FedEx gizlilik bildirimi

Güveniniz bizim için önemlidir. Bu yüzden, TNT şirketleri dahil olmak üzere FedEx, grup şirketleri, iştirakleri ve bölümlerinden (bundan böyle "FedEx" olarak anılacaktır) beklediğiniz seçkin hizmetleri size sunarken aynı zamanda bilgilerinizi koruyor ve sorumlu bir şekilde kullanıyoruz. FedEx olarak, gerçek bir kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayabilecek bilgilerin (bundan böyle "Kişisel Veriler" olarak anılacaktır) güvenliğini ve gizliliğini korumaya çok büyük önem veriyoruz. FedEx, Kişisel Verileri nasıl topladığını ve kullandığını açıklamak için bu gizlilik bildirimini (bundan böyle "Gizlilik Bildirimi" olarak anılacaktır) hazırlamıştır.

 

Son güncelleme: 04-2021 

 

Bu Gizlilik Bildirimindeki "FedEx", "biz" veya "bizim" ibareleri, bu Gizlilik Bildirimi kapsamındaki Kişisel Verilerin işleme yöntemlerini ve amaçlarını belirleyen FedEx şirketini ifade eder. Tüm TNT şirketleri FedEx'in bir parçası olduğundan, www.tnt.com gibi herhangi bir TNT alan adı üzerinden toplanan Kişisel Veriler bu Gizlilik Bildirimi kapsamına girmektedir.

 

Hizmetlerimizi Avrupa içinde kullanmanız halinde, Kişisel Verilerinizden, merkezi Hoofddorp, Hollanda'da bulunan FedEx Express International B.V. sorumludur. Hizmetlerimizi global olarak kullanmanız halinde, Kişisel Verilerinizden merkezi Memphis, Tennessee, ABD'de bulunan FedEx Corporation sorumludur. 

1. Bu Gizlilik Bildirimi sizin için geçerli midir?

Bu Gizlilik Bildirimi, FedEx'in bir müşterisi, FedEx tarafından gönderilen bir paketin alıcısı veya FedEx'in bir tedarikçisi olmanız halinde ya da örneğin, (alt) sayfalar ve mobil uygulamalar dahil www.fedex.com ve www.tnt.com gibi internet sitelerimizi (buradan itibaren "Web Siteleri") ziyaret ederek, sosyal medyayı kullanarak FedEx ile iletişime geçmeniz veya FedEx'ten e-posta almanız halinde sizin için geçerli olacaktır.

2. FedEx hangi Kişisel Verileri toplar?

FedEx, ticari faaliyetlerinin ve verdiği hizmetin bir parçası olarak Kişisel Verileri işlemek durumundadır. Kişisel Verileriniz olmadan size talep ettiğiniz hizmetleri sağlamamız mümkün değildir. Kural olarak, hizmetlerimizi kullanırken ve İnternet Sitelerimizi ziyaret ederken doğrudan veya dolaylı olarak FedEx'e sağladığınız Kişisel Veriler aşağıdaki gibidir:

 • İletişim bilgileri. Adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi;
 • Finansal bilgiler. Banka hesap numaranız, ödeme durumunuz ve faturalarınızı içerir;
 • Kimlik bilgileriniz. Sürücü belgesi numarasını içerir. Sürücü belgeniz yok ise, sizi tanımlayabilmemiz için gizliliğinizi mümkün olduğunca en az ihlal eden başka bir tanımlama yöntemi kullanacağız.
 • Hesap bilgileri. E-posta adresiniz ve hesabınız üzerinden sağladığınız diğer bilgiler dahil oturum açma bilgilerinizi içerir.
 • Gönderi ve hizmetlerle ilgili bilgiler. Örneğin gönderi takip numarası, gönderi yönlendirme bilgileri, konum verileri, bir gönderinin durumu, teslimat yeri, ambalaj tipi, parça sayısı, ağırlık, gönderinin fotoğrafı ve gümrük bilgileri;
 • Kullanıcı ve tercih bilgileri. – Uygulanabilir olduğu sürece – gönderi sayısı, şikayetler, satın alma geçmişi ve ilgili ticari faaliyetler, haberleşme, anket bilgileri ve alışveriş tercihlerini içerir.
 • Otomatik olarak üretilen bilgiler. Otomatik olarak üretilen bilgiler. IP adresi, cihaz veya kullanıcı kimliği, sistem ve tarayıcı tipi, tarih ve zaman damgaları, ilgili internet sitesi, İnternet Sitelerimiz veya mobil uygulamalarımız üzerinden eriştiğiniz içerik ve sayfalar, faaliyetlerin gerçekleştiği tarih, zaman ve konum bilgileri, ziyaret ettiğiniz internet siteleri (eğer mevcut kablosuz hizmetlerimize bağlanır iseniz), tıklama dizisi bilgileri ve cihazın konumunu içerir (eğer mobil uygulamada bu özelliği aktif hale getirir iseniz).

3. FedEx çerez kullanır mı?

Evet, FedEx Web Sitelerinde çerez ve benzeri teknolojileri kullanmaktadır. Web Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde FedEx, bu çerezler yoluyla yukarıda listelenen Kişisel Verileri otomatik olarak toplar. Çerezler ve benzer teknolojiler hakkında detaylı bilgi için lütfen Çerez Bildirimimizi inceleyin.
 

4. FedEx Kişisel Verileri hangi sebeplerle işler?

Kişisel Veriler, FedEx'in sorumlu, verimli ve efektif iş yönetimi çerçevesinde gerekli olduğu hallerde toplanır, kullanılır, depolanır veya başka şekillerde işlenir. FedEx, Kişisel Verileri geçerli hukuki dayanaklarla işler. Hukuki dayanak niteliği gereği bir ticari amaçla bağlantılıdır. Örneğin, bir sözleşmenin ifası hem hukuki bir dayanak hem de ticari amaç olabilir. Bu sebeple, öncelikle FedEx'in Kişisel Verilerinizi işleme faaliyetlerinin hukuki dayanak(lar)ını ve devamında Kişisel Verilerinizi hangi ticari amaç(lar) için kullandığımızı açıklayacağız:

Hukuki Dayanaklar
Genel olarak, FedEx Kişisel Verilerinizi aşağıdaki hukuki dayanaklarla işlemektedir:

 • İşlemenin FedEx ile aranızdaki bir sözleşmenin ifası için gerekli olması,
 • İşlemenin FedEx ile aranızdaki bir sözleşmenin ifası için gerekli olması,
 • İşlemenin sizin veya diğer bireylerin hayati çıkarlarını korumak için gerekli olması,
 • İşlemenin, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, FedEx'in meşru menfaatleri için gerekli olması veya
 • Uygun ve gerekli olduğu halde, açık rızanızı isteyeceğiz.

Ticari Amaçlar
FedEx Kişisel Verilerinizi yalnızca aşağıdaki meşru ticari amaç veya amaçlara uygun düştüğü ölçüde toplayacak, kullanacak veya başka şekilde işleyecektir: 
 

 1. FedEx ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin ürün geliştirme, araştırma ve iyileştirme faaliyetleri.  FedEx; Kişisel Verileri, FedEx ürün ve/veya hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla, araştırma ve geliştirmede kullanmak üzere işlemektedir.

 2. Sözleşmelerin ifası. Gönderi hizmetleri, FedEx izleme hizmetleri, hizmetlere ilişkin kişiler ve diğer taraflarla iletişime geçilmesi, (ek) bilgi taleplerine cevap verilmesi, uyuşmazlık çözümü ve sözleşme hazırlanması buna dahildir (ör. gönderiyi takip edebilmeniz için gönderi takip numaranızı hesabınız ile ilişkilendirmek).

 3. Ticari faaliyetler için ilişki yönetimi ve pazarlama. FedEx, genel olarak, bir müşteriyle, iş ortağıyla veya tedarikçi ile ilişki kurmak veya kurulu olan ilişkileri genişletmek amacıyla, FedEx ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin, hesap yönetiminin, müşteri hizmetlerinin, (odaklanmış) pazarlama faaliyetleri performansının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için, Kişisel Verileri istatistiki ve bilimsel amaçlarla (ör. bizden ve üçüncü taraflardan gelen reklamları, sponsorlukları, ağırlama programlarını veya diğer kampanyaları, iletişimleri ve içerikleri sitelerimizde veya üçüncü tarafların sitelerinde ilgi alanlarınıza göre sunmak) işleyebilir.

 4. İş süreci yürütme, iç yönetim ve yönetim raporlaması. Bu, şirket varlıklarını yönetme, şirket içi denetimler ve soruşturmalar yürütme, finans ve muhasebe, işletme denetimleri, verimlilik amaçları için merkezi işlem tesislerinin hazırlanması, birleşmeleri yönetme, satın alımlar ve elden çıkarmalar ve raporlama ve analiz için Kişisel Verilerin İşlenmesi (ör. dolandırıcılığı tespit etmek için gönderi hesaplarında inceleme gerçekleştirmek) gibi faaliyetlerin ele alınmasını içerir.

 5. Güvenlik ve Emniyet. Kişisel Veriler; güvenlik ve sağlık, FedEx, müşteri, tedarikçi veya iş ortağı varlıklarının korunması ve müşteri, tedarikçi veya iş ortağı statüsü ve erişim haklarının doğrulanması (ör. çevrimiçi ve çevrimdışı işlemler için güvenli ve emniyetli hizmetler sunmak) gibi faaliyetler için işlenebilir.

 6. Bireylerin hayati çıkarlarını korumak. Bu, bir bireyin hayati çıkarını korumak için gerekli olduğunda verilerin işlenmesini kapsar (örn. acil tıbbi nedenler).

 7. Yasal yükümlülüklere uyumluluk. Bu, FedEx'in tabi olduğu kanunlara, yönetmeliklere ve sektöre özgü kılavuzlara uyum için gerekli olan şekilde Kişisel Verilerin işlenmesini ele alır (örn. çıkar çatışmalarını engellemek amacıyla müşterilerin, tedarikçilerin ve iş ortaklarının isimlerini yasaklılar listesine karşı eşleştirmek, ticari uygunluk, kara para aklama ile mücadele, rüşvetle mücadele veya diğer uygunluk politikaları ve prosedürlerine uygunluk sağlanması).

5. Kişisel Verilerinize kimler erişebilir?

Kural olarak FedEx, Kişisel Verilerinizi aşağıdaki durumlarda üçüncü kişiler ile paylaşmaktadır:

 • FedEx Kişisel Verileri, yukarıda listelenen amaçlar için gerekli olduğu hallerde iştirakleri, grup şirketleri, bağlı kuruluşları ve bölümleri veya üçüncü taraflarla paylaşabilir. Uygun olduğu takdirde FedEx, üçüncü tarafların, faaliyetlerini veri korumasına ilişkin FedEx politikalarına ve kılavuzlarına uygun olarak gerçekleştirmesini sağlayacaktır. 
 • FedEx Kişisel Verileri veri işleyenlerle, diğer bir deyişle, FedEx adına Kişisel Veri işleyen taraflarla, paylaşabilir. Bu durumlarda, söz konusu üçüncü taraflar Kişisel Verilerinizi yalnızca yukarıdaki amaçlar için ve talimatlarımıza uygun olarak kullanacaktır. FedEx yalnızca ilgili kişilerin haklarının korunmasını teminen uygun teknik ve idari tedbirler almayı garanti eden veri işleyenleri kullanacaktır.
 • FedEx Kişisel Verilerinizi çalışanları ile yalnızca görevlerinin ifası için gerekli olduğu takdirde ve ölçüde paylaşabilir. Bu tür durumlarda, Kişisel Verilere erişim yalnızca yukarıda açıklanan amaçlar için gerekli olduğu ölçüde ve ilgili çalışanın gizlilik yükümlülüğü altında olması kaydıyla sağlanacaktır.
 • FedEx Kişisel Verilerinizi, kanunlar, mahkeme kararları veya diğer yasal işlemler uyarınca gereken hallerde, örneğin kolluk kuvvetleri veya diğer resmi kurumlarla; elden çıkarma, birleşme, konsolidasyon veya varlıkların satılması veya düşük bir ihtimal dahilinde iflas gibi şirket işlemleri ile bağlantılı olarak veya bir kanuni hakkı tesis etmek veya kullanmak için paylaşabilir.

6. FedEx Kişisel Verilerinizi ne kadar süreyle işleyecektir?

Kişisel Verilerinizi, veri işleme amaç(lar)ımız için gerekli olduğu süre boyunca saklayacağız. Saklama döneminin sonunda, başka bir amaçla Kişisel Verilerinizi saklamamız gerekmediği takdirde, Kişisel Verilerinizi silecek veya anonimleştireceğiz. Başka bir amaç için Kişisel Verilerinizi yalnızca hukuki bir dayanağın bulunduğu hallerde saklayacağız. Ayrıca Kişisel Verilerin yalnızca söz konusu amaç için erişilebilir olmasını sağlayacağız.

Örneğin, gümrük işlemlerini gerçekleştirmek için Kişisel Verilerinize ihtiyaç duyarız. Gümrük kanunları uyarınca -belirli- Kişisel Verileri saklamamız/depolamamız gerekmektedir. Bu süre genellikle, ilgili ülkeye ve gümrük kanunlarına bağlı olarak 3 ile 7 yıl arasında değişir. Bu durumlarda, yalnızca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gereken Kişisel Verileri saklayacağız. 

7. FedEx Kişisel Verilerinizi korumak için hangi tedbirleri alır?

FedEx, Kişisel Verilerinizin kaza sonucu veya yasa dışı bir şekilde işlenmesine karşı, aşağıdakilerin temin edilmesi yoluyla da dahil olmak üzere, uygun teknik ve kurumsal önlemleri almıştır:
 

 • Kişisel Verileriniz yetkisiz erişime karşı korunmaktadır;
 • Kişisel Verilerinizin gizliliği temin edilir;
 • Kişisel Verilerinizin bütünlüğü ve erişilebilirliği korunacaktır;
 • Personelimiz bilgi güvenliği gereklilikleri konusunda eğitimlidir ve
 • Mevcut veya şüphelenilen veri ihlalleri yürürlükteki kanunlara uygun olarak rapor edilmektedir.

 

8. FedEx Kişisel Verilerinizi nerede depolar ve nereye aktarır?

İşimiz ve müşterilerimize sunduğumuz hizmetin niteliğinden dolayı FedEx Kişisel Verilerinizi ikamet ettiğiniz ülkenin dışındaki yerlere aktarabilir. Kişisel Verilerinizi yurt dışına aktardığımız her durumda, FedEx söz konusu veri aktarımının uygun güvenlik tedbirlerine tabi olmasını sağlayacaktır. Avrupa Ekonomik Alanı için, üçüncü taraflara (Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki) veri aktarımı, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan veri transferine ilişkin model sözleşme hükümlerine ve diğer uygun güvenlik tedbirlerine tabi olacaktır.

9. Kişisel Verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklar nelerdir?


Kişisel Verilerinizin kullanımı için geçerli olan kanunlar uyarınca, Kişisel Verilerinize ilişkin olarak birtakım haklara sahipsiniz. Kişisel Verilerinizi işlemek ve diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla sahip olduğumuz hak ve yükümlülüklerimiz ile haklarınız arasında bir denge sağlamamız gerekebileceğini hatırlatmak isteriz. Kişisel Verilerinize ilişkin sahip olduğunuz ve Avrupa Ekonomik Alanı içinde geçerli olan haklarınız aşağıda açıklanmıştır: 


Erişim hakkı
Hakkınızda sakladığımız Kişisel Verilerin bir kopyasını alabilir ve bu verileri nasıl kullandığımıza dair ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Kişisel Verileriniz genelde size dijital olarak sunulur. Talep edilen bilgiyi sağlamadan önce kimliğinizi doğrulamanızı isteyebiliriz. 


Düzeltme hakkı
Hakkınızda sakladığımız bilgilerin doğru ve tam olmasını garanti etmek için uygun adımları atarız. Ancak, durumun bu şekilde olmadığını düşünüyorsanız, sizinle ilgili olarak işlediğimiz herhangi bir eksik veya yanlış bilginin değiştirilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.


Kişisel Verilerin silinmesini talep etme hakkı
Kişisel Verilerinizi silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Örneğin, topladığımız Kişisel Verilerinizin işleme amacı için artık gerekli olmadığı veya Kişisel Verilerin kullanılamaz hale geldiği veya rızanızı geri aldığınız hallerde Kişisel Verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz. Ancak bunun diğer faktörlere karşı dengelenmesi gerekmektedir. Örneğin, bazı yasal veya yönetmeliğe ilişkin zorunluluklar nedeniyle talebinizi yerine getiremeyebiliriz.


İşlemenin sınırlandırmasını talep etme hakkı
Kişisel Verilerinizin kullanımını (sınırlı olarak) sonlandırmamızı talep etme hakkına sahipsiniz. Örneğin sakladığımız Kişisel Verilerin doğru olmadığını veya Kişisel Verilerinize artık ihtiyaç duymadığımızı düşündüğünüz hallerde bu hakkınızı kullanabilirsiniz.


Verilerin aktarılmasını talep etme hakkı
Bize sağladığınız Kişisel Verilerinizin tercih ettiğiniz üçüncü bir tarafa aktarılmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bu hak yalnızca Kişisel Verilerinizi bize sağladığınız ve Kişisel Verilerinizi vermiş olduğunuz rızaya dayanılarak otomatik sistemler vasıtasıyla işlediğimiz hallerde veya sizinle yapmış olduğumuz bir sözleşme tahtındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kullanılabilir. 


İtiraz etme hakkı
Meşru menfaatlerimiz uyarınca verilerinizi işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz. Pazarlama amaçları için Kişisel Verilerinizi kullanmamızı sonlandırmamızı talep etmeniz halinde, FedEx, Kişisel Verilerinizi kullanmayı derhal sonlandıracaktır. Meşru menfaatlerimize dayanan diğer amaçlar için, Kişisel Verilerinizi, durumunuza ilişkin gerekçeleriniz temelinde itirazda bulunduğunuz durumda ve veri işlemek için meşru bir dayanağımız bulunmadığı takdirde söz konusu amaçlar için artık işlemeyeceğiz. Bununla birlikte, gerekli Kişisel Verileri işleyemediğimiz durumlarda bazı hizmetleri veya faydaları sağlayamayacağımızı unutmayın.


Otomatik karar vermeye ilişkin haklar
Profil çıkarma da dahil olmak üzere, yalnızca, sizinle ilgili hukuki sonuçlar doğuran veya üzerinizde benzer ölçüde önemli etkisi olan otomatik karar vermeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahipsiniz. Otomatik karara tabi tutulmuşsanız ve sonuca katılmıyorsanız, aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçebilir ve kararı gözden geçirmemizi talep edebilirsiniz. 


Onayı geri alma hakkı
Bazı belirli durumlarda, Kişisel Verilerinizi işlemek için sizden onay isteyebiliriz. Bunu yaptığımızda, istediğiniz zaman onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. FedEx, onayınızı geri almanızın ardından, verilerinizin işlenmesini, mümkün olan en kısa süre içerisinde durduracaktır. Ancak bu durum onayın geri çekilmesinden önce verilerin işlenmesinin yasalara uygun olması durumunu etkilemez.
 

Kişisel Verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için lütfen bu bağlantıyı kullanın.

FedEx hesaplarınızı aşağıdaki şekilde yönetebilirsiniz. 
 

 • E-postalar: Elektronik posta tercihleriniz için E-posta Tercih Merkezini ziyaret edin. 
 • Mobil: Mobil mesajları almak istemiyorsanız STOP yazıp 37473'e gönderin. Mobil mesajları yeniden almak için istediğiniz zaman EVET yazıp aynı numaraya gönderebilirsiniz. 
 • Çerezler ve diğer teknolojiler: Reklam almak istemiyorsanız NAI Müşteri Çıkış sayfasını ziyaret edin. 

10. Başka sorularım veya şikayetlerim olması durumunda ne olur?

Kişisel Verilerinizin işlenmesiyle ilgili farklı sorunlarınız ve şikayetlerinizi, işbu Gizlilik Bildiriminin üst tarafında sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak FedEx'e iletebilirsiniz.

Ayrıca, çalıştığınız, yaşadığınız veya iddia konusu ihlalin gerçekleştiği yargı alanındaki yetkili (yerel) veri koruma otoritesine şikayette bulunabilirsiniz. Kural olarak, iddia konusu ihlalin tamamen yerel bir mesele olmaması kaydıyla, FedEx için Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki yetkili denetleyici otorite Hollanda Veri Koruma Otoritesi'dir (Hollanda VKO). Avrupa Veri Koruma Yetkililerinin bir listesine buradan ulaşabilirsiniz.

11. Bu Gizlilik Bildirimine güncelleme yapılacak mı?

FedEx, bu Gizlilik Bildiriminde zaman zaman güncellemeler yapabilir. Yapılan değişikliğin ciddi sonuçları olduğu takdirde FedEx söz konusu değişikliklere ilişkin sizi bilgilendirmek için elinden gelen çabayı gösterecektir.

Bu sayfayı ziyaret ederek ve kullanarak, TNT ve iş ortaklarının çerez yerleştirmelerini kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi