Exportcontroles en sancties

Naleven van sancties en exportbepalingen

 

In bepaalde landen zijn exportcontroles en voortdurende internationale sancties ingesteld. Hierdoor wordt het verzenden van goederen beperkt, afhankelijk van het soort goederen, het land/de regio van oorsprong en bestemming of de partijen die bij de transactie betrokken zijn.

Hoewel TNT u in de meeste landen/regio's waar momenteel internationale sancties zijn ingesteld van dienst kan zijn, verzenden we goederen uitsluitend in overeenstemming met de voorschriften en sancties die door de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten en andere landen/regio's zijn opgelegd. Raadpleeg de Algemene Voorwaarden van TNT voor meer informatie over het verzenden van beperkt toegestane strategische goederen.

Zwarte lijst

'Denied-party' lijsten maken deel uit van de internationale sancties en exportcontroles. TNT accepteert geen zendingen van of naar personen en entiteiten die staan vermeld als 'denied party' (geweigerde partij).
 

Handige links:


Strategische items

Strategische goederen zijn militaire goederen of goederen die zowel voor civiele als militaire doeleinden gebruikt zouden kunnen worden. TNT classificeert geen strategische goederen; dit is de verantwoordelijkheid van de exporteur. Onze servicemogelijkheden verschillen per locatie, maar vereisen altijd duidelijke informatie over de toepasselijke vergunningen. Neem contact op met de afdeling Customer Care voor meer informatie.


Handige links:

Gesanctioneerde gebieden

Om te voldoen aan internationale sancties, heeft TNT bepaalde diensten opgeschort of aanvullende eisen gesteld. Hieronder vindt u, per land, een overzicht van elke sanctie die op de service van TNT van toepassing is.
 

Handige links:

De Krim

- Vanaf 1 april 2016 verleent TNT geen services meer in de Krim

 

Cuba

- Vanaf 1 april 2016 verleent TNT geen services meer in Cuba.

- TNT verleent geen services aan Cubaanse ambassades of consulaten

 

Iran

- Vanaf 1 april 2016 verleent TNT geen services meer in Iran

- TNT verleent geen services aan Iraanse ambassades of consulaten

 

Noord-Korea

- TNT verleent geen services in Noord-Korea

- TNT verleent geen services aan Noord-Koreaanse ambassades of consulaten

 

Rusland

De EU en de VS hebben sancties opgelegd tegen Rusland. Om optimale service te kunnen bieden in Rusland, waarbij de sancties worden nageleefd, zijn de volgende maatregelen van toepassing:

- Er worden geen militaire goederen geaccepteerd voor export van/naar Rusland
- Er worden geen goederen voor tweeërlei gebruik (dual-use) geaccepteerd voor export naar militaire eindgebruikers in Rusland
- Voor het naar Rusland exporteren van goederen die betrekking hebben op of gerelateerd zijn aan olie en gas is een vergunning vereist. Klik hier om het document te bekijken.

 

Soedan

- Vanaf 1 april 2016 verleent TNT geen services meer in Soedan

- TNT verleent geen services aan Soedanese ambassades of consulaten

 

Syrië

- TNT verleent geen services in Syrië

- TNT verleent geen services aan Syrische ambassades of consulaten