Factura Comercială

Pregătiţi expedierea pentru o vămuire rapidă

Pentru a asigura un proces rapid de vămuire este necesară o factură comercială. Autorităţile vamale au nevoie de aceasta pentru a calcula eventualele taxe vamale. Completarea corectă a facturii reduce riscul apariţiei întârzierilor.

Model de factură comercială

Pentru a vă ajuta să completaţi factura comercială am pregătit un model uşor de utilizat. Reţineţi: Acest model este oferit numai cu titlu informativ. Completarea şi emiterea facturii comerciale este responsabilitatea entităţii emitente.

Datele esenţiale ale facturii comerciale

Ce conţine expedierea?

 

Descrierea mărfurilor

Descrierea mărfii oferă autorităţilor vamale o imagine clară asupra conţinutului expedierii dvs. Descrierea trebuie să prezinte articolul, materialul din care este fabricat şi scopul pentru care este utilizat (dacă este cazul). Informaţiile trebuie să fie clare şi să includă detalii despre toate articolele expediate.

 

Codul încadrării tarifare

Sistemul armonizat (coduri HS) clasifică mărfurile pentru ca autorităţile vamale să ştie ce taxe, impozite şi controale trebuie aplicate. Acest cod este opţional, dar dacă îl includeţi puteţi grăbi procesul de vămuire.

$

Evaluaţi corect expedierea

Chiar dacă articolul expediat este o mostră, un cadou sau un retur, acesta are o valoare cel puţin egală cu costurile de producţie. Valoarea trebuie să fie cât se poate de exactă. Dacă autorităţile vamale contestă valoarea pe care aţi specificat-o, pot surveni întârzieri şi pot fi aplicate penalităţi. Vă recomandăm să specificaţi valoarea mărfurilor în moneda menţionată pe factură.

Ţara de origine

Această secţiune descrie ţara în care sunt produse mărfurile. Aceasta poate fi diferită de ţara din care sunt expediate. În unele situaţii, ar putea fi necesar un certificat de origine. Pentru informaţii suplimentare despre certificatul de origine, contactaţi autoritaţile locale relevante.

Alegeţi condiţiile de livrare incoterms corecte

Trebuie să completaţi condiţiile de livrare (Incoterms) în fiecare factură comercială. Incoterms® 2010 este un standard recunoscut la nivel internaţional, instituit de Camera Internaţională de Comerţ. Acest standard le permite autorităţilor vamale să identifice proprietarul expedierii în fiecare punct de pe traseu.

Dacă aveţi un contract de vânzări, acesta va include opţiunea Incoterms asociată. Dacă nu aveţi un contract de vânzări, trebuie să alegeţi o opţiune Incoterms aplicabilă expedierilor dvs. pentru transport terestru sau aerian. De exemplu, DAP (livrat la locul de destinaţie) înseamnă că dvs., în calitate de expeditor, plătiţi pentru expediere, dar destinatarul este responsabil pentru plata taxelor vamale şi a impozitelor.

Simplificaţi procesul de vămuire

Acum stiţi cât de mult se poate simplifica procesul de vămuire dacă aveţi o factură comercială corectă. Puteţi completa propriul model de factură comercială sau puteţi economisi timp cu ajutorul modelului de factură comercială pe care vi-l punem la dispoziţie.