ค่าบริการเพิ่มเติม

ทำความเข้าใจใบกำกับสินค้าของคุณ

ค่าบริการเพิ่มเติมตามที่กำหนดถือเป็นข้อบังคับและใช้กับการขนส่งของคุณกับทีเอ็นทีทุกครั้ง.

เมื่อขนส่งสินค้ากับทีเอ็นที จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมต่อไปนี้

Fuel surcharge ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง

ทีเอ็นทีจึงคิดค่าเชื้อเพลิงอิงตามดัชนีกับการขนส่งทุกครั้ง 

 

Enhanced security surcharge ค่าบริการประกันสินค้าขั้นพื้นฐาน

ทีเอ็นทีมีขั้นตอนการทำงานกิจกรรมและการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อรักษาความปลอดภัยแก่สินค้าของลูกค้าเมื่ออยู่ในความดูแลของเรา เราจึงคิดค่าบริการสำหรับบริการประกันสินค้าขั้นพื้นฐานในการขนส่งทุกครั้งเพื่อชดเชยต้นทุนบางส่วนในการดำเนินงาน

 

ค่าบริการประกันสินค้าขั้นพื้นฐานนี้จะรวมอยู่ในอัตราค่าบริการขนส่งระหว่างประเทศ การขนส่งด่วนแบบประหยัด และการขนส่งด่วนพิเศษทั้งหมดในอัตรา 0.05 ยูโรต่อกิโลเมตร* โดยคิดต่ำสุด 0.05 ยูโร และสูงสุด 10 ยูโร ต่อครั้งการขนส่ง

 

สำหรับการขนส่งสินค้าจำนวนมากทางอากาศ ค่าบริการเพิ่มเติมคิดที่อัตรา 0.09 ยูโรต่อกิโลเมตร* อัตราค่าบริการต่ำสุดคิดที่น้ำหนัก 100 กิโลกรัม ไม่มีอัตราน้ำหนักสูงสุด

 

*ทีเอ็นทีใช้ตัวแปรการแปลงค่าเชิงปริมาตรในการคำนวณว่าสินค้าใดต้องคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามน้ำหนักสถิตย์หรือค่าน้ำหนักเชิงปริมาตร โดยใช้ค่าที่มากกว่า

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม