Skicka internationellt

Det behöver inte vara svårt att skicka utomlands. Kom igång med internationella försändelser i 5 enkla steg.

Ta reda på tullbestämmelser

Om du inte har rätt kunskap om hur du hanterar tullklareringen kan det leda till försenade försändelser och extra kostnader. Det är viktigt att veta vilka skatter som ska betalas och hur en komplett och fullständig handelsfaktura ska se ut.

Ta reda på avgifter och tariffer

Varor som skickas internationellt är ofta belagda med tullavgifter. Eftersom dessa varierar mellan olika destinationer och beror på försändelsens värde är det viktigt att du vet vad du eller mottagaren kommer att behöva betala.

Ta reda på vad du inte får skicka

I många länder är vad som får skickas till och från landet hårt reglerat, vilket innebär att varor riskerar att konfiskeras eller förstöras om de inte uppfyller kraven. Glöm inte att undersöka förbjudet och begränsat gods enligt reglerna på din destination.

Packa smart

Genom att paketera varorna ordentligt minskar du risken för förseningar och skador under transporten. Det är värt att ägna lite extra tid åt att paketera och märka försändelsen, samt att se till att den uppfyller landsspecifika regler.

Boka din försändelse

Du är snart klar!
Välj en TNT-tjänst som passar dig och boka en upphämtningstid. Du kan spåra din försändelse via Track & Trace.

Uppnå riktig tillväxt på den globala arenan

Asien

Leveranser till Asien kan vara ett avgörande steg för företag runtom i hela världen. Med en befolkning på 2,7 miljarder människor bara i Indien och Kina, varav många utgör en del av en snabbt framväxande medelklass, är det inte konstigt att länderna i öst har blivit ett fokus för exporter. Företag har redan upptäckt den explosiva efterfrågan på lyxvaror, specialistutrustning och råmaterial – en trend som inte kommer att avta än på ett tag. 

EU

Med tanke på den mångfald och stora efterfrågan på varor från andra länder som kännetecknar kontinenten kan exporter till Europa avsevärt utöka ditt företags räckvidd. Dessutom innebär den omfattande transportinfrastrukturen och de gemensamma EU-importreglerna att det är enklare att leverera till Europa än andra marknader. Fem av EU:s medlemsstater ingår bland de tio största konsumentekonomierna, vilket innebär att Europa är och förblir en extremt säker satsning.

Amerika

Nordamerika är en enorm och väletablerad konsumentekonomi och Latinamerika är en av världens snabbast växande ekonomier – Amerika är därför en mångfacetterad och lukrativ marknad att ge sig in på för företag som vill öka sina exportvolymer. Ett kraftigt uppsving i efterfrågan på lyxvaror i Mexiko och Brasilien har gjort den amerikanska marknaden mycket attraktiv för exportörer.

Vanliga frågor om internationella försändelser