Internetbedrägeri

Se hur du skall göra om du har eller misstänker att du blivit utsatt för bedrägeri.

TNT har uppmärksammat att försök har gjorts att genom använda TNT:s namn och därigenom utge sig för att tillhöra TNT i kommunikation via e-post och webbsidor, missleda dig som internetanvändare.
 

Den typiska kommunikationen gäller att en okänd tredje part skickar ett mail där man begär betalning för en vara som beställts av dig på internet, som nu finns hos TNT för leverans och att du nu måste överföra ett nämnt belopp till TNT innan leverans kan ske.

 

Andra exempel är mail gällande "tävlingar eller "lotterier", där man genom att använda TNT:s namn eller logga utger sig för att tillhöra TNT, och hävdar att någon form av förskottsbetalning måste ske innan utbetalning av eventuella vinster kan göras.

 

TNT erbjuder inga escrow- (tredjeparts-) tjänster. Om du blir ombedd att betala i förskott för en sådan tjänst via Western Union eller liknande organ, är det en indikation på bedrägeri.

 

Vi rekommenderar alla kunder att undvika all begäran om förskottsbetalning på nätet. Förekomsten av ett fraktsedels-/ spårningsnummer är inte nödvändigtvis ett bevis på att en försändelse är i TNT:s förvar.

 

Om du är tveksam om att meddelandet faktiskt kommer från TNT eller om TNT verkligen har en försändelse som skall levereras till dig, kontakta vår kundservice.

 

Vi gör allt som står i vår makt för att stoppa dessa bedrägerier. Vår kundservice-, säkerhets- och juridiska avdelningar samarbetar för att informera våra kunder och arbeta förebyggande mot bedrägerierna. Vidare samarbetar vi med internationella och nationella organisationer såsom regeringar och myndigheter, Western Union, eBay och Office of Fair Trading.

Vad gör du om du misstänker att du har utsatts för bedrägeri eller försök till bedrägeri?

För att kunna stänga den aktuella websidan eller emailadressen snarast möjligt för att förhindra fortsatta bedrägerier, ber vi dig att vidarebefordra det/de mail du fått till e-crime@fedex.com. Notera att du inte kommer att få något svar efter det att du sänt oss meddelandet. Den information du skickar till e-crime kommer att vidarebefordras till TNT:s säkerhetsavdelning.

 

Vidare så råder vi dig även att kontakta polisen. Det finns fall där anmälningar har lett till gripanden.

Hur TNT bekämpar bedrägerier

De kunder som får bedräglig kommunikation ombeds att vidarebefordra så mycket information som möjligt till oss. Denna information vidarebefordras till vår globala säkerhetsavdelning, som samlar alla bevis som finns att tillgå. Vi använder sedan informationen för att formellt kontakta företaget som hyser den bedrägliga webbplatsen eller e-postadressen. Vi har ett nära samarbete med de flesta stora Internet Services Providers (ISP), inklusive Microsoft, Yahoo och AOL. När TNT skickar dessa ISP:s dokumentationen, vidtas är åtgärder normalt inom 24-48 timmar. Tack vare dessa gemensamma ansträngningar, har mer än 1.500 bedrägliga webbplatser och e-postadresser redan stängts. Under denna process, ger vi också kunden råd och hjälp i arbetet med polisen om kunden bestämmer sig för att rapportera ärendet. Det finns fall som har lett till gripanden.

Ökat medvetande

Under många år har en fokuserad insats pågått för att informera och utbilda all kundservicepersonal om de problem med internetbedrägerier som TNT möter. Dessa interna plattformar och dokument har framgångsrikt höjt medvetenheten inom företaget om internetbedrägerier. Kommunikationen sker på flera sätt, inklusive:
 

  • möten mellan Global Security and Compliance och Kundservice
  • publicering av regelbundna nyhetsbrev
  • cirkulation av standardsvar på kundförfrågningar
  • guider för kundtjänst vid identifieringen av och respons på incidenter till e-Crime.

Internetauktioner eller internetrelaterade frågor

Om du har genomfört internetköp via eBay, rekommenderar vi att du läser informationen om användning av betaltjänster som finns i eBays security centre.
 

Western Union ger också vägledning angående internetbedrägerier på deras globala webbplats.