Avrupa'ya İlişkin TNT Taşıma Kural ve Koşulları

(15 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerlidir)

1. Geçerlilik.

1.1 Bu Koşullar Avrupa menşeli ve Avrupa ülkeleri ve bölgeleri arasında ve içinde gerçekleştirilen Gönderilerin taşınmasında geçerlidir. Bu Koşullar Almanya ve Polonya içinde yapılacak Gönderiler için geçerli değildir; bu Gönderiler ayrı yerel taşıma kuralları ve koşullarına tabidir. Bazı pazarlarda, bu Koşullar yerine veya bu Koşullara ek olarak yerel şartlar veya posta düzenlemeleri geçerli olabilir (her durumda, geçerli ülkeler ve bölgelerde tnt.com üzerinden bu koşullara ulaşılabilir). Avrupa dışından yapılan gönderiler Gönderiyi kabul eden TNT iştiraki, şubesi veya bağımsız yüklenicisinin taşıma kural ve koşullarına ve yerel tarifelere tabidir. İade edilen Gönderiler, Gönderinin iade edildiği ülke veya bölge için geçerli olan taşıma kural ve koşullarına tabidir. TNT'nin Hizmetlerinin herhangi bir kısmıyla ilgili daha fazla bilgi için tnt.com'u ziyaret ediniz.

1.2 Bir Gönderinin hava yoluyla uluslararası taşıması, uygun olduğu üzere, Montreal Konvansiyonuna veya Varşova Konvansiyonuna tabi olacaktır. Bir Gönderinin kara yoluyla uluslararası taşıması, uygun olduğu üzere, CMR'ye tabi olacaktır. Bir ülke içerisinde (bir ülke içindeki belirlenen konumlar arasında) taşınan gönderiler o ülkenin yasalarına, bu Koşullara ve TNT'nin geçerli tüm yerel taşıma kural ve koşullarına tabidir.

1.3 Bu Koşulların geçerli yerel tnt.com sitesinde yayınlanan ve sürdürülen en son çevrimiçi sürümü, Koşulların tüm daha eski veya diğer sürümlerini geçersiz kılar ve bunların yerine geçer. Gönderen, TNT'ye bir Gönderi sunarak, o sırada yürürlükte olan Koşulları kabul eder. TNT bu Koşulları herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değiştirme veya Koşullara ekleme yapma hakkını saklı tutar.  

1.4 Bu Koşullar ve herhangi bir TNT Konşimentosu, manifestosu veya gönderi etiketinde yer alan taşıma kural ve koşulları dahil olmak üzere diğer herhangi bir TNT taşıma dokümantasyonu arasında çelişki olması halinde, geçerli yerel posta düzenlemeleri dahil olmak üzere yürürlükteki Konvansiyon(lar) veya diğer uygulanması zorunlu yasalarla çelişmediği ölçüde bu Koşullar geçerli olacaktır.

1.5 Hizmetler TNT tarafından zaman zaman değiştirilebilir veya askıya alınabilir. Söz konusu değişiklik veya askıya alma işlemleri TNT'ye o tarihten sonra sunulan Gönderiler için geçerlidir. Mevcut Hizmetlerin ayrıntılarına tnt.com üzerinden ulaşılabilir.

1.6 Bu Koşullarda, TNT'nin tüm kararları yalnızca TNT'nin takdirine bağlı olarak alınır.

2. Tanımlar. 

Havayolu Konşimentosu” veya “Konşimento” bir Gönderinin hareketini başlatmak için TNT taşıma sisteminde kullanılan herhangi bir sevkiyat belgesini, manifestoyu, sevk irsaliyesini, etiketi, damgayı, elektronik kaydı veya benzeri gönderileri ifade eder. 

Ek Hizmetler” Taşıma Hizmetleri niteliğinde olmayan tüm hizmetleri ifade eder.

B2C Gönderileri” bir ticari Gönderen (profesyonel amaçlarla hareket eden) ve bir bireysel tüketici-Alıcı (profesyonel amaçları dışında hareket eden) arasındaki ticari bir işlem uyarınca yapılan Gönderileri ifade eder.

İş Günü” menşe ülke, topraklar veya bölgedeki ya da varış yeri ülkesi veya bölgesindeki işletmelerin faaliyete açık olduğu herhangi bir günü ifade eder. İş günleri ve tatiller ülkeye, topraklara veya bölgeye göre değişebilir. Bu konuda etkilenebilecek teslimat taahhütleri için TNT ile temasa geçiniz.

Ticari Teslim” (a) evler veya özel konutlar, (b) bir ticari faaliyetin evden veya Gönderenin konut olarak belirlediği bir yerden gerçekleştirildiği konumlar ve (c) B2C Gönderileri hariç olmak üzere, ticari veya işletme tesislerine yapılan teslimatları ifade eder.

Ücretler” Taşıma Ücretleri ile yakıt ve diğer ek ücretler, gümrük hizmeti ücretleri, ek ücretler, Gelişmiş Sorumluluk Sigortası veya Sigorta ücretleri, iade ücretleri, özel elleçleme ücretleri, gümrük vergisi ve vergiler, ithalat ve ihracat ek ücretleri ve TNT tarafından bir Gönderinin taşınması için makul olarak yüklenilen diğer masraflar dahil, bu Koşullar uyarınca zaman zaman hesaplanan veya alınan diğer herhangi ücret veya ek ücretleri ifade eder. Diğer herhangi ek ücretlerin ayrıntılarına tnt.com üzerinden ulaşılabilir. TNT, Ücretlerine geçerli kanun ve yönetmeliklere uygun olarak katma değer vergisi yansıtacaktır.

CMR” 1956 tarihli Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesine İlişkin Konvansiyonu (1978 yılında tadil edilen haliyle) ifade eder. 

Koşullar” tnt.com üzerinde zaman zaman güncellenen haliyle bu taşıma kural ve koşullarını ifade eder. 

Konvansiyonlar” Varşova Konvansiyonunu, Montreal Konvansiyonunu ve toplu olarak CMR'yi ifade eder.

Gümrük Beyan Değeri” gümrükleme amacıyla gerekli olduğu şekilde, Gönderi içeriğinin satış fiyatını veya değişim maliyetini ifade eder.

Teslim Taahhüdü Süresi” gönderilen malın, Gönderi tarihinin, kesin varış yerinin, ağırlığının ve değerinin dikkate alındığı, TNT hizmeti için verilen teslimat taahhüdü süresini veya TNT müşteri hizmetleri tarafından ilgili Gönderi için belirtilen teslimat taahhüdü süresini ifade eder.

Gelişmiş Sorumluluk Sigortası”TNT'nin yürürlükteki bir Konvansiyon veya yerel yasa uyarınca yükümlü olduğu durumlarda Gönderenin gereken ücreti ödediği Gönderiyle bağlantılı olarak TNT'nin azami yükümlülük tutarını oluşturan, uygunsa, Gönderen tarafından Konşimentoda belirtilen değeri ifade eder. 

Avrupa toplu olarak, Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Moldova, Karadağ, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık ve Ukrayna'yı ifade eder. 

Sigorta” TNT'nin Gönderiyle bağlantılı olarak risk üstlendiği azami tutarı oluşturan ve Gönderenin gereken ücreti ödediği, Gönderen tarafından Konşimento üzerinde belirtilen değeri ifade eder.

Sızıntı7. Bölümde (Gönderi Hazırlama) açıklanan anlama sahiptir.

Montreal Konvansiyonu 28 Mayıs 1999 tarihli Montreal Konvansiyonunu ve onu takip eden tüm geçerli Protokolleri ifade eder. 

Paket” Gönderen tarafından taşıma için TNT'ye sunulan ve TNT tarafından Gönderenden kabul edilen tek bir paket veya parçayı ifade eder.

Yasaklanan Gönderiler” bu Koşulların 10. Bölümünde (Yasaklanan Gönderiler) belirtilen Gönderi türleri ve ürünlerini ifade eder.

Alıcı” Gönderinin alıcısı olarak Konşimentoda belirtilen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Eve Teslim” işin evden yapıldığı konumlar veya Göndericinin teslimat adresini ev olarak belirlediği teslimat dahil olmak üzere eve veya özel konuta yapılan teslimatı ifade eder.

Gönderen Gönderinin göndereni olarak Konşimentoda belirtilen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Hizmetler” toplu olarak Ek Hizmetleri ve Taşıma Hizmetlerini ifade eder. 

Gönderi” tek bir Konşimento ile gönderilen bir veya daha fazla Paketi ifade eder.

TNT” Federal Express Corporation, onun bağlı ortaklıkları, şubeleri ile iştirakleri ve ilgili çalışanları ve acentelerini (uygulanabildiği ölçüde) ifade eder.

TNT Hesap Numarası” veya “TNT Hesabı” TNT tarafından müşteriye verilen, hesap hareketlerinin TNT sistemi tarafından özetlenmesini ve ödeme yapan tarafa uygun şekilde fatura düzenlenmesini sağlayan numarayı ifade eder.

Taşıma Ücretleri” yakıt ek ücretleri, gümrükleme hizmeti ücretleri, ek ücretler, Gelişmiş Sorumluluk Sigortası veya Sigorta ücretleri, özel elleçleme ücretleri, gümrük vergisi ve vergiler, ithalat ve ihracat ek ücretleri ve diğer ek ücretler gibi, hesaplanabilecek veya alınabilecek diğer ücretler ve ek ücretler hariç olmak üzere, TNT tarafından zaman zaman bu Koşullar uyarınca bir Gönderinin gönderilmesi için hesaplanan ücretleri ifade eder.

Taşıma Hizmetleri” FedEx havayolu konşimentoları hariç olmak üzere bir TNT Konşimentosu uyarınca TNT tarafından sunulan ve gerçekleştirilen bir Gönderi taşımasına ilişkin hizmetleri ifade eder.  

Benzersiz Ürünler” değerli taşlar, değerli metaller, mücevherler, korumasız mobilyalar, cam, porselen, sanat eserleri, antikalar, kürkler, koleksiyon eşyaları, müzik aletleri, pasaportlar dahil önemli belgeler, akıllı telefonlar, akıllı saatler, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, elektronik ekranlar, plazma ekranlar, filmler, kasetler, diskler, hafıza kartları veya diğer veri veya görüntü taşıyan mallar dahil olmak üzere, nitelikleri itibarıyla Gelişmiş Sorumluluk Sigortasına veya Sigortaya tabi olamayan gönderileri ifade eder.

Varşova Konvansiyonu” 28 Eylül 1955 tarihli Lahey Protokolü ile tadil edilen 12 Ekim 1929 tarihli Varşova Konvansiyonu ile takip eden geçerli tüm Protokollerin yanı sıra 18 Eylül 1961 tarihli Guadalajara Konvansiyonunu ifade eder. 

3. Ücretler.

Gönderinin tabi olduğu Taşıma Ücretleri, TNT tarifelerinde belirtildiği veya ilgili bir TNT Taşıma Hizmetleri Sözleşmesinde başka şekilde açıkça kabul edildiği gibidir. TNT tarafından Ücretler veya Hizmetlere ilişkin olarak sunulan Teklifler, Gönderenin sağladığı bilgilere dayalı olarak yalnızca tahmini tutarlardır. Nihai Ücretler ve Hizmetler fiili olarak sunulan Gönderiye ve bu Koşulların uygulanmasına dayalı olarak değişebilecektir. TNT Gönderinin verilmesinden önce yapılmış herhangi bir Ücret veya Hizmet teklifi ile ödeyen tarafa fatura edilen Ücretlerde ortaya çıkan farklılıklardan sorumlu değildir ve bunlar nedeniyle hiçbir düzeltme, iade veya ödeme yapılmayacaktır. Uygulanan Ücretler; Taşıma Ücretleri de dahil olmak üzere TNT tarifelerinde belirtilen ve TNT'nin Ücretleri zaman zaman ve bildirimde bulunmaksızın revize etme hakkına tabi olarak, ilgili bir TNT taşıma hizmetleri sözleşmesinin yapıldığı zamanda geçerli ve yürürlükte olan Ücretleri ifade eder.

4. Yakıt ve Diğer Ek Ücretler.

TNT yakıt ek ücretini ve tnt.com'da belirtilen diğer ek ücretleri zaman zaman ve bildirimde bulunmaksızın değerlendirme ve revize etme hakkını saklı tutar. Söz konusu revizyonların süresi ve tutarı TNT tarafından belirlenecektir. Gönderen, TNT'ye bir Gönderi sunarak, o sırada yürürlükte bulunan ek ücret(ler)i ödemeyi kabul eder. Yürürlükteki ek ücretlerin ayrıntıları tnt.com adresinden temin edilebilir.

5. Fatura Düzenlemeleri ve Hacimsel Ağırlık. 

5.1 TNT, Göndericinin beyan edilen veya gerçek ağırlığına ya da Gönderinin beyan edilen veya gerçek boyutsal (hacimsel) ağırlığına (hangisi daha yüksekse) dayalı ücret yansıtır.  Boyutsal (hacimsel) ağırlık, TNT'nin ücret kartında veya tnt.com'da belirtilen hacimsel dönüşüm denklemine göre hesaplanır. TNT Gönderi içindeki ürünlerin sayısını ve/veya Gönderinin ağırlığını ve/veya boyutlarını (hacmini) kontrol edebilir; Gönderici, bunların beyan edilen ağırlık ve/veya boyutlar (hacim) ve/veya ürün sayısından fazla olması halinde, Gönderinin gerçek ağırlığı ve/veya gerçek boyutsal (hacimsel) ağırlığının (hangisi daha yüksekse) TNT'nin Ücretlerinin hesaplanmasında kullanılacağını kabul eder.  

5.2 TNT seçilen Taşıma Hizmetini, Gönderi/Paketin gerçek veya hacimsel ağırlığını veya bir Gönderideki Paket sayısını doğrulamak için her bir Konşimentoyu denetleyebilir. Seçilen Taşıma Hizmeti, İrsaliyede belirtilen gerçek ve/veya boyutsal (hacimsel) ağırlık veya Paket sayısı yanlışsa, TNT İrsaliyede düzeltmeler yapabilir.

5.3 TNT faturada düzeltme yapabilir ve Konşimentoda yapmak zorunda kaldığı düzeltme ve değişiklikler için özel elleçleme ücreti yansıtma hakkına sahip olacaktır. İlgili düzeltmeleri veya değişiklikleri yapmak için kullanılan yöntem(ler) ve uygulanacak Ücretler talep üzerine sunulabilecektir. 

6. Faturalandırma. 

6.1 Taşıma Ücretleri ve ilgili Ücretlere ilişkin faturalar prensip olarak fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde, kesinti veya mahsup yapılmaksızın ödenecektir. Belirli ülkeler için, farklı bir ödeme vadesi geçerli olabilir; ayrıntılar talep üzerine sunulabilir. Gümrük vergisi, vergiler ve diğer ilgili Ücretlere ilişkin faturalar alındığında muaccel hale gelir. Bununla birlikte, TNT herhangi bir Ücretin peşin ödenmesini isteme hakkını saklı tutar. Aksi kabul edilmedikçe, TNT prensip olarak tüm Gönderileri tahsilat tarihinden sonra, haftalık olarak fatura edecektir. TNT faturaları teslim kanıtının bir kopyasını içermez.

6.2 Yasaların izin verdiği durumlarda, ödeyen taraf açıkça aksini talep etmediği sürece, TNT standart olarak elektronik fatura sunabilir. 

6.3 TNT tercih edilen havale yöntemlerinin kullanılmadığı veya havale ayrıntılarının ödeme ile birlikte sunulmadığı durumlarda ödemeleri öncelikle en eski faturalara uygulama hakkını saklı tutar.

6.4 TNT geç ödeme halinde ilgili geç ödeme için bir geç ödeme ücreti, geç ödeme faizi ve idari masraflar uygulama hakkını saklı tutar. TNT bu durumda, TNT tarafından belirlenen ve yürürlükteki AB yasalarına veya geç ödemeye ilişkin yerel yasalara uygun geçerli ücret(ler)i, masrafları ve/veya faiz oran(lar)ını uygulayabilecektir. 

6.5 Ödeme bir TNT hesabına ücretlendirme yoluyla yapılacaksa, Gönderiyi başlatan taraf, TNT'in Gönderiyi kabul edebilmesi için Konşimentoya geçerli, güncel bir TNT Hesap Numarası girmelidir. Bir TNT Hesabına yapılacak ücretlendirmeler aşağıdaki şekillerde gerçekleşebilir: 

a. “Gönderene Fatura Et” (Bill Sender) veya “Taşıtana Fatura Et” (Bill Shipper): TNT, Ücretleri Gönderenin TNT Hesabına yansıtacaktır. 

b. “Alıcıya Fatura Et” (Bill Recipient) veya “Malları Alan Tarafa Fatura Et” (Bill Consignee): TNT, ücretleri Alıcının TNT Hesabına yansıtacaktır. Yalnızca belirtilen konumlara yapılan taşımalar için kabul edilmektedir.

6.6 Herhangi bir ödeme emrine veya aksi yöndeki hükme bakılmaksızın, Gönderen (veya duruma göre, bir ithalat gönderi işlemini başlatan taraf) her zaman Ücretlerden nihai olarak sorumlu olan taraf olacak ve bu sorumluluk Alıcının ödemeyi reddettiği durumlarda da geçerli olacaktır.

6.7 Faturalarla ilgili anlaşmazlıklar, (a) fatura tarihi veya (b) faturanın son ödeme tarihinden hangisi daha sonraysa, bu tarihten itibaren en geç 30 gün içinde uygunluk durumuna göre Gönderen veya Alıcı tarafından TNT'ye iletilmelidir. TNT ilgili anlaşmazlığın iletimini yalnızca, (a) fatura numarasının, (b) Konşimento numarasının ve (c) anlaşmazlık nedeninin belirtilmesi halinde kabul edecektir.

6.8 Gümrük Vergisi ve Vergiler. Varsa, gümrük vergisi ve vergiler ile diğer ilgili Ücretler Gönderilerin içeriğine göre tahakkuk ettirilebilir. TNT'nin ödeyen taraf adına bir gümrük idaresine gümrük vergisi ve vergiler ile diğer ücretleri ödemesi halinde, ödeyen tarafa sabit bir ücrete veya ödenen toplam tutarın bir yüzdesine (hangisi daha fazlaysa) dayalı olarak bir gümrük işlemi hizmet ücreti tahakkuk edilecektir. TNT gümrük vergisi ve vergiler ile diğer ilgili Ücretleri ödemek zorunda değildir ve TNT'nin gümrük vergisi ve vergilere veya diğer ilgili Ücretlere ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmesinden önce Göndericiden, veya Alıcıdan TNT'ye ödeme yapmasını talep edebilir. TNT tarafından aksi belirlenmediği sürece, söz konusu gümrük vergisi ve vergiler Alıcıya yansıtılacaktır. Gönderinin, Alıcının mukim olmadığı bir üçüncü taraf tesisine gönderilmesi durumu da dahil olmak üzere diğer belirli bazı durumlarda, ilgili gümrük vergisi ve vergileri Göndericiye yansıtılabilir. Gümrük vergisi, vergiler ve diğer ilgili Ücretlere ilişkin faturalar alındığında muaccel hale gelir. Daha fazla bilgiye 13. Bölüm (Gümrükleme) kısmından ve talep üzerine ulaşılabilir.

6.9 Para Birimi Dönüştürme. TNT faturaları faturada belirtilen para birimi üzerinden veya TNT tarafından zaman zaman sunulacak döviz kurları karşılığında yerel para birimi üzerinden ödenmelidir.

7. Gönderi Hazırlama.

7.1 Boyut ve Ağırlık Sınırlamaları. Paket ve Gönderi boyutu ve ağırlık sınırlamaları menşe ülkesi ve varış yeri ülkesi kombinasyonuna ve Hizmete göre değişlik göstermektedir. 

7.2 Çok Parçalı Gönderiler. Gönderinin içerisindeki her paketin varış yeri için belirtilen paket başına ağırlık sınırını aşmaması şartıyla çok parçalı gönderilerin toplam ağırlığı ile ilgili herhangi bir sınırlandırma yoktur. 

7.3 Ekstra Büyük Gönderiler. Tnt.com'da Gönderinin hazırlanmasına ilişkin kurallarda belirtilen Hizmete özgü ağırlık sınırlarını aşan Gönderiler için TNT ile önceden anlaşma yapılması gerekir. TNT, tnt.com'da Gönderinin hazırlanmasına ilişkin kurallarda daha ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, TNT'nin uygun olmadığını veya 'ekstra büyük' olduğunu değerlendirdiği Paketleri veya Gönderileri reddetme hakkını saklı tutar. 

7.4 Paketleme. Tüm Paketler Gönderici tarafından malların niteliğine ve boyutuna göre, bir taşımacılık ve tasnif merkezi ortamında taşımada olağan özen gösterilerek ve paketleme, işaretleme ve etiketleme işlemlerinin TNT'nin talimatlarına tabi oldukları da dahil yürürlükteki tüm anlaşmalara, yasalara, yönetmelik ve kurallara uygun olarak, güvenli taşımacılık için uygun şekilde hazırlanmalı ve paketlenmelidir. 

7.5 Gönderen, sıcaklık veya atmosferik basınç değişiklikleri gibi taşımacılık sırasında karşılaşılabilecek herhangi bir durum sonucu zarar görmesi muhtemel tüm maddeler için yeterli derecede koruma temin etmeli ve bunları uygun şekilde paketlemelidir. TNT, sıcaklık veya basınç değişikliklerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

7.6 TNT, aksi açıkça kabul edilmediği sürece, ısı kontrollü taşımacılık hizmeti vermemektedir. Aksi açıkça kabul edilmediği sürece, müşterinin veya TNT'nin aksi yöndeki hiçbir sözlü veya tek taraflı yazılı beyanına bakılmaksızın, TNT Gönderilere kuru buz eklemek veya yeniden buzlama hizmeti vermekle yükümlü değildir. Alıcının bir Paketi reddetmesi ve Paketin sızıntı yapması, hasarlı olması veya koku yayması halinde (topluca “Sızıntı”), Paket mümkünse Gönderene iade edilecektir. Paket Gönderen tarafından reddedilir ya da sızıntı nedeniyle iade edilemezse, paketin temizlenmesi ve imhası ile bağlantılı olarak tahakkuk eden tüm masraf, ücret ve giderlerin sorumluluğu gönderene aittir ve Gönderen, bu masraf, ücret ve giderler karşısında TNT'yi tazmin etmeyi kabul eder. Bunlara ek olarak 8. Bölüm (Gönderilerin Reddi veya Kabul Edilmemesi) kısmına bakınız.

7.7 İşaretleme. Konşimentonun gerekli tüm ayrıntılarını uygun şekilde tamamlamak Gönderenin sorumluluğundadır. Gönderen ve Alıcının posta kodu dahil olmak üzere isim, cadde/sokak, şehir ve ülke bilgileri okunaklı ve dayanıklı bir şekilde her gönderinin üzerinde belirtilmelidir. Uluslararası gönderilerde, Gönderenin adresi Gönderinin TNT'ye teslim edildiği ülkeyi belirtmelidir. Gönderen Konşimentoyu ve diğer tüm zorunlu etiketleri (örn. ağır yük) Gönderinin dış yüzeyinde açıkça görülebilecek şekilde belirgin bir konuma yapıştırmalıdır. 

Gönderinin hazırlanmasına ilişkin daha ayrıntılı bilgilere tnt.com üzerinden veya talep üzerine ulaşılabilir. 

8. Gönderilerin Reddi veya Kabul Edilmemesi.

TNT, TNT'nin kanunen gerekli olması (ihracat kontrolleri, yaptırımlar, gümrük kanun ve yönetmelikleri dahil olmak üzere) ve/veya ilgili Gönderilerin diğer Gönderilere, ürünlere veya kişilere zarar verebileceği veya bunları geciktirebileceği kanaatinde olması; bunların taşınması yasalar uyarınca yasaklanmış olması veya bu Koşullardan herhangi birini ihlal etmesi; ödemeden sorumlu kişi veya kurumun TNT Hesabının kredi durumunun iyi olmaması; Gönderilerin hacminin veya türünün başlangıçta Gönderici tarafından TNT'ye belirtilen hacim veya türden farklılık göstermesi hallerinde veya diğer herhangi bir sebeple, Gönderiyi herhangi bir zamanda reddetme, iptal etme, erteleme veya iade etme hakkını saklı tutar. TNT'nin Gönderiyi kabul etmesi, içerikleri ve nitelikleri de dahil olmak üzere ilgili Gönderinin yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere veya bu Koşullara uygun olduğu anlamına gelmez. TNT'nin Gönderileri kabul etmesi, içerikleri ve nitelikleri de dahil olmak üzere ilgili Gönderilerin yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere veya bu Koşullara uygun olduğu anlamına gelmez. 

9. Gönderilerin İncelenmesi.

9.1 TNT, yetkili makamların talebi üzerine, veya yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler uyarınca TNT'nin takdirine bağlı olarak, herhangi bir Gönderiyi açabilir ve inceleyebilir. 

9.2 Yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler uyarınca, TNT'nin Gönderi(ler) için çeşitli tarama(lar) yapması gerekebilir. Gönderen, ilgili taramalar sonucu ortaya çıkabilecek zararlar ve gecikmelere ilişkin olası taleplerinden feragat eder. 

10. Yasaklanan Gönderiler.

10.1 TNT tarafından aksi açıkça kabul edilmedikçe, TNT aşağıdaki maddelerin herhangi bir varış noktasına gönderilmesini yasaklar ve Gönderen bunları göndermeyeceğini kabul eder (menşe ve varış yerine bağlı olarak ek sınırlamalar geçerli olabilir):

a. Ateşli silahlar, silahlar, mühimmat ve bunların parçaları; Buna, bunlarla sınırlı olmamak üzere, silahlar, sustalı çakılar, kelebek bıçaklar, kılıçlı bastonlar, muşta ve şok tabancaları dahildir; 

b. Ateşli silahlar üretmek için tasarlanmış veya münhasıran bu işleve sahip 3-D baskı makineleri;

c. Patlayıcılar (sınıf 1.4 patlayıcıların bazı yerlere ve bazı yerlerden gönderilmesi kabul edilebilir; daha fazla bilgi talep üzerine sunulacaktır), havai fişekler ve yanıcı veya alev alabilir nitelikteki diğer maddeler;

d. Bomba, el bombası veya diğer patlayıcı cihazlara benzer gönderiler. Buna, bunlarla sınırlı olmamak üzere, replikalar, oyuncak silahlar, yenilik öğeleri, eğitim yardımcıları ve sanat eserleri gibi inert ürünler de dahildir; 

e. İhracat kontrol ruhsatının gerektiği bir ülkeden gelen askeri gönderiler; 

f. İnsan cesetleri, insan organları veya vücut parçaları, insan ve hayvan embriyoları, yakılmış ya da mezardan çıkarılmış insan kalıntıları; 

g. Böcekler ve evcil hayvanlar dahil canlı hayvanlar;  

h. Hayvan leşleri, ölü hayvanlar veya doldurulmuş hayvanlar. Buna, bunlarla sınırlı olmamak üzere, hayvan kürkü, fildişi ve fildişi ile ilgili ürünler ve hayvanlar dahildir;  

i. Kesme çiçekler dahil bitkiler ve bitki materyalleri (Hollanda'dan ABD'ye ve tüm Latin Amerika dahil olmak üzere kesme çiçeklerin belirli ülke ve bölgelerden ve belirli ülke ve bölgelere gönderilmesi kabul edilmektedir; daha fazla bilgi talep üzerine sunulabilecektir);  

j. Soğutma veya farklı çevresel kontroller gerektiren bozulabilir gıda maddeleri, yiyecek ve içecekler; 

k. Pornografi ve müstehcen materyaller; Buna, bunlarla sınırlı olmamak üzere, modeller (şişme bebekler dahil) dahildir; 

l. Nakit ve nakit benzerleri (örn. kıymetli evraklar, ciro edilmiş hisse senetleri, bonolar ve nakit mektupları) dahil paralar, koleksiyon madeni paraları ve pullar; 

m. Kanunlar gereği yasaklanan yerlerde piyango biletleri ve kumar makineleri;; 

n. Kullanılmış hipodermik iğneler ve şırıngalar dahil tehlikeli atıklar veya diğer tıbbi, organik ve endüstriyel atıklar;  

o. Islak buz (donmuş su); 

p. Tescilli ticari marka sahibinin onayı veya gözetimi olmaksızın, tescilli bir ticari marka ile aynı veya bu markadan önemli ölçüde ayırt edilemeyen bir ticari marka altındaki mallar dahil olmak üzere taklit mallar (yaygın olarak "sahte mallar" veya "çakma ürünler" olarak da anılır); 

q. Eğlence veya tıbbi kullanım amaçlarına yönelik marihuana dahil olmak üzere marihuana ve marihuanadan türetilen kannabidiol (CBD), herhangi bir miktarda tetrahidrokanabinol (THC) ve sentetik kanabinoid içeren herhangi bir ürün;

r. Ham veya işlenmemiş kenevir bitkileri, veya bunların alt bölümleri (kenevir sapları, kenevir yaprakları, kenevir çiçekleri ve kenevir tohumları dahil); 

s. Sigara, puro, dökme tütün, dumansız tütün, nargile de dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tütün ve tütün ürünleri; ve

t. Elektronik sigaralar ve bileşen parçaları, buharlaşmaya veya aerosol haline getirmeye dayalı diğer benzer cihazlar ve nikotin olup olmadığına bakılmaksızın, bu tür herhangi bir cihazla kullanılabilen herhangi bir yanıcı olmayan sıvı veya jel.  

10.2 TNT aşağıdaki Gönderi türlerinin türlerinin tüm varış noktalarına gönderilmesini yasaklar ve Gönderen bunları göndermeyeceğini kabul eder (menşe ve varış yerine bağlı olarak ek sınırlamalar geçerli olabilir):

a. Taşıması, ithalatı veya ihracatı herhangi bir yasa, tüzük veya yönetmelik tarafından yasaklanan gönderiler veya ürünler, Göndericinin veya Gönderiye dahil olan taraflardan herhangi birinin aşağıdakiler tarafından yayınlanan ve sürdürülen kısıtlı taraflar listelerinden herhangi birinde yer aldığı gönderiler dahil: ABD ABD Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi; ABD Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Güvenlik Bürosu; Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Yaptırım Komiteleri; Avrupa Birliği Konseyi; ve ilgili devlet kurumu tarafından lisans verilmedikçe veya yetkilendirilmedikçe veya yürürlükteki yasalar kapsamında başka bir şekilde izin verilmedikçe diğer ilgili makamlar;

b. TNT tarafından aksi açıkça kabul edilmediği sürece, TNT'nin taşıma, ithalat veya ihracat için herhangi bir özel ruhsat veya izin almasını gerektiren Gönderiler; 

c. Yasal onay ve izin gerektiren, beyan edilmemiş, vergiye tabi gönderiler veya mallar;   

d. Gümrük Beyan Değeri belirli bir varış yeri için izin verilen tutarı aşan gönderiler; 

e. Bu Koşulların 12. Bölüm (Tehlikeli Maddeler) kısmında izin verilenler hariç olmak üzere tehlikeli maddeler; ve 

f. Islak, sızdıran veya herhangi bir türde koku yayan paketler.  

10.3 TNT ne şekilde kabul edilirse edilsin (yanlışlıkla veya bilgi dahilinde kabuller dahil olmak üzere) Yasaklanan Gönderilere ilişkin tüm sorumlulukları reddeder. TNT, bu kısıtlamalara dayanarak ya da güvenlik veya emniyet nedeniyle paketleri reddetme hakkını saklı tutar. TNT, uygun olduğu durumlarda, reddedilen Paketler ve malların iade masrafları için bir idari ücreti Gönderene yansıtabilir. Konuya ilişkin ek bilgi talep üzerine temin edilebilir.

11. İhracat Kontrolleri.

11.1 TNT ihracat kontrollerine ilişkin yasaları ihlal eden Gönderileri taşımamaktadır. Gönderici, ABD İhracat Yönetimi Yönetmelikleri, ABD Uluslararası Silah Ticareti Yönetmelikleri, ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Yönetmelikleri ve herhangi bir ülkeye ait, Gönderinin taşınmasına ilişkin, yürürlükteki ihracat yasaları ve devlet yönetmelikleri dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygunluktan sorumludur ve bu uygunluğu garanti eder. Gönderici, Gönderilerle ilgili olarak bölgesel ABD yaptırımlarına tabi olan ülkelere ve bölgelere ya da ülkelerden ve bölgelerden ürünlerin, hizmetlerin veya teknolojinin ihracatını veya yeniden ihracatını yasaklayan, ABD Devletine ait yürürlükteki tüm bölgesel yaptırımlara uymayı kabul ve garanti eder. Ayrıca TNT, ticareti ekonomik yaptırımlar ve ambargo yasaları ile kısıtlanan veya yasaklanan ürünleri taşımamaktadır ve Gönderici söz konusu malları gönderi için sunmamayı kabul eder. TNT'nin hizmet sunmadığı ülke ve bölgelerin güncel bir listesi için tnt.com'u ziyaret ediniz.

11.2 Ayrıca, ilgili devlet kurumu tarafından lisans verilmedikçe veya yetkilendirilmedikçe veya yürürlükteki yasalar kapsamında başka bir şekilde izin verilmedikçe, Alıcının veya Gönderiyle ilgisi olan taraflardan herhangi birinin ABD Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlıkları Kontrol Dairesi; ABD Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Güvenlik Bürosu; ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Yaptırımlar Komiteleri; Avrupa Birliği Konseyi ve diğer ilgili makamlar tarafından yayınlanan ve sürdürülen ihracat kontrolleri veya yaptırımlar listelerinden herhangi birinde yer alması halinde, TNT taşıma işlemini gerçekleştirmeyecektir ve Gönderici de bu hallerde TNT'ye herhangi bir Gönderi sunmayacağını da garanti eder. Gönderici ayrıca, ekonomik yaptırımlara tabi olarak, ilgili liste sahibi makam tarafından belirlenen ortak mülkiyet payı dahilinde, herhangi bir tarafın sahip olduğu herhangi bir kuruma gönderim girişiminde bulunmayacağını kabul ve garanti eder.

11.3 Gönderen herhangi bir ihracat kontrol ruhsatı ya da iznini gerektiren veya diğer ihracat öncesi yasal kontrollere tabi olan Gönderileri tespit ederek TNT'ye yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere uygunluk için gereken tüm belgeleri ve bilgileri sağlayacaktır. Gönderen bir Gönderi için geçerli ihracat ruhsatı veya izin gerekliliklerini belirlemekten, gereken ruhsat veya izinleri almaktan ve Alıcının menşe ülke, varış yeri ülkesi veya mallar üzerinde yargı yetkisi bulunan herhangi bir ülkenin yürürlükteki yasaları ve düzenlemeleri uyarınca öngörüldüğü şekilde yetkili olduğunu doğrulamaktan, masrafları kendisine ait olmak üzere sorumludur. Ayrıca Gönderen, gönderilen maddelerin son kullanımı veya son kullanıcısının ABD İhracat Yönetimi Yönetmeliklerine tabi olarak özellikle belirtilmiş maddelerin belirli türdeki ihracatını, yeniden ihracatını ve devrini sınırlayan herhangi bir spesifik kontrol politikasını ihlal etmediğini doğrulamaktan sorumludur.

11.4 TNT, Göndericinin — ihracat kontrolleri, yaptırım veya gümrük yasası, kuralı veya yönetmeliğine uymaması durumunda veya TNT'nin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymak için üstlendiği eylemlerden kaynaklanan  para cezaları, cezalar ve/veya Gönderinin reddedilmesi, engellenmesi veya imha edilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere — herhangi bir kayıp veya masraf için Göndericiye veya başka bir kişiye karşı hiçbir yükümlülük üstlenmemektedir. Gönderici ayrıca, Göndericinin herhangi bir ihracat kontrolüne, yaptırımına ya da gümrük yasasına, kurallarına veya yönetmeliklerine uygunluk sağlayamamasından veya TNT tarafından yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere uygunluk amacıyla gerçekleştirilen eylemlerden kaynaklanan tüm zarar veya masraflar – para cezaları, cezalar, gönderinin reddedilmesi, engellenmesi veya imha edilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere – için TNT'yi tazmin etmeyi kabul eder".

12. Tehlikeli Maddeler. 

12.1 Tehlikeli Maddelerin Belirlenmesi. “Tehlikeli maddeler” taşınması halinde insanları, hayvanları, çevreyi veya taşıyıcıyı tehlikeye atabilecek gönderilerdir. Gönderinin Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Tavsiyeleri, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından ve yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılan maddeleri içerip içermediğini belirlemek Gönderenin sorumluluğundadır.

12.2 Sınırlı Hizmet. Bu 12. Bölümde belirtilen durumlar haricinde, TNT tehlikeli maddelere ilişkin hizmet sunmamaktadır. TNT, kendi takdirine bağlı olarak, ancak TNT ve Gönderen/Alıcı belirli tehlikeli mallarla ilgili gereklilikler üzerinde anlaştıktan sonra, belirli tehlikeli maddeleri kabul edebilir. ‘Onaylanmış müşteri statüsüne’ başvuru prosedürü ile birlikte TNT'nin özel gereklilikleri ile ilgi ayrıntılar TNT müşteri hizmetlerinden temin edilebilir. 

12.3 Ek Ücretler. Tehlikeli madde içeren Gönderiler tehlikeli madde ek ücretine tabidir. Ek ücretler, gönderilerin taşıma sırasında erişilebilir olmasının gerekip gerekmediği de dahil olmak üzere, gereken özel elleçleme türüne ve sınıfına dayalıdır.

12.4 Tehlikeli Maddelerin Tabi Olduğu Düzenlemeler. Tehlikeli madde içeren tüm paketler, ICAO'nun Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Güvenli Taşınmasına ilişkin Teknik Talimatları ve IATA'nın Tehlike Madde Yönetmelikleri dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yasalara ve düzenlemelere uygun olmalıdır. ADR'ye tabi tehlikeli madde Gönderileri için özel taşıma düzenlemeleri gereklidir ve onaylanmış müşteri statüsüne sahip Gönderenler gönderi öncesinde düzenlemelerin yapılması için TNT ile temasa geçmelidir. 

12.5 Gönderi Hazırlama. Onaylanmış müşteri statüsüne sahip gönderenler, yürürlükteki tüm uluslararası anlaşmalar, yasalar ve düzenlemeler uyarınca, tehlikeli madde Gönderilerini tespit etmekten, sınıflandırmaktan, işaretlemekten, etiketlemekten ve bu Gönderilere ilişkin dokümantasyonu tamamlamaktan sorumludur. Gönderen ayrıca, Alıcının yürürlükteki tüm anlaşmalara, yasalara ve düzenlemelere uyduğunu sağlamaktan sorumludur. Gerektiğinde her Gönderiye uygun tehlikeli madde dokümantasyonu (örn. IATA'nın Tehlikeli Maddelere İlişkin Taşıyıcı Beyanı formu) eklenmelidir. TNT, teslim edilemeyen bir tehlikeli madde Gönderisiyle ilgili bir sorunun çözülmesi için Gönderenden eğitimli bir paket ve gönderi firmasıyla çalışmasını isteyebilir. Gönderen Konşimento üzerinde tehlikeli maddelere ilişkin gerekli tüm bilgileri sağlamalı ve ilgili tüm kutuları doldurmalıdır. Tehlikeli madde göndermek için elektronik sistemlerden faydalanan gönderenler, Gönderilerinin tehlikeli madde içerdiğini belirtmek için elektronik sisteme göre uygun özel hizmetler, taşıma veya bayrak bilgisini seçmelidir. 

12.6 Paketleme. TNT paketleri, TNT Medpak paketinde gönderilebilecek Kategori B (UN 3373) biyolojik maddeler hariç olmak üzere, tehlikeli maddelerin (kuru buz dahil) gönderiminde kullanılamaz.

12.7 Tehlikeli Maddelerin Sunulması ve Teslimi. Tehlikeli maddeler tüm TNT şubeleri tarafından kabul edilmemektedir. Bazı TNT şubeleri belirli tehlikeli mal sınıflarını kabul etmemekte ve tehlikeli maddelerin tüm Taşıma Hizmetleriyle gönderimi kabul edilmemektedir. TNT, tehlikeli maddelerin yürürlükteki yasalar uyarınca veya TNT'nin takdirine bağlı olarak kabul edilememesi halinde, tehlikeli maddeleri herhangi bir konumda reddetme hakkını saklı tutar. Gönderi, tehlikeli maddelerin kabul edildiği ve personel bulunan bir konuma bırakılamıyorsa TNT'nin paketi müşterinin konumundan teslim alması için bir randevu planlanmalıdır.  

12.8 Tekrar Yönlendirme Yapmama. Tehlikeli maddeler, Gönderenin sağladığı asıl hedeflenen Alıcı adresi dışında bir adrese tekrar yönlendirilemez. 

12.9 Gönderenin Olası Yükümlülüğü. Yürürlükteki yasalar veya düzenlemeler nedeniyle TNT uygun olmayan bir şekilde beyan edilmiş veya beyan edilmemiş tehlikeli madde Gönderilerini uygun düzenleyici makamlara veya devlet kurumlarına bildirmek zorunda olabilir. Gönderen, yürürlükteki yasalar kapsamında para cezası ve diğer cezalara tabi olabilir. 

13. Gümrükleme. 

13.1 Ulusal sınırları geçen gönderiler için gümrük işlemleri gerçekleştirilebilir. Gönderen malların tüm gümrük düzenlemeleri kapsamındaki gerekliliklere uygun olarak gönderildiğini sağlamaktan, gümrük işlemleri için gereken tüm dokümantasyonu ve bilgileri sağlamaktan ve uygun Gümrük Tarife Sistemi Kodu da dahil olmak üzere mallara ve Gönderinin gümrük işlemlerine ilişkin olarak sağladığı tüm beyanat ve bilgilerin doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olduğunu beyan ve garanti etmekten sorumludur. Konşimentoya ek dokümantasyonun (örn. bir ticari fatura) gerekli olduğu gönderiler için ek teslimat süresi gerekebilir. TNT, tamamen TNT'nin takdirine bağlı olarak, herhangi bir yetkili devlet makamının yaptırım eyleminden veya Gönderenin burada belirtilen yükümlülüklere uymamasından kaynaklanan, depolama ücretleri de dahil olmak üzere, tüm cezaları, para cezalarını, zararları veya diğer masraf veya harcamaları Gönderene yansıtma hakkını saklı tutar. 

13.2 Gönderen, uluslararası olarak gönderilen malların yürürlükteki yasalar uyarınca varış ülkesine giriş için uygun olmasını sağlamaktan ve geçerli olduğu durumlarda tüm ruhsat alım ve izin zorunluluklarına uyulmasından, masrafları kendisine ait olmak üzere sorumludur.

13.3 Gönderenin ayrıca, Alıcıya teslimat gerçekleştirilmeden önce varış ülkesindeki diğer düzenleyici kurumlardan izin almak için ek bilgiler sunması gerekebilecektir. Diğer varış ülkelerindeki birden fazla devlet kurumu tarafından (gıda güvenliği, kamu sağlığının korunması, ilaç, tıbbi ürünler, bitki ve hayvanlar, telekomünikasyon ve diğer elektronik ekipman standartlarından sorumlu ulusal kurumlar ve benzeri kurumlar) düzenlenen mal veya ürünleri içeren gönderilerin gümrük işlemleri için ek süre gerekebilir. Girişe izin verilmeyen ülkelere gönderim yapılması ve bu ülkelerden yapılacak iadelere ilişkin tüm ücretler Gönderene yansıtılacaktır.

13.4 Gönderilerin yanlış ya da eksik belgeler nedeniyle gümrük idaresi veya diğer kurumlarca tutulduğu durumlarda, TNT, alıcıya bildirimde bulunabilir. Yerel yasalar uyarınca Alıcı tarafından doğru bilgilerin veya dokümantasyonun sunulmasının zorunluğu olduğu ve Alıcının bu zorunluluğu TNT'nin belirleyebileceği makul bir süre içinde yerine getirememesi halinde, Gönderi yürürlükteki yasalar kapsamında teslim edilemeyen gönderi olarak değerlendirilebilecektir (bkz. 18. Bölüm (Teslim Edilemeyen Gönderiler)). Alıcının gerekli bilgi veya belgeleri temin edememesi ve yerel yasaların bu bilgi ve belgeleri gönderenden talep etmesi durumunda, TNT göndereni bilgilendirmeyi deneyebilir. Gönderenin de TNT'nin belirleyebileceği makul bir süre içinde bilgi veya dokümantasyonu sunamaması halinde, Gönderi yürürlükteki yasalar kapsamında teslim edilemeyen gönderi olarak değerlendirilecektir. TNT'nin Alıcı veya Gönderene bildirimde bulunmayı deneyip denemediğine bakmaksızın, TNT, yanlış ya da eksik belgeler nedeniyle teslim işlemini tamamlayamaması nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmez. 

13.5 Yerel yasalarla izin verildiği durumlarda, TNT uluslararası Gönderilerin gümrük işlemlerini sağlayacaktır. TNT, gümrüklemenin gerçekleştirilmesi için gümrük ve diğer düzenleyici kurumlara Gönderi bilgilerini iletecektir. TNT, Uluslararası gönderilerde gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bir gümrük idaresine ödeyen taraf adına gümrük vergisi ve vergilerin ödenmesi, Gönderici, Alıcı veya üçüncü şahıslar tarafından talep edilen Hizmetler veya TNT'ye düzenleyici kurumlar tarafından yasal beyanatlara ilişkin aktarılan masrafları karşılamak için, uygun durumlarda gümrük işlemleri hizmeti ücreti yansıtabilir. Ücretlerin türleri ve tutarları ülkeye göre farklılık gösterir. 

13.6 TNT yalnızca Gönderinin gümrük işleri ve gümrükten geçirilmesi amacıyla Gönderen veya Alıcı (uygun olduğu şekilde) için aracı olarak hareket edecektir. Uygun ve mümkün olduğu durumlarda, Gönderen TNT'yi veya TNT'nin belirlediği müşaviri, Gönderen veya Alıcı adına ve namına ve riskleri Gönderen veya Alıcıya ait olmak üzere, doğrudan bir temsilci olarak gümrük beyannamelerini yapmak ve tevdi etmek ve tüm ilgili eylemleri gerçekleştirmek üzere yetkilendirecektir. Gönderen, uygun olduğu durumda, Alıcının bu hüküm uyarınca TNT'yi yetkilendirmesini sağlayacaktır. 

13.7 TNT bazı durumlarda, kendi takdirine bağlı olarak, TNT (veya TNT'nin seçtiği müşavir) dışında veya Gönderen tarafından gönderilen müşavir dışında atanmış bir gümrük müşavirini kullanma talimatlarını kabul edebilir. Her durumda, TNT (veya TNT'nin seçtiği müşavir), söz konusu diğer müşavirin belirlenememesi veya gümrük işlemlerini gerçekleştirmemesi ya da TNT'ye müşavirle ilgili eksiksiz bilgilerin (isim, adres, telefon numarası ve posta kodu dahil) sağlanmaması hallerinde Gönderinin gümrük işlemlerini kendisi gerçekleştirme hakkını saklı tutar.

14. Gümrük Vergisi ve Vergiler.

14.1 TNT belirli gönderilerin gümrük işlemlerini tamamlayabilmek için gümrük memurları tarafından tahakkuk ettirilen gümrük vergisi ve vergileri, ödeyen taraf adına ödeyebilir ve bunun için bir ek ücret tahakkuk eder. Tüm Gönderiler için, TNT ödemeyi yapan tarafla temasa geçerek, gümrük işlemlerinin ve teslimatın tamamlanması şartı olarak geri ödeme düzenlemelerinin teyidini isteyebilir ve kendi takdirine bağlı olarak, Gönderinin Alıcıya tesliminden önce, gümrük vergisi ve vergilerin ödenmesini talep edebilir. Daha ayrıntılı bilgi için TNT müşteri hizmetleriyle temasa geçiniz. 

14.2 Bir Gönderi üzerinden tahakkuk edilen gümrük vergisi ve vergilerin doğruluğunun veya uygunluğunun anlaşmazlığa konu olması halinde, TNT veya belirlenen müşaviri Gönderiyle birlikte sunulan sevk belgelerini inceleyebilir. TNT'nin gümrük vergisi ve vergilerin uygun şekilde tahakkuk edildiğini belirlemesi halinde, Gönderen, gümrük vergisi ve vergileri ödemeyi kabul eder veya duruma göre bunların Alıcı tarafından ödeneceğini taahhüt eder.

14.3 TNT'nin ödeyen taraf adına bir gümrük idaresine gümrük vergisi ve masraflar veya diğer ücretleri ödemesi halinde, ödeyen tarafa sabit bir ücrete veya avans olarak ödenen toplam tutarın bir yüzdesine dayalı olarak gümrük işlemleri hizmet bedeli tahakkuk edilecektir. Bu gümrük işlemleri hizmet bedeli, varış yeri ülkesine bağlı olarak farklılık gösterir. Yansıtılan gümrük hizmet ücreti hakkında daha fazla bilgi için tnt.com üzerindeki 'ek hizmetler ve ek ücretler' sayfasına bakın.

14.4 Gönderenin Konşimento üzerinde ödeyen tarafı belirtmemesi halinde, gümrük vergisi ve vergiler, izin verildiği durumlarda, otomatik olarak Alıcıya fatura edilecektir.

14.5 Aksi yöndeki herhangi bir ödeme talimatına bakılmaksızın, ödemenin alınmaması halinde TNT tarafından yapılan gümrük vergisi ve vergiler ödemesinin yanı sıra buna ilişkin tüm ücretler ve ek ücretlerden nihai olarak Gönderen sorumludur. Geri ödeme teyidinin alınması gereken bir Alıcı veya üçüncü şahsın talep üzerine gümrük vergisi ve vergileri ödemeyi reddetmesi halinde, TNT bunlar için Gönderenle temasa geçebilir. Gönderenin TNT'ye geri ödeme yapılması için tatmin edici düzenlemeleri yapmayı reddetmesi halinde, Gönderi Gönderene iade edilebilecek (bu durumda Gönderen hem asıl ücretler hem de iade ücretlerinden sorumlu olacaktır) veya geçici bir depolama, genel sipariş deposu veya gümrüklü antrepoya yerleştirilebilecek veya teslim edilemez olarak kabul edilebilecektir. Bir Gönderiye ilişkin Taşıma Ücretlerinin kredi kartına fatura edilmesi halinde, TNT söz konusu Gönderiye ilişkin tahsil edilmemiş gümrük vergisi ve vergileri kredi kartı hesabından karşılama hakkını da saklı tutar. 

14.6 Belirtilen konumlarda kullanılabilen seçeneklere tabi olarak, TNT'nin gümrük vergisi ve vergiler için ödenecek tutarların kendisine geri ödenmesine yönelik düzenlemelerle ilgili tatmin edici bir teyit elde edememesi halinde, Gönderi gecikebilecektir. Söz konusu gecikmeler veya diğer herhangi bir bu Koşullara uymama hali, üstlenilmeyen yükümlülükler niteliğindedir. 

14.7 Gümrük vergisi ve vergilere ilişkin ödemeler, tamamen TNT'nin takdirine bağlı olarak, şu yöntemlerden biriyle yapılacaktır: nakit, çek (geçerli kimlik sunulması kaydıyla kişisel veya ticari), kredi kartı, banka havalesi, seyahat çeki veya borç hesabı ya da erteleme hesabı. TNT gümrük vergisi ve vergilerin ön ödemesini kabul etmemektedir. 

14.8 TNT gümrükte terk edilen Gönderiler için hiçbir sorumluluk kabul etmez ve söz konusu Gönderiler teslim edilemeyen gönderi olarak kabul edilebilir. 

15. Rotalandırma.

TNT tüm Gönderilerin rotalandırmasını belirler. Rotalandırma zaman zaman, önceden bildirilmeksizin değişebilir. TNT bu yerlerde taşınan gönderileri koruyabilmek için rota bilgilerini veya ayrıntılı taşıma ağı güvenlik önlemlerini açıklayamaz. Bu nedenle, yasal bir gereklilik olmadıkça, TNT taşıma ağı konumları veya taşıtları üzerinde denetimlere izin verilmemektedir. 

16. Teslimat.

16.1 Gönderiler aşağıdaki 16.7 ve 16.8. Bölümler kapsamında Alıcının adresine teslim edilir. Gönderinin bizzat Alıcıya teslim edilmesiyle ilgili herhangi bir yükümlülük bulunmamaktadır. TNT bir Gönderiyi Alıcıya veya Gönderinin teslimatını Alıcı adına kabul etme yetkisine sahip görünen herhangi bir diğer kişiye teslim edebilir. Gönderi adreslerinde daima Alıcının tam adresi, telefon numarası ve e-posta adresi yer almalıdır. 

16.2 Posta kutusu adresleri, Gönderenin teslimatı kolaylaştırmak adına Alıcının telefon numarasını TNT'ye sağlaması koşuluyla, belirli uluslararası konumlar için kullanılabilir. 

16.3 TNT, gümrük veya diğer devlet yetkilileri tarafından taşıma sırasında gönderilere el konulması veya gönderilerin alıkonulmasına ilişkin taleplerden hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

16.4 Otellere, hastanelere, devlet dairelerine veya tesislerine, üniversite kampüslerine veya bir posta odası veya merkezi teslim alma noktası bulunan diğer tesislere yapılacak gönderiler, TNT tarafından gönderi yapılmadan önce aksi belirtilmedikçe veya kabul edilmedikçe, posta odasına veya merkezi teslim alma noktasına teslim edilebilir.

16.5 TNT yeniden yönlendirme veya adres düzeltmesi niteliğinde olmayan adres değişiklik taleplerini yeni bir Gönderi olarak değerlendirecektir ve bunlar için yeni Taşıma Ücretleri geçerli olabilir.

16.6 Cumartesi gününün resmi iş günü olmadığı ülkelerde Cumartesi günü yapılacak teslimatlar özel elleçleme ücretine tabi olacaktır.

16.7 TNT, çalışanlarının güvenliğini sağlamak için veya TNT'nin Hizmetlerinin yürürlükteki yasalara, düzenlemelere veya kurallara aykırı olarak kullanılabileceğine kanaat getirdiği durumlarda, bir Gönderiyi almayı veya teslim etmeyi reddedebilir veya alternatif teslim alma veya teslimat düzenlemelerine başvurabilir.

16.8 Alıcının Teslimat Talimatları: B2C Gönderileri  

a. TNT seçili konumlarda B2C Gönderilerini TNT tarafından Alıcıdan alınan ek talimatlar uyarınca teslim edebilir. Gönderen bu talimatların başlangıçta kabul edilen teslimat talimatlarını ve TNT ve Gönderen arasında başlangıçta kabul edilen Teslimat Taahhüdü Süresini değiştirebileceğini açıkça kabul eder ve onaylar. 

b. Gönderici Alıcıdan alınan talimatların, bunlarla sınırlı olmamak üzere: (i) teslimat zamanının ertelenmesi; (ii) teslimatın bir komşuya, kapıcıya veya resepsiyon görevlisine yapılması; (iii) ilgili adresin Konşimento üzerinde belirtilen ülke içinde olması kaydıyla, teslimatın başka bir adrese veya başka bir kişiye yapılması; (iv) B2C Gönderisinin teslimat için imza almaksızın nereye bırakılabileceğine dair talimatlar verilmesi; (v) B2C Gönderisinin bir alım noktasına (örn. bir perakende konumu) bırakılması; veya (vi) bu belirtilen talimatların farklı kombinasyonu ile ilgili olabileceğini kabul eder ve onaylar.  Taşımanın (bir kısmının) Gönderici ve/veya Alıcı tarafından teslimattan önce iptal edilmesi halinde tüm ücretler TNT'ye muaccel olarak kalır.  

c.  Gönderici ve/veya Alıcının özel teslimat talimatları vermemesi durumunda, TNT standart teslimat prosedürlerini izleyecektir.

d. TNT coğrafi ve diğer sınırlamalara bağlı olarak B2C Gönderilerine ilişkin teslimat seçeneklerinin kullanılabilirliğini zaman zaman değiştirebilir. Teslimat seçeneklerinin kullanılabilirliğine ve koşullara ilişkin daha fazla bilgi için tnt.com'u ziyaret edin. 

e. Bir Alıcının B2C gönderileri hariç gönderiler için ek teslimat talimatları sağlaması halinde, Gönderici bu 16. Bölümün kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder ve onaylar.

17. Tekrar Teslimat.

17.1 Ticari Teslimatlar.  TNT, (a) Alıcının adresinde Gönderi için imza atacak kimse bulunmaması ve dosyada imzasız teslimat izni bulunmaması; (b) Göndericinin bir TNT Teslimat İmza Seçeneğini seçmiş olması ve Gönderiyi imzalayacak hiçbir uygun Alıcının bulunmaması veya (c) TNT'nin Gönderiyi elinde tutabileceğini belirlemesi hallerinde, ya otomatik olarak ya da talep üzerine, teslimatı yeniden deneyecektir. Ticari Teslimat, üç teslimat denemesinden sonra ve/veya ilk teslimat denemesinin ardından beş İş Günü bekletildikten sonra ve geçerli olduğunda varış yeri ülkesinde gümrük işlemleri tamamlanmışsa, teslim edilemez olarak kabul edilebilir (bkz. 18. Bölüm (Teslim Edilemeyen Gönderiler)).

17.2 Ev Adresli Teslimatlar ve B2C Gönderileri.  Gönderici veya Alıcı bir TNT Teslimat İmza Seçeneği'ni seçtiğinde, bir Ev Adresli Teslimatın ilk denemede Alıcı adresinde veya komşu bir adreste tamamlanamaması halinde, TNT, kendi takdirine bağlı olarak, ya teslimatı yeniden deneyecek, Gönderiyi Göndericiden veya Alıcıdan ek teslimat talimatı alana kadar elinde tutacak ya da TNT tarafından belirlenecek bir yere teslim edecektir. Bir Ev Adresli Teslimat yeniden deneme(ler) sonucunda da teslim edilemiyorsa, Gönderici veya Alıcı ek teslimat talimatları sağlamıyorsa veya TNT teslimatı TNT tarafından belirlenecek başka bir yere gerçekleştiremiyorsa, Gönderi teslim edilemeyen gönderi olarak kabul edilebilecektir (bkz. 18. Bölüm (Teslim Edilemeyen Gönderiler)).

18. Teslim Edilemeyen Gönderiler.

18.1 Teslim Edilemeyen Gönderi, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki nedenlerden herhangi biri sonucunda teslim edilemeyen Gönderileri ifade eder: (a) Alıcının adresinin eksik, okunamaz, yanlış olması veya bulunamaması, (b) bir Gönderinin Alıcısıyla iletişime geçilememesi veya Alıcının Gönderiyi alamaması, (c) Gönderinin TNT'nin hizmet sunmadığı bir bölgeye gönderilmesi, (d) Alıcının iş yerinin kapalı olması (e) teslimatı kabul edecek veya Gönderinin teslimatı için imza atacak uygun kişinin bulunamaması veya uygun kişinin bunları reddetmesi nedeniyle teslimatın mümkün olmaması, (f) Gönderinin gümrükten geçirilememesi, (g) Gönderinin diğer Gönderilere veya mallara zarar verme veya bunları geciktirme veya kişilerde yaralanmalara yol açma olasılığının olması, (h) Gönderinin Yasaklanan Gönderiler içermesi, (i) Alıcının Alıcı Ödemeli bir Gönderi için ödeme yapamaması veya ödeme yapmayı reddetmesi, (j) Gönderinin yanlış paketlenmiş olması, (k) Gönderinin içeriği veya paketinin yeniden paketlenmeye imkan vermeyecek ölçüde zarar görmüş olması (l) Gönderinin, yasaklı bir taraftan veya konumdan gönderilmesi veya böyle bir adrese gönderilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ABD veya diğer geçerli ihracat kontrolü veya yaptırım kanun veya yönetmeliklerini ihlal etmesi ya da (m) 17. Bölüm (Tekrar Teslimat) bölümünde belirtilen nedenlerden herhangi biri.

18.2 Gönderi herhangi bir nedenden dolayı teslim edilemiyor ise TNT, tüm yerel mevzuat kısıtlamaları saklı kalmak koşuluyla, gönderinin iadesi için göndericiye bildirimde bulunmayı deneyecektir. Göndericiyle beş İş Günü içinde iletişime geçilememesi veya Göndericinin makul bir zaman zarfı içinde talimat verememesi halinde, TNT yerel yasalara uygun olarak Gönderiyi Göndericiye iade edebilir veya Gönderiyi bir geçici depoya, genel sipariş deposuna veya gümrüklü antrepoya koyabilir veya Gönderiyi imha edebilir. Bir Gönderinin teslim edilememesi, gümrükten geçirilememesi veya iade edilememesi halinde, yerel yasalara uygun olarak Gönderi TNT tarafından devredilebilir veya imha edilebilir. Gönderinin TNT'den kaynaklanan nedenlerle teslim edilememiş olması durumları dışında, teslim edilemeyen gönderilerin iadesi, depolanması veya imhası nedeniyle tahakkuk eden tüm masraf, gider ve ücretlerin sorumluluğu Göndericiye ait olacaktır.

18.3 Yerel mevzuat kısıtlamaları uyarınca iade edilemeyen gönderiler ya bir geçici depoya, genel sipariş deposuna veya gümrüklü antrepoya yerleştirilecek ya da yerel yasalar uyarınca imha edilecektir. Gönderen, bu yerleştirme veya imha nedeniyle TNT'nin yüklendiği tüm masrafları ödemeyi kabul eder.

18.4 Gönderinin TNT'den kaynaklanan nedenlerle teslim edilememiş olması durumları dışında, asıl gönderi ücretleri ile birlikte iade Ücretleri de Gönderene tahakkuk ettirilecektir. TNT tarafından iade sürecinde yüklenilen diğer her türlü Ücret de bu kapsamdadır. Tehlikeli maddeleri içeren teslim edilemeyen Gönderilerin iadesi için, Gönderen doldurulmuş bir iade Konşimentosu ve diğer tüm gerekli belgeleri sağlamalıdır.

19. Sorumluluk Sınırları. 

19.1 Taşıma Hizmetlerine ilişkin Standart Sorumluluk Sınırı. TNT'nin Taşıma Hizmetlerinin sağlanmasıyla bağlantılı olarak kayıp, hasar veya gecikme için sorumluluğu, yürürlükteki Sözleşme kapsamında belirtilen (Gönderici, Bölüm 19.3 ve 19.4'te açıklandığı gibi Gelişmiş Sorumluluk veya Sigorta belirtmek için ek bir ücret ödemeyi seçmediği sürece) tutarla sınırlı olacaktır. TNT, yürürlükteki ulusal taşımacılık yasalarında herhangi bir zorunlu veya daha düşük sorumluluk sınırı olmadığı durumlarda, söz konusu sınırı yurt içi Taşıma Hizmetlerinin sunulmasından kaynaklanan tüm hak taleplerine de  uygulayacaktır (Gönderici 19.3. ve 19.4. Bölümlerde belirtildiği üzere Gelişmiş Sorumluluk veya Sigorta belirtmek üzere bir ek ücret ödemeyi seçmediği sürece). TNT'nin Gönderiyle bağlantılı olarak kanıtlanmış zarar, hasar, gecikme veya diğer herhangi bir hak talebine ilişkin yükümlülüğü Gönderinin onarım maliyeti, amortismana tabi tutulmuş değeri veya değiştirme maliyetinden hangisi daha düşükse, ilgili tutarı aşmayacaktır. TNT bir hak talebine konu olan Gönderinin içeriğinin değerine ait bağımsız kanıtlar talep etme hakkına sahiptir.

19.2 Diğer Hak Taleplerine İlişkin Sorumluluk Sınırları. 19.1. Bölüme (Taşıma Hizmetlerine ilişkin Standart Sorumluluk Sınırı) tabi olmaması halinde, TNT'nin Ek Hizmetlerin sağlanmasından kaynaklanan zarar, hasar, gecikme veya diğer herhangi bir hak talebine veya sözleşmenin diğer ihlallerine ilişkin sorumluluğu, her durumda olay veya birbiriyle bağlantılı olaylar silsilesi başına 10.000 Euro tutarında bir azami yükümlülüğü aşmamak üzere, kilogram başına 3,40 Euro ile sınırlıdır.

19.3 Azami Sorumluluk: Gelişmiş Sorumluluk (tüm konumlarda sunulmamaktadır – bilgi almak için TNT müşteri hizmetleriyle temasa geçiniz).

a. TNT'nin Gelişmiş Sorumluluk Sigortası sunduğu konumlarda, Gönderen, önceki 19.1 ve 19.2. Bölümlerde belirtilen sınırların üzerinde olmak üzere, bir Gelişmiş Sorumluluk Sigortası belirtmek için ek bir ücret ödemeyi seçebilir. 

b. Belirtilen Gelişmiş Sorumluluk Sigortası , TNT'nin Gönderiyle bağlantılı olarak azami sorumluluğunu temsil eder. Gelişmiş Sorumluluk Sigortası yalnızca, TNT'nin bir Gönderinin zorunlu olarak tabi olduğu ulusal taşımacılık yasaları veya Konvansiyonlar uyarınca sorumlu olması halinde geçerlidir.

c. TNT tarafından aksi belirtilmedikçe, azami Gelişmiş Sorumluluk Sigortası tutarı Gönderi başına 25.000 Euro'dur (belge gönderileri hariç olmak üzere – aşağıya bakınız). 

d. TNT tarafından aksi belirtilmedikçe, TNT'nin belge Gönderileriyle bağlantılı kanıtlanan zarar veya hasarlara veya diğer herhangi bir talebe ilişkin sorumluğu, belge Gönderisi başına en fazla 500 Euro olmak üzere, Gönderinin yeniden yapılandırma değerini aşmayacaktır. Gelişmiş Sorumluluk Sigortası tüm belge Gönderileri için mevcut değildir. Uygunluk hakkında daha fazla bilgi için tnt.com'u ziyaret edin veya TNT müşteri hizmetleriyle temasa geçiniz.

19.4 Sigorta (tüm konumlarda sunulmamaktadır – bilgi almak için TNT müşteri hizmetleriyle temasa geçiniz).

a. TNT'nin Sigorta sunduğu konumlarda, Gönderen, 19.1. ve 19.2. Bölümlerde belirtilen sınırların üzerinde olacak şekilde, Konşimento üzerinde Sigorta seçmek için ek bir ücret ödemeyi tercih edebilir.

b. Belirtilen Sigorta, TNT'nin Gönderi ile bağlantılı olarak riskini üstlendiği azami tutarı temsil eder. 

c. TNT tarafından aksi belirtilmedikçe, azami Sigorta tutarı Gönderi başına 25.000 Euro'dur. 

d. TNT’nin Sigorta teminatı, Enstitü Emtia Madde A'da belirtilen şekilde sınırlıdır.

e. TNT tarafından aksi belirtilmedikçe, TNT'nin belge Gönderileriyle bağlantılı kanıtlanan zarar veya hasarlara veya diğer herhangi bir talebe ilişkin sorumluğu, belge Gönderisi başına en fazla 500 Euro olmak üzere, Gönderinin yeniden yapılandırma değerini aşmayacaktır. Sigorta tüm belge Gönderileri için mevcut değildir. Uygunluk hakkında daha fazla bilgi için tnt.com'u ziyaret edin veya TNT müşteri hizmetleriyle temasa geçiniz.

19.5 Gönderenin Gelişmiş Sorumluluk Sigortasını veya Sigortayı seçmesi halinde, aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır:  

a. Beyan değerini geçen zararlara maruz kalma ve bunların riski Gönderene aittir.

b. Beyan edilen değere dayalı olarak bir ücret hesaplanacaktır ve bu ücret Gönderinin menşeine göre değişebilir. Ayrıntılı bilgi için TNT müşteri hizmetleriyle temasa geçiniz. 

c. TNT'nin Gönderiyle bağlantılı olarak kanıtlanmış zarar, hasar, gecikme veya diğer herhangi bir talebe ilişkin yükümlülüğü Gönderinin onarım maliyeti, amortismana tabi tutulmuş değeri veya değiştirme maliyetinden hangisi daha düşükse, ilgili tutarı aşmayacaktır. TNT bir talebe konu olan Gönderinin içeriğinin değerine ait bağımsız kanıtlar talep etme hakkına sahiptir. 

d. (i) Dolaylı nitelikteki zararlar, veya (ii) Gönderenin bu Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerinin ihlali sonucu meydana gelen gecikmeler veya zararlar için tazminat ödenmeyecektir.

e. Ek Hizmetlere ilişkin zararlar için tazminat ödenmeyecektir. 

f. Bu Koşullar kapsamında izin verilen azami tutarları aşan Sigorta veya gümrük değeri beyan etme girişimleri hükümsüzdür. Söz konusu beyan edilen değer otomatik olarak Gönderi için izin verilen sınırlara çekilecektir. TNT'nin izin verilen azami tutarları aşan bir beyan edilen değere sahip herhangi bir Gönderinin taşımasını kabul etmesi, bu Koşullardaki herhangi bir hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. TNT, TNT'ye verildikten sonra Konşimento üzerinde beyan edilen değer bilgilerini değiştirme taleplerini yerine getiremez. 

g. Gönderen Konşimento üzerindeki her bir Paket için tek tek Beyan Edilen Taşıma Değeri belirtmeyip Gönderi için bir bütün olarak toplam bir beyan edilen değer belirttiyse, her bir Paketin beyan edilen değeri, toplam beyan edilen değer Konşimento üzerindeki Paket sayısına bölünerek belirlenecektir. Hiçbir durumda, bir Gönderi içerisindeki bir paketin beyan değeri Gönderinin beyan değerini aşamaz.

19.6 Benzersiz Ürünler. TNT'nin kısmen veya tamamen Benzersiz Ürünler içeren Gönderilere ilişkin sorumluluğu, ilgili Konvansiyonda veya uygulanması zorunlu yerel yasalarla öngörülenle sınırlıdır. Benzersiz Ürünler içeren Gönderiler için Gelişmiş Sorumluluk Sigortası veya Sigorta geçerli değildir.

20. Üstlenilmeyen Yükümlülükler. 

20.1 TNT aşağıdakiler için hiçbir yükümlülük üstlenmemektedir:

a. Bu Koşullarda belirtilen ek sınırlara da tabi olmak üzere, TNT'nin söz konusu hasarların meydana gelebileceğini bilip bilmemesine veya bilmesi gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, hangisi daha yüksekse, ( 19.3. Bölüm (Azami Sorumluluk: Gelişmiş Sorumluluk Sigortası) ve 19.4. Bölüm (Sigorta) kapsamında sınırlandırıldığı şekilde) Gelişmiş Sorumluluk Sigortası veya Sigortayı veya yürürlükteki Anlaşmada belirtilen veya bir ülke içindeki belirtilen yerlerden ve belirtilen yerler arasında yapılan Gönderiler için, yürürlükteki zorunlu yerel yasalarla belirlenen sorumluluk sınırını aşan hasarlar; 

b. Alternatif ulaşım yöntemlerinin maliyetleri, gelir, hasılat, kullanım veya kâr, beklenen tasarruf, itibar kayıpları veya fırsat kaybı da dahil olmak üzere, özel, arızi, dolaylı veya nihai zarar ve hasarlar; ve 

20.2 Gönderici TNT tarafından bu Koşullarda açıkça kabul edilenlerin ötesindeki tm zarar, hasar veya gecikme riskini ve bunlara maruziyeti üstlenir. Gönderen, arzu edilmesi halinde kendi sigortasını yaptırmalıdır. TNT sigorta teminatı sunmamaktadır.

20.3 TNT aşağıdaki olaylardan (kapsamlı bir liste değildir) herhangi birinin yol açtığı veya herhangi birinden kaynaklanan hiçbir zarar, hasar, gecikme, yanlış teslimat, teslimat yapılmaması, yanlış bilgi verilmesi veya bilgi verilememesi hali için sorumluluk kabul etmez ve TNT bunlar için hiçbir düzeltme, iade veya herhangi bir türde alacaklandırma işlemi gerçekleştirmeyecektir:

a. Gönderen, alıcı veya gönderiden çıkarı olan diğer herhangi bir tarafın hareketi, temerrüdü veya ihmali;

b. Gönderinin niteliği veya herhangi bir kusuru, özelliği veya doğası gereği sahip olduğu kusur veya kırılganlık;

c. Bu Koşulların veya Yasaklanan bir Gönderinin, tehlikeli maddelerin gönderilmesi, kargonun yanlış beyan edilmesi, Gönderilerin yanlış şekilde emniyete alınması, işaretlenmesi veya adreslenmesi de dahil olmak üzere, Gönderilerin tabi olduğu diğer taşıma kural ve koşullarının ihlali;

d. ABD veya diğer geçerli ihracat kontrolü veya yaptırım kanun ve/veya yönetmeliklerinin ihlal edilmesi;

e. herhangi bir düzenleyici kurum veya üçüncü şahıs tarafından Gönderici veya Alıcı aleyhine kesilen para cezaları, cezalar veya diğer mali meblağlar;

f. Pandemi veya epidemi, hava tehlikeleri, halk düşmanları, görünürde veya fiili yetkilerle hareket eden kamu makamları veya düzenleyici makamlar, gümrük memurlarının hareketleri veya ihmalleri, isyan, grev veya beklenen grevler ya da diğer yerel anlaşmazlıklar, iç karışıklıklar, savaş haline veya hava koşullarına ilişkin tehlikeler ya da hava veya kara taşıma ağlarındaki ulusal, uluslararası veya yerel kesintiler, terörist eylemler dahil olmak üzere herhangi bir kişinin/kişilerin veya kurumların suç teşkil eden eylemleri, doğal afetler, iletişim ve bilgi sistemlerinde (TNT sistemleri dahil) yaşanacak kesinti veya arızalar, TNT personeline tehlike arz eden durumlar veya mekanik gecikmeler dahil olmak üzere, TNT'nin kontrolü dışındaki herhangi bir olay;

g. Söz konusu onayın öngörüldüğü, tavsiye edildiği veya zorunlu olduğu durumlarda, Gönderenin TNT tarafından onaylanan paketlemeyi kullanmaması da dahil olmak üzere, uygun olmayan veya yetersiz paketleme. Özellikle bilgisayarlar, elektronik aletler, hassas gönderiler ve alkol, tnt.com üzerinde mevcut TNT yönergeleri uyarınca paketlenmelidir. TNT tarafından paketleme veya Gönderilerin uygun paketlenmesine ilişkin tavsiye, destek veya rehberlik sağlanması, TNT aksini yazılı olarak açıkça belirtmediği sürece, TNT tarafından sorumluluğun kabulü anlamına gelmeyecektir;

h. Göndericiden, Alıcıdan veya Gönderici veya Alıcıyı temsil ettiğini iddia eden kişilerden gelen sözlü veya yazılı teslimat talimatlarına uygunluk;

i. Ücretlerin ödenmesine ilişkin TNT politikalarına uygunluktan kaynaklanan teslimat gecikmeleri; 

j. TNT'nin teslimat kaydının bir nüshasını veya teslimat sırasında alınan imzanın bir nüshasını temin edememesi;

k. Manyetik bantlar, dosyalar veya diğer depolama ortamlarında kayıtlı verilerin silinmesi veya zarar görmesi veya düzeltilememesi ya da dolu filmlerdeki fotografik görüntülerin veya film müziklerinin silinmesi veya zarar görmesi;

l. TNT'nin "paket yönlendirme" grafiklerine (örneğin, "YUKARI'' okları, ''BU KISIM ÜSTTE'' işaretleri) uymaması;

m. TNT’nin Gönderene veya Alıcıya bir Gönderideki herhangi bir gecikme, kayıp veya zarar, eksik, yanlış veya hatalı Alıcı veya gümrük müşaviri adresi, yanlış, eksik veya tam olmayan dokümantasyon veya bir Gönderiyi serbest bırakmak için gereken gümrük vergisi ve vergilerin ödenmemesi ile ilgili bildirimleri yapmaması veya yapmakta gecikmesi;

n. Gönderinin TNT'ye sunulması sırasında, malların, Gönderinin içeriğinin veya ürün sayısının makul olarak kontrol edilemeyecek şekilde bir römorka önceden yüklenmiş, paletlenmiş veya paketlenmiş olduğu durumlar da dahil olmak üzere, TNT'nin doğrulanabilir bir alındı kaydına sahip olmadığı herhangi bir tek gönderinin kaybı veya zarar görmesi;

o. sosyal güvenlik numarası, doğum tarihi, ehliyet numarası, kredi kartı veya banka kartı numarası ve mali hesap bilgileri dahil olmak üzere, herhangi bir kişisel veya finansal bilginin kaybı;

p. Gönderinin TNT'ye sunulmadığı durumlarda Gönderenin bir TNT gönderi sistemine veya cihazına girilen tüm Gönderileri silmemesi;

q. herhangi bir şokölçer, eğim ölçer veya sıcaklık aletinin gösterdiği hasarlar; ve  

r. adresi eksik veya yanlış olan herhangi bir Gönderi için Teslimat Taahhüdü Süresinin karşılanamaması (bkz. 18. Bölüm (Teslim Edilemeyen Gönderiler)).

20.4 TNT'nin bu Koşullar kapsamında açıkça üstlendiği sorumluluğu aşan herhangi bir sorumluluk da dahil olmak üzere, TNT'nin sorumlu olmadığı durumlarda, Gönderici sorumlu olacaktır ve Gönderinin TNT'ye veya bir üçüncü şahsa getirdiği herhangi bir zarar veya başta Alıcı olmak üzere üçüncü şahıslardan gelen herhangi bir hak talebi açısından TNT'yi tazmin etmeyi ve TNT'nin zarar görmesini engellemeyi kabul eder. 

TNT tarafından Gönderenin veya bir üçüncü şahsın talebi uyarınca yapılacak herhangi bir ödeme sorumluluğun kabulü olarak değerlendirilmeyecek, ayrıca bu 20. Bölümde yer verilen hükümlerden feragat edildiği anlamına gelmeyecektir.

21. Garanti Vermeme.

Burada açıkça belirtilenler dışında, TNT, açık veya zımni olarak hiçbir garantide bulunmaz.

22. Hak Talepleri. 

TNT'nin, bir Gönderiye ilişkin bir talebin iletilmesini kabul etmesi için, talep edenin yürürlükteki tüm Anlaşmalara ve aşağıda açıklanan prosedüre uygun hareket etmesi gerekmektedir; aksi takdirde, TNT'ye hiçbir talepte bulunulamayacaktır: 

22.1 Hak Talebi Bildiriminde Bulunulması. 
a. Zarar, hasar (görünür veya gizli) veya gecikme (bozulma talepleri dahil) veya eksik içerik nedenli tüm hak talepleri (i) Gönderinin teslimatından (hasar veya gecikme durumunda), veya (ii) beklenen teslimat tarihinden (kayıp, teslimatın gerçekleşmemesi veya yanlış teslimat durumunda) sonraki 21 gün içinde TNT'ye bildirilmelidir. 

b. Teslimat makbuzunda hasar bildiriminde bulunmaksızın Alıcı tarafından gönderinin teslim alınması, gönderinin iyi durumda teslim edildiğinin aksi kanıtlanmadıkça doğru sayılan kanıtıdır. 

c. Söz konusu tüm talepler tnt.com üzerinden ya da TNT müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek bildirilmelidir. 

22.2 Gerekli bilgiler. Tüm hak talebi bildirimleri, eksiksiz Gönderen ve Alıcı bilgilerinin yanı sıra, TNT takip numarasını, Gönderi tarihini, parça sayısını ve Gönderi ağırlığını içermelidir. TNT'nin herhangi bir hasara yönelik hak talebini dikkate alması için ön koşul olarak, Alıcı, içerik, orijinal gönderi kartonları ve paketlemeyi, talep sonuçlanana kadar, ya Alıcının tesislerinde ya da bir TNT tesisinde TNT tarafından incelenmek üzere hazır bulundurmalıdır. 

22.3 Sınırlamalar. TNT tüm Ücretler ödenene kadar hiçbir hak talebiyle ilgili eylemde bulunmak zorunda değildir; talep eden taraf hak talebi tutarını söz konusu Ücretlerden mahsup edemez. Bir gönderi ile bağlantılı olarak yalnızca tek bir hak talebinde bulunulabilir. Bir talep için ödeme yapılmasının kabulü, daha sonraki zararları tazminat yoluyla alma ya da gönderi ile bağlantılı daha fazla tazminat talep etme hakkını sona erdirir. Paketleri TNT'ye bir paket konsolide eden firma üzerinden sunulan Gönderenler veya Alıcıların TNT'ye karşı yasal veya parasal olmayan tedbir hakkı bulunmamaktadır. 

22.4 Yasal İşlemler. TNT'den alınan taşıma hizmetinden kaynaklanan bir dava için tazminat talep etme hakkı, talebin, bunlardan hangisi daha kısaysa, fiili teslimat tarihinden (hasar, kesinti veya gecikme halinde) veya beklenen teslimat tarihinden (kayıp, teslimatın gerçekleşmemesi veya yanlış teslimat hallerinde) itibaren iki yıl içinde veya geçerli zaman aşımı içinde yetkili bir mahkemeye götürülmemesi halinde, hukuken engellenecektir.

23. Taşeronluk.

TNT Hizmetlerin tamamı veya bir kısmı için alt sözleşme yapma hakkını saklı tutar. 

24. Veri Koruma. 

24.1 ‘Veri Sorumlusu’, ‘kişisel veriler’, ‘veri sahibi’ ve ‘işleme’ gibi terimler, bu terimlere Genel Veri Koruma Yönetmeliğinde (AB) 2016/679 (“GDPR”) ve bu Koşullar kapsamında herhangi bir kişisel verinin (“Kişisel Veriler”)”) işlenmesi için geçerli olan diğer herhangi bir veri koruma yasası ve düzenlemesinde (toplu olarak “Veri Koruma Yasaları”) atfedilen anlamlara sahip olacaktır.

24.2 TNT ve Gönderen herhangi bir Kişisel Verinin bu Koşullar kapsamında taraflar arasında veya taraflarca işlenmesi açısından her ikisinin de kendi başlarına birer veri sorumlusu olduğunu kabul eder.

24.3 Bu Koşullar uyarınca herhangi bir Kişisel Verinin işlenmesine ilişkin olarak Gönderen; veri sahiplerine Veri Koruma Yasalarına uygun olarak bilgi sağlanması, tnt.com'da yer alan TNT Gizlilik Bildiriminde belirtildiği şekilde bilgi sağlanması ve Veri Koruma Yasaları uyarınca sözleşmenin ifası, meşru menfaatler veya rıza gibi yasal dayanak elde etme konularında Veri Koruma Yasaları ile uyumlu olduğunu beyan eder.

24.4 Gönderen, Gönderenin 24. Bölüm'e uymamasıyla bağlantılı olarak TNT tarafından yüklenilen veya maruz kalınan tüm masraflar, hak talepleri, zararlar ve giderler açısından TNT'yi tazmin eder.

24.5 Gönderen, 24.3. Bölümde belirtilen yasal dayanağın (ayrıca), Kişisel Verilerin TNT'ye, iştiraklerine, şubelerine, danışmanlarına, denetçilerine veya TNT tarafından Avrupa Ekonomik Alanı (“EEA”) içinde ve dışında herhangi bir ülkede, bu Koşullar kapsamında Gönderene karşı yükümlülüklerini gerçekleştirmek için görevlendirilen üçüncü şahıslara devrine imkan sağladığını beyan eder.

24.6 Kişisel verilerin Gönderenden TNT'ye veya TNT'den Gönderene, AEA veya İsviçre'den AEA veya İsviçre dışında bir ülkeye devri, GDPR'nin 46(2)(c) maddesinde açıklanan veri sorumluları arasındaki standart sözleşme hükümlerine ((AB) 2021/914 – Module I)  (“SCCs”)  (“SCC'ler”) tabidir. Bu hükümlere: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN adresinden ulaşılabilir. Bu amaçla,  SCC'ler bu Koşullara, atıf yoluyla tamamen dahil edilmiştir. Bu Koşulları kabul ederek, tarafların (a) SCC'leri imzaladığı (b) SCC'lerin tüm içeriğini kabul ettikleri ve (c) bunlarda yer alan koşullara uyacağı ve (d) herhangi bir değişikliğin veya daha sonra alınacak Kararların ve/veya URL'nin geçerli olduğunu ve 24.6. Bölümde atıfta bulunulan Karar ve/veya URL'nin yerini alacağını onayladıkları kabul edilir. SCC'ler kapsamında, TNT veri sorumlusu olarak, iştirakleri adına da veri aktarıcısı olarak hareket edecek ve Gönderen veri sorumlusu olarak veri alıcısı olarak hareket edecek veya uygun olduğu durumlarda bunun tersi geçerli olacaktır. Yukarıda belirtilenler, TNT'nin Veri Koruma Yasaları uyarınca başka bir uygun aktarım mekanizmasını kullanmaya tek başına karar verme hakkına halel getirmez. Aktarılan Veriler bu Koşullarda ve SCC'lerin Ekleri uyarınca ayrıca veya başka şekilde belirtildiği üzere, Paketlerin teslimatı ve takip işlevlerine imkan sağlanması gibi, TNT Hizmetlerinin verimli bir şekilde sunulması için gereken, isimler ve adresler gibi bireysel Gönderenlerin ve Alıcıların iletişim bilgilerini içerebilir.

24.7 Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın, yerel denetleyici kuruluşun veya benzeri bir devlet makamının 24. Bölümde ve/veya SCC'lerde yer alan Koşullardan herhangi birinin Kişisel Verilerin EEA veya İsviçre dışında devirlerini sağlama konusunda yasal bir yöntem olmadığını veya bundan böyle yasal bir yöntem olmayacağını belirlemesi halinde, taraflar ilgili aktarımları yasalara uygun bir şekilde sağlamak için, iyi niyet çerçevesinde, alternatif bir yöntem hakkında görüşecektir.

25. Sözleşmenin Tamamı.

Bu Koşullar, taraflar arasındaki sözleşmenin tamamını temsil eder ve 1. Bölüm'e (Geçerlilik) tabi olarak, yazılı veya sözlü diğer tüm koşul ve şartların yerine geçer. Bu Koşullar, taraflar arasında açık yazılı sözleşme olmadıkça geçersiz kılınamaz. 

26. Temlik.

Bu Koşullar kapsamında taraflardan herhangi birinin hakları veya ödevleri, diğer tarafın önceden yazılı onayı alınmaksızın devredilemez veya aktarılamaz, ancak TNT bu Koşullar kapsamındaki haklarının tamamını veya bir kısmını ve bu Koşullar kapsamındaki ödevlerini iştiraklerinden herhangi birine devredebilir. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, bu Koşullar taraflar ve izin verilen halefleri ve devralanları için bağlayıcıdır ve onların menfaatine hüküm ifade eder.

27. Feragat Etmeme.

TNT'nin bu Koşulların herhangi birini yürürlüğe koyamaması ya da uygulayamaması, ilgili koşuldan feragat ettiği anlamına gelmez ve TNT'nin ilgili koşulu yürürlüğe koyma hakkını ortadan kaldırmaz.

28. Zorunlu Yasalar.

İşbu Koşullar, kanunen yasaklanmadıkça hiçbir sorumluluğu kapsam dışı bırakmaz. İşbu Koşullarda yer alan veya belirtilen herhangi bir hükmün yürürlükteki herhangi bir zorunlu uluslararası sözleşmeye, yerel yasalara, hükümet düzenlemelerine, emirler veya şartlara aykırı olması durumunda, söz konusu hüküm izin verilen azami ölçüde sınırlandırılacak ve TNT ve Gönderen arasındaki anlaşmanın bir parçası olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olması bu Koşulların diğer bölümlerinin geçerliliğini etkilemez.

29. Geçerli Yasalar ve Yargı Yetkisi.

Yürürlükteki herhangi bir Sözleşmede belirtilenler dışında, bu Koşullar ve TNT tarafından bu Koşullar uyarınca gerçekleştirilen Hizmetlerden kaynaklanan veya bu Hizmetlere ilişkin her türlü anlaşmazlık, Gönderinin Hizmetlerin yerine getirilmesi için TNT tarafından kabul edildiği ülke veya bölgenin yasalarına ve mahkemelerine tabidir.

Bu sayfayı ziyaret ederek ve kullanarak, TNT ve iş ortaklarının çerez yerleştirmelerini kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi