Tillfällig tilläggsavgift

Vi meddelade nyligen en tillfällig tilläggsavgift på alla internationella paket- och fraktgodsförsändelser med FedEx Express och TNT med start den 6 april och tills vidare. Tilläggsavgiften gäller inte för inrikesförsändelser.

Tilläggsavgifterna nedan kommer att gälla för både import- och exportförsändelser mellan dessa ursprungsorter och destinationer. Observera att andra tilläggsavgifter kan gälla för Europabaserade betalare som skickar tredjepartsförsändelser från Asien och Stillahavsområdet till Amerika.

Vi har infört tilläggsavgiften på grund av olika begränsningar och restriktioner som utfärdats i länder runt om i världen med anledning av covid-19. Dessa restriktioner stör den globala leveranskedjan. Detta har resulterat i begränsad lastkapacitet och medfört tilläggskostnader då vi varit tvungna att justera våra internationella nätverk för att kunna leverera viktigt gods och viktiga tjänster i denna begränsade miljö.

Tilläggsavgiften gäller tills vidare. Om du har frågor kring tilläggsavgifter kan du få hjälp av din FedEx-säljrepresentant eller kundservice.

Uppdaterad 22 juni 2020

För de flesta försändelser ut från Kina kommer en ökad tilläggsavgift på 0,90–1,80 EUR per kilo att tillämpas från den 29 april 2020.

För de flesta försändelser ut från Kina kommer en minskad tilläggsavgift på 0,90–1,80 EUR per kilo att tillämpas från den 22 juni 2020.

Tillfälliga tilläggsavgifter för TNT:s internationella tjänster

Tilläggsbelopp (SEK per kilo)

Ursprungsland Destinationsland
Kina Övriga APAC Övriga världen
Kina 9,90
Övriga APAC 9,90 2,18
Övriga världen 2,18


Paket min. avgift: 9,90 SEK/försändelse

Tillfällig tilläggsavgift på TNT:s internationella Economytjänster (48N) – endast inom Europa

Tilläggsbelopp (SEK per kilo)

Ursprungsland Destinationsland
Europa
Europa  1,10


Ingen minimiavgift

Vanliga frågor