Kan ik het veilig verzenden?

Een korte kennismaking met het verzenden van gevaarlijke goederen

De goederen die u wilt verzenden kunnen worden gekwalificeerd als gevaarlijk. Wees gerust. Wij helpen u. Op deze pagina vindt u meer informatie over wat gevaarlijke goederen zijn en wat u kunt doen om te zorgen dat uw zending veilig en conform de regelgeving is.

Wat geldt als gevaarlijk?

Dit zijn niet alleen grote vaten met chemicaliën. Gevaarlijke goederen zijn alle artikelen en alle stoffen die, als ze niet goed worden behandeld, schadelijk kunnen zijn voor de chauffeur, ontvanger, andere zendingen of het milieu.

 

Gevaarlijke goederen is een specifieke categorie met producten die u wellicht niet direct zou verwachten. Hieronder vallen ook spuitbussen, parfum, of alle producten die lithiumbatterijen bevatten, zoals telefoons of laptops.

Kunt u me meer vertellen?

Er zijn negen klassen gevaarlijke goederen, plus een paar subklassen. De klasse waarin uw zending valt, zal invloed hebben op hoe u de zending verpakt, etiketteert en vervoert.

1.   Explosieven
      (Zoals vuurwerk en fakkels)

2.1. Brandbaar gas
        (Zoals spuitbussen of
        campinggas)

2.2.  Niet-brandbaar gas
        (Zoals gecomprimeerd
        zuurstof)

2.3.  Giftig gas
        (Zoals zuurstofdifluoride)

3.   Ontvlambare vloeistoffen
       (Zoals oplosmiddelen en verf)

4.1. Brandbare vaste stoffen
        (Zoals lucifers) 

4.2. Spontaan ontvlambaar
        (Zoals fosfor) 

4.3. Gevaarlijk indien nat
       (Zoals calciumcarbide) 

5.1. Oxidatiemiddel    
        (Zoals kunstmest)

5.2. Organische peroxide
       (Zoals reparatiekits voor
       vezelglas)

6.1. Giftig
       (Zoals pesticiden)

6.2. Infectueuze stof
        (Zoals bloedtesten of medische testen)

7.   Radioactief
      (Zoals rookmelders)

8.   Corrosief
      (Zoals bleekmiddel of afvoerreiniger)

9.   Overige
      (Zoals airbags, magneten, telefoons of laptops)

Zijn er andere etiketten waarop ik moet letten?

Als u een van onderstaande etiketten herkent op de artikelen die u wilt verzenden dan moet u contact met ons opnemen.

                                

Waar kan ik meer details vinden?

Als u niet zeker weet of uw zending gevaarlijke goederen bevat of niet, vraag de fabrikant of leverancier dan om een veiligheidsinformatieblad (VIB). Als het een UN-nummer bevat, gaat het om gevaarlijke goederen. Anders kunt u contact met ons opnemen.

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid?

Het is de verantwoordelijkheid van de verzender om te zorgen dat gevaarlijke goederen correct worden ingeklaard, verpakt en voorzien van de juiste documentatie voor de landen van herkomst, doorvoer en bestemming.

 

Wat we kunnen doen is het u zo gemakkelijk mogelijk maken door deze regels te volgen. Met teamwerk kunnen we uw gevaarlijke goederen in een mum van tijd verzenden.

Ok, dus hoe kan ik mijn gevaarlijke goederen verzenden?

Er is geen standaardprocedure voor het verzenden van gevaarlijke goederen. Het hangt er vanaf wat u verzendt. Neem via onderstaande knop contact op met onze experts. Ze zullen u het verzendproces uitleggen.

Download

Biological substancies, Category B (UN3373)

Ter ondersteuning van de sector gezondheidszorg, bieden wij wereldwijde service voor biologische stoffen, categorie B.