BTW, invoerrechten, accijnzen

En andere douanekosten

Wanneer u goederen heeft gekocht, een geschenk of monster heeft ontvangen vanuit een land buiten de Europese Unie moeten deze goederen volgens de EU en Nederlandse wetgeving bij de douane worden aangeboden. In voorkomende gevallen dient belasting te worden betaald, waarbij u moet denken aan o.a. BTW, invoerrechten en accijnzen.

TNT heeft deze aangifte voor u verzorgd. De Douane heeft de aangifte gecontroleerd en aan de hand hiervan wordt bepaald of, welke en hoeveel belasting dient te worden betaald. De waarde van de goederen, de goederensoort en de transportkosten zijn o.a. bepalend voor de te betalen heffingen bij invoer.

 

De verschuldigde BTW, invoerrechten of accijnzen zijn door TNT reeds betaald en nu belasten wij deze kosten aan u door. Indien u over een BTW nummer beschikt, kunt u het BTW bedrag terugvorderen via uw aangifte.

 

Voor meer informatie over invoerrechten en BTW kunt u onder meer terecht op volgende websites:

 

Voor het afhandelen van importzendingen brengt TNT “Douane Administratie kosten” in rekening. Deze kunt u op uw factuur terugvinden.

 

Deze kosten houden de volgende activiteiten in:
  • Voorschieten van de aan de douane verschuldigde bedragen.
  • De gehele administratieve afhandeling van de financiële kant tussen douane, u als ontvanger en TNT.

 

Wat te doen als u het niet eens bent met de factuur?

Als u het onverhoopt niet eens bent met de hoogte van de factuur met betrekking tot BTW en invoerrechten, vul dan het formulier in op onze website zodat we uw vraag in behandeling kunnen nemen.

 

Douane import en export opties

Jarenlange ervaring leert ons dat ondernemingen die te maken hebben met internationale stromen, geconfronteerd worden met allerlei wetten, regels (douane, belastingen) en daarmee samenhangende inspannende (administratieve) werkzaamheden. Daarnaast weten we dat het leveren van service aan uw klanten van groot belang is.

Omdat wij begrijpen dat uw tijd kostbaar is en u deze liever besteedt aan het uitvoeren van uw core business, ontzorgen wij u graag! Daarom hebben wij de perfecte import en export douane service mogelijkheden voor het optimaliseren van al deze stromen.

 

Export diensten:

 

  • Opmaken van A-TR documenten voor zendingen naar Turkije
  • Vervangen van T documenten
  • Regelen van tijdelijke uitvoer

 

Import diensten:

 

  • Tijdelijke (weder-)invoer
  • Uitvoering klantinstructie
  • Levering met T1 document
  • Douane Beroep Kosten

 

Tijdelijke (weder-)invoer

Het gaat hierbij om zendingen welke TNT importeert volgens speciale douane technische regels.

 

Tijdelijke invoer

De goederen verblijven tijdelijk voor reparatie, toevoeging of verwerking in de EU en verlaten de EU in een gewijzigde staat. De goederen verblijven tijdelijk in de EU en verlaten de EU in dezelfde staat.

 

Wederinvoer

Deze goederen verblijven tijdelijk buiten de EU voor reparatie, toevoeging of verwerking waarna ze wederingevoerd worden. TNT kan al deze complexe regelgeving voor u vertalen naar praktische toepassing, zodat u zich kunt focussen op uw eigen core business.

 

Uitvoering klantinstructie

Hierbij kunt u TNT opdracht geven om bij iedere invoer (zending) een specifieke douane instructie bij de ontvanger te organiseren. Laat u informeren door uw sales contactpersoon of customer service.

 

Levering met T1 document

TNT verzorgt voor u de T1 documentatie en vult het overdrachtsdocument (TC11) in. U houdt zelf het inklaringsproces onder controle, want u verricht zelf de aangifte bij de douane en besteedt enkel de specifieke opmaak van documentatie uit.

 

Douane Beroep

Wij kunnen namens u in beroep gaan bij de douane. Wij berekenen hiervoor 75 Euro administratiekosten, tenzij het probleem door TNT is veroorzaakt. Een reclamatie dient binnen 2 weken na ontvangst van de factuur bij ons ingediend te zijn. Houdt u er dan wel rekening mee dat de factuur eerst betaald dient te worden, voordat TNT namens u in beroep kan gaan. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de douane extra kosten voor u in rekening kan brengen.

Vraag naar de mogelijkheden via uw TNT contactpersoon of bel met onze Customer Care op 0800-1234.