Notificare privind confidențialitatea FedEx

Încrederea dumneavoastră este importantă pentru noi. Din acest motiv, vă protejăm informațiile și le utilizăm în mod responsabil, în timp ce continuăm să vă oferim serviciile excelente pe care le așteptați de la FedEx și de la grupurile operaționale, filialele și diviziile sale, inclusiv de la toate companiile TNT (denumite în continuare „FedEx”). La FedEx, ne-am angajat să protejăm confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră, care pot fi utilizate direct sau indirect pentru identificarea unei persoane fizice (denumite în continuare „date cu caracter personal”). FedEx a creat prezenta notificare privind confidențialitatea (denumită în continuare „notificare privind confidențialitatea”) pentru a explica modul în care FedEx colectează și utilizează datele cu caracter personal.

 

Ultima actualizare: 04-2021 

 

Atunci când în cadrul prezentei notificări privind confidențialitatea se menționează „FedEx”, „noi” sau „al nostru”, FedEx se referă la compania FedEx, care decide asupra scopurilor și mijloacelor de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile prezentei notificări privind confidențialitatea. Deoarece toate companiile TNT  fac parte din FedEx, datele cu caracter personal colectate prin intermediul oricărui domeniu TNT, cum ar fi www.tnt.com, intră în sfera de aplicare a prezentei notificări privind confidențialitatea.

 

Atunci când utilizați serviciile noastre în Europa, Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt controlate de FedEx Express International B.V., având sediul în Hoofddorp, Olanda. Atunci când utilizați serviciile noastre la nivel global, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt controlate de FedEx Corporation, având sediul în Memphis, Tennessee, Statele Unite. 

1. Această Notificare privind confidențialitatea vi se aplică?

Prezenta notificare privind confidențialitatea vi se aplică dacă sunteți un client al companiei FedEx, un destinatar al unui colet livrat de FedEx, un furnizor al companiei FedEx sau dacă ați contactat FedEx, de exemplu, accesând site-urile noastre web, cum ar fi www.fedex.com și www.tnt.com inclusiv orice (sub)pagină și aplicații mobile (denumite în continuare „site-uri web”), prin intermediul mediilor de socializare sau dacă primiți e-mailuri de la FedEx.

2. Ce tip de date cu caracter personal colectează FedEx?

În timpul desfășurării activităților de afaceri și furnizării serviciilor, FedEx are nevoie să proceseze date cu caracter personal. Fără datele dumneavoastră cu caracter personal, nu am putea să vă furnizăm serviciile solicitate. În general, datele cu caracter personal, pe care le furnizați direct sau indirect companiei FedEx atunci când ne utilizați serviciile sau ne accesați site-urile web, sunt:

 • Informații de contact. Cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon;
 • Informații financiare. Aici vor fi incluse numărul contului bancar, starea plății și facturile;
 • Număr de identificare. Acestea vor include numărul permisului dumneavoastră de conducere. Dacă nu aveți un permis de conducere, se va utiliza o altă metodă prin care să ne asigurăm că vă putem identifica, însă cât mai puțin invazivă posibil;
 • Informații despre cont. Aici vor fi cuprinse detaliile despre conectare, inclusiv adresa dumneavoastră de e-mail și alte informații furnizate prin intermediul contului;
 • Informații referitoare la expediere și la servicii.Aici vor fi incluse numărul de urmărire a expedierii, informațiile despre direcționarea expedierii, datele despre locație, statusul expedierii, locul de livrare, tipul de ambalaj, numărul de bucăți, greutatea, imaginea coletului, precum și informațiile vamale;
 • Informații privind utilizatorul și preferințele acestuia. Aici vor fi incluse, –după caz–, cantitățile expediate, plângerile, istoricul achizițiilor și al activităților comerciale conexe, comunicările, informațiile din sondaje și preferințele de achiziție.
 • Informații generate automat. Aici vor fi incluse adresa IP, ID-ul unic al dispozitivului sau al utilizatorului, tipul de sistem sau de browser, marcajele temporale cu data și ora, adresele site-urilor web care v-au direcționat către noi, conținutul și paginile pe care le-ați accesat pe site-urile web sau aplicațiile noastre mobile, datele, orele și locurile din care se efectuează acțiunile, site-urile web pe care le accesați (dacă vă conectați la serviciile noastre online folosind o rețea wireless), informațiile privind secvența de clicuri efectuată și cele privind locația dispozitivului (dacă activați această caracteristică în aplicația mobilă).

3. FedEx utilizează cookie-uri?

Da, FedEx utilizează cookie-uri și tehnologii similare pe site-urile sale web. Prin intermediul acestor cookie-uri, FedEx obține în mod automat datele cu caracter personal indicate mai sus, în momentul în care accesați site-urile noastre web. Pentru a afla mai multe despre  cookie-uri și alte tehnologii similare, consultați notificarea privind cookie-urile.
 

4. De ce prelucrează FedEx date cu caracter personal?

Datele cu caracter personal vor fi colectate, utilizate, stocate sau prelucrate în alt mod atunci când este necesar, în cadrul procesului de management al afacerii, efectuat de FedEx în mod responsabil și eficient. FedEx prelucrează datele cu caracter personal pe baza temeiurilor legale aplicabile. Temeiul legal este adesea legat intrinsec de scopul de afaceri. Acest lucru înseamnă, de exemplu, că executarea unui contract poate fi pentru FedEx atât un temei legal, cât și un scop de afaceri. Prin urmare, vom clarifica mai întâi temeiurile legate pentru care FedEx vă prelucrează datele cu caracter personal și, ulterior, scopurile de afaceri pentru care vă utilizăm datele cu caracter personal.

Temeiuri legale
În general, FedEx vă prelucrează datele cu caracter personal pe baza unuia dintre următoarele temeiuri legale:

 • prelucrarea este necesară pentru a executa un contract între dumneavoastră și FedEx,
 • prelucrarea este necesară pentru ca noi să ne putem respecta obligațiile legale,
 • prelucrarea este necesară pentru a vă proteja interesele esențiale, ale dumneavoastră sau pe cele ale altor persoane,
 • prelucrarea este necesară pentru interesele legitime ale FedEx, cu excepția cazului în care peste aceste interese se suprapun interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale sau
 • atunci când va fi cazul și va fi necesar, vă vom solicita consimțământul.

Scopuri de afaceri
FedEx va colecta, utiliza sau prelucra în alt mod date cu caracter personal numai dacă prelucrarea se încadrează în domeniul de aplicare al unuia (sau mai multora) dintre scopurile de afaceri justificate indicate mai jos. 
 

 1. Dezvoltarea, cercetarea și îmbunătățirea produselor și/sau ale serviciilor FedEx.  FedEx prelucrează date cu caracter personal după cum este necesar, pentru dezvoltarea și îmbunătățirea produselor și/sau serviciilor FedEx, precum și pentru cercetare și dezvoltare.
 2. Executarea contractelor. Aici sunt incluse serviciile de expediere, urmărirea expedierilor efectuate prin serviciile FedEx, comunicările cu persoanele fizice și cu celelalte părți - referitoare la servicii, răspunsul la solicitările de informații (suplimentare), rezolvarea disputelor și pregătirea contractelor (de exemplu, asocierea numărului de urmărire a expedierii la contul dumneavoastră, pentru a vă permite să urmăriți expedierea).
 3. Gestionarea relațiilor și marketingul pentru activitățile comerciale. În general, FedEx prelucrează datele cu caracter personal după cum este necesar pentru dezvoltarea și îmbunătățirea produselor și/sau ale serviciilor FedEx, ale gestionării conturilor, ale serviciilor pentru clienți și ale implementării activităților de marketing (vizate) pentru a stabili o relație cu un client și/sau a menține și a extinde o relație cu un client, un partener de afaceri sau un furnizor, precum și pentru a efectua analize cu privire la datele personale în scopuri statistice și științifice (de exemplu, furnizarea de publicitate, sponsorizări, programe de ospitalitate sau alte campanii, comunicări și conținut de la noi pe site-urile noastre web și pe cele ale terților, pentru a fi mai potrivite pentru interesele dumneavoastră).
 4. Executarea proceselor de afaceri, gestionarea internă și raportarea către management. Aici sunt incluse activități cum ar fi gestionarea activelor companiei, efectuarea auditurilor și a investigațiilor interne, gestionarea finanțelor și a contabilității, implementarea controalelor de afaceri, furnizarea unităților centrale de procesare din motive de eficiență, gestionarea fuziunilor, a achizițiilor și a cesionărilor, precum și prelucrarea datelor cu caracter personal pentru raportarea către management și analiză (de exemplu, investigarea conturilor de expediere pentru detectarea fraudelor).

 5. Siguranță și securitate. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru activități cum ar fi cele care implică sănătatea și siguranța, protecția activelor companiei FedEx și ale clienților, furnizorilor sau partenerilor de afaceri, precum și autentificarea stării clienților, furnizorilor sau partenerilor de afaceri și drepturile de acces (de exemplu, furnizarea unor servicii sigure și securizate pentru tranzacțiile online și offline).
 6. Protecția intereselor vitale ale persoanelor. Aici este inclusă prelucrarea datelor atunci când este necesară pentru protejarea intereselor vitale, ale dumneavoastră sau ale altor persoane (de exemplu, pentru motive medicale urgente).

 7. Respectarea obligațiilor legale. Acest lucru se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal după cum este necesar pentru respectarea legilor, reglementărilor și recomandărilor specifice sectorului de activitate care vizează compania FedEx (de exemplu, potrivirea numelor clienților, furnizorilor și partenerilor de afaceri cu listele părților refuzate în scopul evitării conflictului de interese, asigurarea conformității comerciale, combaterii spălării banilor, combaterii mitei sau a altor politici și proceduri de conformitate).

5. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

În general, FedEx partajează cu terți datele cu caracter personal în următoarele situații:

 • Cu companii afiliate, grupuri operaționale, filiale și divizii sau cu terți, în măsura în care acest lucru este necesar pentru scopurile indicate mai sus. Dacă este cazul, FedEx le va solicita terților să își desfășoare activitățile în concordanță cu politicile și recomandările companiei FedEx, referitoare la protecția datelor. 
 • Cu persoanele împuternicite de către operatorul de date: de exemplu, cu părțile care prelucrează date cu caracter personal în numele nostru. În astfel de situații, terții respectivi vor utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal numai în scopurile descrise mai sus și numai conform instrucțiunilor noastre. FedEx va utiliza numai persoane împuternicite, care furnizează suficiente garanții de implementare a măsurilor tehnice și organizatorice corespunzătoare și care asigură protecția drepturilor persoanelor vizate.
 • Cu angajații săi, dacă este cazul și în măsura necesară pentru îndeplinirea sarcinilor acestora. În acest caz, accesul va fi acordat numai dacă este cazul și în măsura necesară pentru scopurile descrise mai sus și numai dacă angajații sunt supuși obligației de confidențialitate.
 • Dacă și atunci când este obligată să facă acest lucru de către lege, un ordin judecătoresc sau un alt proces legal, de exemplu, de organismele de drept sau de alte agenții guvernamentale, pentru a stabili sau a exercita drepturile noastre legale sau în legătură cu o tranzacție corporativă, cum ar fi o cesiune, o fuziune, o consolidare sau vânzarea unui activ ori, în cazul puțin probabil, al falimentului.

6. Cât timp va prelucra FedEx datele dumneavoastră cu caracter personal?

Nu vom reține datele dumneavoastră cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopurile în care le prelucrăm. După perioada de reținere, vom șterge sau vom anonimiza datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situației în care este necesar să reținem anumite date cu caracter personal în alt scop. Vom proceda astfel numai dacă avem un temei legal pentru a reține datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, ne vom asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi accesate numai în scopul respectiv.

De exemplu, avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a efectua procesul de vămuire. Legile vamale ne obligă să reținem/stocăm anumite date cu caracter personal. În general, această perioadă variază între 3 și 7 ani, în funcție de legile naționale și vamale. În astfel de situații, stocăm numai datele cu caracter personal, necesare pentru a ne îndeplini obligațiile legale. 

7. Ce măsuri ia FedEx pentru a vă proteja datele cu caracter personal?

FedEx a luat măsurile adecvate la nivel tehnic și organizațional pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva prelucrării accidentale sau nelegale, inclusiv asigurându-se că:
 

 • Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate împotriva accesului neautorizat;
 • Este asigurată confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Se vor menține integritatea și disponibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Personalul este instruit cu privire la cerințele securității informațiilor;
 • Încălcările efective sau suspectate ale securității datelor sunt raportate în conformitate cu legile în vigoare.

 

8. Unde stochează sau transferă FedEx datele dumneavoastră cu caracter personal?

Din cauza naturii afacerilor noastre și a serviciilor pe care le furnizăm clienților, compania FedEx poate fi nevoită să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal în locații aflate în afara țării în care aveți reședința. În orice caz în care vă transferă datele cu caracter personal, FedEx se va asigura în continuare că transferul face obiectul unor măsuri de siguranță adecvate. În cazul Spațiului Economic European, aceste transferuri către terți (din afara Spațiului Economic European) va fi reglementată de un contract bazat pe modelul de clauze contractuale pentru transferurile de date aprobat de Comisia Europeană sau de alte măsuri de siguranță adecvate.

9. Care sunt drepturile pe care le puteți exercita cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Pe baza legilor în vigoare, aplicabile datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți drepturi în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Rețineți că va fi necesar să menținem un echilibru între drepturile și solicitările dumneavoastră de a le exercita și drepturile și obligațiile noastre de a vă prelucra datele cu caracter personal și de a proteja drepturile și libertățile celorlalți. Anumite drepturi pe care le aveți în raport cu datele cu caracter personal, care sunt aplicabile în Spațiul Economic European, sunt explicate mai jos: 


Dreptul de acces
Aveți dreptul la o copie a datelor cu caracter personal, pe care le deținem despre dumneavoastră, și dreptul de a afla detalii privind modul în care le utilizăm. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi furnizate, de obicei, în format digital. Este posibil să solicităm să vă demonstrați identitatea înainte de a vă furniza informațiile solicitate. 


Dreptul de rectificare
Luăm măsurile necesare pentru a ne asigura că informațiile despre dumneavoastră, pe care le deținem, sunt corecte și complete. Totuși, dacă vi se pare că nu sunt corecte și complete, aveți dreptul de a solicita modificarea oricăror date cu caracter personal despre dumneavoastră, pe care le prelucrăm și care sunt incomplete sau inexacte.


Dreptul de ștergere
Aveți dreptul să ne solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, de exemplu, dacă acestea nu mai sunt necesare în scopul inițial, pentru care au fost colectate, dacă datele cu caracter personal nu mai sunt actuale sau dacă v-ați retras consimțământul cu privire la temeiul pentru care sunt prelucrate datele. Totuși, va trebui să țineți cont de anumiți factori. De exemplu, este posibil să nu vă putem îndeplini solicitarea, datorită anumitor obligații sau reglementări legale.


Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul de a ne solicita (temporar) să nu vă mai utilizăm datele cu caracter personal, de exemplu, dacă vi se pare că datele cu caracter personal despre dumneavoastră, pe care le deținem, pot fi inexacte sau dacă aveți impresia că nu mai este necesar să vă prelucrăm datele cu caracter personal.


Dreptul la portabilitatea datelor
Puteți avea dreptul de a ne solicita să transferăm către un terț ales de către dumneavoastră datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat. Acest drept poate fi exercitat numai dacă ne-ați furnizat date cu caracter personal și dacă am prelucrat acest date în mod automat, pe baza consimțământului dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale către dumneavoastră. 


Dreptul la opoziție
Aveți dreptul de a vă opune prelucrării, pe baza intereselor dumneavoastră legitime. De asemenea, ne puteți solicita oricând să nu vă mai utilizăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing și, dacă procedați astfel, FedEx va înceta imediat să vă utilizeze datele cu caracter personal. În alte scopuri bazate pe interesele dumneavoastră legitime, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal dacă ridicați o obiecție, cu excepția situației în care avem un temei imperios și legitim pentru prelucrare. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că nu avem posibilitatea de a vă furniza anumite servicii sau beneficii dacă nu putem să prelucrăm datele cu caracter personal necesare în acest sens.


Drepturile legate de luarea automată a deciziilor
Aveți dreptul să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe luarea automată a deciziilor, inclusiv pentru realizarea de profiluri, care produce efecte legale ce vă privesc sau care vă afectează în mod semnificativ. Dacă ați făcut obiectul unei luări automate a deciziilor și dacă nu sunteți de acord cu rezultatul, puteți să ne contactați utilizând detaliile de mai jos și să ne solicitați revizuirea deciziei. 


Dreptul la retragerea consimțământului
În anumite cazuri, este posibil să vă solicităm consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Când facem acest lucru, aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul. FedEx va opri procesul de prelucrare cât mai curând posibil după retragerea consimțământului dumneavoastră. Totuși, acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dinainte de retragerea consimțământului.
 

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturi, utilizați acest link .

Puteți gestiona conturile de la FedEx prin următoarele elemente. 
 

 • E-mailuri: Pentru preferințele privind e-mailul, contactați Centrul de Preferințe pentru E-mail. 
 • Mobil: Pentru a renunța la comunicările pe dispozitivul mobil, trimiteți un mesaj cu textul STOP la 37473. Puteți reveni oricând asupra deciziei, trimițând textul DA la același număr. 
 • Cookie-uri și alte tehnologii: Pentru a refuza publicitatea, accesați NAI Consumer Opt Out. 

10. Cum procedați dacă aveți alte întrebări sau reclamații?

Întrebările sau plângerile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi adresate companiei FedEx utilizând informațiile de contact care sunt furnizate în partea de sus a prezentei notificări privind confidențialitatea.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă (locală) de protecție a datelor din jurisdicția în care lucrați, în care trăiți sau în care are loc încălcarea pretinsă. În general, autoritatea principală de supraveghere pentru FedEx în Spațiul Economic European este Autoritatea olandeză de protecție a datelor (Dutch DPA), cu excepția situației în care încălcarea pretinsă este strict o problemă locală. Aici puteți găsi o listă a autorităților europene de protecție a datelor.

11. Vor exista actualizări la această Notificare privind confidențialitatea?

Este posibil ca FedEx să actualizeze din când în când prezenta notificare privind confidențialitatea. Dacă o modificare va avea un impact substanțial, FedEx va depune eforturi pentru a vă informa în mod activ cu privire la modificarea respectivă.