Internet fraude

Wat moet u doen als u denkt slachtoffer te zijn. Het is TNT bekend dat onze identiteit door fraudeurs wordt misbruikt op websites en in e-mailberichten om internetklanten te misleiden.

Frauduleuze communicaties hebben meestal betrekking op verzoeken om een betaling of een voorschot over te maken voor goederen die online besteld zijn zodat de goederen met TNT kunnen worden verstuurd. Of het gaat om berichten waarbij men verzoekt een voorschot te betalen voor de levering van een loterijprijs of van sleutels van een appartement.

 

TNT biedt geen borgservices aan derden. Als u wordt gevraagd om te betalen voor een dergelijke dienst via Western Union of vergelijkbare agentschappen, is dit een indicatie van fraude.

 

We raden al onze klanten aan op hun hoede te zijn voor dit soort verzoeken zoals voorschotten te betalen via internet. Ook al wordt er een zendingsnummer (of vrachtbriefnummer) opgegeven, dan wil dat nog niet zeggen dat die zending in bewaring of onder controle is van TNT.

 

Bij twijfel aan de echtheid van een TNT-bericht of als u niet zeker weet of TNT inderdaad een zending voor u in behandeling heeft, neem dan contact op met onze Customer Service.

 

TNT doet alles wat redelijkerwijs mogelijk is om oplichterij via internet te voorkomen. Onze afdelingen Customer Service, Beveiliging en Juridische Zaken werken nauw met elkaar samen om u als klant te waarschuwen en om de fraudeurs achter de betrokken websites en e-mailadressen aan te pakken. Bovendien werken we samen met internationale organisaties om dit soort zwendel te helpen voorkomen (bv. overheden, Western Union, eBay, politie enz.).

Wat moet u doen als u denkt slachtoffer te zijn.

Om ons te helpen op te treden tegen de frauduleuze websites of e-mailadressen, dient u alle relevante informatie naar e-crime@fedex.com te sturen. Let op: wanneer u het e-mailbericht doorstuurt, krijgt u geen ontvangstbevestiging.

 

Wij raden u aan aangifte te doen bij de politie in uw woonplaats. Er zijn gevallen die tot arrestaties hebben geleid.

Hoe TNT fraude bestrijdt

Klanten die frauduleuze communicaties ontvangen worden verzocht zo veel mogelijk informatie naar TNT te sturen. Deze informatie wordt doorgegeven aan onze afdeling Beveiliging. Die verzamelt alle info ongeacht of het bewijsmateriaal beschikbaar is of niet. We kunnen de informatie gebruiken om het bedrijf dat als host optreedt van de frauduleuze website of e-mailadres te benaderen. Wij werken nauw samen met de meeste grote Internet Services Providers (ISP’s), waaronder Microsoft, Yahoo en AOL. Zodra TNT de ISP's de informatie stuurt, nemen zij actie binnen 24-48 uur. Dankzij deze gezamenlijke inspanningen zijn meer dan 1.500 zwendel websites en e-mailadressen al stilgelegd. Tijdens dit proces bieden we de klant ook advies en hulp bij de samenwerking met de politie als de klant beslist om het te melden. Er zijn gevallen die daadwerkelijk hebben geleid tot arrestaties.

Bewustwording

Al vele jaren is er een gerichte inspanning om alle Customer Service medewerkers te informeren en op te leiden over e-Crime problemen. Deze interne platforms en documenten zijn succesvol bij de bewustmaking van e-criminaliteit binnen het bedrijf.

 

Deze communicaties bestaan uit verschillende vormen zoals:
 

  • Overleg tussen de afdelingen Beveiliging en Customer Services
  • Regelmatige publicatie van nieuwsbrieven
  • Het delen van standaard reacties op klantvragen
  • Handleidingen voor Customer Service die helpen een e-Crime incident te indentifiëren en correct te reageren.

Internetveilingen of internetkwesties

Als u online iets hebt gekocht en daarvoor eBay hebt gebruikt, raden wij u ook aan de informatie over het gebruik van betaaldiensten door te nemen in het Trust and Safety Centre van eBay op www.ebay.com.
 

Op de algemene website van Western Union staat informatie die is bedoeld om consumenten fraudebewuster te maken.