Responsabilitate corporativă

Responsabilitatea corporativă este parte integrantă din strategia noastră de business

Este înglobată în toate activităţile noastre operaţionale şi de afaceri.

 

Sănătate & siguranţă

TNT îşi consolidează cultura organizaţională centrată pe sanatatea şi protecţia muncii. Acest lucru se realizează prin transmiterea către angajaţi şi subcontractori a convingerilor, valorilor, atitudinii şi percepţiei asupra siguranţei la locul de muncă. TNT promovează o cultură centrată pe sănătate şi siguranţă, în care sistemul de management se bazează pe leadership şi angajamentul faţă de protecţia muncii, iar angajaţii îşi asumă responsabilitatea pentru sănătatea si siguranta lor şi a celorlalţi.

Un mediu de lucru sigur şi sănătos

Politicile şi sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale sunt conforme standardului internaţional OHSAS 18001. Toate entităţile TNT din întreaga lume trebuie să obţină şi să menţină certificarea externă conform acestui standard, în plus faţă de propriile standarde locale.
 

Riscurile de sănătate şi siguranţă generate de activităţile operaţionale sunt identificate şi evaluate, ulterior fiind gestionate şi verificate prin implementarea unor controale eficiente de risc în cadrul procesului operaţional, pentru a nu depăşi nivelul acceptabil. Fiecare entitate TNT are implementat un proces de evaluare a riscurilor pentru a le ţine sub control la nivel local.

Siguranţă rutieră

În ceea ce priveşte siguranţa rutieră, abordarea noastră: vehicul sigur - şofer în siguranţă - călătorie fără griji, ne ajută să identificăm şi să implementăm măsuri eficiente de reducere a riscurilor.

TNT urmăreşte în permanenţă să îmbunătăţească elementele esenţiale care formează această ecuaţie (vehicul – şofer - călătorie), suplimentar faţă de managementul subcontractorilor.
 

Provocarea cea mai mare, în privinţa reducerii numărului de accidente rutiere, constă în implementarea uniformă la nivel global a acestei abordări, în special în țările mai puțin dezvoltate, și asigurarea punerii în practică a acestor standarde de către subcontractori. Acolo unde este cazul, promovăm îmbunătățirea calității infrastructurii publice, un alt factor esențial pentru creșterea siguranței rutiere.

Obiectivul nostru principal în privinţa siguranţei rutiere este acela de a reduce numărul accidentelor de muncă (LTA), de la 2.69 LTA per 100 FTE in 2014, la 2.0 LTA per 100 FTE in 2015.

Protecţia mediului

Pentru noi, reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi eficientizarea consumului de energie sunt o prioritate. Angajamentul nostru de a reduce impactul asupra mediului se concentrează pe trei zone de acţiune:
 

  • Operare. Reducerea emisiilor de CO2 şi îmbunătăţirea calităţii aerului
  • Clienţi. Furnizarea de informaţii cu privire la emisiile de CO2 şi oferirea suportului necesar pentru reducerea acestora
  • Oameni. Creşterea nivelului de conştientizare asupra responsabilităţii faţă de mediu şi traininguri de Management al Mediului dedicate angajaţilor şi subcontractorilor TNT


Politicile noastre legate de mediu şi cadrul de gestionare a acestora sunt conforme cu standardul internaţional ISO 14001. Toate entităţile TNT din întreaga lume trebuie să obţină şi să menţină certificarea externă conform acestui standard, în plus faţă de propriile standarde locale.

Sistemul nostru de management al mediului este utilizat pentru a planifica, implementa, monitoriza, gestiona şi pentru a reduce impactul activităţii noastre asupra mediului. Includem cerinţe legate de mediu în procesul de achiziţie şi cheltuieli de investiţii. Impactul flotei TNT şi a infrastructurii asupra mediului este gestionat în toate etapele activităţii noastre (planificare, achiziţie şi operare). Suplimentar, avem instrucţiuni speciale pentru subcontractori şi furnizori pentru a ne asigura că îndeplinesc cerinţele noastre legate de protecţia mediului.

La măsurarea performanţei legate de protecţia mediului, este inclusă şi monitorizarea amprentei totale de CO2. În 2014 amprenta noastră totală de CO2 a fost de 2,915 kilotone (2,845 kilotone în 2013).

Prin vizitarea și utilizarea acestui site, sunteți de acord cu cookie-urile utilizate de către TNT și partenerii săi. Aflați mai multe