Sănătate și securitate în muncă

Sănătatea și securitatea în muncă este parte integrantă din strategia noastră de business

Este înglobată în toate activităţile noastre operaţionale şi de afaceri.

 

Sănătate & siguranţă

TNT îşi consolidează cultura organizaţională centrată pe sanatatea şi protecţia muncii. Acest lucru se realizează prin transmiterea către angajaţi şi subcontractori a convingerilor, valorilor, atitudinii şi percepţiei asupra siguranţei la locul de muncă. TNT promovează o cultură centrată pe sănătate şi siguranţă, în care sistemul de management se bazează pe leadership şi angajamentul faţă de protecţia muncii, iar angajaţii îşi asumă responsabilitatea pentru sănătatea si siguranta lor şi a celorlalţi.

Un mediu de lucru sigur şi sănătos

Politicile şi sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale sunt conforme standardului internaţional OHSAS 18001. Toate entităţile TNT din întreaga lume trebuie să obţină şi să menţină certificarea externă conform acestui standard, în plus faţă de propriile standarde locale.
 

Riscurile de sănătate şi siguranţă generate de activităţile operaţionale sunt identificate şi evaluate, ulterior fiind gestionate şi verificate prin implementarea unor controale eficiente de risc în cadrul procesului operaţional, pentru a nu depăşi nivelul acceptabil. Fiecare entitate TNT are implementat un proces de evaluare a riscurilor pentru a le ţine sub control la nivel local.

Siguranţă rutieră

În ceea ce priveşte siguranţa rutieră, abordarea noastră: vehicul sigur - şofer în siguranţă - călătorie fără griji, ne ajută să identificăm şi să implementăm măsuri eficiente de reducere a riscurilor.

TNT urmăreşte în permanenţă să îmbunătăţească elementele esenţiale care formează această ecuaţie (vehicul – şofer - călătorie), suplimentar faţă de managementul subcontractorilor.
 

Provocarea cea mai mare, în privinţa reducerii numărului de accidente rutiere, constă în implementarea uniformă la nivel global a acestei abordări, în special în țările mai puțin dezvoltate, și asigurarea punerii în practică a acestor standarde de către subcontractori. Acolo unde este cazul, promovăm îmbunătățirea calității infrastructurii publice, un alt factor esențial pentru creșterea siguranței rutiere.

Obiectivul nostru principal în privinţa siguranţei rutiere este acela de a reduce numărul accidentelor de muncă (LTA), de la 2.69 LTA per 100 FTE in 2014, la 2.0 LTA per 100 FTE in 2015.

Protecţia mediului

Pentru noi, reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi eficientizarea consumului de energie sunt o prioritate. Angajamentul nostru de a reduce impactul asupra mediului se concentrează pe trei zone de acţiune:
 

 • Operare. Reducerea emisiilor de CO2 şi îmbunătăţirea calităţii aerului
 • Clienţi. Furnizarea de informaţii cu privire la emisiile de CO2 şi oferirea suportului necesar pentru reducerea acestora
 • Oameni. Creşterea nivelului de conştientizare asupra responsabilităţii faţă de mediu şi traininguri de Management al Mediului dedicate angajaţilor şi subcontractorilor TNT


Politicile noastre legate de mediu şi cadrul de gestionare a acestora sunt conforme cu standardul internaţional ISO 14001. Toate entităţile TNT din întreaga lume trebuie să obţină şi să menţină certificarea externă conform acestui standard, în plus faţă de propriile standarde locale.

Sistemul nostru de management al mediului este utilizat pentru a planifica, implementa, monitoriza, gestiona şi pentru a reduce impactul activităţii noastre asupra mediului. Includem cerinţe legate de mediu în procesul de achiziţie şi cheltuieli de investiţii. Impactul flotei TNT şi a infrastructurii asupra mediului este gestionat în toate etapele activităţii noastre (planificare, achiziţie şi operare). Suplimentar, avem instrucţiuni speciale pentru subcontractori şi furnizori pentru a ne asigura că îndeplinesc cerinţele noastre legate de protecţia mediului.

La măsurarea performanţei legate de protecţia mediului, este inclusă şi monitorizarea amprentei totale de CO2. În 2014 amprenta noastră totală de CO2 a fost de 2,915 kilotone (2,845 kilotone în 2013).

Politica și angajamentul TNT România în domeniul calității, mediului și securității și sănătății în muncă

 

Strategia TNT ROMÂNIA (în deplină concordanță cu politicile TNT Express) are în vedere asigurarea avantajului competitiv pe piață, îmbunătățirea rezultatelor afacerii și nu în ultimul rând, asigurarea pe termen lung a succesului organizației. Elementele cheie ale strategiei sunt cerințele clienților, obligațiile de conformare și de reglementare (inclusiv cerințele TNT Express) și posibilitățile furnizorilor. 

Prin integrarea componentelor referitoare la mediu, sănătate și securitate în muncă, organizația noastră își propune să controleze aspectele de mediu și să minimizeze efectele, contribuind la prevenirea poluării și la promovarea principiilor dezvoltării durabile, precum și să controleze riscurile de securitate și sănătate în muncă în scopul asigurării stării de bine la locul de muncă pentru toți lucrătorii săi. 

Ne declarăm disponibilitatea îmbunătățirii continue a eficacității Sistemului de Management al Calității, Mediului, Securității și Sănătății în Muncă prin:

 • asigurarea stabilirii și analizării obiectivelor sistemului integrat, inclusiv a celor necesare pentru îndeplinirea cerințelor referitoare la serviciu; 
 • alocarea resurselor și informațiilor necesare desfășurării proceselor din TNT ROMÂNIA; 
 • pregătirea corespunzătoare a forței de muncă recrutate, atât în domeniul specific, precum și în domeniul calității, protecției mediului și securității și sănătății în muncă; 
 • implicarea lucrătorilor în înțelegerea și respectarea cerințelor clienților și recunoașterea contribuției acestora la îmbunătățirea calității produselor oferite clienților, a performanțelor de mediu și de securitatate și sănătate în muncă; 
 • dispunerea de măsuri de prevenire a poluării mediului înconjurător, dar și a rănirilor și îmbolnăvirilor profesionale;  
 • analizarea tuturor informațiilor provenite de la clienți, lucrători și alte părți interesate (inclusiv a reclamațiilor și sesizărilor); 
 • organizarea de audituri interne, analize de management și inițierea de acțiuni corrective și măsuri de îmbunătățire.

Prezenta politică este focalizată pe îndeplinirea următoarelor obiective strategice:

 • Orientarea către client, prin satisfacerea, anticiparea și depășirea așteptărilor acestuia; 
 •  Îmbunătățirea în permanență a tot ceea ce facem, cu măsurarea succesului obținut prin profit susținut; 
 •  Conducerea afacerii cu corectitudine, onestitate, integritate și respect față de toate părțile interesate; 
 •  Identificarea, evaluarea și revizuirea periodică a riscurilor de rănire și îmbolnăvire profesională, astfel încât să poată fi identificate și aplicate măsurile de prevenire necesare; 
 •  Acordarea respectului cuvenit fiecărui lucrător, prin consultarea, implicarea și conștientizarea în înțelegerea și respectarea cerințelor clienților și a obligațiilor de conformare aplicabile domeniului de activitate; 
 •  Identificarea, evaluarea, administrarea și îmbunătățirea aspectelor de mediu generate de activitățile specifice domeniului de activitate; 
 •  Reducerea consumurilor de combustibil, energie și apa, concomitent cu folosirea de practici responsabile pentru recuperarea, reciclarea, refolosirea deșeurilor și de eliminare a celor nerecuperabile; 
 •  Îmbunătățirea condițiilor de sănătate și securitate ale lucrătorilor și asigurarea libertății acestora de negociere colectivă și de asociere; 
 •  Acționarea în folosul umanității, încurajând furnizorii și subcontractorii noștrii să adopte principiile protecției mediului, securității și sănătății în muncă și să dezvolte programe menite să sprijine aceste principii. 

În calitate de Director General, mă angajez să aloc toate resursele necesare menținerii, dezvoltării și îmbunătățirii continue a Sistemului de Management al Calității, Mediului și Securității și Sănătății în Muncă – în conformitate cu cerințele referentialelor ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015 și OHSAS 18001:2007, cu obligațiile de conformare naționale și internaționale aplicabile domeniului de activitate, precum și cu alte reglementări la care am subscris – stabilind prezenta declarație, asigurându-mă că este comunicată și înțeleasă de întregul personal care lucrează sub controlul nostru și că este disponibilă publicului și altor părți interesate la adresă www.tnt.com. 

Totodată, îmi asum responsabilitatea analizării – ori de câte ori este necesar, inclusiv în analizele de management – a adecvantei și concordanței acestei politici cu strategia firmei, cu necesitățile și așteptările clienților, lucrătorilor și părților interesate relevante și cu obligațiile de conformare aplicabile domeniului de activitate.

 

DIRECTOR GENERAL,

   

Bogdan Enache                                                                   

 

BUCURESTI, 01.02.2018