Kapacitetstillägg

Vi har tidigare meddelat en tilläggsavgift på alla internationella paket- och fraktgodsförsändelser, med start den 6 april 2020, på grund av olika begränsningar och restriktioner som har utfärdats i länder runt om i världen till följd av covid-19.

På grund av fortsatta störningar i den globala distributionskedjan är flygfraktkapaciteten alltjämt begränsad. Detta medför ökande kostnader i samband med att vi justerar våra internationella nätverk och driver verksamheten i denna begränsade miljö.

Fastän kapacitetstillägget ändras med tiden utifrån åtskilliga faktorer, exempelvis tryck på nätverkskapaciteten, efterfrågan och driftkostnader, är vi fast beslutna att tillhandahålla bästa möjliga tjänst.

Med start den 7 mars 2022 implementerar vi följande avgifter för kapacitetstillägget:

  • För försändelser från Kina och APAC* till Europa kommer en höjd tilläggsavgift på 1,10 till 1,30 EUR per kilo att gälla från och med 7 mars 2022.
  • För försändelser från Europa till USA/Kanada, Kina, APAC och Resten av världen kommer en höjd tilläggsavgift från 0,20 till 0,30 EUR per kilo att gälla från och med den 7 mars 2022.

Kapacitetstillägget anges på din faktura.

Uppdaterat 3 mars 2022

För försändelser från Kina tillkommer en höjd tilläggsavgift på 0,90 till 1,10 euro per kilo från och med den 2 december 2021.

För försändelser från APAC till Europa tillkommer en höjd tilläggsavgift på 0,20 till 1,10 euro per kilo från och med 13 december 2021.

För försändelser från Kina och APAC* till Europa kommer en höjd tilläggsavgift på 1,10 till 1,30 EUR per kilo att gälla från och med 7 mars 2022.

För försändelser från Europa till USA/Kanada, Kina, APAC och Resten av världen kommer en höjd tilläggsavgift från 0,20 till 0,30 EUR per kilo att gälla från och med den 7 mars 2022.

Tilläggsbelopp (SEK per kilo)

Tilläggsavgifterna nedan avser betalande i Europa. Ett kapacitetstillägg för import eller export baserat på avsändarlandet eller -området tillämpas på inkommande försändelser eller tredjepartsförsändelser.

Export Destinationer
Ursprung Europa USA/Kanada Kina APAC* Resten av världen
Europa 2,18 3,20 3,20 3,20 3,20


Minimiavgift:  9,9 SEK/försändelse

Import Från
Destination Europa USA/Kanada Kina APAC* Resten av världen
Europa 2,18 2,18 13,87 13,87 2,18


Minimiavgift:  9,9 SEK/försändelse

Ikraftträdandedatum: 7 mars 2022

(*) Länder och områden inom Asien och Stillahavsområdet (APAC) är Australien, Kambodja, Indonesien, Japan, Laos, Malaysia, Nya Zeeland, Filippinerna, Singapore, Sydkorea, Thailand, Östtimor, Vietnam, Hongkong SAR Kina, Macao SAR Kina och Taiwan Kina.
Andra APAC-länder och -områden anses tillhöra"Resten av världen". 

Tillfällig tilläggsavgift på TNT:s internationella Economytjänster (48N) – endast inom Europa

Tilläggsbelopp (SEK per kilo)

Ursprungsland Destinationsland
Europa
Europa  1,10


Ingen minimiavgift

Vanliga frågor