Notificare de confidențialitate

Încrederea dumneavoastră este importantă pentru noi. Din acest motiv vă protejăm informațiile și le utilizăm cu responsabilitate, în timp ce continuăm să furnizăm serviciile excelente pe care le așteptați de la FedEx și de la grupul său operațional, filialele și diviziile sale, inclusiv orice companie TNT (denumite în continuare „FedEx”). La FedEx, ne-am angajat să vă protejăm confidențialitatea și securitatea informațiilor care pot fi utilizate direct sau indirect pentru identificarea unei persoane fizice (denumite în continuare "Date cu Caracter Personal"). FedEx a creat această notificare de confidențialitate (denumită în continuare “Notificare de Confidențialitate”) pentru a vă prezenta modul în care FedEx colectează și utilizează Datele cu Caracter Personal.

Ultima actualizare: ianuarie 2019

Atunci când această Notificare de Confidențialitate menționează "FedEx", "noi", "al nostru/a noastra" sau "ai noștri/ale noastre", FedEx se referă la compania FedEx care decide cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în conformitate cu această Notificare de Confidențialitate. Întrucât toate companiile TNT fac parte acum din FedEx, Datele cu Caracter Personal colectate prin orice domeniu TNT, cum ar fi www.tnt.com, intră în sfera de aplicare a acestei Notificări de Confidențialitate.

Atunci când utilizați serviciile noastre în Europa, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt controlate de FedEx Express International B.V., cu sediul în Hoofddorp, Olanda. Atunci când utilizați serviciile noastre la nivel global, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt controlate de FedEx Corporation, cu sediul în Memphis, Tennessee.

1. Această Notificare de Confidențialitatea vi se aplică?

Aceasta Notificare de Confidențialitate vi se aplică dacă sunteți client FedEx, destinatarul unui colet FedEx, un furnizor FedEx sau în cazul în care contactați FedEx, de exemplu, accesând  site-urile noastre, cum ar fi www.fedex.com și www.tnt.com, inclusiv orice (sub)pagini și aplicații mobile (denumite în continuare "Website-uri"), utilizând rețelele de socializare sau dacă primiți e-mailuri de la FedEx. Website-urile noastre sunt adresate publicului general și nu sunt recomandate pentru copii. În principiu, nu colectăm Date cu Caracter Personal de la copii cu vârsta sub 16 ani. Dacă aveți sub 16 ani, și doriți să utilizați serviciile noastre, vă rugăm să apelați la un părinte sau un tutore să vă ajute. În cazul în care un copil cu vârsta sub 16 ani poate să fi dezvăluit Date cu Caracter Personal către noi, părintele sau tutorele ne poate contacta la euprivacy@fedex.com și vom elimina Datele cu Caracter Personal dacă este necesar.

2. Ce Date cu Caracter Personal colectează FedEx?

Pentru desfășurarea activităților de afaceri și oferirea serviciilor sale, FedEx trebuie să prelucreze Date cu Caracter Personal. Fără Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, nu vă vom putea furniza serviciile solicitate. Ca regulă generală, Datele cu Caracter Personal pe care le furnizați direct sau indirect către FedEx când folosiți serviciile noastre și vizitați site-urile noastre sunt:

 • Informații de contact.
  Acestea vor include numele dumneavoastră, adresa dumneavoastră, adresa dumneavoastră de e-mail și numărul dumneavoastră de telefon;
 • Informații financiare.
  Acestea vor include numărul contului dumneavoastră bancar, starea plăților  și facturi;
 • Informații de identificare.
  Acestea vor include numărul permisului dumneavoastră de conducere. Dacă nu aveți permis de conducere, va fi folosită o altă metodă de identificare care ne asigură că vă putem identifica, dar care este cea mai puțin invazivă posibil;
 • Informații despre cont.
  Acestea vor include detalii de conectare, inclusiv adresa și alte informații furnizate prin contul dumneavoastră;
 • Informații privind expedierile și serviciile.
  Acestea vor include numărul de urmărire a expedierii, informații despre rutarea expedierii, date despre locație, starea expedierii, locația de livrare, tipul de ambalare, numărul de bucăți, greutatea, imaginea coletului și informații vamale; 
 • Informații privind utilizatorul și preferințele acestuia.
  Acestea vor include - după caz - sumele expedierii, reclamațiile, istoricul achizițiilor și activitățile comerciale conexe, comunicarea, informațiile din sondaje și preferințele de achiziție.
 • Informații generate automat.
  Acestea vor include adresa IP, dispozitivul unic sau codul de utilizator, tipul de sistem și browser, marcajele de dată și oră, adresa de referință a site-ului, conținutul și paginile pe care le-ați accesat pe Website-urile noastre sau aplicațiile mobile, acțiuni de date, ore și locații, Website-urile pe care le vizitați (dacă vă conectați la serviciile noastre wireless din magazin), informații despre fluxul de clicuri și locația dispozitivului (dacă activați funcția din aplicația mobilă).

3. FedEx folosește cookie-urile?

Da, FedEx utilizează cookie-uri și tehnologii similare pe Website-urile sale. Prin aceste cookie-uri, FedEx obține automat datele personale așa cum sunt enumerate mai sus atunci când vizitați Website-urile noastre. Pentru a afla mai multe despre cookie-uri și tehnologii similare, consultați notificarea cookie-urilor noastre.

4. De ce prelucrează FedEx Date cu Caracter Personal?

Datele cu Caracter Personal vor fi colectate, utilizate, stocate sau prelucrate atunci când este necesar, în cadrul infrastructurii responsabile, eficiente și eficace pentru gestionarea afacerilor a FedEx. FedEx prelucrează Datele cu Caracter Personal pe baza temeiurilor juridice aplicabile. Temeiul juridic este adesea legat intrinsec de scopul afacerii. Aceasta înseamnă, de exemplu, că îndeplinirea unui contract poate fi atât un scop juridic, cât și un scop de afaceri pentru FedEx. Prin urmare, vom clarifica în primul rând temeiul (temeiurile) juridice pe baza cărora FedEx vă procesează Datele cu Caracter Personal și, ulterior, scopul (scopurile) afacerii pentru care folosim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru:

Temeiuri Juridice

În general, FedEx procesează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe baza următoarelor temeiuri juridice:

 • Prelucrarea este necesară pentru a încheia un contract între dumneavoastră și FedEx,
 • Prelucrarea este necesară pentru a ne conforma obligațiilor legale,
 • Prelucrarea este necesară pentru a vă proteja interesele vitale sau ale altor persoane,
 • Prelucrarea este necesară pentru interesele legitime ale FedEx, cu excepția cazurilor în care aceste interese sunt înlăturate de interesele dumneavoastră sau de drepturile și libertățile fundamentale, sau
 • Dacă este adecvat și necesar, vă vom cere consimțământul.

Scopuri de afaceri

FedEx colectează, utilizează sau prelucrează în alt mod Date cu Caracter Personal numai dacă prelucrarea se încadrează în unul sau mai multe dintre scopurile legitime de activitate enumerate mai jos:

 1. Dezvoltarea produselor, cercetarea și îmbunătățirea produselor și/sau a serviciilor FedEx. FedEx prelucrează Datele cu Caracter Personal atunci când este necesar, pentru dezvoltarea și îmbunătățirea produselor și/sau a serviciilor FedEx, pentru cercetare și dezvoltare (de exemplu, să analizeze informațiile legate de expediere și servicii pentru a îmbunătăți serviciile noastre).

 2. Ducerea la îndeplinire a contractelor. Include servicii de expediere, serviciile de urmărire FedEx, comunicarea privind aceste servicii cu persoanele fizice și cu alte părți, răspunsul la solicitări de informații (suplimentare), soluționarea problemelor și pregătirea contractelor (de exemplu, conectarea numărului de urmărire al transportului la contul dumneavoastră pentru a vă permite să urmăriți expedierea dumneavoastră).

 3. Gestionarea relațiilor și marketingul pentru activitățile comerciale. In general, FedEx poate prelucra Datele cu Caracter Personal atunci când este necesar, pentru dezvoltarea și îmbunătățirea produselor și/sau serviciilor TNT, gestionării conturilor, serviciilor pentru clienți și performanței activităților (vizate) de marketing, pentru a stabili o relație cu un client și/sau pentru a menține și a extinde o relație cu un client, un partener de afaceri sau un furnizor și pentru a efectua analize cu privire la Datele cu Caracter Personal, în scopuri statistice și științifice (de exemplu, furnizarea de publicitate, comunicări și conținut de la noi pe site-urile noastre și pe cele ale terților mai specifice intereselor dumneavoastră).

 4. Executarea proceselor de afaceri, management intern și raportare a managementului. Include abordarea activităților precum gestionarea activelor companiei, efectuarea auditurilor și investigațiilor interne, finanțe și contabilitate, implementarea controlului afacerilor, furnizarea de facilități centralizate de prelucrare pentru creșterea eficienței, gestionarea fuziunilor, achizițiilor și cesionărilor și prelucrarea Datelor cu Caracter Personal pentru raportarea și analiza managementului (de exemplu, efectuarea de investigații privind conturile de expediere pentru a detecta frauda).

 5. Siguranță și securitate. Datele cu Caracter Personal vor fi prelucrate pentru activități precum acelea care implică siguranța și sănătatea, protecția FedEx și a clienților, bunurile furnizorilor sau partenerilor de afaceri și pentru autentificarea stării sau drepturile de acces ale clienților, furnizorilor și partenerilor de afaceri (de exemplu, pentru a oferi servicii sigure și lipsite de pericole pentru tranzacțiile online și offline).

 6. Protejarea intereselor vitale ale persoanelor fizice. Include prelucrarea Datelor cu Caracter Personal atunci când este necesar, pentru protejarea intereselor dumneavoastră vitale sau ale altor persoane (de exemplu, din motive medicale urgente).

 7. Respectarea obligațiilor legale. Abordează prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ca necesară, pentru conformitatea cu legile, reglementările și instrucțiunile specifice sectorului în care FedEx opereaza (de exemplu, compararea numelor clienților, furnizorilor și partenerilor de afaceri cu o listă de entități indezirabile).

 

5. Cine are acces la Datele dumneavoastră cu Caracter Personal?

Ca regulă generală, FedEx partajează Datele cu Caracter Personal cu terțe părți, în următoarele situații:

 • Cu afiliații, grupurile operaționale, filialele și diviziile sale sau cu terțe părți, dacă acest lucru este necesar pentru atingerea scopurilor enumerate mai sus. Dacă este cazul, FedEx va cere terțelor părți să desfășoare activități în concordanță cu politicile și instrucțiunile FedEx referitoare la protecția datelor. 
 • Cu împuterniciți, adică terțe părți care prelucrează Datele cu Caracter Personal în numele nostru. În astfel de cazuri, aceste terțe părți vor utiliza Datele cu Caracter Personal numai în scopurile descrise mai sus și numai în conformitate cu instrucțiunile noastre. FedEx va utiliza numai împuterniciți care vor oferi garanții suficiente pentru implementarea măsurilor tehnice și organizatorice corespunzătoare și pentru asigurarea protecției drepturilor persoanelor vizate.
 • Cu angajații săi dacă și în măsura necesară pentru îndeplinirea sarcinilor lor. În acest caz, accesul va fi acordat numai dacă și în măsura necesară pentru scopurile descrise mai sus și numai dacă angajatul este obligat să respecte confidențialitatea.
 • Dacă și când acest lucru este cerut de lege, hotărâre judecătorească sau prin alt proces legal, de exemplu, cu organismele de drept sau alte agenții guvernamentale, pentru a stabili sau a exercita drepturile legale sau legate de o tranzacție corporativă, precum o cesiune, o fuziune, o consolidare, o vânzare de active sau în cazul falimentului.

6. Cât timp va procesa FedEx Datele dumneavoastră cu Caracter Personal?

Vom păstra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu mai mult decât este necesar pentru scopul (scopurile) pentru care procesăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal. După perioada de păstrare, vom șterge sau anonimiza Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, cu excepția cazului în care trebuie să păstrăm anumite Date cu Caracter Personal pentru un alt scop. Vom face acest lucru numai dacă avem un temei juridic pentru a păstra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal. De asemenea, ne vom asigura că Datele cu Caracter Personal sunt accesibile numai pentru acel alt scop.

De exemplu, avem nevoie de Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru a efectua procesul de vămuire. Legislația vamală dictează că trebuie să păstrăm / stocăm - anumite din- acele Date cu Caracter Personal. În general, această perioadă variază de la 3 la 7 ani, în funcție de legislația națională și vamală aplicabilă. În aceste cazuri, vom stoca doar Datele cu Caracter Personal necesare pentru a ne îndeplini obligațiile legale.

Vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact de mai sus dacă aveți întrebări cu privire la anumite perioade de păstrare.

7. Ce măsuri ia FedEx pentru a vă proteja Datele cu Caracter Personal?

FedEx a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva prelucrării accidentale sau ilegale, inclusiv prin a vă asigura că:

 • Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt protejate împotriva accesului neautorizat;
 • Confidențialitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal este asigurată;
 • Integritatea și disponibilitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal va fi menținută;
 • Personalul este instruit să respecte cerințele de securitate a informațiilor și
 • Încălcările actuale sau potențiale de securitate sunt raportate conform legilor în vigoare.

8. Unde vă stochează sau vă transferă FedEx datele cu Caracter Personal?

Datorită naturii afacerii noastre și serviciilor pe care le oferim clienților noștri, este posibil ca FedEx să fie nevoită să vă transfere Datele cu Caracter Personal în locații situate în afara țării dumneavoastră de reședință. Indiferent unde vă vom transfera Datele cu Caracter Personal, ne vom asigura că un asemenea transfer este protejat prin măsuri adecvate de siguranță. Pentru Spațiul Economic European, astfel de transferuri către terțe părți (în afara Spațiul Economic European) vor fi guvernate de un contract bazat pe modelul clauzelor contractuale pentru transferul de date, aprobat de Comisia Europeană sau alte garanții adecvate. Pentru detalii suplimentare despre aceste măsuri de siguranță, contactați euprivacy@fedex.com.

9. Ce drepturi puteți exercita în legatură cu Datele dumneavoastră cu Caracter Personal?

În funcție de legile în vigoare privind utilizarea Datelor cu Caracter Personal, puteți avea drepturi pe care le puteți exercita în legătură cu Datele dumneavoastră cu Caracter Personal . Rețineți că, în anumite cazuri, noi nu suntem obligați să respectăm în totalitate solicitările dumneavoastră, deoarece aceste drepturi pot fi condiționate sau pentru că trebuie să ne echilibrăm drepturile față de drepturile și obligațiile noastre de a procesa Datele cu Caracter Personal și de a proteja drepturile și libertățile celorlalți. Un număr al drepturilor pe care le aveți în legătură cu Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, după cum se aplică în Spațiul Economic European, sunt explicate mai jos:

Dreptul la acces

Aveți dreptul la o copie a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal pe care le deținem și la detalii despre modul în care le utilizăm. De obicei, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vă vor fi furnizate digital. Este posibil să vă solicităm să vă demonstrați identitatea înainte de a furniza informațiile solicitate.

Dreptul la rectificare

Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră sunt exacte și complete. Totuși, dacă nu sunteți convins de acest lucru, aveți dreptul să solicitați modificarea oricăror Date cu Caracter Personal incomplete sau inexacte pe care le procesăm în legătură cu dumneavoastră.

Dreptul la ștergere

Aveți dreptul de a ne solicita ștergerea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, de exemplu, dacă Datele cu Caracter Personal colectate de noi nu mai sunt necesare pentru scopul inițial, dacă Datele cu Caracter Personal au devenit învechite sau dacă vă retrageți consimțământul. Totuși, va trebui să țineți cont de anumiți factori. De exemplu, este posibil să nu vă putem îndeplini solicitarea, datorită anumitor obligații sau reglementări legale.

Dreptul de restricționare a prelucrării

Sunteți îndreptățiți să ne solicitați (temporar) oprirea utilizării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, de exemplu, atunci când considerați că Datele cu Caracter Personal pe care le deținem, referitoare la dumneavoastră, pot fi inexacte sau dacă credeți că nu mai este necesar să reținem aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor

Puteți avea dreptul de a solicita transferul Datelor cu Caracter Personal pe care ni le-ați furnizat, către o terță parte, la alegere. Acest drept poate fi exercitat numai atunci când ne-ați furnizat Datele cu Caracter Personal și atunci când procesăm aceste date prin mijloace automate pe baza consimțământului dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg din contractul încheiat cu dumneavoastră.

Dreptul de a vă opune

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării, în funcție de interesele dumneavoastră legitime. În cazul prelucrării Datelor cu Caracter Personal în scopuri de marketing, aveți dreptul să faceți obiecții în orice moment. Când ne cereți să nu mai folosim Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal în scopuri de marketing, FedEx va înceta imediat să vă utilizeze Datele cu Caracter Personal. Pentru alte scopuri bazate pe interesele noastre legitime, nu vom mai procesa Datele cu Caracter Personal pe această bază atunci când depuneți o obiecție pe baza motivelor referitoare la situația dumneavoastră particulară, cu excepția cazului în care avem un motiv legitim pentru prelucrare.Rețineți că totuși, este posibil să nu vă putem oferi anumite servicii sau avantaje dacă nu vă putem prelucra Datele cu Caracter Personal în aceste scopuri.

Drepturi referitoare la luarea automată a deciziilor

Aveți dreptul de a nu face obiectul instrumentelor de luare automată a deciziilor, inclusiv crearea profilului, care pot avea efecte juridice sau alte efecte similare pentru dumneavoastră. Dacă ați făcut obiectul deciziilor automate și nu sunteți de acord cu rezultatul, ne puteți contacta utilizând detaliile de mai jos și ne puteți solicita revizuirea deciziei.

Dreptul de a retrage consimțământul

În anumite cazuri, este posibil să vă cerem consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Când facem acest lucru, aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul. FedEx va opri prelucrarea Datelor cu Caracter Personal cât mai curând posibil după retragerea consimțământului dumneavoastră. Totuși, acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dinainte de retragerea consimțământului.

Utilizați acest link dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră.

10. Ce se întâmplă dacă am alte întrebări sau reclamații?

Întrebările sau reclamațiile privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal pot fi adresate FedEx, utilizând informațiile de contact oferite în partea de sus a acestei Notificări de Confidențialitate.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă locală de protecție a datelor din jurisdicția în care vă desfășurați activitatea, în care domiciliați sau unde are loc o presupusă încălcare a legii. Ca regulă generală, principala autoritate de supraveghere a FedEx în Spațiul Economic European este Autoritatea olandeză pentru protecția datelor (DPA olandeză), cu excepția cazului în care presupusa încălcare este doar o problemă locală. O listă a Autorităților Europene de Protecție a Datelor puteti gasi aici.

11. Vor exista actualizări la această Notificare de Confidențialitate?

Este posibil ca FedEx să actualizeze periodic această Notificare de Confidențialitate. Dacă va exista o modificare importantă, FedEx se va strădui să vă informeze în mod activ cu privire la respectivele modificări. FedEx va publica tot timpul pe website o Notificăre de Confidențialitate actualizată, indicând ultimele modificări.

(c) 2019 FedEx