Gevaarlijke goederen herkennen

Er zijn negen klassen gevaarlijke goederen, plus een paar subklassen. De klasse waarin uw zending valt, heeft invloed op de manier van verpakken, labelen en vervoeren.

Zoals vuurwerk en fakkels

DG-klasse: 1. Explosieve stoffen en voorwerpen


Zoals spuitbussen of campinggas

DG-klasse: 2.1. Brandbaar gas


Zoals gecomprimeerd zuurstof

DG-klasse: 2.2. Niet-brandbaar gas


Zoals insecticiden

DG-Klasse: 2.3. Giftig gas


Zoals oplosmiddelen en verf

DG-klasse: 3. Ontvlambare vloeistoffen


Zoals lucifers

DG-klasse: 4.1. Brandbare vaste stoffen


Zoals fosfor

DG-klasse: 4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen


Zoals calciumcarbide

DG-klasse: 4.3. Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen

Zoals kunstmest

DG-klasse: 5.1. Oxiderende stoffen


Zoals reparatiekits voor vezelglas

DG-klasse: 5.2. Organische peroxide


Zoals pesticiden

DG-klasse: 6.1. Giftige stoffen


Zoals bloedtesten of medische testen

DG-klasse: 6.2. Infectueuze stoffen


Zoals rookmelders

DG-klasse: 7. Radioactief materiaal


Zoals bleekmiddel of afvoerreiniger

DG-klasse: 8. Bijtende stoffen


Zoals airbags of magneten, telefoons of laptops

DG-klasse: 9. Diversen
 


Zoals aparte lithiumaccu's en -batterijen

DG -klasse: 9. Overig

Andere labels waar u op moet letten

Als u een van onderstaande labels herkent op de goederen die u wilt verzenden, moet u ons bellen.

Als u niet zeker weet of uw zending geclassificeerd wordt als gevarengoed, kunt u de fabrikant of leverancier vragen om een Veiligheidsinformatieblad (VIB). Als dat een UN-nummer bevat, gaat het om gevaarlijke goederen. U kunt ook gewoon contact met ons opnemen.

Voorbeelden van gevaarlijke goederen

Een aantal van de goederen die geclassificeerd worden als gevaarlijke materialen zal u misschien verbazen, zoals spuitbussen, parfum, of alles dat lithiumbatterijen bevat, zoals telefoons of laptops.

Lithiumbatterijen

Als lithiumbatterijen tijdens vervoer verkeerd worden verpakt of beschadigd raken, kunnen ze kortsluiten, waardoor ze oververhit raken en vlam vatten.

Sprays en spuitbussen

Het gecomprimeerde gas waardoor deze items werken is gevaarlijk en kan exploderen als het verkeerd wordt verpakt.

Verf en lakken

Op olie gebaseerde verf, spuitverf en sommige lakken kunnen onder bepaalde omstandigheden oververhit raken en vlam vatten.

Parfums

Alcohol, een brandbare stof, is ook een belangrijk ingrediënt in bijna alle parfums en colognes.

Wat u moet weten

Het is uw verantwoordelijkheid

Het is de verantwoordelijkheid van de verzender om te zorgen dat gevaarlijke goederen correct worden ingeklaard, verpakt en voorzien van de juiste documentatie voor de landen van herkomst, doorvoer en bestemming.

Extra toeslagen

Er zijn voor de verzending van gevaarlijke goederen speciaal transport en extra handelingen vereist. Dit betekent dat er extra kosten worden toegevoegd.  

Verzend nu met TNT

  • Voor bedrijven van elk formaat
  • Gepersonaliseerde tarieven voor regelmatige verzenders
  • Wij halen uw pakket op zodat u tijd bespaart
  • Direct een online prijsopgave in myTNT 2