Kurumsal sorumluluk

Kurumsal sorumluluk, İş strateji̇mi̇zi̇n ayrılmaz bi̇r parçasıdır

Tüm iş ve faaliyetlerimize yerleşmiştir.

 

Sağlık ve güvenli̇k

TNT güvenlik kültürünü güçlendirmektedir. Bunun için, çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerin güvenliğe ilişkin tutum, inanç, algı ve değerlerini ele alırız. TNT, yönetimin güvenliğe ilişkin liderlik ve bağlılık sergilediği, tüm çalışanların kendilerinin ve başkalarının sağlık ve güvenliği için sorumluluk aldıkları bir güvenlik kültürünü teşvik eder.

Güvenli̇ ve sağlıklı bi̇r iş yeri̇

Sağlık ve güvenlik politikalarımız ve yönetim çerçevemiz, uluslararası OHSAS 18001 standardına dayanır. Şirket bünyesindeki tüm iş birimlerinin, kendi ulusal ve yerel yasal standartlarına ek olarak, asgari olarak bu standarda ulaşmaları ve bunu dışarıdan belgelendirmeleri gerekmektedir.
 

İşletme faaliyetleriyle ilgili sağlık ve güvenlik riskleri, tanımlanır, değerlendirilir ve sonrasında, işletimsel süreçler içinde etkin risk kontrolleri uygulayarak yönetilir ve kabul edilebilir seviyelerde kontrol edilir. Her işletme biriminin, bu riski yerel seviyede kontrol etmek için belgelendirilmiş bir risk değerlendirme süreci vardır.

Karayolunda güvenli̇k

Karayolu güvenliği için etkin risk hafifletme önlemleri tanımlamak ve uygulamak için ‘güvenli vasıta, güvenli sürücü, güvenli yolculuk’ yaklaşımını kullanırız.

TNT, alt yüklenici yönetimine ek olarak, bu alanların her birinde sürekli iyileştirmeyi hedefler (vasıta, sürücü ve yolculuk).

Karayolu kazalarını azaltmada en büyük zorluğumuz, özellikle az gelişmiş ülkelerde bu yaklaşımın tutarlı uygulanmasını sağlamak ve alt yüklenicilerin, ilgili standartları uygulamada benimsemelerini sağlamaktır. İlgili yerlerde, karayolu güvenliğini geliştirmede kritik bir faktör olan kamu altyapısının kalitesinin iyileştirilmesini teşvik ediyoruz.

TNT’nin en önemli genel güvenlik hedefi, kayıp zaman kazalarının (LTA’lar) azaltılmasıdır. Amacımız, 2014’te 2.69 olan her 100 FTE’deki LTA oranını 2015’e kadar 2.0 ‘a çekmektir (2013: 2.71).

Çevre

Enerji ve karbon verimliliğini bir öncelik olarak düşünüyoruz. Çevresel etkiyi azaltma taahhüdümüz üç alana odaklanmaktadır:
 

  • Operasyon. CO2 verimliliğini ve hava kalitesini geliştirmek.
  • Müşteriler. Emisyonları azaltmak için CO2 bilgisi sağlamak.
  • İnsanlar. Çevre yönetimi konusunda çalışanları ve alt yüklenicileri bilinçlendirmek ve eğitmek.


Çevre politikalarımız ve yönetim çerçevemiz, uluslararası ISO 14001 standardına dayanır. Tüm iş birimlerimizin, kendi ulusal ve yerel yasal standartlarına ek olarak, asgari olarak bu standarda ulaşmaları ve bunu dışarıdan belgelendirmeleri gerekmektedir.

TNT’nin çevre yönetim sistemi, faaliyetlerimizin çevresel etkisini planlamak, uygulamak, izlemek, yönetmek ve iyileştirmek için kullanılır. Çevresel gereksinimlere, sermaye harcamaları ve satın alma inceleme süreçlerimizde yer veririz. Her bir önemli birleşimde (planlama, satın alma ve operasyon) filomuzun ve altyapının çevresel etkisi yönetilir. Ayrıca, çevresel gereksinimlerimize uymaları için alt yükleniciler ve sağlayıcılara yönelik talimatlar mevcuttur.

Çevre performansı, diğer şeylerin yanı sıra mutlak CO2e emisyonları olarak ölçülür. 2014’te TNT’nin ve alt yüklenici operasyonlarının toplam CO2e emisyonları, 2.915 kilotondu (2013: 2.845 kiloton).

Bu sayfayı ziyaret ederek ve kullanarak, TNT ve iş ortaklarının çerez yerleştirmelerini kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi