ค่าบริการเพิ่มเติม

ทำความเข้าใจใบกำกับสินค้าของคุณ

ค่าบริการเพิ่มเติมตามที่กำหนดถือเป็นข้อบังคับและใช้กับการขนส่งของคุณกับทีเอ็นทีทุกครั้ง.

เมื่อขนส่งสินค้ากับทีเอ็นที จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมต่อไปนี้

Fuel surcharge ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง

ทีเอ็นทีจึงคิดค่าเชื้อเพลิงอิงตามดัชนีกับการขนส่งทุกครั้ง 

 

Enhanced security surcharge ค่าบริการประกันสินค้าขั้นพื้นฐาน

ทีเอ็นทีมีขั้นตอนการทำงานกิจกรรมและการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อรักษาความปลอดภัยแก่สินค้าของลูกค้าเมื่ออยู่ในความดูแลของเรา เราจึงคิดค่าบริการสำหรับบริการประกันสินค้าขั้นพื้นฐานในการขนส่งทุกครั้งเพื่อชดเชยต้นทุนบางส่วนในการดำเนินงาน

 

ค่าบริการประกันสินค้าขั้นพื้นฐานนี้จะรวมอยู่ในอัตราค่าบริการขนส่งระหว่างประเทศ การขนส่งด่วนแบบประหยัด และการขนส่งด่วนพิเศษทั้งหมดในอัตรา 0.05 ยูโรต่อกิโลเมตร* โดยคิดต่ำสุด 0.05 ยูโร และสูงสุด 10 ยูโร ต่อครั้งการขนส่ง

 

สำหรับการขนส่งสินค้าจำนวนมากทางอากาศ ค่าบริการเพิ่มเติมคิดที่อัตรา 0.09 ยูโรต่อกิโลเมตร* อัตราค่าบริการต่ำสุดคิดที่น้ำหนัก 100 กิโลกรัม ไม่มีอัตราน้ำหนักสูงสุด

 

*ทีเอ็นทีใช้ตัวแปรการแปลงค่าเชิงปริมาตรในการคำนวณว่าสินค้าใดต้องคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามน้ำหนักสถิตย์หรือค่าน้ำหนักเชิงปริมาตร โดยใช้ค่าที่มากกว่า

TNT ขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการจัดส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จำนวนและระยะเวลาของการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ จะเป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในการจัดส่งของคุณกับ TNT คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดโดย TNT

ค่าบริการเพิ่มเติมชั่วคราวจะเปลี่ยนชื่อเป็น "ค่าธรรมเนียมพิเศษ" ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนทั่วโลก และทำให้เกิดข้อจำกัดในการขนส่งสินค้าทางอากาศอีกด้วย

ทำให้เราต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากการที่เราพยายามปรับเครือข่ายการขนส่งของเรา เราจึงต้องประกาศเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมชั่วคราวสำหรับทุกการจัดส่งพัสดุ และสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ของ FedEx Express และ TNT ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้เราขอแจ้งให้ทราบว่า "ค่าบริการเพิ่มเติมชั่วคราว" จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "ค่าธรรมเนียมพิเศษ" ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

การปรับค่าธรรมเนียมพิเศษ (ประเทศไทย)


ตามที่ได้ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับทุกการจัดระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

การหยุดชะงักของซัพพลายเชนทั่วโลก ได้ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการขนส่งสินค้าทางอากาศ เราต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นจากการที่เราพยายามปรับเครือข่ายการขนส่ง เพื่อให้บริการกับคุณอย่างสุดความสามารถท่ามกลางข้อจำกัดเหล่านี้ต่อไป

เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศของ TNT บางรายการจะถูกปรับขึ้น การปรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะช่วยให้เราสามารถส่งมอบบริการที่ดี่ที่สุดให้กับคุณตลอดสถานการณ์นี้ กรุณาดูข้อมูลอัพเดทตามรายละเอียดด้านล่าง
 

มีผลวันที่

การจัดส่งที่มีผลกระทบ

อัตราค่าบริการเพิ่มเติมต่อกก. (บาท)

6 เมษายน 2563 – 9 สิงหาคม 2563

การจัดส่งขาออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วโลก

32 บาท ต่อ กก.*

 

ภายในเอเชียแปซิฟิก**

32 บาท ต่อ กก.*

 

ทุกการจัดส่งระหว่างประเทศ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

7 บาท ต่อ กก.*

 

*  ขั้นต่ำ 32 บาท ต่อการจัดส่งจากทุกประเทศต้นทาง

** การจัดส่งระหว่างออสเตรเลีย, บรูไน, จีน, ฟิจิ, กวม, เขตปกครองพิเศษจีนฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ลาว, ปกครองพิเศษจีนมาเก๊า, มาเลเซีย, พม่า, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, ปาปัวนิวกินี, สิงคโปร์, จีนไต้หวัน, ไทย และเวียดนาม ยกเว้นการจัดส่งระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 

มีผลวันที่

การจัดส่งที่มีผลกระทบ

อัตราค่าบริการเพิ่มเติมต่อกก. (บาท)

10 สิงหาคม 2563 - 18 เมษายน 2564

การจัดส่งขาออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

64 บาท ต่อ กก.¹

 

ภายในเอเชียแปซิฟิก นอกเหนือที่จากกล่าวมาข้างต้น²

32 บาท ต่อ กก.³

 

การจัดส่งขาออกจากประเทศไทยไปยังอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก และเปอร์โตริโก

32 บาท ต่อ กก.³

 

ทุกการจัดส่งระหว่างประเทศ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

7 บาท ต่อ กก.³

1.   ขั้นต่ำ 64 บาท ต่อการจัดส่งขาออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

2.   ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก: ออสเตรเลีย, บรูไน, จีน, ฟิจิ, กวม, เขตปกครองพิเศษจีนฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ลาว, เขตปกครองพิเศษจีนมาเก๊า, มาเลเซีย, พม่า, นิวซีแลนด์, ปาปัวนิวกินี, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, จีนไต้หวัน, ไทย และเวียดนาม

3.   ขั้นต่ำ 32 บาท ต่อการจัดส่ง
 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึง 21 พฤศจิกายน 2564

มีผลวันที่

การจัดส่งที่มีผลกระทบ

อัตราค่าบริการเพิ่มเติมต่อกก. (บาท)

19 เมษายน 2564 - 21 พฤศจิกายน 2564

การจัดส่งขาออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

80 บาท ต่อ กก.¹

 

ภายในเอเชียแปซิฟิก นอกเหนือที่จากกล่าวมาข้างต้น²

32 บาท ต่อ กก.³

 

การจัดส่งขาออกจากประเทศไทยไปยังอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก และเปอร์โตริโก

32 บาท ต่อ กก.³

 

ทุกการจัดส่งระหว่างประเทศ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

7 บาท ต่อ กก.³

1.ขั้นต่ำ 80 บาท ต่อการจัดส่งขาออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

2.   ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก: ออสเตรเลีย, บรูไน, จีน, ฟิจิ, กวม, เขตปกครองพิเศษจีนฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ลาว, เขตปกครองพิเศษจีนมาเก๊า, มาเลเซีย, พม่า, นิวซีแลนด์, ปาปัวนิวกินี, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, จีนไต้หวัน, ไทย และเวียดนาม

3.   ขั้นต่ำ 32 บาท ต่อการจัดส่ง
 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึง 6 มีนาคม 2565

มีผลวันที่

การจัดส่งที่มีผลกระทบ

อัตราค่าบริการเพิ่มเติมต่อกก. (บาท)

22 พฤศจิกายน 2564 - 6 มีนาคม 2565

การจัดส่งขาออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

80 บาท ต่อ กก.¹

 

ภายในเอเชียแปซิฟิก นอกเหนือที่จากกล่าวมาข้างต้น²

32 บาท ต่อ กก.³

 

การจัดส่งขาออกจากประเทศไทยไปยังอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก และเปอร์โตริโก

32 บาท ต่อ กก.³

 

การจัดส่งขาออกจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลก

32 บาท ต่อ กก.³

 การจัดส่งขาเข้าจากประเทศ/เขตการปกครองที่อยู่นอกเอเชียแปซิฟิก²

7 บาท ต่อ กก.³

1.ขั้นต่ำ 80 บาท ต่อการจัดส่งขาออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

2.   ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก: ออสเตรเลีย, บรูไน, จีน, ฟิจิ, กวม, เขตปกครองพิเศษจีนฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ลาว, เขตปกครองพิเศษจีนมาเก๊า, มาเลเซีย, พม่า, นิวซีแลนด์, ปาปัวนิวกินี, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, จีนไต้หวัน, ไทย และเวียดนาม

3.   ขั้นต่ำ 32 บาท ต่อการจัดส่ง
 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 ถึง 10 เมษายน 2565

มีผลวันที่

การจัดส่งที่มีผลกระทบ

อัตราค่าบริการเพิ่มเติมต่อกก. (บาท)

7 มีนาคม 2565 - 10 เมษายน 2565

การจัดส่งขาออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

80 บาท ต่อ กก.¹

 

ภายในเอเชียแปซิฟิก นอกเหนือที่จากกล่าวมาข้างต้น²

32 บาท ต่อ กก.³

 

การจัดส่งขาออกจากประเทศไทยไปยังอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก และเปอร์โตริโก

32 บาท ต่อ กก.³

 

การจัดส่งขาออกจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลก

38 บาท ต่อ กก.4

 การจัดส่งขาเข้าจากประเทศ/เขตการปกครองที่อยู่นอกเอเชียแปซิฟิก²

7 บาท ต่อ กก.³

1.ขั้นต่ำ 80 บาท ต่อการจัดส่งขาออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

2.   ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก: ออสเตรเลีย, บรูไน, จีน, ฟิจิ, กวม, เขตปกครองพิเศษจีนฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ลาว, เขตปกครองพิเศษจีนมาเก๊า, มาเลเซีย, พม่า, นิวซีแลนด์, ปาปัวนิวกินี, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, จีนไต้หวัน, ไทย และเวียดนาม

3. ขั้นต่ำ 32 บาท ต่อการจัดส่ง
4. ขั้นต่ำ 38 บาท ต่อการจัดส่ง 
 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565

มีผลวันที่

การจัดส่งที่มีผลกระทบ

อัตราค่าบริการเพิ่มเติมต่อกก. (บาท)

11 เมษายน 2565

การจัดส่งขาออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

80 บาท ต่อ กก.¹

 

ภายในเอเชียแปซิฟิก นอกเหนือที่จากกล่าวมาข้างต้น²

32 บาท ต่อ กก.³

 

การจัดส่งขาออกจากประเทศไทยไปยังอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก และเปอร์โตริโก

32 บาท ต่อ กก.³

 

การจัดส่งขาออกจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลก

38 บาท ต่อ กก.4

 การจัดส่งขาเข้าจากประเทศ/เขตการปกครองที่อยู่นอกเอเชียแปซิฟิก²

12 บาท ต่อ กก.³ (อัพเดท)

จำนวนค่าธรรมเนียมที่แสดงด้านบนเป็นการแจ้งเบื้องต้นเท่านั้น และอาจแตกต่างกันไปตามระดับหรือรายการราคาที่คุณได้ลงทะเบียนกับ TNT หากต้องการทราบค่าธรรมเนียมพิเศษที่แม่นยำสำหรับการจัดส่งของคุณ โปรดเข้าสู่ระบบบัญชี TNT ของคุณที่ tnt.com และใช้เครื่องมือ “อัตราค่าบริการและระยะเวลาในการส่ง” หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อฝ่ายขายหรือฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

1.ขั้นต่ำ 80 บาท ต่อการจัดส่งขาออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

2.   ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก: ออสเตรเลีย, บรูไน, จีน, ฟิจิ, กวม, เขตปกครองพิเศษจีนฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ลาว, เขตปกครองพิเศษจีนมาเก๊า, มาเลเซีย, พม่า, นิวซีแลนด์, ปาปัวนิวกินี, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, จีนไต้หวัน, ไทย และเวียดนาม

3. ขั้นต่ำ 32 บาท ต่อการจัดส่ง
4. ขั้นต่ำ 38 บาท ต่อการจัดส่ง 

 

การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของเวียดนามสำหรับการจัดส่งของ TNT จากเวียดนาม (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565)

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ใบแจ้งหนี้สำหรับการจัดส่งขาออกของ TNT จากเวียดนาม และบริการเสริมใดๆ ที่ดำเนินการและใช้งานในเวียดนามสำหรับทั้งการจัดส่งขาออกที่เรียกชำระไปยังผู้จัดส่ง และการจัดส่งขาออกที่เรียกชำระไปยังผู้รับ จะใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของเวียดนามที่ลดลงเหลือ 8%

ทั้งนี้เนื่องมาจากนโยบายชั่วคราวที่ประกาศโดยรัฐบาลเวียดนามเพื่อสนับสนุนโครงการฟื้นฟูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเวียดนามเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


ภาษีมูลค่าเพิ่มด้านล่างจะใช้กับลูกค้าทุกรายสำหรับการจัดส่งจากเวียดนามและบริการเสริมใดๆ ที่ดำเนินการและใช้งานในเวียดนาม รวมถึงผู้ชำระเงินที่เรียกเก็บเงินภายนอกและภายในเวียดนาม:

 

ต้นทางพัสดุ

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

วันที่มีผลบังคับใช้

เวียดนาม

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของเวียดนามลดลงจาก 10% เป็น 8%

1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 รวมสองวันดังกล่าวด้วย

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับภาษี โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลบัญชีของคุณ หรือติดต่อเราที่สายด่วนสอบถามข้อมูลใบแจ้งหนี้ของ TNT

ภาษีสินค้าและบริการ (GST) เพิ่มเติมสำหรับการนำเข้าของ TNT จากอินเดีย (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563)

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ใบแจ้งหนี้สำหรับการนำเข้าของ TNT จากอินเดีย จะมีการแจ้งภาษีสินค้าและบริการ (GST) สำหรับการนำเข้าจากอินเดียเพิ่มเติม นี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการสอดคล้องนโยบายของ FedEx Express และ TNT ทั่วโลก รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีของอินเดีย ภาษีสินค้าและบริการ (GST) ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ จะมีผลกับลูกค้าทั้งหมดรวมถึงผู้ชำระเงินนอกประเทศอินเดีย:
 

 

ต้นทางพัสดุภาษีเพิ่มเติม
อินเดียGST ของอินเดีย 18%

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับภาษี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลบัญชีของคุณ หรือติดต่อเราที่สายด่วนเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในใบแจ้งหนี้ TNT ของคุณ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพิ่มเติมสำหรับการนำเข้าของ TNT จากเวียดนาม (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563)

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ใบแจ้งหนี้สำหรับการนำเข้าของ TNT จากเวียดนาม จะมีการแจ้งภาษีมูลค่าเพิ่มของเวียดนาม (VAT) สำหรับการนำเข้าจากเวียดนามเพิ่มเติม นี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการสอดคล้องนโยบายของ FedEx Express และ TNT ทั่วโลก รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีของเวียดนาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ จะมีผลกับลูกค้าทั้งหมดรวมถึงผู้ชำระเงินนอกประเทศเวียดนาม:
 

ต้นทางพัสดุภาษีเพิ่มเติม
เวียดนามVAT ของเวียดนาม 10%

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับภาษี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลบัญชีของคุณ หรือติดต่อเราที่สายด่วนเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในใบแจ้งหนี้ TNT ของคุณ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพิ่มเติมสำหรับการนำเข้าของ TNT จากประเทศไทย (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563)

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ใบแจ้งหนี้สำหรับการนำเข้าของ TNT จากประเทศไทย จะมีการแจ้งภาษีมูลค่าเพิ่มของไทย (VAT) สำหรับการนำเข้าจากประเทศไทยเพิ่มเติม นี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการสอดคล้องนโยบายของ FedEx Express และ TNT ทั่วโลก รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีของประเทศไทย ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ จะมีผลกับลูกค้าทั้งหมดรวมถึงผู้ชำระเงินนอกประเทศไทย:

ต้นทางพัสดุภาษีเพิ่มเติม
ไทยVAT ของไทย 7%

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับภาษี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลบัญชีของคุณ หรือติดต่อเราที่สายด่วนเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในใบแจ้งหนี้ TNT ของคุณ

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม