Din transportguide

Från att paketera din artikel korrekt till att skicka farligt gods på ett säkert sätt – här hittar du all information som du behöver för att komma igång.

Group 678 Created with Sketch.

Förstå dina transportkostnader

Volymvikt används för att avgöra ett pakets vikt, vilket i sin tur avgör transportkostnaden. Med volymvikt avses ett pakets densitet, vilket innebär hur mycket plats det tar upp i förhållande till sin faktiska vikt – ju större din försändelse är, desto större blir volymvikten.

Huvudsakliga transportämnen

Vanliga frågor