ค่าบริการเพิ่มเติม

ทำความเข้าใจใบกำกับสินค้าของคุณ

ค่าบริการเพิ่มเติมตามที่กำหนดถือเป็นข้อบังคับและใช้กับการขนส่งของคุณกับทีเอ็นทีทุกครั้ง.

เมื่อขนส่งสินค้ากับทีเอ็นที จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมต่อไปนี้

Fuel surcharge ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง

ทีเอ็นทีจึงคิดค่าเชื้อเพลิงอิงตามดัชนีกับการขนส่งทุกครั้ง 

 

Enhanced security surcharge ค่าบริการประกันสินค้าขั้นพื้นฐาน

ทีเอ็นทีมีขั้นตอนการทำงานกิจกรรมและการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อรักษาความปลอดภัยแก่สินค้าของลูกค้าเมื่ออยู่ในความดูแลของเรา เราจึงคิดค่าบริการสำหรับบริการประกันสินค้าขั้นพื้นฐานในการขนส่งทุกครั้งเพื่อชดเชยต้นทุนบางส่วนในการดำเนินงาน

 

ค่าบริการประกันสินค้าขั้นพื้นฐานนี้จะรวมอยู่ในอัตราค่าบริการขนส่งระหว่างประเทศ การขนส่งด่วนแบบประหยัด และการขนส่งด่วนพิเศษทั้งหมดในอัตรา 0.05 ยูโรต่อกิโลเมตร* โดยคิดต่ำสุด 0.05 ยูโร และสูงสุด 10 ยูโร ต่อครั้งการขนส่ง

 

สำหรับการขนส่งสินค้าจำนวนมากทางอากาศ ค่าบริการเพิ่มเติมคิดที่อัตรา 0.09 ยูโรต่อกิโลเมตร* อัตราค่าบริการต่ำสุดคิดที่น้ำหนัก 100 กิโลกรัม ไม่มีอัตราน้ำหนักสูงสุด

 

*ทีเอ็นทีใช้ตัวแปรการแปลงค่าเชิงปริมาตรในการคำนวณว่าสินค้าใดต้องคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามน้ำหนักสถิตย์หรือค่าน้ำหนักเชิงปริมาตร โดยใช้ค่าที่มากกว่า

TNT ขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการจัดส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จำนวนและระยะเวลาของการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ จะเป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในการจัดส่งของคุณกับ TNT คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดโดย TNT

 

ค่าบริการเพิ่มเติมชั่วคราวสำหรับทุกการจัดส่งกับ TNT (มีผลวันที่ 6 เมษายน 2563)

 

TNT ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญในการผลักดันธุรกิจการค้า อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือตลอดวิกฤติโควิท-19 นี้ เรายังคงพยายามอย่างสุดความสามารถในการให้บริการขนส่งไปยังหลายประเทศทั่วโลก โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในท้องถิ่นที่อนุญาต

ข้อจำกัดต่างๆที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับซัพพลายเชนทั่วโลกเป็นอย่างมาก อีกทั้งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเราในสถานการณ์เช่นนี้เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เราสามารถส่งมอบบริการให้กับคุณอย่างต่อเนื่องตลอดสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนี้ เรามีความจำเป็นที่จะต้องเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมชั่วคราวสำหรับทุกการจัดส่งระหว่างประเทศกับ TNT โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563

 

มีผลวันที่

การจัดส่งที่มีผลกระทบ

อัตราค่าบริการเพิ่มเติมต่อกก. (บาท)

6 เมษายน 2563

การจัดส่งขาออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วโลก

32 บาท ต่อ กก.*

6 เมษายน 2563

ภายในเอเชียแปซิฟิก**

32 บาท ต่อ กก.*

6 เมษายน 2563

ทุกการจัดส่งระหว่างประเทศ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

7 บาท ต่อ กก.*

 

*  ขั้นต่ำ 32 บาท ต่อการจัดส่งจากทุกประเทศต้นทาง

** การจัดส่งระหว่างออสเตรเลีย, บรูไน, จีน, ฟิจิ, กวม, เขตปกครองพิเศษจีนฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ลาว, ปกครองพิเศษจีนมาเก๊า, มาเลเซีย, พม่า, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, ปาปัวนิวกินี, สิงคโปร์, จีนไต้หวัน, ไทย และเวียดนาม ยกเว้นการจัดส่งระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม