Gi̇zli̇li̇k güvencemiz

Aşağıda okuyacağınız kişisel verilerin korunması politikasi, TNTye doğrudan veya internet sitemiz üzerinden veya herhangi bir şekilde vereceğiniz kişisel bilgilerinizi "kişisel verilerin korunması kanunu" kapsaminda, derleme, kullanma ve saklama yöntemlerimize dair fikir vermek ve bilgi vermek üzere oluşturulmuştur.

Son güncelleme: Mayıs 2018

İletişim Bilgileri

TNT Express – Kurumsal Veri Koruma Ofisi

Dikkatine: Hukuk Departmanı

Taurusavenue 111

2132 LS Hoofddorp

Hollanda

E: dataprotection@tnt.com

Lütfen, Şirketimizle kendinize ait herhangi bir bilgiyi paylaşmadan Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nın tamamını okuyunuz. Mevcut web sitesi, kayıtlı merkezi Amsterdam, Hollanda'da bulunan TNT Express N.V. tarafından ve ayrıca grup şirketleri adına (birlikte "TNT" veya "biz" olarak anılacaklardır) kontrol edilmekte olup, Hollanda hukukuna tabidir.

1. Bu Gizlilik Bildirimi sizin için geçerli midir?

TNT müşterisiyseniz, TNT tarafından gönderilen bir gönderi alıcısıysanız veya örneğin www.tnt.com adresini ziyaret ederek, sosyal medyayı kullanarak TNT ile iletişim kurarsanız veya TNT'den gelen e-postaları alıyorsanız, bu Gizlilik Bildirimi sizin için geçerlidir. Web sitelerimizin hedef kitlesi geneldir ve çocuklara yönelik değildir. Bilerek veya kasıtlı olarak 16 yaşın altındaki çocukların verilerini toplamayız. 16 yaşın altındaysanız, lütfen bize herhangi bir kişisel veri göndermeyin ve size yardımcı olarak bir ebeveyn veya vasiden destek alın. Çocuğunuzun kişisel olarak tanımlanan bilgileri bizimle paylaştığına inanıyorsanız, lütfen dataprotection@tnt.com adresi üzerinden bizimle iletişime geçin ve bu bilgileri kaldıralım.

2. TNT hangi bilgileri toplar?

TNT'nin, işletme faaliyetleri esnasında ve hizmet sağlarken verilerinizi işlemesi gerekmektedir. Gerçek bir kişiyi tanımlamak için doğrudan veya dolaylı olarak kullanılabilen tüm verilere "Kişisel Veriler" denir. Kişisel Verilerinizin çoğunu TNT'ye doğrudan verebilirsiniz, örneğin:

 • İletişim bilgileri. Adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi;
 • Finansal bilgiler. Banka hesap numaranız, ödeme durumunuz, faturalarınız gibi;
 • Kimlik bilgileriniz. Ehliyet numaranız gibi;
 • Hesap bilgileri. E-posta adresiniz ve parolanız ve hesabınızda sağlanan diğer bilgiler dahil olmak üzere oturum açma detayları;
 • Gönderi ve hizmetlerle ilgili bilgiler. Gönderi takip numarası, gönderi güzergahı bilgileri, konum verileri, gönderi durumu, teslimat konumu, paketleme türü, parça sayısı, ağırlık, paket resmi, gümrük bilgileri gibi; 
 • Kullanıcı ve tercih bilgileri. Gönderi miktarları, şikayetler, satın alım geçmişi ve ilgili ticari faaliyetler, iletişim, anket bilgileri, alışveriş tercihleri gibi.

3. TNT neden Kişisel Verileri işler?

Kişisel Veriler, gerektiğinde TNT'nin sorumlu, etkili ve geçerli iş yönetimi çerçevesinde toplanacak, kullanılacak, depolanacak veya başka şekilde işlenecektir. Sizinle yaptığımız sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getirmemiz gerektiği için veya yasal yükümlülüklerimize uygun hareket etmemiz gerektiği için veya kalite ve güvenli gönderi Hizmetleri sunmak üzere işle ilgili diğer meşru menfaatler için Kişisel Verileri işleriz. Daha belirgin olarak, TNT aşağıdaki faaliyetler için Kişisel Verileri kullanır.

 • Ürün geliştirme, TNT ürünleri ve/veya hizmetlerinin araştırılması ve geliştirilmesi. TNT Kişisel Verileri TNT ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, araştırma ve geliştirme amaçlı olarak gerektiği şekilde işlemektedir.
 • Anlaşmaların ifa edilmesi. Bu, TNT hizmetlerinin takibi, kişiler ve bireylerle hizmetler, (daha fazla) bilgi alma taleplerine yanıt verme, anlaşmazlıkların çözümü ve anlaşmaların hazırlanmasını içerir.
 • Ticari faaliyetler için ilişki yönetimi ve pazarlama.  TNT, müşteriyle bir ilişki kurmak ve/veya bir müşteri, işletme ortağı veya tedarikçi ile kurulan ilişkiyi genişletmek ve istatistiksel ve bilimsel amaçlar için Kişisel Veriler üzerinde analiz gerçekleştirmek üzere TNT ürünleri ve/veya hizmetlerinin gelişimi ve iyileştirilmesi, hesap yönetimi, müşteri hizmeti ve (hedeflenen) pazarlama faaliyetleri için gerektiğinde Kişisel Verileri işleyebilir.
 • İş sürecini yürütme, şirket içi yönetim ve yönetim raporlama. Bu, şirket varlıklarını yönetme, şirket içi denetimler ve soruşturmalar yürütme, finans ve muhasebe, işletme denetimleri, verimlilik amaçları için merkezi işlem tesislerinin hazırlanması, birleşmeleri yönetme, satın alımlar ve elden çıkarmalar ve raporlama ve analiz için Kişisel Verilerin İşlenmesi gibi faaliyetlerin ele alınmasını içerir.
 • Emniyet ve güvenlik. Kişisel Veriler, güvenlik ve sağlık, TNT ve müşteri, tedarikçi veya işletme ortakları değerlerinin korunması ve müşteri, tedarikçi veya işletme ortağı durumu ve erişim haklarının doğrulanmasını içerenler gibi faaliyetleri için işlenebilir.
 • Bireylerin hayati çıkarlarını korumak. Bu, bir bireyin hayati çıkarını korumak için gerekli olduğunda verilerin işlenmesini kapsar (örn. acil tıbbi nedenler).
 • Yasal yükümlülüklere uyumluluk. Bu, TNT'nin tabi olduğu kanunlara, yönetmeliklere ve sektöre özgü kılavuzlara uyum için gerekli olan şekilde Kişisel Verilerin işlenmesini ele alır (örn. müşterilerin, tedarikçilerin ve iş ortaklarının isimlerinin yasaklılar listesine karşı eşleştirilmesi).

4. Kişisel Verilerinize kimlerin erişimi vardır?

TNT, Kişisel Verilerinizi aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflarla paylaşabilir:

 • TNT, yukarıda listelenen amaçlar doğrultusunda gerekli olursa Kişisel Bilgilerinizi iştirakleriyle ve bölümleriyle veya üçüncü taraflarla paylaşabilir. TNT, uygun olması durumunda veri koruma ile ilgili olarak üçüncü tarafların TNT politikaları ve kılavuzlarıyla tutarlı olacak şekilde faaliyetler yürütmesini isteyecektir. 
 • TNT Kişisel Verilerinizi veri işleyicileriyle paylaşabilir, örn. adımıza Kişisel Verileri işleyen taraflar. Bu gibi durumlarda, bu üçüncü taraflar Kişisel Verilerinizi yalnızca yukarıda açıklanan amaçlar için ve talimatlarımıza göre kullanabilirler. TNT yalnızca uygun teknik ve organizasyonel önlemleri yerine getirmek için yeterli garantiyi sunan ve veri sahiplerinin haklarını korumayı garanti eden işletimcileri kullanacaktır.
 • TNT çalışanlarının görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli olduğunda, bu çalışanlar Kişisel Verilerinize erişebilirler. Bu gibi bir durumda, yalnızca yukarıda açıklanan amaçlar için ise ve çalışanın gizlilik kurallarına bağlı kalması koşuluyla erişime izin verilir. 
 • TNT; kanunlar, mahkeme kararı veya diğer yasal süreçler Kişisel Verilerinizin paylaşılmasını gerektirdiğinde, örneğin yasal haklarımızı oluşturmak veya kullanmak veya vazgeçme, birleşme konsolidasyon veya varlık satışı gibi kurumsal bir işlemle bağlantılı olarak veya çok düşük bir ihtimal olsa da iflas durumunda emniyet teşkilatları veya diğer resmi kurumlarla Kişisel Verilerinizi paylaşabilir.

5. TNT kişisel verilerinizi ne kadar süreyle işler?

TNT Kişisel Verilerinizi sınırlı bir süre saklar ve işleme amaçları için artık gerekli olmadığında Kişisel Verilerinizi siler. Bunun tam süresi, Kişisel Verilerin türüne ve Verilerin saklanması için gerekli olan yasal zorunluluklara veya iş amaçlarına bağlıdır.

6. TNT Kişisel Verilerinizi korumak için hangi önlemleri alır?

TNT, Kişisel Verilerinizi yanlışlıkla veya kanuna aykırı işlenmeye karşı korumak için aşağıdakiler dahil olmak üzere uygun teknik ve organizasyonel önlemleri almıştır:

 • Kişisel Verilerinizin yetkisiz erişime karşı korunması;
 • Kişisel Verilerinizin gizliliğinin güvence altına alınması;
 • Kişisel Verilerinizin bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sürdürülebilmesi;
 • bilgi güvenliği gereklilikleri konusunda eğitimli personel ve
 • gerçek veya şüpheli veri ihlallerinin yürürlükteki yasa doğrultusunda raporlanması.

7. TNT Kişisel Verilerinizi nerede depolar veya nereye aktarır?

İşimizin ve müşterilerimize sağladığımız hizmetlerin doğası nedeniyle, TNT'nin Kişisel Verilerinizi ikamet ettiğiniz ülkenin dışındaki konumlara aktarması gerekebilir. Kişisel Verilerinizi aktardığımız herhangi bir durumda, TNT bu aktarımın uygun tedbirlere tabi olduğunu garanti edecektir. Avrupa Birliği için üçüncü taraflara yapılan bu tür aktarımlar, Avrupa Komisyonu'nun onayladığı veri aktarımı için model sözleşme maddelerine dayanan bir sözleşme ile yönetilir. Bu tedbirler hakkında daha fazla bilgi için lütfen dataprotection@tnt.com ile iletişime geçin.

8. Kişisel Verilerinizle ilgili olarak hangi hakları kullanabilirsiniz?

Kişisel Verilerinizin kullanımı ile ilgili olarak yürürlükte olan kanuna göre, Kişisel Verilerinizle ilgili olarak pek çok hakkı kullanabilirsiniz. Haklarınızın pek çok durumda sınırsız olmadığını ve taleplerinizi yerine getirmek zorunda olmayabileceğimizi unutmayın. Avrupa Birliği'nde geçerli olabilecek bu türdeki pek çok hak aşağıda açıklanmıştır.

Erişim hakkı

Sizin hakkınızda bulundurduğumuz Kişisel Verilerin bir kopyasına erişme ve bunları nasıl kullandığımızı öğrenme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz genelde size dijital olarak sunulur.

Düzeltme hakkı

Sizinle ilgili bulundurduğumuz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için makul adımlar atıyoruz. Ancak böyle değilse, bilgilerinizi güncellememizi veya değiştirmemizi isteyebilirsiniz.

Silme hakkı

Topladığımız Kişisel Verilerin asıl amaç için artık gerekli olmaması, Kişisel Verilerin eski olması veya onayınızı geri çekmeniz gibi bazı durumlarda Kişisel Verilerinizi silmemizi isteme hakkına sahipsiniz. Ancak bunun diğer faktörlere karşı dengelenmesi gerekmektedir. Örneğin, bazı yasal veya yönetmeliğe ilişkin zorunluluklar nedeniyle talebinizi yerine getiremeyebiliriz.

İşlemeye kısıtlama getirme hakkı

Sizinle ilgili olarak bulundurduğumuz Kişisel Verilerin yanlış olabilmesi veya artık Kişisel Verilerinizi kullanmamıza gerek kalmadığını düşünmeniz gibi durumlarda, (geçici olarak) Kişisel Verilerinizin kullanımını durdurmamızı isteme hakkına sahipsiniz.

Veri taşınabilirliği hakkı

Bazı kısıtlı durumlarda, bize vermiş olduğunuz Kişisel Verileri seçiminize göre bir üçüncü tarafa aktarmamızı isteme hakkına sahipsiniz.

İtiraz etme hakkı

Meşru menfaatlerimize göre işlemeye karşı çıkma hakkına sahipsiniz. İşleme için mecburi meşru bir zeminmiz yoksa, itiraz bildirdiğinizde Kişisel Verileri bu temelde işlemeyi durduracağız. Ancak bu amaç için gerekli Kişisel Verileri işleyemediğimizde bazı hizmetleri veya faydaları sağlayamayacağımızı unutmayın.

Otomatik karar vermeyle ilgili haklar

Sizin için hukuki sonuç yaratan veya benzer derecede önemli etkiye sahip olan profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik verilen karara tabi olmama hakkına sahipsiniz. Otomatik karara tabi tutulmuşsanız ve sonuca katılmıyorsanız, aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçebilir ve kararı gözden geçirebilirsiniz.

Onayı geri çekme hakkı

Belirli durumlarda Kişisel Verilerinizi işlemek için onayınızı isteyebiliriz. Bunu yaptığımızda, istediğiniz zaman onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. TNT, onayınızı geri çekmenizin ardından mümkün olan en kısa süre içerisinde verilerinizi işlemeyi durduracaktır. Ancak bu durum onayın geri çekilmesinden önce verilerin işlenmesinin yasalara uygun olması durumunu etkilemez.

Haklarınızdan herhangi birini kullanmak istiyorsanız lütfen yukarıdaki iletişim bilgilerini kullanın.

9. Hangi veriler TNT web sitelerinde toplanır?

Aşağıdaki paragrafta Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin taahhüdümüz açıklanmaktadır ve bu taahhüt, TNT'nin Kişisel Verileri otomatik olarak alabileceği TNT web sitesi (www.tnt.com) veya herhangi bir altsayfası için geçerlidir.

Bu Kişisel Veriler çerez veya benzer teknolojilerin kullanımı ile elde edilir. TNT aşağıdaki amaçlar için bu Kişisel Verileri kullanır

 • sitelere gerçekleştirdiğiniz ziyaretler konusunda bizim ve üçüncü tarafların bilgi almasına yardımcı olmak
 • gönderilerinizi işlemek
 • sitelerimizi geliştirmek için ziyaret düzeninizi analiz etmek
 • bizden ve üçüncü taraflardan gelen reklamları, iletişimleri ve içerikleri sitelerimizde veya üçüncü tarafların sitelerinde ilgi alanlarınıza göre sunmak
 • dilinizi ve diğer tercihlerinizi hatırlamak
 • aradığınız bilgileri elde etmenize yardımcı olmak
 • çevrimiçi işlemler için güvenli ve emniyetli bir hizmet sağlamak
 • sitelerimizin etkili şekilde çalışmaya devam etmelerini sağlamak ve hedef kitlemizi daha iyi anlamak için sitelerimizin kaç kişi tarafından kullanıldığını, nasıl kullanıldığını ölçmek
 • sistem yönetimi ve sorun giderme

Kişisel Verilerin işlenmesi ve bu teknolojilerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Çerez politikamıza bakın.

10. Başka sorularım veya şikayetlerim olması durumunda ne olur?

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili sorular veya şikayetler, bu Gizlilik Bildiriminin başında verilen iletişim bilgileri kullanılarak TNT'ye yönlendirilebilir.

Ayrıca, çalıştığınız, yaşadığınız veya bir ihlal söz konusu olduğunu düşündüğünüz yer veri koruma otoritesi nezdinde şikayette bulunabilirsiniz. Avrupa Veri Koruma Yetkililerinin bir listesine buradan erişilebilir.

11. Bu Gizlilik Bildirimine güncelleme yapılacak mı?

TNT zaman zaman bu Gizlilik Bildirimini güncelleyebilir. Değişikliğin ciddi bir etkisi varsa, TNT bu değişiklikler hakkında etkin olarak sizi bilgilendirmeye çalışacaktır. TNT, www.tnt.com web sitesinde her zaman en son değişiklikleri belirten güncel bir Gizlilik Bildirimi yayınlar.

Bu sayfayı ziyaret ederek ve kullanarak, TNT ve iş ortaklarının çerez yerleştirmelerini kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi alın