Gi̇zli̇li̇k güvencemiz

Aşağıda okuyacağınız kişisel verilerin korunması politikasi, TNTye doğrudan veya internet sitemiz üzerinden veya herhangi bir şekilde vereceğiniz kişisel bilgilerinizi "kişisel verilerin korunması kanunu" kapsaminda, derleme, kullanma ve saklama yöntemlerimize dair fikir vermek ve bilgi vermek üzere oluşturulmuştur.

Lütfen, Şirketimizle kendinize ait herhangi bir bilgiyi paylaşmadan Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nın tamamını okuyunuz. Mevcut web sitesi, kayıtlı merkezi Amsterdam, Hollanda'da bulunan TNT Express N.V. tarafından ve ayrıca grup şirketleri adına (birlikte "TNT" veya "biz" olarak anılacaklardır) kontrol edilmekte olup, Hollanda hukukuna tabidir.

Kişisel Bilgiler

Topladığımız müşteri bilgilerine isimler, sevkiyatınıza ilişkin bilgiler, adresler, e-posta adresleri ve telefon numaraları örnek verilebilir. TNT tarafından toplanan bilgilerin bir kısmı, kimliği tespit edilebilen kişilerle bağlantılı verilerdir ("Kişisel Bilgiler").

Kişisel Bilgilerin Toplanması ve bunun amacı

TNT, müşterilerinin talep ettiği paket teslimatı hizmetlerini etkili bir biçimde yerine getirebilmek için işlem yapılan her pakete ilişkin bilgileri toplar ve saklar. TNT, müşterilerine hizmet sunmak veya sunduğu hizmetleri geliştirmek, müşterilerinin değerli bulacakları ilave hizmetler hakkında müşterilere bilgi vermek, meşru ticari menfaatlerimizi yerine getirmek (trend analizleri ve pazar çalışmaları yapmak dahil) fiyat belirlemek, kredi tesis etmek, faturalandırma yapmak ve şirketimiz ve iştiraklerimiz için geçerli resmi yönetmeliklere uymak amacıyla müşterileri, müşterilerin paketleri ve bunların sevkiyatıyla ilgili bilgileri kullanır.

Topladığımız tüm Kişisel Bilgiler, yalnızca hizmet sunma amacıyla kullanılacak olup, yasal olarak izin verilenden ve bu amaç için gerekenden daha uzun bir süre saklanmayacaktır.

Kişisel Bilgilerin Adil ve Güvenli Bir Şekilde İşlenmesi

Politikamız uyarınca, elimizde bulunan Kişisel Bilgilerinizin adil ve yasal bir şekilde işlenmesini temin etmek için gereken tüm adımlar atılmaktadır. Bu Gizlilik Politikasını uygulamak ve sürdürmek için gereken tüm adımları atacağız. Kişisel Bilgilere erişimi olan tüm çalışanlarımız ve veri işleyicilerimiz, Kişisel Bilgilerinizin gizliliğine riayet etmekle yükümlüdür.

Erişim ve düzeltme

Yerel TNT büronuzla temasa geçerek Kişisel Bilgilerinizin hangilerinin TNT tarafından saklandığını öğrenebilirsiniz. Talebinizi 4 hafta içinde yerine getireceğiz. Kişisel bilgilerinizi açıklamamızın mümkün olmaması durumunda, bu durumun gerekçelerini size bildireceğiz.

Kişisel Bilgilerinizin doğru, güncel ve eksiksiz olarak tutulması için lütfen doğru olmayan bilgiler hakkında bizimle iletişime geçin. Elimizde bulunan Kişisel Bilgilerinizi güncelleyecek veya düzelteceğiz.

Çerezler

Çerezler, bir web sitesinin sabit sürücüde saklanmak üzere bir kullanıcının tarayıcısına gönderebileceği küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, durum, uygulama, tercihler ve diğer kullanıcı bilgilerini kaydedip yöneterek internetten daha kolay yararlanmayı sağlar. Çoğu tarayıcı, başlangıçta çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanmıştır, ancak kullanıcılar bu ayarları değiştirerek bu çerezleri reddedebilir veya bir çerez gönderildiğinde bildirimde bulunulmasını sağlayabilirler.

Bu web sitesini görüntülediğinizde, TNT bilgisayarınıza bazı bilgiler kaydedebilir. Bu bilgiler çerez dosyası şeklinde olacaktır. Sitemizin içeriğini iyileştirmek ve siteyi tercihlerinize göre özelleştirmek amacıyla bilgi saklamak için çerezler kullanırız. TNT ayrıca www.tnt.com adresinin kullanımı hakkında istatistik toplamak için de çerezler kullanır. tnt.com çerezlerinden veya bunların kullanımından TNT'ye herhangi bir bilgi aktarılmaz. Çerezlere ancak www.tnt.com tarafından erişilebilir.

Tarayıcı ayarlarınızın web sitemizde kullandığımız çerezlere izin verdiğinizi veya bunları reddettiğinizi yansıttığını kabul ederiz. Çerezleri reddetmeyi tercih etmeniz veya bir çerez kullanıldığında uyarılmak istemeniz halinde, İnternet tarayıcınızın ayarlarını güncelleyebilirsiniz. Sizin veya site yöneticinizin çerezleri devre dışı bırakması halinde, web sitesi çalışmaya devam edecektir. Ancak çerezler devre dışı bırakıldığında web sitesinin bazı bölümleri (sevkiyat araçları, paketlerin izinin sürülmesi ve takibi dahil) çalışmayacaktır.


Web sitemizi ziyaret eden kişiler hakkında toplu bilgi toplamak için de üçüncü taraf hizmetlerini (Google Analytics gibi) kullanmaktayız. Bu üçüncü taraf hizmetleri, bu web sitesine yaptığınız ziyaret hakkında bize kişisel olarak tanımlanamayan bilgiler (örn: ziyaret sayısı, bu web sitesine nereden eriştiğiniz ve bu web sitesinde görüntülediğiniz sayfa sayısı) sağlamak için çerezler kullanır. Bu bilgileri bu web sitesinin sunumunu ve içeriğini iyileştirmek için kullanırız. Varsa, www.tnt.com dışındaki üçüncü taraf hizmetleri ile toplanan verilerin, bu gizlilik politikasına tabi olmadığına, ilgili üçüncü tarafın gizlilik politikasına tabi olduğuna lütfen dikkat ediniz.

Google'ın bilgilerinizi nasıl işlediğine dair daha fazla bilgiye şu adresten ulaşabilirsiniz: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/"data-tnt-tracking="name:pagesection_1 - link,to://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Tarayıcınızda Google Analytics'i devre dışı bırakmak için lütfen şu adresi ziyaret ediniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout."data-tnt-tracking="name:pagesection_1 - link,to://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Diğer internet sitelerine bağlantılar

Bu web sitesi kullanıcı için kolaylık olması bakımından diğer web sitelerine bağlantılar veya atıflar içerebilir. Bu diğer web sitelerinin gizlilik uygulamalarından ve içeriğinden TNT'nin sorumlu olmadığına ve her halükârda bu Gizlilik Politikasının diğer web siteleri için geçerli olmadığına lütfen dikkat ediniz. Ziyaret ettiğiniz her web sitesinin gizlilik politikasını okumanızı tavsiye ederiz.

Değişiklikler

TNT bu Gizlilik Politikasını kendi takdiri doğrultusunda revize edebilir. TNT, bu Gizlilik Politikasını revize etmeden önce site kullanıcılarına bilgi verecektir.

Kişisel Bilgilerin Aktarılması

Kişisel Bilgileriniz, hizmetlerimizi sunmak amacıyla Avrupa Ekonomik Bölgesi dışındaki yeterli düzeyde koruma sunmayan ülkelere aktarılabilir. Buna ek olarak, Kişisel Bilgilerinizi web sitesinin halka açık bölümlerine koymanız halinde, Avrupa Ekonomik Bölgesi dışında bulunan yeterli düzeyde koruma sunmayan ülkelerdeki kişiler bu bilgilere erişebilir.

TNT'nin, uygulanacak hukuka riayet etmek veya paketinizin teslimatını hızlandırmak amacıyla bilgilerinizi yerel veya ulusal (yabancı) devletlere aktarması gerekebilir.

Üçüncü Taraflar

Müşterilerimiz hakkında bilgiler topladığımız ve kullandığımız için, önceki paragrafta belirtilen amaçlar doğrultusunda bu bilgilerin işlenmesinde bize yardım etmeleri için tedarikçilerle sözleşme yapabiliriz. Buna ek olarak, iştiraklerimizden bu bilgileri bizim adımıza işlemelerini isteyebiliriz. Bu tedarikçiler ve/veya iştirakler söz konusu bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür ve bilgileri başka amaçlarla kullanamazlar. Ayrıca, işimizi geliştirmeye devam etmemiz sebebiyle iştirakler veya iş birimleri iktisap edebilir veya bunları satabiliriz. Bu işlemlerin bir parçası olarak, iştiraklerin veya iş birimlerinin müşteri bilgileri devredilen varlıklardan biri olabilir.

Bizim tarafımızdan saklanan Kişisel Bilgilerin tedarikçiler ve yükleniciler gibi üçüncü taraf işleyicilerinin, geçerli yerel mevzuatın ve yönetmeliklerin hükümlerine uyumunu devamlı surette takip edeceğiz.

TNT web siteleri

Aşağıdaki paragraflar, TNT web siteleri için geçerli Kişisel Bilgilerinizin korunmasına dair taahhüdümüzü açıklamaktadır.

Aksi belirtilmedikçe, web sitemizin içeriğini iyileştirmek, web sitemizi sizin tercihleriniz doğrultusunda özelleştirmek ve tarafınıza bilgi göndermek (talep etmeniz halinde) için, pazarlama ve araştırma amaçlarımız doğrultusunda ve işbu Gizlilik Politikasında belirtilen diğer amaçlarla bilgilerinizi kullanabiliriz.
Geçerli kanunlar, mahkeme emirleri veya resmi yönetmelikler tarafından öngörülen durumlarda Kişisel Bilgilerinizi ifşa edebiliriz.

TNT internet sitelerinde Kişisel Bilgilerin Toplanması

Kullanıcılar, kim olduklarını açıklamadan veya kendileri hakkında herhangi bir bilgi vermeden bu web sitesinin büyük bir bölümünü ziyaret edebilirler. Ancak bazı etkileşimli hizmetlerimiz, etkileşim fonksiyonunun kullanılabilmesi için kullanıcıların kendilerini tanıtmalarını gerektirebilir. TNT bu web sitesinde kullanıcılardan Kişisel Bilgilerini vermelerini isteyebilir. Bu bilgileri iştiraklerimizle paylaşabiliriz.

Kişisel Bilgilerin aktif şekilde toplanması ve bunun amacı

Web sitemizi ziyaretiniz sırasında, TNT, hem size belirli sorular sorarak hem de e-posta yoluyla bizimle doğrudan iletişime geçmenize izin vererek ziyaretçilerden aktif şekilde bilgi toplar. Verdiğiniz bazı bilgiler Kişisel Bilgiler olabilir.

Bu web sitesinin bazı alanları, belirli özelliklerden (örn: e-posta bildirimleri veya bülten abonelikleri) yararlanabilmeniz için Kişisel Bilgilerinizi vermenizi gerektirebilir. Her bir bilgi toplama noktasında hangi bilgilerin gerekli olduğu ve bu bilgilerin hangi amaçla kullanılacağı hakkında size bilgi verilecektir.

Kişisel Bilgilerin pasif şekilde toplanması ve bunun amacı

Web sitesinde gezindiğiniz sırada, İnternet Protokol adresleri, çerezler (bir sonraki paragrafa bakınız), İnternet etiketleri ve dolaşımsal veri toplama gibi çeşitli teknolojiler kullanılarak belirli bilgiler pasif şekilde (yani siz aktif şekilde bilgi vermeksizin) toplanabilir.

Bu web sitesi İnternet Protokol (IP) adresleri kullanmaktadır. Bir IP Adresi, İnternete erişebilmeniz için İnternet hizmet sağlayıcınız tarafından bilgisayarınıza tahsis edilen bir numaradır. Sunucumuzla ilgili sorunları teşhis etmek, toplu bilgileri raporlamak, sitemize bağlanmanız için bilgisayarınızın kullanacağı en hızlı rotayı tespit etmek ve siteyi yönetmek ve iyileştirmek için IP adresinizi kullanırız.

E-posta adresi (yalnızca abonelik için gerektiğinde)

E-posta bildirimlerimize abone olmak istediğiniz takdirde, e-posta adresinizi saklamaktayız. Bu adres yalnızca belirtildiği gibi sizi bilgilendirmek için kullanılacaktır. E-posta bildirim listesinden çıkmak istiyorsanız, aldığınız her e-postada belirtildiği gibi veya websitemanagement@tnt.com adresinden bize ulaşarak istediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.

Güvenlik

TNT, bu web sitesi kullanılarak TNT tarafından toplanan Kişisel Bilgilerinizi korumak ve kaybolmaya, suistimal edilmeye, izinsiz erişimlere, ifşaya, tahrifata veya imhaya karşı korumak için mümkün olan tüm adımları atmaktadır. İnternet iletiminin %100 güvenli veya hatasız olmadığını unutmayınız. Bilhassa bu web sitesine veya bu web sitesinden e-posta gönderimiz güvenli olmayabilir, bu sebeple e-posta ile bize hangi bilgileri göndereceğinize özellikle dikkat etmeniz gerekmektedir. Ayrıca, bu web sitesinde şifre, Kimlik numaraları veya diğer özel erişim unsurları kullandığınız durumlarda, bunları koruma sorumluluğu size aittir.

Bu sayfayı ziyaret ederek ve kullanarak, TNT ve iş ortaklarının çerez yerleştirmelerini kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi