รับอัตราค่าบริการพิเศษ สำหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมาก!

TNT ให้บริการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากอย่างหลากหลาย ตั้งแต่บริการจัดส่งแบบด่วน จนถึงบริการแบบประหยัด เพื่อให้คุณจัดส่งสินค้าที่มากกว่า 50 กก.ในอัตราค่าบริการพิเศษ

     ซม.