คำแถลงความเป็นส่วนตัวของ TNT

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีไว้เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับแนวการปฏิบัติของ TNT เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) ที่คุณได้ให้มาโดยตรงหรือโดยผ่านเว็บไซต์นี้

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้หมดทั้งฉบับก่อนเริ่มใช้งานหรือกรอกข้อมูลใด ๆ ลงบนเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ปัจจุบันของเราอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท TNT Express N.V. ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียน ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และควบคุมแทนกลุ่มบริษัทอื่น (รวมเรียกว่า "TNT" หรือ "เรา") และอยู่ภายใต้กฎหมายดัตซ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวอย่างของข้อมูลของลูกค้าที่เราเก็บรวบรวม รวมถึง ชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งสินค้า ที่อยู่ อีเมล์แอดเดรส และเบอร์โทรศัพท์ของคุณ ข้อมูลบางส่วนที่ถูกเก็บรวบรวมโดย TNT เป็นข้อมูลที่มีลักษณะสามารถบ่งบอกตัวบุคคลได้ ("ข้อมูลส่วนบุคคล")

การโอนถ่ายข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนถ่ายไปยังประเทศซึ่งอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปที่ไม่มีระดับการป้องกันความปลอดภัยที่เพียงพอ นอกจากนี้ หากคุณนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลงส่วนของเว็บไซต์ซึ่งเปิดต่อสาธารณชน ข้อมูลเหล่านี้อาจถูกเข้าถึงโดยผู้ซึ่งอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปที่ไม่มีระดับการป้องกันความปลอดภัยที่เพียงพอ

ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในการเร่งส่งพัสดุของคุณไปยังที่หมาย TNT อาจมีความจำเป็นต้องโอนถ่ายข้อมูลของคุณไปยังหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานภาครัฐของประเทศ (ต่างประเทศ)

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรมและปลอดภัย

นโยบายของเราคือการดำเนินการจัดการตามที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรักษาไว้ถูกประมวลผลอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย เราจะดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อทำตามและรักษาไว้ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ พนักงานและผู้ประมวลข้อมูลของเราทุกคนที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ในการเคารพซึ่งความเป็นความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล

คุณสามารถตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดของคุณอยู่ในความครอบครองของ TNT โดยติดต่อสำนักงาน TNT ในท้องถิ่น เราจะตอบรับคำขอของคุณภายในระยะเวลา 4 อาทิตย์ ในกรณีที่เราถูกยับยั้งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราจะแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธดังกล่าวแก่คุณ

 

เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างถูกต้องแม่นยำ เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน กรุณาติดต่อเราเมื่อมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เราจะทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความครอบครองของเราให้ตรงตามข้อมูลที่ถูกต้อง

คุกกี้

คุ๊กกี้ คือไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็กซึ่งเว็บไซต์สามารถส่งให้แก่เว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้สำหรับการจัดเก็บไว้บทฮาร์ดดิสก์ คุกกี้สามารถทำให้การท่องเว็บไซต์ต่าง ๆ บทอินเทอร์เน็ตง่ายดายมากขึ้นโดยการจัดเก็บและจัดการกับ สถานะ แอพพลิเคชั่น ความชอบส่วนตัว และข้อมูลผู้ใช้ต่าง ๆ ในเริ่มแรกเว็บเบราว์เซอร์จะถูกตั้งให้รับคุ๊กกี้แต่ผู้ใช้สามารถเลือกที่ไม่รับคุ๊กกี้หรือให้มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการส่งคุ๊กกี้เข้ามาที่เครื่องคอมพิวเตอร์

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์นี้ TNT อาจจัดเก็บข้อมูลบางอย่างบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์คุ๊กกี้ เราใช้คุ๊กกี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เราอาจใช้สำหรับการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์และเพื่อปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ตามความชอบส่วนตัวของคุณ

 

นอกจากนี้ TNT จะใช้คุกกี้สำหรับรวบรวมสถิติของการใช้งาน www.tnt.com ไม่มีข้อมูลใด ๆ ถูกส่งผ่านถึง TNT จากคุ๊กกี้tnt.com หรือในการใช้งานคุ๊กกี้ดังกล่าว คุ๊กกี้สามารถเข้าถึงได้ผ่าน www.tnt.com เท่านั้น


เราถือเอาการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเป็นตัวแสดงออกถึงการยินยอม หรือปฏิเสธ คุ๊กกี้ที่เราใช้บนเว็บไซต์ หากคุณไม่ประสงค์จะรับคุ๊กกี้หรือต้องการจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้คุ๊กกี้เกิดขึ้น คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณได้ หากคุณหรือผู้ดูแลเว็บไซต์เลือกที่จะปฏิเสธคุ๊กกี้ เว็บไซต์จะยังสามารถใช้งานได้ กล่าวคือ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม จะไม่มีส่วนไหนของเว็บไซต์ (ไม่รวมถึง เครื่องมือเกี่ยวกับการขนส่ง การติดตาม หรือตามหาพัสดุ) ที่ไม่สามารถใช้การได้หากคุณปฏิเสธคุ๊กกี้

นอกจากนี้ เรายังใช้บริการของบุคคลภายนอก (เช่น Google  Analytics) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์บุคคลภายนอกเหล่านี้ใช้คุ๊กกี้ในการให้ข้อมูลซึ่งไม่สามารถระบุตัวตนได้เกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณแก่เรา (เช่น จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ สถานที่อยู่ ณ เวลาที่เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนหน้าของเว็บไซต์ที่เข้าชม) เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงการนำเสนอและเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ ได้โปรดคำนึงว่า ข้อมูลใด ๆ ซึ่งถูกเก็บรวบรวมโดยบริการจากบุคคลภายนอกเหล่านี้นอกเหนือจาก    www.tnt.com (ถ้ามี) ย่อมไม่อยู่ภายใต้การกำกับภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แต่ย่อมอยู่ภายใต้การกำกับของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้น

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ Google ประมวลผลข้อมูลของคุณได้ที่ http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
หากคุณต้องการจะปิดการทำงานของ Google Analytics โปรดไปที่ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์หรือการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ โดย TNT จะไม่รับผิดชอบสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือสำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านั้น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะไม่ใช้กับเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ เราแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม

อีเมล์แอดเดรส (ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้ารับบริการ)

หากคุณสมัครเข้ารับการแจ้งเตือนทางอีเมล์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมอีเมล์แอดเดรสของคุณ อีเมล์แอดเดรสนี้จะถูกใช้สำหรับการแจ้งข่าวสารให้คุณทราบเท่านั้น หากคุณต้องการจะยกเลิกการรับอีเมล์แจ้งเตือน คุณสามารถทำการยกเลิกเองได้ทุกเมื่อตามที่ได้แสดงไว้ในทุกอีเมล์ที่คุณได้รับ หรือติดต่อเราผ่าน websitemanagement@tnt.com

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

TNT อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ภายใต้การพิจารณาของ TNT เองแต่เพียงผู้เดียว โดย TNT จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้ทราบก่อนจะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

TNT จะเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุทุกชิ้นเพื่อให้เกิดการให้บริการจัดส่งพัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างที่ลูกค้าของเราต้องการ TNT ใช้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกค้า พัสดุของลูกค้า และข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง เพื่อพัฒนาการบริการที่มีให้กับลูกค้า สื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับบริการเสริมต่าง ๆ ที่ลูกค้าเห็นว่ามีประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุซึ่งผลประโยชน์ในทางธุรกิจของเราโดยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย (รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มและการศึกษาตลาด) กำหนดค่าบริการ สร้างเครดิต การเก็บค่าบริการ และเพื่อทำตามระเบียบข้อบังคับของทางภาครัฐซึ่งบังคับใช้กับเราหรือบริษัทย่อยของเรา
 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการเพียงเท่านั้น และเราจะไม่เก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กฎหมายอนุญาตและกำหนดไว้ภายใต้วัตถุประสงค์ในการให้บริการนี้

บุคคลภายนอก

ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เราอาจมีการทำข้อตกลงกับผู้จำหน่ายบางรายเพื่อรับการช่วยเหลือในการประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไปในย่อหน้าก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ เราอาจให้บริษัทย่อยของเราประมวลผลข้อมูลแทนภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าวเช่นกัน ผู้จำหน่ายและ/หรือบริษัทย่อยเหล่านี้มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ และถูกจำกัดมิให้ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่เราดำเนินการพัฒนาธุรกิจของเรา เราอาจซื้อหรือขายบริษัทย่อยหรือหน่วยธุรกิจของเรา ซึ่งในการทำโอนบริษัทย่อยหรือหน่วยธุรกิจนี้ อาจพบว่าข้อมูลลูกค้าของบริษัทย่อยหรือหน่วยธุรกิจดังกล่าวเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่โอนไปด้วย

เราจะคอยติดตามอย่างต่อเนื่องซึ่งกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้เกี่ยวกับผู้ประมวลผลซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ยกตัวอย่างเช่น ผู้จัดหาสินค้าและผู้รับจ้าง ที่ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้

เว็บไซต์ TNT

ย่อหน้าต่อไปนี้จะอธิบายถึงความมุ่งมั่นของเราในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของ TNT

เว้นแต่ได้แถลงไว้เป็นอย่างอื่น เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของเรา ปรับปรุงเว็บไซต์ตามความชอบส่วนตัวของคุณ สื่อสารข้อมูลไปถึงคุณ (หากคุณร้องขอข้อมูลดังกล่าว) ทำการตลาดและวิจัย และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่งของศาล หรือกฎเกณฑ์ของราชการกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ TNT

ผู้ใช้สามารถเข้าชมเกือบทุกส่วนของเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนและโดยไม่ต้องให้ข้อมูลใดเกี่ยวกับตนเอง อย่างไรก็ตาม บริการเชิงโต้ตอบของเราบางประการจะขอให้ผู้ใช้ระบุตัวตนเพื่อเปิดใช้งานระบบเชิงโต้ตอบนี้  ภายใต้เว็บไซต์ของเรา TNT สามารถขอให้ผู้ใช้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ และ TNT อาจให้ข้อมูลดังกล่าวกับบริษัทย่อยของ TNT


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแบบผู้ใช้ปฏิบัติการ (Active) และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม


ในระยะเวลาที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ TNT เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เยี่ยมชมโดยการถามคำถามที่เฉพาะเจาะจงและโดยการให้คุณสามารถโต้ตอบผ่านอีเมล์กับเราได้โดยตรง ข้อมูลบางส่วนที่คุณส่งให้เราอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

บางส่วนของเว็บไซต์นี้อาจขอให้คุณกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์จากระบบพิเศษ (เช่นอีเมล์แจ้งเตือน และการสมัครเข้ารับข่าวสารต่าง ๆ) คุณจะได้รับแจ้ง ณ จุดเก็บรวบรวมข้อมูลว่าข้อมูลใดที่ต้องเก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแบบผู้ใช้มิได้ปฏิบัติการ (Passive) และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม

ในขณะที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์หนึ่ง ข้อมูลบางชนิดสามารถถูกเก็บรวบรวมโดยผู้ใช้มิได้ปฏิบัติการ (หมายถึง ถูกเก็บรวบรวมได้โดยผู้ใช้มิได้ทำการให้ข้อมูลเองโดยตรง) ซึ่งกระทำโดยการใช้เทคโนโลยีโดยหลายรูปแบบและวิธี ยกตัวอย่าง เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (ไอพี) คุ๊กกี้ (กรุณาดูย่อหน้าถัดไป) แท็กอินเทอร์เน็ต และ การเก็บรวบรวมข้อมูลบ่งชี้ (navigational data) เป็นต้น

เเว็บไซต์นี้มีการใช้ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (ไอพี) ที่อยู่ไอพี คือ รหัสตัวเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ให้บริการกำหนดให้สำหรับการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต เราใช้เลขที่อยู่ไอพีของคุณเพื่อวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา รายงานผลข้อมูลรวม กำหนดทางที่เร็วที่สุดที่คอมพิวเตอร์คุณจะเชื่อมต่อเข้ากับเว็บไซต์เรา และเพื่อบริหารจัดการและปรับปรุงเว็บไซต์

ความปลอดภัย

TNT ได้ดำเนินการทั้งหลายที่ทำได้อย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง TNT ได้เก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับการเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณ และเพื่อฟ้องกันมิให้เกิดการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต การเปิดเผย เปลี่ยนแปลง หรือทำลาย โปรดพึงระวังไว้ว่า การส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตไม่สามารถปลอดภัยหรือไร้ข้อผิดพลาดได้ 100%  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อีเมล์ซึ่งถูกส่งมาจากหรือถึงเว็บไซต์นี้อาจไม่ปลอดภัย คุณจึงควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการพิจารณาข้อมูลที่คุณจะส่งให้เราทางอีเมล์ อนึ่ง คุณมีหน้าที่ในการรักษาพาสเวิร์ด หมายเลขประจำตัว หรือระบบการเข้าถึงอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม