Tillfällig tilläggsavgift

Vi meddelade nyligen en tillfällig tilläggsavgift på alla internationella paket- och fraktgodsförsändelser med FedEx Express och TNT med start den 6 april och tills vidare. Tilläggsavgiften gäller inte för inrikesförsändelser.

Tilläggsavgifterna nedan kommer att gälla för försändelser mellan dessa ursprungsplatser och destinationer oavsett var fakturan betalas, d.v.s. tilläggsavgifterna kommer att tillämpas både på export och import.

Vi har infört tilläggsavgiften på grund av olika begränsningar och restriktioner som utfärdats i länder runt om i världen med anledning av covid-19. Dessa restriktioner stör den globala leveranskedjan. Detta har resulterat i begränsad lastkapacitet och medfört tilläggskostnader då vi varit tvungna att justera våra internationella nätverk för att kunna leverera viktigt gods och viktiga tjänster i denna begränsade miljö.

Från och med den 29 april kommer tilläggsavgiften för de flesta internationella paket- och fraktgodsförsändelser med FedEx Express och TNT med Kina som ursprung att öka från 0,9 euro per kilo till 1,8 euro per kilo. Lokal valutaomvandling gäller och visas i tabellen nedan. Denna ökning gör att vi kan fortsätta leverera bästa möjliga service till våra kunder under den här tiden.

Tilläggsavgiften gäller tills vidare. Om du har frågor kring tilläggsavgifter kan du få hjälp av din FedEx-säljrepresentant eller kundservice.

Tillfälliga tilläggsavgifter för TNT:s internationella tjänster

Tilläggsbelopp (SEK per kilo)

Ursprungsland Destinationsland
Kina Övriga APAC Övriga världen
Kina 9,90 19,80
Övriga APAC 9,90 2,18
Övriga världen 2,18


Paket min. avgift: 9,90 SEK/försändelse

Tillfällig tilläggsavgift på TNT:s internationella Economytjänster (48N) – endast inom Europa

Tilläggsbelopp (SEK per kilo)

Ursprungsland Destinationsland
Europa
Europa  1,10


Ingen minimiavgift

Vanliga frågor