Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) - Kolay İhracat

Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) Nedir?

 

ETGB, havayolu ve karayolu ile yapılan posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ihracat/ithalat gümrük beyanına ilişkin tüm işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü basitleştirilmiş usulde bir beyan şeklidir. Ağırlığı 300 kg ve mal değeri 15.000 EUR altında olan gönderiler için kullanılabilir.

ETGB beyanını alıcı ve gönderici adına TNT ve FedEx gibi yetkilendirilmiş hızlı kargo operatörü olması sebebiyle yapabilmektedir.

 

ETGB’nin Avantajları

 • Daha az evrak kullanılır.
 • İhracatçılar Birliği ücreti uygulanmaz.
 • Gümrük müşavirlik hizmet ücreti uygulanmaz.
 • Vekaletname gerektirmez.
 • Size zaman kazandırır.

ETGB’nin Kullanılabileceği Hizmetler

Gönderinizi ister havayolu ister karayolu hizmetlerimizle yapın, ihracat ve ithalat gönderileriniz için belirlenen limitlere kadar sizin adınıza ETGB işlemlerinizi yapabiliriz.
 

İhracat gönderileri

Gerekli Belgeler

 • Taşıma Senedi 
 • Maliye başlıklı (E-Arşiv) fatura
 • Türkçe faturayla tutarlı İngilizce fatura

Süreç

 • TÇağrı kaydı verilirken gönderinin Kolay İhracat (ETGB) hizmetiyle gönderileceği edileceği gönderici tarafından belirtilir.
 • Varsa evrak asılları gönderiyi teslim alan kuryeye verilir.
 • Gönderiyi teslim alan kurye, paketlere “ETGB” etiketi yapıştırarak eşyanın standart taşıma dışında beyan edileceğini gösterir.
 • Gönderi ihracat deposuna ulaştığında ETGB süreci sonlandırılır ve aynı akşam yurtdışı transferi gerçekleştirilir. 
 • Takip eden iş günü, göndericiye ETGB evrakları e-posta yoluyla gönderil

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Faturada Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası bulunmalıdır.
 • İhracat faturaları KDV’siz kesilmelidir.
 • İngilizce fatura, orijinal Türkçe faturayla tutarlı olmalıdır.

İthalat gönderileri

Gerekli Belgeler

 • Taşıma senedi ve fatura
 • Şüphe durumunda şahıs gönderileri için fatura dışında, ödeme kanıtı yerine geçebilecek argümanlar (ürün bağlantısı, kredi kartı ekstresi ve benzeri kanıtlar)
 • Sonradan numune şeklinde değerlendirilme talebi durumunda dilekçe

Numune Gönderileri Hakkında

 • Alıcı mutlaka bir tüzel kişi olmalıdır, şahıslara ait gönderiler numune olarak değerlendirilemez.
 • Numuneler için değer ve kilo sınırı yoktur ancak miktarlar numune teamüllerini aşmamalıdır.
 • Gönder içeriği ile firma faaliyet alanının örtüşmesi gereklidir.
 • Faturada ‘sample’ ibaresinin bulunması gereklidir. 
 • Numune vasfı taşıyan gönderiler vergi ve benzeri maliyetlerden muaftır. 

 

Firma Vergili İşlemler Hakkında

Değeri 22 EUR altında, firmanın kendi kullanımı amacıyla ithal ettiği ve ticari amaçlı olmayan gönderiler maktu vergileri (AB ülkelerinden geliyorsa %18, diğer ülkelerden %20) ödenmek kaydıyla, ETGB kapsamında beyan edilir. Teslimat öncesi ödenen vergiler alıcı firmalardan tahsil edilir. 
 

Şahıs Gönderileri Hakkında

Alıcısı gerçek kişiler olan gönderilerin ETGB kapsamında beyan edilebilmesi için: 
 

 • Ürünün yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,
 • Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,
 • Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere brüt ağırlığının 30 kilogramı ve mal değerinin 1500 EUR’yu geçmemesi gerekmektedir.

Vergi Hesaplamaları

 • AB ülkelerinden: %18
 • Diğer ülkelerden: %20 
 • 1500 EUR’ya kadar şahıslara gelen, kitap gönderileri vergiden muaftır. 
 • Şahıslara gelen kişisel kullanıma mahsus bazı elektrikli veya elektronik eşyalar, ev eşyası dahil,  ilave olarak %20 ÖTV’ye tabidir. 

İstisnalar

 • İlaç Gönderileri/Takviye Edici Gıdalar eşya içeriği ile uyumlu reçetenin beyan edilmesi durumunda ETGB’ye dahil edilebilir. 
 • Reçete olmaması durumunda alıcıların bahse konu ilacı düzenli kullandıklarını gösterir doktor veya heyet raporu gereklidir. 
 • Milli sporculara gelen takviye edici gıda vb. ürünler için Milli Sporcu Belgesi gereklidir.
 • Yolcu Beraberi Gönderiler için gönderi sahibinin pasaportunda ülkeye giriş damgası aranmaktadır. Azami bir ay önce ya da üç ay sonrası sınırı göz önünde bulundurulmalıdır. 
 • Kişinin kendi aracı için getirttiği aksam ve parçaların ETGB kapsamında değerlendirilebilmesi için aracın ruhsat görüntüsü ve alıcının kimlik görüntüsü gereklidir

Kısıtlamalar

Aşağıdaki ürün grupları için ETGB kapsamında işlem yapılamaz.
 

 • Tütün ve tütün ürünleri
 • Elektronik sigara
 • Cep telefonu (IMEI numarası Türkiye’de kayıtlı olan yolculara ait telefonlar hariç) 
 • Alkollü içecekler
 • Kozmetik ürünler
 • Silah ve silah aksamı 
 • Hayvansal gıda ürünleri 
 • Etiketler (Geçici İthalat gerekliliği sebebiyle) 
   
Bu sayfayı ziyaret ederek ve kullanarak, TNT ve iş ortaklarının çerez yerleştirmelerini kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi