Unite privind transportul mărfurilor periculoase, Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI), Acordul european privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe șosea (ADR), Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) și legile și reglementările aplicabile.

12.2 Serviciul restricționat. Cu excepția circumstanțelor prevăzute în această Secțiune, TNT nu efectuează servicii care implică bunuri periculoase. TNT poate accepta, la discreția sa, anumite bunuri periculoase, dar numai după ce TNT și Expeditorul/Destinatarul au convenit asupra cerințelor specifice referitoare la bunurile periculoase în acest sens. Detaliile privind cerințele specifice TNT, împreună cu procedura de aplicare a „statutului de client aprobat” sunt disponibile la serviciul clienți TNT.

12.3 Taxe suplimentare. Se va aplica o taxă suplimentară pentru bunurile periculoase Expedierilor care conțin bunuri periculoase. Taxele se bazează pe clasificare și tipul de manipulare specială necesară, inclusiv dacă articolele trebuie să fie accesibile în timpul tranzitului.

12.4 Reglementări privind bunurile periculoase. Toate Coletele care conțin bunuri periculoase trebuie să respecte toate legile și reglementările aplicabile, inclusiv Instrucțiunile tehnice OACI pentru transportul sigur al mărfurilor periculoase pe calea aerului și Regulamentul IATA privind bunurile periculoase. Expedierile de bunuri periculoase care fac obiectul ADR necesită aranjamente speciale de transport, iar Expeditorul trebuie să contacteze TNT pentru a face aranjamente înainte de expediere.

12.5 Pregătirea Expedierii. Expeditorii cu statut de client aprobat sunt responsabili pentru identificarea, clasificarea, ambalarea, marcarea, etichetarea și completarea documentației pentru Expedierile de bunuri periculoase, în conformitate cu toate tratatele, legile și reglementările internaționale aplicabile. Expeditorul este, de asemenea, responsabil pentru asigurarea faptului că Destinatarul respectă toate tratatele, legile și reglementările aplicabile. Fiecare Expediere trebuie să fie însoțită de documentația adecvată a bunurilor periculoase (de exemplu, Declarația IATA a expeditorului pentru bunuri periculoase), atunci când este necesar. TNT poate să solicite Expeditorului să angajeze un furnizor instruit în ambalare și livrare pentru a rezolva o problemă cu o Expediere de bunuri periculoase nelivrabilă. Expeditorul trebuie să furnizeze toate informațiile solicitate și să completeze toate căsuțele referitoare la bunurile periculoase din Documentul de expediere. Expeditorii care utilizează sisteme electronice pentru a expedia bunuri periculoase trebuie să selecteze, după caz, în sistemul electronic, serviciile speciale, manipularea sau să semnaleze pentru a indica faptul că Expedierea lor conține bunuri periculoase.

12.6 Ambalarea. Ambalajele TNT nu pot fi utilizate pentru transportul bunurilor periculoase (inclusiv gheață carbonică), cu excepția substanțelor biologice, Categoria B (UN 3373), care pot fi expediate în ambalaje TNT Medpak.

12.7 Predarea și livrarea bunurilor periculoase. Nu toate locațiile TNT acceptă bunuri periculoase. Anumite locații TNT nu acceptă clase specifice de bunuri periculoase, iar bunurile periculoase nu sunt acceptate pentru a fi expediate prin toate Serviciile de transport. TNT își rezervă dreptul de a refuza bunurile periculoase în orice locație în care acestea nu pot fi acceptate în conformitate cu legea aplicabilă, sau la discreția TNT. Dacă nu este depusă într-o locație cu personal care acceptă bunuri periculoase, Expedierea trebuie să fie predată către TNT printr-o preluare programată la locația clientului.

12.8 Fără redirecționare. Bunurile periculoase nu pot fi redirecționate către o altă adresă decât adresa Destinatarului dorită inițial furnizată de către Expeditor.

12.9 Răspunderea potențială a Expeditorului. Legile sau reglementările aplicabile pot impune TNT să raporteze Expedierile necorespunzător declarate sau nedeclarate de bunuri periculoase către autoritățile de reglementare sau guvernamentale corespunzătoare. Expeditorul poate fi pasibil de amenzi și alte penalități conform legii aplicabile.

13. Formalități vamale.

13.1 Expedierile care traversează granițe naționale pot fi vămuite de serviciile vamale. Intră în responsabilitatea Expeditorului să se asigure că bunurile sunt expediate în conformitate cu toate cerințele vamale de reglementare, să furnizeze toate documentele și informațiile necesare pentru formalitățile vamale, precum și să declare și să garanteze că toate declarațiile și informațiile pe care le furnizează, referitoare la bunuri și la vămuirea Expedierii, sunt și continuă să fie adevărate, corecte și complete, inclusiv încadrarea în Sistemul armonizat corespunzător, de descriere și codificare a mărfurilor. Este posibil ca Expedierile pentru care sunt necesare alte documente în afară de Documentul de expediere (de exemplu, o factură comercială) să aibă nevoie de un timp de tranzit suplimentar. TNT își rezervă dreptul, la discreția exclusivă a TNT, de a percepe Expeditorului orice penalități, amenzi, daune sau alte costuri sau cheltuieli, inclusiv taxe de depozitare, rezultate dintr-o acțiune de executare a oricărei autorități guvernamentale competente sau din nerespectarea de către Expeditor a obligațiilor stabilite prin prezenta.

13.2 Intră în responsabilitatea Expeditorului să se asigure, pe propria cheltuială, că bunurile expediate internațional sunt acceptate pentru intrare în țara de destinație, în conformitate cu legile aplicabile, și că respectă toate cerințele privind licențele sau permisele, dacă este cazul.

13.3 De asemenea, poate fi necesar ca Expeditorul să furnizeze informații suplimentare pentru a obține permisiunea altor agenții de reglementare în țara de destinație, înainte de livrarea către Destinatar. Expedierile care conțin bunuri sau produse reglementate de mai multe agenții guvernamentale din alte țări de destinație (cum ar fi agenții naționale responsabile pentru siguranța alimentară, pentru protecția sănătății publice, pentru produse farmaceutice și medicale, pentru plante și animale, pentru produse din animale sălbatice, pentru telecomunicații și alte standarde pentru echipamente electronice, precum și alte agenții similare) pot necesita un timp suplimentar pentru formalitățile vamale. Toate cheltuielile pentru trimiterea și returnarea în și din țările în care nu este permisă intrarea îi vor fi facturate Expeditorului.

13.4 Dacă Expedierile sunt reținute de serviciile vamale sau de alte agenții, din cauza documentației incorecte sau inexistente, TNT poate încerca să notifice Destinatarul. Dacă legile locale cer ca Destinatarul să transmită informațiile sau documentele corecte, iar Destinatarul nu face acest lucru într-un interval de timp rezonabil, TNT poate hotărî că Expedierea poate fi considerată nelivrabilă în conformitate cu legile în vigoare (a se vedea Secțiunea 18 (Expedieri nelivrabile)). Dacă Destinatarul nu transmite informațiile sau documentația solicitată, iar legile locale îi permit Expeditorului să le transmită, TNT poate încerca să notifice Expeditorul. De asemenea, dacă Expeditorul nu transmite informațiile sau documentația într-un interval de timp rezonabil, care poate fi determinat de TNT, Expedierea va fi considerată nelivrabilă, în conformitate cu legile în vigoare. TNT nu își asumă nicio responsabilitate pentru faptul că nu poate finaliza o livrare din cauza documentației incorecte sau inexistente, indiferent dacă încearcă sau nu să notifice Destinatarul sau Expeditorul.

13.5 Dacă legile locale permit acest lucru, TNT va realiza formalitățile vamale aferente Expedierilor internaționale. TNT va trimite informațiile despre Expediere către autoritățile vamale și către alte agenții de reglementare pentru efectuarea formalităților vamale. TNT poate percepe o taxă pentru serviciul vamal, dacă este cazul, pentru Expedierile internaționale pentru procesarea vamală, pentru plata de taxe și impozite către o agenție vamală în numele plătitorului, pentru Serviciile solicitate de către Expeditor, Beneficiar sau o terță parte sau pentru recuperarea costurilor transferate către TNT de către agenția de reglementare pentru înregistrări conform reglementărilor. Tipurile și sumele taxelor variază în funcție de țară. 

13.6 TNT va acționa în calitate de agent al Expeditorului sau Destinatarului (după caz) numai în scopul efectuării formalităților vamale și al trecerii Expedierii prin vamă. Dacă este posibil și adecvat, Expeditorul va autoriza TNT sau agentul vamal desemnat de TNT, să întocmească și să depună declarațiile vamale și să întreprindă toate acțiunile aferente în calitate de reprezentant direct, pentru și în numele și pe răspunderea Expeditorului sau a Destinatarului. Dacă este cazul, Expeditorul se va asigura că Destinatarul autorizează TNT în conformitate cu prezenta prevedere.

13.7 În anumite situații, la discreția TNT, TNT poate accepta instrucțiuni pentru a folosi un agent vamal desemnat, altul decât cel al TNT (sau agentul desemnat de TNT) sau agentul desemnat de către Expeditor. În orice situație, TNT (sau agentul desemnat de TNT) își rezervă dreptul de a îndeplini formalitățile vamale aferente Expedierii dacă agentul nu poate fi determinat sau dacă nu va efectua formalitățile vamale sau dacă nu sunt furnizate către TNT informații complete privind agentul (inclusiv, dar fără limitare la numele, adresa, numărul de telefon și codul poștal).

14. Taxe și impozite.

14.1 Pentru a efectua formalitățile vamale aferente anumitor articole, TNT poate plăti în avans taxele și impozitele așa cum sunt ele estimate de către oficialitățile vamale în numele plătitorului și să perceapă o taxă suplimentară pentru acest lucru. Pentru toate Expedierile, TNT poate contacta plătitorul și poate solicita confirmarea aranjamentelor de rambursare drept condiție pentru finalizarea formalităților vamale și livrării, și, la discreția TNT, să solicite plata taxelor și impozitelor înainte de predarea Expedierii către Destinatar. Pentru detalii suplimentare, contactați serviciul asistență clienți TNT.

14.2 În cazul în care exactitatea sau corectitudinea taxelor și impozitelor evaluate pentru o Expediere este contestată, TNT sau agentul vamal desemnat poate analiza documentele de transport prezentate împreună cu Expedierea. Dacă TNT stabilește faptul că taxele și impozitele au fost evaluate corect, Expeditorul este de acord să plătească taxele și impozitele sau Expeditorul își asumă faptul că sunt plătite de către Destinatar, dacă este cazul.

14.3 În cazul în care TNT plătește taxe, impozite sau alte taxe către o agenție vamală în numele plătitorului, plătitorului i se va percepe o taxă pentru servicii de vămuire pe baza unui tarif fix sau un procentaj din suma totală avansată. Această taxă de serviciu va varia în funcție de țara de destinație. Pentru mai multe informații despre taxa pentru servicii de vămuire percepută, consultați pagina „Servicii suplimentare și suprataxe” de pe tnt.com

14.4 Dacă Expeditorul nu desemnează un plătitor pe Documentul de expediere, taxele și impozitele îi vor fi facturate automat Destinatarului, dacă acest lucru este permis.

14.5 Indiferent de orice instrucțiuni contrare de plată, Expeditorul este în cele din urmă responsabil pentru plata taxelor și impozitelor și a tuturor tarifelor și taxelor suplimentare legate de plata TNT a taxelor și impozitelor dacă plata nu este primită. Dacă un Destinatar sau un terț de la care este solicitată confirmarea rambursării refuză să plătească taxele și impozitele atunci când sunt solicitate, TNT poate contacta Expeditorul pentru acestea. Dacă Expeditorul refuză să facă aranjamente satisfăcătoare pentru a compensa TNT, Expedierea îi va fi returnată Expeditorului (iar, în acest caz, Expeditorul va răspunde atât pentru taxele inițiale, cât și pentru cele de returnare), sau va fi dusă într-un depozit general pentru depozitare temporară, sau într-un depozit aflat sub control vamal sau va fi considerată nelivrabilă. Dacă Taxele de transport pentru o Expediere sunt facturate pe un card de credit, TNT își rezervă dreptul de a deduce din contul cardului de credit și cheltuielile necolectate aferente taxelor și impozitelor asociate Expedierii respective.

14.6 În funcție de opțiunile disponibile în locațiile specificate, dacă TNT nu poate obține o confirmare acceptabilă a aranjamentelor pentru rambursarea sumelor aferente taxelor și impozitelor, este posibil ca Expedierea să fie întârziată. Aceste întârzieri, sau orice altă nerespectare a prezentelor Condiții, constituie răspunderi neasumate.

14.7 Plata taxelor și impozitelor se va efectua numai prin următoarele metode, la discreția TNT: numerar, cec (personal sau de afaceri, cu condiția de a se oferi o identificare validă), card de credit, ordin de transfer, cec de călătorie, cont de debit sau de reportare. TNT nu acceptă plata în avans a taxelor și impozitelor.

14.8 TNT nu își asumă nicio responsabilitate pentru Expedierile abandonate în vamă, iar aceste Expedieri pot fi considerate nelivrabile.

15. Stabilirea traseului.

TNT determină traseul tuturor Expedierilor. Traseul se poate schimba din când în când fără notificare prealabilă. TNT nu poate dezvălui detaliile rutei sau măsurile detaliate de securitate a rețelei, pentru a proteja mărfurile care sunt transportate pe acestea. Prin urmare, nu sunt permise nici audituri la locațiile sau vehiculele rețelei TNT, cu excepția cazului în care există o cerință statutară sau legală.

16. Livrarea.

16.1 Expedierile sunt livrate la adresa Destinatarului sub rezerva Secțiunilor 16.7 și 16.8 de mai jos. Nu există nicio obligație de a livra Expedierea în mod personal Destinatarului. TNT poate livra o Expediere Destinatarului sau oricărei alte persoane care pare să aibă autoritatea de a accepta livrarea Expedierii în numele Destinatarului. Adresele de expediere trebuie să includă întotdeauna adresa completă a Destinatarului, numărul de telefon și adresa de email.

16.2 Adresele cutiei poștale pot fi utilizate pentru anumite locații internaționale, cu condiția ca Expeditorul să furnizeze către TNT numărul de telefon al Destinatarului pentru a facilita livrarea.

16.3 TNT nu va răspunde în nicio situație pentru nicio reclamație referitoare la confiscarea sau reținerea bunurilor de către serviciile vamale sau alte autorități guvernamentale în timp ce erau în tranzit.

16.4 Expedierile către hoteluri, spitale, birouri guvernamentale sau întreprinderi, campusuri universitare sau alte facilități care au o cameră de corespondență sau o zonă centrală de recepție pot fi livrate în camera de corespondență sau în zona centrală de recepție, cu excepția cazului în care TNT a precizat sau convenit altfel înainte de expediere.

16.5 TNT va aborda orice solicitare de modificare a unei adrese care nu reprezintă o redirecționare sau o corectare a adresei ca fiind Expedieri noi și se vor aplica noi Tarife de transport.

16.6 Livrarea sâmbăta, dacă este disponibilă, va face obiectul unei taxe speciale de manipulare în țările în care sâmbăta nu este o zi de lucru obișnuită.

16.7 TNT poate să refuze preluarea sau livrarea unei Expedieri, sau să utilizeze aranjamente alternative de preluare sau livrare, pentru a menține siguranța angajaților săi în situațiile în care TNT consideră că Serviciile sale pot fi utilizate pentru a încălca orice legi, reglementări sau reguli aplicabile.

16.8 Instrucțiuni de livrare de la Destinatar: Expedieri B2C

a. În locațiile selectate, TNT poate livra Expedieri B2C în conformitate cu instrucțiunile suplimentare primite de TNT de la Destinatar. Expeditorul recunoaște în mod expres și este de acord că aceste instrucțiuni pot modifica instrucțiunile de livrare convenite inițial sau Angajamentul privind timpul de livrare convenit inițial între TNT și Expeditor.

b. Expeditorul recunoaște și este de acord că instrucțiunile Destinatarului se pot referi, dar nu sunt limitate la: (i) amânarea termenului de livrare; (ii) livrarea către un vecin, portar sau recepționer; (iii) livrarea către o altă adresă sau către o altă persoană, cu condiția ca această altă adresă să se afle în aceeași țară, așa cum se menționează în Documentul de expediere; (iv) furnizarea de instrucțiuni cu privire la locul de plecare a Expedierii B2C fără obținerea unei semnături pentru livrare; (v) lăsarea Expedierii B2C într-un punct de preluare (de exemplu, o locație de vânzare cu amănuntul); sau (vi) orice combinație a instrucțiunilor de mai sus. În caz de anulare (parțială) a transportului înainte de livrare de către Expeditor și/sau Destinatar, toate taxele rămân scadente și datorate către TNT.

c. TNT poate modifica din când în când disponibilitatea opțiunilor de livrare pentru Expedierile B2C, în funcție de limitările geografice și de altă natură. Pentru informații suplimentare despre disponibilitățile și condițiile opțiunii de livrare, consultați tnt.com.

d. În cazul în care un Destinatar furnizează instrucțiuni suplimentare de livrare pentru alte Expedieri decât cele B2C, atunci Expeditorul recunoaște și este de acord să se oblige sub prezenta Secțiune 16.

17. Relivrarea.

17.1 Livrări Business.  TNT va încerca din nou livrarea, fie automat, fie la cerere, dacă: (a) nimeni la adresa Destinatarului nu este disponibil pentru a semna pentru Expediere și nu există nicio eliberare a semnăturii în dosar; (b) Expeditorul a selectat o Opțiune de semnare a livrării TNT și nu este disponibil niciun Destinatar eligibil pentru semnarea livrării; sau (c) TNT stabilește că poate reține Expedierea. În cazul în care Livrarea Business nu a fost livrată după trei încercări de livrare și/sau după ce a fost reținută timp de cinci zile lucrătoare de la data primei încercări de livrare și, după caz, s-a obținut liberul de vamă în țara de destinație, va fi considerată nelivrabilă (a se vedea Secțiunea 18 (Expedieri nelivrabile)).

17.2 Livrări rezidențiale și Expedieri B2C.  Dacă o livrare rezidențială nu poate fi finalizată la încercarea inițială la adresa Destinatarului sau la o adresă învecinată atunci când Expeditorul sau Destinatarul a selectat o Opțiune de semnătură de livrare TNT, TNT poate, la discreția sa, fie să reîncerce livrarea, fie să rețină Expedierea până la primirea de instrucțiuni suplimentare de livrare de la Expeditor sau Destinatar sau să livreze într-o locație care va fi stabilită de TNT. Dacă o livrare rezidențială nu poate fi livrată printr-o reîncercare, Expeditorul sau Destinatarul nu furnizează instrucțiuni suplimentare de livrare, sau TNT nu poate facilita livrarea către o altă locație care urmează să fie stabilită de către TNT, Expedierea poate fi considerată nelivrabilă (a se vedea Secțiunea 18 (Expedieri nelivrabile)).

18. Expedieri nelivrabile.

18.1 O Expediere care nu poate fi livrată este una care nu poate fi livrată din motive care includ, dar nu se limitează la, oricare dintre următoarele: (a) adresa Destinatarului este incompletă, ilizibilă, incorectă sau nu poate fi localizată, (b) Destinatarul unei Expedieri nu poate fi contactat sau Destinatarul nu reușește să recupereze Expedierea, (c) Expedierea a fost adresată unei zone care nu este deservită de TNT, (d) locul de activitate al Destinatarului este închis (e) livrarea este imposibilă din cauza indisponibilității sau refuzului unei persoane corespunzătoare care să accepte livrarea sau să semneze pentru livrarea Expedierii, (f) Expedierea nu este în măsură să treacă de autoritățile vamale, (g) Expedierea ar putea provoca daune sau întârzieri altor Expedieri sau bunuri sau vătămări persoanelor, (h) Expedierea conține articole interzise, (i) Destinatarul nu poate sau refuză să plătească pentru o Expediere cu facturare la Destinatar, (j) Expedierea a fost ambalată necorespunzător, (k) conținutul sau ambalajul Expedierii sunt deteriorate în măsura în care reambalarea nu este posibilă sau (l) Expedierea încalcă legile sau reglementările din S.U.A. sau alte legi aplicabile privind controlul sau sancțiunile la export, inclusiv, dar fără a se limita la, fiind trimisă de la sau adresată unei părți sau locații cu restricții,  sau (m)oricare dintre motivele expuse în Secțiunea 17 (Relivrare).

18.2 Dacă o Expediere este nelivrabilă din orice motiv, TNT poate încerca să notifice Expeditorul pentru a aranja returnarea Expedierii, fără a încălca în vreun fel o constrângere legală locală. Dacă Expeditorul nu poate fi contactat în termen de cinci zile lucrătoare sau nu dă instrucțiuni într-o perioadă rezonabilă de timp, TNT poate returna Expedierea Expeditorului; sau plasa Expedierea în depozit temporar, un depozit de comenzi generale sau un depozit vamal sau poate elimina Expedierea. În cazul în care o Expediere nu poate fi livrată, trecută prin vamă sau returnată, Expedierea poate fi transferată sau eliminată de către TNT. Expeditorul va răspunde pentru toate costurile, Tarifele și taxele suportate pentru returnarea, depozitarea sau eliminarea unei Expedieri nelivrabile, cu excepția situației în care Expedierea a fost nelivrabilă din cauza TNT.

18.3 Expedierile care nu pot fi returnate din cauza constrângerilor locale de reglementare vor fi fie plasate într-un depozit temporar, într-un depozit de comenzi generale sau într-un depozit vamal sau vor fi eliminate în conformitate cu legislația locală. Expeditorul acceptă să plătească costurile suportate de TNT pentru această depozitare sau eliminare.

18.4 Tarifele de returnare vor fi evaluate în contul Expeditorului, împreună cu Tarifele originale, cu excepția situației în care Expedierea a fost nelivrabilă din cauza TNT. De asemenea, vor fi incluse orice alte Taxe suportate de către TNT în procesul de returnare. Pentru returnarea Expedierilor care nu pot fi livrate care conțin bunuri periculoase, Expeditorul trebuie să furnizeze un Document de expediere completat și toate celelalte documente necesare.

19. Data de livrare pentru produsele premium.

Dacă TNT nu reușește să livreze produsele Express 9 am, 10am sau la amiază înainte de Data de livrare angajată, în circumstanțele în care nelivrarea menționată nu este cauzată de evenimentele prevăzute în Secțiunea 21 (Răspunderi neasumate), iar Expeditorul/Destinatarul plătitor notifică TNT în legătură cu reclamația acestuia conform Secțiunii 23 (Reclamații), TNT va factura doar serviciul de livrare efectiv furnizat (de exemplu înainte de amiază) în loc să perceapă taxa oferită pentru serviciul solicitat inițial (de exemplu înainte de 9 am), din aceeași categorie de produse Express. TNT va returna sau va plăti diferența de preț în legătură cu factura corespunzătoare, în funcție de opțiunea acesteia.

20. Limitele răspunderii.

20.1 Limite standard de răspundere pentru serviciile de transport. Răspunderea TNT pentru pierderi, daune sau întârzieri în legătură cu furnizarea de Servicii de transport va fi limitată la cea mai mare dintre (a) suma prevăzută de Convențiile aplicabile sau (b) 100 USD per Expediere (cu excepția cazului în care Expeditorul alege să plătească o taxă suplimentară pentru a specifica Răspunderea extinsă sau Asigurarea, astfel cum este descris în Secțiunile 20.3 și 20.4). TNT va aplica de asemenea astfel de limite tuturor reclamațiilor care decurg din furnizarea de Servicii de transport interne în absența oricăror limite obligatorii sau inferioare de răspundere în legislația națională aplicabilă transporturilor (cu excepția cazului în care Expeditorul alege să plătească o taxă suplimentară pentru a specifica Răspunderea extinsă sau Asigurarea, astfel cum este descris în Secțiunile 20.3 și 20.4).

20.2 Limite de răspundere pentru alte reclamații. Dacă nu este reglementat prin Secțiunea 20.1 (Limite standard de răspundere pentru Serviciile de transport), răspunderea TNT pentru pierderi, daune, întârzieri sau orice altă reclamație în legătură cu furnizarea de servicii auxiliare sau alte încălcări ale contractului este limitată la 3,40 euro per kilogram, în toate cazurile care nu depășesc o răspundere maximă de 10.000 de euro pentru fiecare eveniment sau serie de evenimente conectate.

20.3 Răspunderea maximă: Răspunderea extinsă (nu este oferită în toate locațiile – a se contacta serviciul asistență clienți TNT pentru detalii).

a. În locațiile în care TNT oferă Răspundere extinsă, Expeditorul poate să aleagă să plătească o taxă suplimentară pentru a specifica un Document de expediere cu Răspundere extinsă, peste limitele prevăzute în Secțiunile 20.1 și 20.2 anterioare.

b. Răspunderea extinsă specificată reprezintă răspunderea maximă a TNT în ceea ce privește Expedierea. Răspunderea extinsă se aplică doar în cazul în care TNT este răspunzătoare ca urmare a Convențiilor sau a legilor imperative naționale privind transportul aplicabile unei Expedieri.

c. În cazul în care nu se specifică în mod diferit de către TNT, Răspunderea extinsă maximă este de 25,000 de euro per Expediere (excluzând expedierile de documente – a se vedea mai jos).

d. Răspunderea TNT pentru pierderea sau deteriorarea dovedite sau pentru orice alte reclamații în legătură cu Expedierile de documente nu va depăși valoarea de refacere a Expedierii, cu un maximum de 500 de euro per Expediere de documente, cu excepția cazului în care se specifică în mod diferit de către TNT. Răspunderea extinsă nu este disponibilă tuturor Expedierilor de documente. Pentru informații suplimentare cu privire la eligibilitate, a se vedea tnt.com sau a se contacta serviciul asistență clienți TNT.

20.4 Asigurarea (nu este oferită în toate locațiile – a se contacta serviciul asistență clienți TNT pentru detalii).

a. În locațiile în care TNT oferă Asigurare, Expeditorul poate să aleagă să plătească o taxă suplimentară pentru a selecta Asigurarea pe Documentul de expediere, peste limitele prevăzute în Secțiunile 20.1 și 20.2 anterioare.

b. Asigurarea specificată reprezintă valoarea maximă pentru care TNT își asumă riscuri în ceea ce privește Expedierea.

c. În cazul în care nu se specifică în mod diferit de către TNT, Asigurarea maximă este de 25,000 de euro per Expediere.

d. Acoperirea Asigurării TNT este limitată în conformitate cu Institute Cargo Clause A.

d. Răspunderea TNT pentru pierderea sau deteriorarea dovedite sau pentru orice alte reclamații în legătură cu Expedierile de documente nu va depăși valoarea de refacere a Expedierii, cu un maximum de 500 de euro per Expediere de documente, cu excepția cazului în care se specifică în mod diferit de către TNT. Asigurarea nu este disponibilă tuturor Expedierilor de documente. Pentru informații suplimentare cu privire la eligibilitate, a se vedea tnt.com sau a se contacta serviciul asistență clienți TNT.

20.5 Dacă Expeditorul alege Răspunderea extinsă sau Asigurarea, se aplică următoarele condiții:

a. Expeditorul își asumă riscurile și pierderile care depășesc valoarea declarată.

b. O taxă va fi evaluată pe baza valorii declarate și poate diferi în funcție de originea Expedierii. Pentru detalii a se contacta serviciul asistență clienți TNT.

c. Răspunderea TNT pentru pierderi, daune, întârzieri sau orice alte reclamații dovedite în legătură cu Expedierea nu va depăși costul de reparație al Expedierii, valoarea sa amortizată sau costul de înlocuire, oricare dintre acestea este mai mic. TNT are dreptul să solicite o dovadă independentă a valorii conținutului unei Expedieri pentru care a fost făcută o reclamație.

d. Nu este disponibilă nicio compensație pentru (i) pierderi cu caracter de consecință sau (ii) întârzieri sau pierderi care rezultă din încălcarea de către Expeditor a obligațiilor care îi revin în temeiul acestor Condiții.

e. Nu este disponibilă nicio compensație pentru pierderile legate de Serviciile auxiliare.

f. Orice încercare de a declara o valoare mai mare decât sumele maxime permise de prezentele Condiții pentru Răspunderea extinsă, Asigurare sau vamă este nulă și neavenită. O astfel de valoare declarată va fi redusă automat la limitele autorizate pentru Expediere. Acceptarea TNT pentru transportul oricărei Expedieri care are o valoare declarată care depășește sumele maxime admise nu constituie o renunțare la nicio prevedere a prezentelor Condiții. TNT nu poate onora solicitările de modificare a informațiilor privind valoarea declarată de pe Documentul de expediere după prezentarea acestuia la TNT.

g. Atunci când Expeditorul nu a specificat Răspunderea extinsă sau Asigurarea fiecărui Colet individual în Documentul de expediere, dar a specificat o valoare declarată totală pentru Expediere în ansamblu, valoarea declarată a fiecărui Colet va fi determinată prin împărțirea valorii totale declarate la numărul Coletelor din Documentul de expediere. În nicio situație, valoarea declarată a unui Colet dintr-o Expediere nu depășește valoarea declarată a Expedierii.

20.6 Articole unice. Răspunderea TNT pentru Expedierile care conțin Articole unice, indiferent dacă este totală sau parțială, este limitată la limita Convenției relevante sau la legile locale aplicabile imperative. Răspunderea extinsă și Asigurarea nu se aplică Expedierilor care conțin Articole unice.

21. Exonerări de răspundere.

21.1 TNT nu își asumă nicio răspundere pentru:

a. Sub rezerva altor limitări stabilite în prezentele Condiții, orice daune care depășesc Răspunderea extinsă sau Asigurarea (astfel cum sunt limitate prin Secțiunea 20.3 (Răspunderea maximă: Răspunderea extinsă) și Secțiunea 20.4 (Asigurarea)) sau limitarea răspunderii, astfel cum este stabilită în Convenția aplicabilă sau, pentru Expedierile din și între locațiile specificate dintr-o țară, prin legea locală obligatorie aplicabilă, oricare dintre acestea este mai mare, indiferent dacă TNT știa sau ar fi trebuit să știe că astfel de daune ar putea avea loc;

b. Pierderi sau daune speciale, accidentale, de consecință sau indirecte, inclusiv costurile transportului alternativ, pierderea veniturilor, încasărilor, utilizării sau profiturilor, economiilor anticipate, fondului comercial sau pierderii oportunității; și

21.2 Expeditorul își asumă orice expunere la, și riscul, oricărei pierderi, deteriorări sau întârzieri peste cele asumate în mod expres de TNT în prezentele Condiții. Expeditorul ar trebui să-și comande propria asigurare, dacă dorește. TNT nu furnizează asigurare.

21.3 TNT nu își asumă nicio răspundere și TNT nici nu va efectua nicio ajustare, rambursare sau creditare de orice tip pentru orice pierdere, deteriorare, întârziere, livrare greșită, nelivrare, informare greșită sau nefurnizare de informații, cauzate sau rezultate din oricare dintre următoarele evenimente (nu este o listă exhaustivă):

a. acțiunea, inacțiunea sau omisiunea din partea Expeditorului, a Destinatarului sau a altei părți care are un interes în Expediere;

b. natura Expedierii sau orice defect, viciu caracteristic sau inerent sau fragilitatea acestuia;

c. încălcarea acestor Condiții sau a altor termene și condiții aplicabile Expedierii, inclusiv expedierea unui Articol interzis, bunuri periculoase, declararea incorectă a încărcăturii, securizarea, marcarea sau adresarea Expedierilor;

d. încălcarea legilor și/sau reglementărilor din S.U.A. sau alte legi aplicabile privind controlul sau sancțiunile la export;

e. amenzi, penalități sau alte sume financiare percepute în contul Expeditorului sau Destinatarului de către orice autoritate de reglementare sau terță parte;

f. orice evenimente dincolo de controlul TNT, inclusiv o pandemie sau epidemie, pericole în aer, inamici publici, autorități publice sau de reglementare care acționează cu autoritate aparentă sau reală, acte sau omisiuni ale oficialilor vamali, revolte, greve sau greve anticipate sau alte dispute locale, proteste civile, pericole provocate de o stare de război sau condiții meteorologice sau perturbări naționale, internaționale sau locale în rețelele de transport aerian sau terestru, acte criminale ale oricărei persoane sau entități, inclusiv acte de terorism, dezastre naturale, perturbări sau nefuncționări ale sistemelor de comunicații și informații (inclusiv sistemele TNT), întârzieri mecanice sau condiții care prezintă un pericol pentru personalul TNT;

g. ambalare necorespunzătoare sau insuficientă, inclusiv neîndeplinirea obligației Expeditorului de a utiliza ambalaje aprobate de TNT acolo unde se solicită, recomandă sau este necesară o asemenea aprobare. În special, computerele, dispozitivele electronice, articolele fragile și alcoolul trebuie să fie ambalate în conformitate cu liniile directoare TNT, disponibile pe tnt.com. Furnizarea de ambalaje, sau consultanță, asistență sau îndrumări cu privire la ambalarea corespunzătoare a Expedierilor de către TNT nu constituie acceptarea răspunderii de către TNT, cu excepția cazului în care TNT prevede în mod expres în mod diferit în scris;

h. respectarea instrucțiunilor de livrare verbale sau scrise de la Expeditor, Destinatar sau persoanele care pretind că reprezintă Expeditorul sau Destinatarul;

i. întârzierea livrării cauzată de respectarea politicilor TNT privind plata Tarifelor; 

j. imposibilitatea TNT de a furniza o copie a documentului de livrare sau o copie a semnăturii obținute la livrare;

k. ștergerea sau pierderea ireversibilă a datelor stocate pe benzi magnetice, în fișiere sau pe alte suporturi de stocare sau ștergerea și deteriorarea imaginilor fotografice sau a coloanelor sonore din filmul expus;

l. nerespectarea de către TNT a semnelor de „poziționare a coletului” (de exemplu, săgețile „ÎN SUS” sau marcajele „CU ACEST CAPĂT ÎN SUS”);

m. nerespectarea sau întârzierea TNT de a notifica Expeditorului sau Destinatarului orice întârziere, pierdere sau deteriorare a unei Expedieri, adresa incompletă, incorectă sau inexactă a Destinatarului sau a agentului vamal, documentația incorectă, incompletă sau lipsa acesteia, sau neplata taxelor și impozitelor necesare predării unei Expedieri;

n. pierderea sau deteriorarea oricărui articol individual pentru care TNT nu are o înregistrare verificabilă a primirii, inclusiv în circumstanțe în care, în momentul predării Expedierii către TNT, bunurile au fost preîncărcate într-o remorcă, paletizate sau ambalate în așa fel încât numărul de articole sau conținutul Expedierii nu poate fi verificat în mod rezonabil;

o. pierderea oricărei informații personale sau financiare, inclusiv numerele de securitate socială, datele nașterii, numerele permisului de conducere, numerele cardurilor de credit sau de debit și informațiile despre contul financiar;

p. neîndeplinirea obligației Expeditorului de a șterge toate Expedierile introduse într-un sistem sau dispozitiv de livrare TNT atunci când Expedierea nu este predată către TNT;

q. deteriorările indicate de instrumentele de măsurare a șocului, înclinării și temperaturii; și  

r. nerespectarea Angajamentului privind timpul de livrare pentru orice Expedieri cu o adresă incompletă sau incorectă (consultați Secțiunea 18 (Expedieri nelivrabile)).

21.4 În cazul în care TNT nu este responsabilă, inclusiv pentru orice răspundere care depășește răspunderea asumată în mod expres de către TNT în prezentele Condiții, Expeditorul va fi responsabil și este de acord să despăgubească TNT și să exonereze TNT pentru orice daune cauzate de Expediere companiei TNT sau unui terț, sau de orice reclamație a unei terțe părți, în special a Destinatarului.

Orice plată efectuată de către TNT în conformitate cu o reclamație a Expeditorului sau a unei terțe părți nu va fi considerată o acceptare a răspunderii și nici nu va reprezenta o renunțare la prevederile cuprinse în această Secțiune 21.

22. Fără garanții.

Cu excepția celor prevăzute în prezentul document, TNT nu oferă garanții, în mod expres sau implicit.

23. Reclamații.

TNT va accepta numai depunerea unei reclamații referitoare la o Expediere, în cazul în care reclamantul respectă toate Convențiile aplicabile și procedura următoare, în caz contrar, nu poate fi formulată nicio cerere împotriva TNT:

23.1 Notificarea unei reclamații.

a. Toate reclamațiile cauzate de pierderi, daune (vizibile sau ascunse) sau întârzieri (inclusiv reclamații privind deteriorarea) sau conținut lipsă, trebuie notificate către TNT în termen de 21 de zile de la (i) livrarea Expedierii (în caz de deteriorare sau întârziere), sau (ii) data preconizată pentru livrare (în cazul pierderii, nelivrării sau livrării greșite).

b. Primirea Expedierii de către Destinatar fără o notificare scrisă în recipisa de livrare, privind deteriorarea, constituie dovada prima facie a faptului că Expedierea a fost livrată în bune condiții.

c. Toate aceste reclamații trebuie notificate prin tnt.com sau contactând serviciul asistență clienți TNT.

23.2 Informații necesare.Toate notificările privind reclamațiile trebuie să includă informații complete despre Expeditor și Destinatar, precum și numărul de urmărire TNT, data expedierii, numărul de piese și greutatea Expedierii. Ca o condiție prealabilă pentru TNT, luând în considerare orice reclamație pentru daune, Destinatarul trebuie să pună la dispoziția TNT conținutul, cutiile de transport originale și ambalajele pentru inspecție, fie la sediul Destinatarului, fie la o unitate TNT, până la finalizarea reclamației.

23.3 Limitări. TNT nu este obligată să acționeze în legătură cu nicio reclamație până când nu au fost plătite toate Tarifele; reclamantul nu poate deduce suma solicitată din respectivele Tarife. Se poate completa doar o singură reclamație referitoare la o Expediere. Acceptarea plății conform unei reclamații va prescrie orice drept de a recupera daune suplimentare sau de a solicita compensații suplimentare referitoare la acea Expediere. Expeditorii sau Destinatarii ale căror Colete au fost predate către TNT printr-un consolidator de colete nu au niciun drept la o scutire legală sau echitabilă împotriva TNT.

23.4 Acțiuni legale.Dreptul de a solicita despăgubiri de la TNT pentru o acțiune care rezultă din transport va fi exclus, cu excepția cazului în care cererea este introdusă în fața unei instanțe autorizate în termen de doi ani de la data efectivă a livrării (în caz de daune, lipsă sau întârziere) sau data preconizată pentru livrare (în caz de pierdere, nelivrare sau livrare greșită) sau în cadrul oricărei prescripții aplicabile, oricare dintre acestea este mai scurtă.

24. Sub-contractarea.

TNT își rezervă dreptul de a subcontracta integral sau parțial oricare dintre Servicii.

25. Protecția datelor.

25.1 Termeni precum „operator”, „date cu caracter personal”, „persoană vizată” și „prelucrare” vor avea semnificația atribuită acestora în Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 („GDPR”) și orice alte legi și reglementări privind protecția datelor care se aplică prelucrării oricăror date cu caracter personal („Date cu caracter personal”) în prezentele Condiții (colectiv „Legea privind protecția datelor”)

25.2 TNT și Expeditorul recunosc faptul că ambii sunt operatori în nume propriu cu privire la prelucrarea oricăror Date cu caracter personal de către, sau între, părți în conformitate cu prezentele Condiții.

25.3 În legătură cu prelucrarea oricăror Date cu caracter personal în conformitate cu prezentele Condiții, Expeditorul declară că a respectat Legea privind protecția datelor, inclusiv furnizarea către persoanele vizate a informațiilor în conformitate cu Legea privind protecția datelor, furnizarea informațiilor astfel cum sunt conținute în avizul de confidențialitate TNT de pe tnt.com, și obținerea unui temei legal în conformitate cu Legea privind protecția datelor, cum ar fi executarea contractului, interesele legitime sau consimțământul.

25.4 Expeditorul va despăgubi TNT pentru toate costurile, reclamațiile, daunele și cheltuielile suferite sau suportate de către TNT în legătură cu nerespectarea de către Expeditor a prezentei Secțiuni 25.

25.5 Expeditorul este de acord cu faptul că temeiul legal stabilit în Secțiunea 25.3 (de asemenea) permite orice transfer de Date cu caracter personal către TNT, filialele, sucursalele, consilierii, auditorii acesteia, sau orice terți angajați de TNT pentru a-și îndeplini obligațiile față de Expeditor în conformitate cu prezentele Condiții în orice țară atât în interiorul, cât și în afara Spațiului Economic European („EEA”).

25.6 Orice transfer de Date cu caracter personal de la Expeditor către TNT sau invers, din SEE sau Elveția către o țară din afara SEE sau Elveția, este supus clauzelor contractuale standard de la operator la operator (Decizia (UE) 2021/914 – Modulul I)  („SCC”) astfel cum se precizează în articolul 46(2)(c) din GDPR, care este disponibil aici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN. În acest sens,  SCC sunt incluse integral în prezentele Condiții, ca referințe. Prin acceptarea acestor Condiții, părțile (a) se consideră că au semnat  SCC (b) sunt de acord cu conținutul complet al  SCC și (c) vor respecta condițiile din acestea și (d) sunt de acord că orice modificare sau decizia ulterioară și/sau adresa URL se aplică și înlocuiește decizia și/sau adresa URL menționată în această Secțiune 25.6. Conform SCC, TNT în calitate de operator de date, va acționa ca exportator de date, inclusiv în numele afiliaților săi, și că Expeditorul, în calitate de operator de date, va acționa ca importator de date sau invers, dacă este cazul. Cele menționate anterior nu aduc prejudicii dreptului TNT de a decide unilateral dacă dorește să folosească alt mecanism adecvat pentru transferul datelor, în conformitate cu Legile privind protecția datelor. Datele personale transferate pot include detalii de contact ale Expeditorilor și Destinatarilor individuali, cum ar fi numele și adresele, necesare pentru a permite furnizarea eficientă a Serviciilor TNT, cum ar fi livrarea Coletelor și activarea funcționalităților de urmărire și monitorizare, astfel cum sunt stabilite în continuare sau în alt mod în aceste Condiții și în conformitate cu Anexele la SCC.

25.7 În cazul în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene, autoritatea locală de supraveghere sau o autoritate guvernamentală similară stabilește faptul că oricare dintre Condițiile prevăzute în această Secțiune 25 și/sau  SCC nu trebuie sau nu mai reprezintă o metodă legală pentru a facilita transferurile de Date cu caracter personal în afara SEE sau Elveției, părțile vor negocia cu bună-credință o metodă alternativă pentru a facilita astfel de transferuri în mod legal.

26. Acord total.

Prezentele Condiții reprezintă întregul acord între părți și, sub rezerva Secțiunii 1 (Aplicare), prevalează asupra oricăror altor termene sau condiții, orale sau scrise. Prezentele Condiții nu pot fi anulate decât printr-un acord expres în scris între părți.

27. Delegări.

Nici drepturile și nici obligațiile oricărei părți în temeiul prezentelor Condiții nu pot fi atribuite sau delegate fără acordul prealabil scris al celeilalte părți, cu excepția faptului că TNT poate atribui toate sau o parte din drepturile sale și își poate delega atribuțiile în temeiul prezentelor Condiții oricăruia dintre afiliați. Fără a limita cele de mai sus, prezentele Condiții sunt obligatorii și sunt valabile în beneficiul părților și al succesorilor și cesionarilor lor permiși.

28. Clauza de nerenunțare.

Nerespectarea punerii în aplicare de către TNT a prevederilor prezentelor Condiții nu constituie o renunțare la respectiva dispoziție și nu afectează în niciun fel dreptul TNT de a aplica această prevedere.

29. Legea obligatorie.

Aceste Condiții nu exclud nicio răspundere în cazul în care excluderea acestei răspunderi este interzisă prin lege. În măsura în care orice dispoziție conținută sau menționată în prezentele Condiții poate fi contrară oricărui tratat internațional aplicabil, legislației locale, reglementărilor, ordinelor sau cerințelor guvernamentale, această prevedere va fi limitată la limita maximă extinsă permisă și, astfel cum este limitată, va rămâne în vigoare ca parte a acordului dintre TNT și Expeditor. Nulitatea sau nerespectarea vreunei dispoziții nu afectează nicio altă parte a prezentelor Condiții.

30. Medierea.

Legislația belgiană permite utilizatorilor serviciilor poștale belgiene de intrare sau de ieșire să solicite intervenția Mediatorului pentru sectorul poștal (Boulevard du Roi Alber II 8 bte 4, 1000 BRUXELLES (F); Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL (NL)) cu condiția ca utilizatorul să-și prezinte reclamația în prealabil la TNT. O astfel de intervenție nu aduce niciun prejudiciu dispozițiilor prezentelor Condiții.

31. Legea aplicabilă și jurisdicția.

Cu excepția prevederilor oricărei Convenții aplicabile, prezentele Condiții și orice litigii apărute din sau legate de Serviciile efectuate de TNT în temeiul acesteia sunt supuse legilor și instanțelor din țara sau teritoriul în care Expedierea este acceptată de TNT pentru prestarea Serviciilor.

Prin vizitarea și utilizarea acestui site, sunteți de acord cu cookie-urile utilizate de către TNT și partenerii săi. Aflați mai multe