Användarvillkor

Följande villkor gäller vid användning av och tillgång till TNT:s webbsida ("TNT:s webbsida"). Användande av denna webbsida utgör ett godtagande av samtliga dessa villkor.

Informationen beträffande TNT Express N.V., dess dotterbolag eller närstående bolag (tillsammans benämnda “TNT”) och TNT:s produkter och tjänster på TNT:s webbsida tillhandahålls i enlighet med följande villkor:

Informationen på denna webbsida tillhandahålls med reservation för eventuella fel. TNT lämnar inga garantier för att informationen på TNT:s webbsida är fullständig eller korrekt. TNT, dess leverantörer eller anställda är inte ansvariga för direkta, oförutsedda, härav följande, indirekta eller straffrättsliga skador som beror på tillgång till eller användning av TNT:s webbsida.

 

Under inga omständigheter kan TNT, dess leverantörer eller anställda göras ansvariga för skador som beror på förlorad användning, förlorade data eller vinster i samband med användning av programvara, dokument eller tillhandahållande av, eller underlåtenhet att tillhandahålla tjänster eller information, som finns på TNT:s webbsida.

 

Om du klickar på länkarna här kanske du lämnar TNT:s webbsida. TNT har ingen kontroll över sådana länkade sidor och TNT är inte ansvarigt för innehållet på dessa sidor.

 

TNT gör allt för att det inte ska finnas virus på TNT:s webbsida men kan inte garantera att så är fallet och har inget ansvar för eventuella virus som finns på sidan. Följaktligen rekommenderar vi att man vidtar alla lämpliga säkerhetsåtgärder innan man laddar ned information från TNT:s webbsida.

 

När du överför eller publicerar material på TNT:s webbsida godkänner du att TNT använder ditt material för alla syften, inkluderande reproduktion, överföring, publicering, utsändning och offentliggörande. I TNT:s sekretesspolicy finns information om hur din personliga information hanteras.

 

Alla immateriella rättigheter och annan äganderätt, andra varumärken och firmanamn som finns på den här webbsidan tillhör TNT Holdings B.V. Ingen rättighet är licensierad, överlåten eller på annat sätt överförd till personer som har tillgång till den här informationen.

 

Den som skickar material till den här webbsidan eller överför material till ägarna av den här webbsidan är ansvarig för innehållet och informationen i detta material.

 

TNT har rätt att ändra dessa användarvillkor. Du är medveten om att du är bunden av sådana ändringar och bör därför besöka denna sida varje gång du besöker TNT:s webbsida för att se vilka villkor som gäller.

 

© 2011 TNT Express N.V.

 

C&C Express Ltd is not an agent of TNT Holdings B.V. or TNT Express Holdings B.V. or any of their respective subsidiaries or affiliates but an independent contractor operating under a Joint Operating Contract Agreement and licenced to use the TNT logo.