ใบนำส่งสินค้า

ส่งหีบห่อของคุณอย่างถูกต้องชัดเจน

การขนส่งสินค้าทุกครั้งต้องมีใบตราส่งสินค้าพร้อมหมายเลขการขนส่งเฉพาะของทีเอ็นที ซึ่งมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดและจะแนบไปกับสินค้าของคุณตลอดเส้นทาง.

 

โปรดทราบว่าค่าบริการเพิ่มเติมนี้จะถูกปรับเป็น 130 บาทต่อใบ โดยเริ่มมีผลวันที่ 6 กรกฎาคม 2563.

 

ถ้าคุณไม่ต้องการใช้เครื่องมือออนไลน์ , คุณสามารถ ติดต่อเรา เพื่อขอเอกสารการส่งสินค้าและกรอกรายละเอียดด้วยตนเองได้.

 

หมายเลขการส่งสินค้าคือหมายเลขอ้างอิงถาวรของคุณในการขนส่ง โดยสามารถใช้เพื่อการติดตามสถานะการขนส่งได้ทุกเวลา.

คำอธิบาย

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม