พิธีการศุลกากร

ทำให้ถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการขนส่ง

กุญแจสำคัญสำหรับการจัดการทางศุลกากรที่ราบรื่นคือการมีใบกำกับสินค้าที่สมบูรณ์และถูกต้อง เจ้าหน้าที่ศุลกากรจำเป็นต้องใช้ใบกำกับสินค้าในการประเมินภาษีและอากรที่อาจมี การกรอกใบกำกับสินค้าให้ถูกต้องจะช่วยหลีกเลี่ยงความล่าช้า

เทมเพลตใบกำกับสินค้า

เราได้จัดเตรียมเทมเพลตใบกำกับสินค้าใช้ง่ายเพื่อช่วยให้คุณกรอกข้อมูลได้อย่างครบถ้วน โปรดทราบว่าเทมเพลตนี้จัดเตรียมเพื่อเป็นแนวทางสำหรับลูกค้ากรอกรายละเอียด การกรอกข้อมูลและการส่งใบกำกับสินค้าเป็นความรับผิดชอบของผู้ลงนาม

ข้อมูลจำเป็นที่ต้องปรากฎในใบกำกับสินค้า

พัสดุของคุณคืออะไร

คำอธิบายสินค้า

ข้อมูลส่วนนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าพัสดุของคุณคืออะไร คำอธิบายควรจะระบุว่าพัสดุคืออะไร ทำมาจากอะไร และจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด (หากมี) ข้อมูลที่กรอกควรมีความชัดเจนและอธิบายถึงสินค้าทุกรายการในพัสดุที่จัดส่ง

 

พิกัดอัตราอากรกรมศุลกากร

ระบบฮาร์โมไนซ์ (HS codes) เป็นระบบที่จัดหมวดหมู่สินค้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบว่าจะต้องคิดภาษี อากร เท่าไหร่ และการควบคุมแบบใด รหัสเป็นตัวเลือก แต่การใส่ข้อมูลจะช่วยให้พิธีการทางศุลกากรรวดเร็วขึ้น

$

ประเมินมูลค่าพัสดุของคุณอย่างแม่นยำ

ถึงแม้ว่าพัสดุจะเป็นตัวอย่างสินค้า ของขวัญ หรือพัสดุส่งคืน ต่างก็มีมูลค่าอย่างต่ำเท่ากับต้นทุนการผลิต มูลค่าที่ประเมินควรจะมีความแม่นยำมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพราะหากศุลกากรมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมูลค่าของพัสดุ อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าและมีบทลงโทษได้ เคล็ดลับเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือ ให้คุณทำรายการมูลค่าของสินค้าในสกุลเงินที่คุณระบุไว้ในใบกำกับสินค้า

ประเทศแหล่งกำเนิด

ข้อมูลส่วนนี้จะอธิบายให้ทราบถึงแหล่งผลิตสินค้า ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากที่อยู่ของผู้ส่ง ในบางกรณี อาจต้องใช้ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า โปรดติดต่อหอการค้าในประเทศของคุณ

เลือกเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าที่ถูกต้อง

คุณต้องกรอกเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า (Incoterms) ในใบกำกับสินค้าทุกฉบับ Incoterms® 2010 คือ มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกซึ่งกำหนดโดยหอการค้าระหว่างประเทศ มาตรฐานนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถระบุเจ้าของพัสดุได้ตลอดเส้นทางการขนส่ง

หากคุณมีสัญญาขาย สัญญาจะมีการระบุเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า หากคุณไม่มีสัญญาขาย คุณจำเป็นต้องเลือกเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าที่ครอบคลุมพัสดุของคุณสำหรับการขนส่งทางบกหรือทางอากาศ ตัวอยางเช่น ส่งมอบ ณ สถานที่ (Delivered at Place: DAP) หมายถึงคุณซึ่งเป็นผู้ส่งจะเป็นผู้จ่ายชำระค่าขนส่ง แต่ผู้รับจะรับผิดชอบในการชำระภาษีและอากร

ผ่านขั้นตอนศุลกากรอย่างราบรื่น

หากคุณมีสัญญาขาย สัญญาจะมีการระบุเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า หากคุณไม่มีสัญญาขาย คุณจำเป็นต้องเลือกเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าที่ครอบคลุมพัสดุของคุณสำหรับการขนส่งทางบกหรือทางอากาศ ตัวอยางเช่น ส่งมอบ ณ สถานที่ (Delivered at Place: DAP) หมายถึงคุณซึ่งเป็นผู้ส่งจะเป็นผู้จ่ายชำระค่าขนส่ง แต่ผู้รับจะรับผิดชอบในการชำระภาษีและอากร