Privacybeleid TNT

Deze privacyverklaring beschrijft de werkwijze van TNT met betrekking tot het verzamelen, het gebruik, het openbaar maken en de opslag van persoonlijke informatie (zoals hierna beschreven) die u ons rechtstreeks of via deze website bezorgt.

Lees daarom aandachtig deze privacyverklaring voor u deze website gebruikt of persoonlijke gegevens op deze website ingeeft. De huidige website wordt beheerd door TNT Express N.V., met hoofdkantoor in Amsterdam, tevens namens de entiteiten van de groep (gezamenlijk "TNT" of "we"), en valt onder de Nederlandse wetgeving.

Persoonlijke informatie

Voorbeelden van klantgegevens die we verzamelen, zijn namen, gegevens over uw zending, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers. De door TNT verzamelde informatie bestaat deels uit gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben ("Persoonlijke informatie").

Overdracht van Persoonlijke informatie

Om onze diensten uit te kunnen voeren, kan uw Persoonlijke informatie worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte waar de wetten ter bescherming van persoonsgegevens minder uitgebreid zijn. Daarnaast kan de Persoonlijke informatie die u op vrij toegankelijke delen van onze website ingeeft, geraadpleegd worden door personen die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, waar de wetten ter bescherming van persoonsgegevens mogelijks minder uitgebreid zijn.

TNT kan genoodzaakt zijn uw informatie door te geven aan lokale of nationale (buitenlandse) overheden, om te voldoen aan de toepasbare wetgeving dan wel om de levering van uw pakket bij de bestemmeling te bespoedigen.

Eerlijke en veilige verwerking van uw Persoonlijke informatie

Ons beleid bestaat erin alle nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat alle Persoonlijke informatie waarover wij beschikken eerlijk en legaal wordt gebruikt. We zullen alle nodige stappen ondernemen om dit privacybeleid te implementeren en te respecteren. Al onze werknemers en dataverwerkers die toegang hebben tot Persoonlijke informatie zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw Persoonlijke informatie te respecteren.

Toegang en correctie

Contacteer uw lokale TNT vestiging om te weten welke Persoonlijke informatie TNT over u heeft verzameld. We beantwoorden uw verzoek binnen de 4 weken. Indien we uw Persoonlijke informatie niet kunnen vrijgeven, geven we steeds de redenen op voor deze weigering. Om over correcte, up to date en volledige Persoonlijke informatie te beschikken, vragen we u ons elke onjuiste informatie te melden. Wij passen vervolgens de onjuiste of verouderde informatie aan.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die van een website naar de browser van de gebruiker worden verzonden en op de harde schijf worden opgeslagen. Cookies maken het webgebruik gemakkelijker omdat zij de status, het gebruik, de voorkeuren en andere nuttige informatie over de gebruiker opslaan en beheren. De standaardinstelling van de meeste browsers is om cookies te accepteren. De gebruikers kunnen deze instelling echter aanpassen wanneer ze de cookies willen weigeren of gewaarschuwd willen worden wanneer de cookies worden verzonden.


Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, klikt u hier

Links naar andere websites

Voor het gemak van de gebruiker werden op deze website links of referenties naar andere websites toegevoegd. TNT is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van die externe websites en deze privacyverklaring is in geen geval van toepassing op deze websites. We raden u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

E-mailadres (enkel wanneer intekening relevant is)

Indien u intekent op onze e-mail waarschuwingen, houden we uw e-mailadres bij. Dit adres zal enkel worden gebruikt om u te informeren zoals aangegeven. Wenst u niet langer de e-mail waarschuwingen te ontvangen, dan kunt u zich op elk moment uitschrijven via de link in elke e-mail of door ons te contacteren op websitemanagement@tnt.com.

Aanpassing

TNT behoudt kan deze privacyverklaring naar eigen goeddunken aanpassen. Voorafgaand aan de herziening van deze privacyverklaring zal TNT de gebruikers van deze website informeren.

Verzamelen van Persoonlijke informatie en doel

TNT verzamelt en bewaart informatie over elk pakket dat we behandelen, zodat we de zendingen op een efficiënte manier en conform de verwachting van de klant kunnen leveren. TNT gebruikt de informatie over haar klanten, hun pakketten en hun verzendprofiel om de services die we aan onze klanten aanbieden, te leveren of te verbeteren, onze klanten in te lichten over mogelijks interessante aanvullende diensten, onze rechtmatige zakelijke belangen te behartigen (waaronder het maken van trendanalyses en marktstudies), prijzen te bepalen, krediet vast te stellen, te factureren en de overheidsvoorschriften na te leven die op ons of op onze dochterondernemingen van toepassing zijn.

 

De Persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt uitsluitend gebruikt om onze diensten te leveren en we bewaren de informatie niet langer dan wettelijk is toegestaan en nodig is voor dit doel.

Derden

Terwijl we informatie over onze klanten verzamelen en gebruiken, kunnen we een beroep doen op onderaannemers voor de verwerking van die informatie voor de in de vorige paragraaf vermelde doeleinden. Daarnaast kunnen we onze dochterondernemingen vragen de informatie, voor die doeleinden, in onze naam te verwerken. Deze leveranciers en/of dochterondernemingen moeten deze informatie geheimhouden en mogen de informatie voor geen enkel ander doel gebruiken. Bovendien kunnen wij, naarmate we onze activiteiten uitbreiden, dochtermaatschappijen of business units kopen of verkopen. Als onderdeel van deze transacties kunnen gegevens van de klanten van de dochterondernemingen of business units deel uitmaken van de overgedragen bedrijfsmiddelen.

We controleren voortdurend of de bepalingen van de toepasbare lokale wetgeving en voorschriften worden nageleefd door externe verwerkers, zoals leveranciers en subcontractors, van Persoonlijke informatie waarover wij beschikken.

TNT websites

In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe we de Persoonlijke informatie op de TNT websites beschermen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door u verstrekte informatie gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan uw voorkeuren aan te passen, om (op uw verzoek) informatie te verstrekken, voor onze marketing- en onderzoeksactiviteiten en voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld. We kunnen uw Persoonlijke informatie doorgeven indien we ertoe verplicht zijn door de toepasselijke wetgeving, rechterlijke uitspraken of overheidsreglementeringen.

Verzamelen van Persoonlijke informatie op de TNT websites

Gebruikers kunnen de meeste onderdelen van deze website bezoeken zonder hun identiteit te onthullen of informatie over zichzelf vrij te geven. Om sommige van onze interactieve services te kunnen gebruiken, zullen ze zich echter moeten identificeren. Op deze website kan TNT de gebruikers vragen Persoonlijke informatie te verstrekken. Deze informatie kan mogelijks gedeeld worden met onze dochterondernemingen.

 

Actief verzamelen van Persoonlijke informatie en doel

 

Tijdens uw bezoek aan deze website, verzamelt TNT actief informatie over de bezoekers door specifieke vragen te stellen en u de mogelijkheid te bieden rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail. Sommige van de gegevens die u op de website ingeeft, kunnen Persoonlijke informatie zijn.

Voor bepaalde onderdelen van deze website, kunt u gevraagd worden Persoonlijke informatie in te geven om van bepaalde functies te genieten (zoals e-mail waarschuwingen of nieuwsbrieven). Telkens informatie wordt gevraagd, zal worden aangegeven welke informatie vereist is en voor welk doel.

 

Passief verzamelen van Persoonlijke informatie en doel

 

Wanneer u door een website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden ingezameld (d.w.z. zonder dat u deze informatie actief doorgeeft) door middel van diverse technologisch hulpmiddelen zoals Internet Protocol (IP) adressen, cookies (zie volgende paragraaf), metatags en navigatiegegevens.

Deze website maakt gebruik van Internet Protocol (IP) adressen. Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen door uw Internet Service Provider om u toegang te verlenen tot het internet. Wij maken gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, om statistische informatie in te zamelen, om de snelste verbinding tussen uw computer en onze site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren.

Beveiliging

TNT neemt alle redelijke veiligheidsmaatregelen om uw Persoonlijke informatie die via de TNT website wordt verzameld te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, aanpassing of vernietiging. Wees u ervan bewust dat geen enkele internetconnectie 100% veilig of storingsvrij is. In het bijzonder kunnen e-mails die vanaf of naar deze website worden verzonden niet beveiligd zijn. U dient bijgevolg zorgvuldig te bepalen welke informatie u via e-mail doorgeeft. Indien u bovendien paswoorden, ID-nummers of andere toegangsmodaliteiten gebruikt op deze website, bent u zelf verantwoordelijk voor hun beveiliging.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies door TNT en diens partners. Meer informatie