Gi̇zli̇li̇k güvencemiz

Aşağıda okuyacağınız kişisel verilerin korunması politikasi, TNTye doğrudan veya internet sitemiz üzerinden veya herhangi bir şekilde vereceğiniz kişisel bilgilerinizi "kişisel verilerin korunması kanunu" kapsaminda, derleme, kullanma ve saklama yöntemlerimize dair fikir vermek ve bilgi vermek üzere oluşturulmuştur. 

Son güncelleme: Haziran 2020
 

Bu Gizlilik Bildirimi'ndeki "FedEx", "biz" veya "bizim" ibareleri, işbu Gizlilik Bildirimi kapsamındaki Kişisel Verilerin işleme yöntemlerini ve amaçlarını belirleyen veri sorumlusu  FedEx şirketini ifade eder. Tüm TNT şirketleri artık FedEx'in bir parçası olduğundan www.tnt.com gibi TNT alan adları altında toplanan Kişisel Veriler bu Gizlilik Bildirimi'nin uygulama alanına girmektedir.
 

Hizmetlerimizi Türkiye’de kullanmanız halinde, Kişisel Verilerinizden, veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul, Türkiye’de mukim TNT International Express Taş. Tic. Ltd. Şti. Sorumludur.  Hizmetlerimizi Avrupa içinde kullanmanız halinde, Kişisel Verilerinizden, merkezi Hoofddorp, Hollanda'da bulunan FedEx Express International B.V. sorumludur. Hizmetlerimizi global olarak kullanmanız halinde, Kişisel Verilerinizden merkezi Memphis, Tennessee'de bulunan FedEx Corporation sorumludur.

1. Bu Gizlilik Bildirimi size uygulanır mı?

Bu Gizlilik Bildirimi, FedEx'in bir müşterisi, FedEx tarafından gönderilen paketin alıcısı veya FedEx'in tedarikçisi olmanız halinde ya da FedEx ile iletişime geçmeniz halinde (örneğin, (alt)sayfalar ve mobil uygulamalar dahil www.fedex.com ve www.tnt.com gibi internet sitelerini ziyaret etmeniz, çağrı merkezlerimizi aramanız, sosyal medyayı kullanmanız veya FedEx'ten eposta almanız halinde) size uygulanacaktır. İnternet Sitelerimiz genel bir kitleye hitap etmekte olup, çocukları hedeflememektedir. Kural olarak, 16 yaşın altındaki çocuklardan Kişisel Veri toplamamaktayız. 16 yaşında altında iseniz ve hizmetlerimizi kullanmak isterseniz lütfen ebeveyniniz veya vasinizden yardım alın. 16 yaşın altındaki bir çocuğun bizimle Kişisel Verilerini paylaşması halinde, çocuğun ebeveyni veya vasisi bize dataprotection@tnt.com adresinden ulaşabilir ve gerekmesi halinde bu Kişisel Verileri kaldırabiliriz.

2. FedEx hangi Kişisel Verileri toplar?

FedEx, ticari faaliyetlerinin ve verdiği hizmetin bir parçası olarak Kişisel Veri işlemek durumundadır. Kişisel Verileriniz olmadan size talep ettiğiniz hizmetleri sağlamamız mümkün değildir. Kural olarak, hizmetlerimizi kullanırken, çağrı merkezimizi aradığınızda, e-posta ile tarafınızla iletişim kurduğumuzda, sosyal medya aracılığıyla ve İnternet Sitelerimizi ziyaret ederken işitsel, elektronik veya yazılı yöntemlerle doğrudan veya dolaylı olarak FedEx'e sağladığınız Kişisel Veriler aşağıdaki gibidir:

 

 • İletişim bilgileri.
  İsminiz, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız;
 • Finansal bilgiler.
  Banka hesap numarası, ödeme durumu ve faturalar;
 • Kimlik bilgileri
  Sürücü belgesi numarasını içerir. Sürücü belgeniz yok ise, sizi tanımlayabilmemiz için gizliliğinizi mümkün olduğunca en az ihlal eden başka bir tanımlama yöntemi kullanacağız;
 • Hesap bilgileri.
  E-posta adresi ve hesabınız üzerinden sağladığınız diğer bilgiler dahil oturum açma bilgilerinizi içerir;
 • Gönderi ve hizmetlere ilişkin bilgiler
  Gönderi takip numarası, gönderi yönlendirme bilgileri, konum verileri, gönderinin durumu, teslimat lokasyonu, paketleme türü, parça sayısı, ağırlık, paketin resmi ve gümrük bilgilerini içerir.
 • Kullanıcı ve tercih bilgileri
  Uygulanabilir olduğu sürece gönderi sayısı, şikayetler, satın alma geçmişi ve ilgili ticari faaliyetler, haberleşme, anket bilgileri ve alışveriş tercihlerini içerir.
 • Otomatik olarak üretilen bilgiler
  IP adresi, cihaz veya kullanıcı kimliği, sistem ve tarayıcı tipi, tarih ve zaman damgaları, ilgili internet sitesi, İnternet Sitelerimiz veya mobil uygulamalarımız üzerinden eriştiğiniz içerik ve sayfalar, faaliyetlerin gerçekleştiği tarih, zaman ve konum bilgileri, ziyaret ettiğiniz internet siteleri (eğer mevcut kablosuz hizmetlerimize bağlanır iseniz), tıklama dizisi bilgileri ve cihazın konumunu içerir (eğer mobil uygulamada bu özelliği aktif hale getirir iseniz).

3. FedEx çerez kullanır mı

Evet, FedEx İnternet Sitelerinde çerez ve benzeri teknolojileri kullanmaktadır. İnternet Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde FedEx, bu çerezler yoluyla yukarıda listelenen Kişisel Verileri otomatik olarak toplar. Çerezler ve benzer teknolojiler hakkında detaylı bilgi için lütfen çerez bildirimimizi okuyunuz.

4. FedEx hangi sebeplerle Kişisel Veri işler?

Kişisel Veriler, FedEx'in sorumlu, verimli ve efektif iş yönetimi çerçevesinde gerekli olduğu hallerde toplanır, kullanılır, depolanır veya başka şekillerde işlenir. FedEx, Kişisel Verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan hukuki sebeplere dayanarak, kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak  işler. Hukuki dayanak niteliği gereği bir ticari amaçla bağlantılıdır. Örneğin, bir sözleşmenin ifası hem hukuki bir dayanak hem de ticari amaç olabilir. Bu sebeple, öncelikle FedEx'in Kişisel Verilerinizi işleme faaliyetlerinin hukuki dayanaklarını ve devamında Kişisel Verilerinizi hangi ticari amaçlar için kullandığımızı açıklayacağız:

 

Hukuki Dayanaklar

Genel olarak, FedEx Kişisel Verilerinizi aşağıdaki hukuki dayanaklarla işlemektedir:

 • İşlemenin FedEx ile aranızdaki bir sözleşmenin ifası için gerekli olması
 • İşlemenin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için zorunlu olması,
 • İşlemenin sizin veya diğer bireylerin hayati çıkarlarını korumak için gerekli olması,
 • İşlemenin, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, FedEx'in meşru menfaatleri için gerekli olması veya
 • Uygun ve gerekli olduğu halde, açık rızanızı isteyeceğiz.
   

Ticari Amaçlar

FedEx Kişisel Verilerinizi yalnızca aşağıdaki meşru ticari amaç veya amaçlara uygun düştüğü ölçüde toplayacak, kullanacak veya başka şekilde işleyecektir:

 

 1. Ürün geliştirme, araştırma ve FedEx ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin geliştirilmesi. FedEx, Kişisel Verileri FedEx ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için işler (örn. hizmetlerimizi geliştirmek için gönderi ve hizmetlere ilişkin bilgilerin analiz edilmesi).

 2. Sözleşmelerin ifası. Sevkiyat hizmetleri, FedEx izleme hizmetleri, hizmetlere ilişkin kişiler ve diğer taraflarla iletişime geçilmesi, (ek) bilgi taleplerine cevap verilmesi, uyuşmazlık çözümü ve sözleşme hazırlanması buna dahildir (örn. gönderiyi takip edebilmeniz için gönderi takip numaranızı hesabınız ile ilişkilendirmek)

 3. İlişki yönetimi ve ticari faaliyetler için pazarlama amacıyla. Genel olarak FedEx, Kişisel Verilerinizi gerekli olduğu hallerde FedEx ürün ve/veya hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, hesap yönetimi, müşteri hizmetleri ve bir müşteri ile ilişki kurmanın ve/veya bu ilişkiyi sürdürülmesi ve bir müşteri, iş ortağı veya tedarikçi ile olan mevcut ilişkinin uzatılması amacıyla (hedef kitleye yönelik) pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve istatistiksel ve bilimsel amaçlarla Kişisel Verilere ilişkin olarak analiz yapmak için işleyebilir. (örn. biz veya üçüncü taraflarca internet sitelerimizde beğenilerinize uygun reklam, haberleşme hizmetleri ve içerik sunulması)

 4. İş süreçlerinin yönetimi, iç yönetim ve yönetim raporlaması. Şirket varlıklarının yönetimi, iç denetim ve incelemelerin yapılması, finans ve muhasebe, iş kontrollerinin uygulanması, verimliliği artırma amacıyla merkezi işleme tesislerinin sağlanması, birleşme, devralma ve elden çıkarmaların yönetimi ve yönetim raporlaması ve analizi için Kişisel Verilerin İşlenmesi buna dahildir (örn. dolandırıcılığın tespiti için gönderi hesaplarında incelemeler yürütülmesi)

 5. Güvenlik ve emniyet. Kişisel Veriler, güvenlik ve sağlık, FedEx ve müşterilerin, tedarikçilerin veya iş ortaklarının varlıklarının korunması ve müşterilerin, tedarikçilerin veya iş ortaklarının durumuna ve erişim haklarına ilişkin kimlik doğrulaması yapılmasını içeren faaliyetlerin yürütülmesi için işlenecektir (örn. çevrimiçi ve çevrimdışı işlemler için güvenli hizmetlerin sağlanması)

 6. Bireylerin hayati çıkarlarının korunması. Sizin veya üçüncü kişilerin hayati çıkarlarının korunması için gerekli olan hallerde verilerinizin işlenmesini içerir (örn. acil tıbbi sebepler).

 7. Hukuki yükümlülüklere uyum. Kişisel Verilerin FedEx'in tabi olduğu kanun, yönetmelik ve sektöre özgü kılavuzlara uyulması için gerekli olan hallerde işlenmesini ifade eder (örn. müşterilerin, tedarikçilerin ve iş ortaklarının isimlerinin yasaklı taraf listelerindeki isimler ile eşleşmesi).

5. Kişisel Verilerinize kimler erişebilir?

Kural olarak FedEx, Kişisel Verilerinizi aşağıdaki durumlarda üçüncü kişiler ile paylaşmaktadır:

 • FedEx Kişisel Verileri, yukarıda listelenen amaçlar için gerekli olduğu hallerde iştirakleri, grup şirketleri, bağlı kuruluşları ve bölümleri veya üçüncü taraflarla paylaşabilir. Uygun olduğu takdirde FedEx, üçüncü tarafların, faaliyetlerini veri korumasına ilişkin FedEx politikalarına ve kılavuzlarına uygun olarak gerçekleştirmesini sağlayacaktır.

 

 • FedEx Kişisel Verileri veri işleyenlerle, diğer bir deyişle, FedEx adına Kişisel Veri işleyen taraflarla, paylaşabilir. Bu durumlarda, söz konusu üçüncü taraflar Kişisel Verilerinizi yalnızca yukarıdaki amaçlar için ve talimatlarımıza uygun olarak kullanacaktır. FedEx yalnızca ilgili kişilerin haklarının korunmasını teminen uygun teknik ve idari tedbirler almayı garanti eden veri işleyenleri kullanacaktır.

 

 • FedEx Kişisel Verilerinizi çalışanları ile yalnızca görevlerinin ifası için gerekli olduğu takdirde ve ölçüde paylaşabilir. Bu tür durumlarda, Kişisel Verilere erişim yalnızca yukarıda açıklanan amaçlar için gerekli olduğu ölçüde ve ilgili çalışanın gizlilik yükümlülüğü altında olması kaydıyla sağlanacaktır.

 

 • FedEx Kişisel Verilerinizi, kanunlar, mahkeme kararları veya diğer yasal işlemler uyarınca gereken hallerde, örneğin kolluk kuvvetleri veya diğer resmi kurumlarla; elden çıkarma, birleşme, konsolidasyon veya varlıkların satılması veya düşük bir ihtimal dahilinde iflas gibi şirket işlemleri ile bağlantılı olarak veya bir kanuni hakkı tesis etmek veya kullanmak için paylaşabilir.

6. FedEx Kişisel Verilerinizi ne kadar süreyle işleyecektir?

Kişisel Verilerinizi, veri işleme amaçlarımız için gerekli olduğu süre boyunca saklayacağız. Saklama döneminin sonunda, başka bir amaçla Kişisel Verilerinizi saklamamız gerekmediği takdirde, Kişisel Verilerinizi silecek veya anonimleştireceğiz. Başka bir amaç için Kişisel Verilerinizi yalnızca hukuki bir dayanağın bulunduğu hallerde saklayacağız. Ayrıca Kişisel Verilerin yalnızca söz konusu amaç için erişilebilir olmasını sağlayacağız.

Örneğin, gümrük işlemlerini gerçekleştirmek için Kişisel Verilerinize ihtiyaç duyarız. Gümrük kanunları uyarınca -belirli- Kişisel Verileri saklamamız/depolamamız gerekmektedir. Genellikle, ilgili ülkeye ve gümrük kanunlarına bağlı olarak Kişisel Verilerinizi saklama süresi 3 ile 7 yıl arasında değişir. Bu durumlarda, Kişisel Verilerinizi yalnızca hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde saklayacağız.


Saklama süreleri hakkında sorularınız için lütfen yukarıda yer alan iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

7. FedEx Kişisel Verilerinizi korumak için ne tür tedbirler alır?

FedEx, Kişisel Verilerinizi kazaen veya hukuka aykırı işlemeye karşı korumak için aşağıdakileri sağlamak suretiyle uygun teknik ve idari tedbirleri almaktadır:

 • Kişisel Verileriniz yetkisiz erişime karşı korunmaktadır;
 • Kişisel Verilerinizin gizliliği temin edilir;
 • Kişisel Verilerinizin bütünlüğü ve erişilebilirliği korunacaktır;
 • Personelimiz bilgi güvenliği gereklilikleri konusunda eğitimlidir ve
 • Mevcut veya şüphelenilen veri ihlalleri yürürlükteki kanunlara uygun olarak rapor edilmektedir.

8. FedEx Kişisel Verilerinizi nerede depolar ve nereye aktarır?

İşimiz ve müşterilerimize sunduğumuz hizmetin niteliğinden dolayı FedEx Kişisel Verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak ikamet ettiğiniz ülkenin dışında bulunan FedEx iş ortaklarına, tedarikçilerine, iştiraklerine, hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, kanunen yetkili özel hukuk kişilerine aktarabilir. Kişisel Verilerinizi yurtdışına aktardığımız her durumda FedEx, söz konusu veri aktarımının uygun güvenlik tedbirlerine tabi olmasını sağlayacaktır. Avrupa Ekonomik Alanı için, üçüncü taraflara (Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki) veri aktarımı, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan veri transferine ilişkin model sözleşme hükümlerine ve diğer uygun güvenlik tedbirlerine tabi olacaktır. Söz konusu güvenlik önlemlerine ilişkin detaylı bilgi için lütfen dataprotection@tnt.com adresinden bizimle iletişime geçin.

9. Kişisel Verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklar nelerdir?

Kişisel Verilerinizin kullanımı için geçerli olan kanunlar uyarınca, Kişisel Verilerinize ilişkin olarak birtakım haklara sahip olabilirsiniz. Unutmayın ki bazı durumlarda taleplerinize -tamamıyla- uymamız gerekmemektedir. Zira bu tür hak talepleri şarta bağlı olabilir veya Kişisel Verilerinizi işlemek ve diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla sahip olduğumuz hak ve yükümlülüklerimiz ile haklarınız arasında bir denge sağlamamız gerekebilir. Kişisel Verilerinize ilişkin sahip olduğunuz ve Avrupa Ekonomik Alanı içinde geçerli olan haklarınız aşağıda açıklanmıştır:
 

Erişim hakkı

Sakladığımız Kişisel Verilerinizin bir kopyasını alma ve Kişisel Verilerinizi nasıl kullandığımıza ilişkin detaylı bilgi alma hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz size genelde dijital ortamda sağlanacaktır. Talep edilen bilgiyi sağlamadan önce kimliğinizi doğrulamanızı isteyebiliriz.

Kişisel Verilerin düzeltilmesini talep etme

Kişisel Verilerinizin doğru ve tam olmasını sağlamak için makul önlemler alıyoruz. Ancak, Kişisel Verilerinizin tam ve doğru olmadığını düşünüyorsanız, Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin silinmesini talep etme hakkı

Kişisel Verilerinizin silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Örneğin, topladığımız Kişisel Verilerinizin işleme amacı için artık gerekli olmadığı veya Kişisel Verilerin kullanılamaz hale geldiği veya rızanızı geri aldığınız hallerde Kişisel Verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz. Ancak, talep hakkınız ile diğer faktörler arasında bir denge sağlanması gerekmektedir. Örneğin, birtakım yasal veya düzenleyici yükümlülüklerden ötürü talebinizi yerine getiremeyebiliriz.

İşlemenin sınırlandırmasını talep etme hakkı

Kişisel Verilerinizin kullanımını (sınırlı olarak) sonlandırmamızı talep etme hakkına sahipsiniz. Örneğin sakladığımız Kişisel Verilerin doğru olmadığını veya Kişisel Verilerinize artık ihtiyaç duymadığımızı düşündüğünüz hallerde bu hakkınızı kullanabilirsiniz.

Verilerin aktarılmasını talep etme hakkı

Bize sağladığınız Kişisel Verilerinizin tercih ettiğiniz üçüncü bir tarafa aktarılmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bu hak yalnızca Kişisel Verilerinizi bize sağladığınız ve Kişisel Verilerinizi vermis olduğunuz rızaya dayanılarak otomatik sistemler vasıtasıyla işlediğimiz hallerde veya sizinle yapmış olduğumuz bir sözleşme tahtındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kullanılabilir.

İtiraz etme hakkı

Meşru menfaatlerimiz uyarınca verilerinizi işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz. Pazarlama amaçlarıyla Kişisel Verilerin işlendiği durumlarda işlemeye dilediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. Pazarlama amaçları için Kişisel Verilerinizi kullanmamızı sonlandırmamızı talep etmeniz halinde, FedEx, Kişisel Verilerinizi kullanmayı derhal sonlandıracaktır. Meşru menfaatlerimize dayanan diğer amaçlar için, Kişisel Verilerinizi, durumunuza ilişkin gerekçeleriniz temelinde itirazda bulunduğunuz durumda ve veri işlemek için meşru bir dayanağımız bulunmadığı takdirde söz konusu amaçlar için artık işlemeyeceğiz. Unutmayın ki, Kişisel Verilerinizi bu amaç için işleyemememiz halinde size belirli hizmetleri veya olanakları sağlamamız mümkün olmayabilir.

Kişisel Verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında sahip olduğunuz haklarınız

Kişisel Verilerinizin, profilleme dahil, hakkınızda hukuki veya benzeri önemli sonuçlar doğuran otomatik işlemlere tabi tutulmamasını talep etme hakkına sahipsiniz. Otomatik bir işleme tabi tutulmanız ve aleyhinize bir sonuç çıkması halinde, aşağıda yer alan iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilir ve sonucun gözden geçirilmesini talep edebilirsiniz.

 

Rızayı geri çekme hakkı

Belirli durumlarda Kişisel Verilerinizi işlemek için rızanızı almak isteyebiliriz. Bu durumlarda rızanızı dilediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. FedEx, rızanızı geri çekmeniz halinde verilerinizi işlemeyi derhal sonlandırılacaktır. Ancak, rızanızı geri çekmeniz, rızanızı geri çekmeden önce yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir.

Yukarıdaki sayılan haklarınızla birlikte ve bunlarla sınırlı olmaksızın, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunmasu Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili olarak belirli haklara sahipsiniz.

Kişisel Verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için lütfen bu bağlantıyı kullanın veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle FedEx’e başvurun.

10. Soru veya şikayetleriniz olması halinde ne yapabilirsiniz?

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin soru ve şikayetlerinizi, bu Gizlilik Bildirimi'nde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak FedEx'e iletebilirsiniz.

Aynı zamanda çalıştığınız, yaşadığınız veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği yerdeki yetkili (yerel) veri koruma otoritesine başvurarak şikayette bulunma hakkınız mevcuttur. Kural olarak, iddia edilen ihlalin tamamiyle yerel bir mesele olmaması kaydıyla, FedEx için Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki yetkili denetleyici otorite Hollanda Veri Koruma Otoritesi'dir (Hollanda VKO). Avrupa Veri Koruma Otoritelerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

11. Bu Gizlilik Bildirimi'nde güncelleme yapılacak mıdır?

FedEx zaman zaman bu Gizlilik Bildirimi'ni güncelleyebilir. Yapılan değişikliğin ciddi bir etkisi olması halinde FedEx, değişikliğe ilişkin olarak sizi bilgilendirmek için elinden gelen çabayı gösterecektir. FedEx, yapılan son değişiklikleri de belirterek Gizlilik Bildirimi'nin güncel sürümünü her zaman İnternet Sitelerinde yayımlayacaktır.

 

(c) 2020 FedEx

Bu sayfayı ziyaret ederek ve kullanarak, TNT ve iş ortaklarının çerez yerleştirmelerini kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi