Brandstoftoeslag

Brandstoftoeslag

Als gevolg van voortdurende schommelingen in de brandstofprijs, geldt bij TNT een index gebaseerde brandstoftoeslag voor alle zendingen. Hierdoor bieden wij onze klanten transparantie in de berekening van brandstofkosten. De toeslag stijgt of daalt in overeenstemming met de bewegingen in de brandstofprijzen.

Tarief van de brandstoftoeslag:

30 juli 2017 - 2 september: 13,25%
2 juli 2017 - 29 juli 2017: 13,75%
4 juni 2017 - 1 juli 2017: 14,00%
30 april 2017 - 3 juni 2017: 13,75%

De geïndexeerde toeslag is gebaseerd op de "London Brent Crude oil spot price". Ruwe olie is het basismateriaal voor de productie van vliegtuigbrandstof en vrachtwagen diesel. Dit wordt voor Europa, waar TNT beschikt over een uitgebreid netwerk voor lucht- en wegvervoer, als een eerlijke indexbasis beschouwd. De toeslag wordt maandelijks aangepast op basis van een afgerond gemiddelde van de constante prijs voor een vat ruwe olie, zoals deze wordt gepubliceerd door het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Klik hier voor het downloaden van de meest recente maandelijkse data (in CSV-formaat). 

 

Wees u ervan bewust dat de gehanteerde index voor de berekening van de brandstoftoeslag steeds van 1 maand ervoor is. De gemiddelde brandstofprijs van de maand april zal bijvoorbeeld in de tweede week van mei worden gepubliceerd en in de brandstoftoeslag van juni worden verrekend.

TNT past de brandstoftoeslag maandelijks aan op basis van de London Brent Crude oil spot price, volgens onderstaande schaal:

TNT behoudt zich het recht voor om de index en de tabel voor de berekening van de brandstoftoeslag te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Zowel het bedrag als de duur van de toeslag zullen door TNT naar eigen goeddunken worden bepaald. We adviseren u regelmatig deze pagina te bezoeken voor een update van de brandstoftoeslag.