ใบกำกับสินค้า

ทำให้ถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการขนส่ง

หลักสำคัญสำหรับการจัดการด้านศุลกากรที่ราบรื่น จำเป็นต้องมีใบกำกับสินค้าที่ถูกต้องและสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจำเป็นต้องใช้ใบกำกับสินค้าในการประเมินภาษีและอากรที่อาจมี การกรอกใบกำกับสินค้าให้ถูกต้องจะช่วยหลีกเลี่ยงความล่าช้า

เทมเพลตใบกำกับสินค้า

เพื่อช่วยคุณในการกรอกข้อมูลในใบกำกับสินค้า เราได้จัดทำเทมเพลตที่ใช้งานง่าย โปรดทราบว่า: เทมเพลตนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับลูกค้าเท่านั้น การกรอกข้อมูลและการส่งเอกสารใบกำกับสินค้าถือเป็นความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่ลงนาม

ความจำเป็นของใบกำกับสินค้า

ต้องการจัดส่งสิ่งใด

 

รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า

ข้อมูลนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนว่าคุณจัดส่งอะไร คำอธิบายควรจะระบุว่าสิ่งที่จัดส่งคืออะไร ผลิตจากอะไร และใช้เพื่ออะไร (หากมี) คำอธิบายควรมีความชัดเจนและชี้แจงทุกรายการที่รวมอยู่ในการจัดส่งนี้

 

พิกัดอัตราศุลกากร

พิกัดอัตราศุลกากร (HS codes) จะกำหนดหมวดหมู่สินค้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบเกี่ยวกับภาษี อากร และการควบคุมต่าง ๆ ที่อาจมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นตัวเลือก แต่การระบุพิกัดจะช่วยให้ผ่านพิธีการศุลกากรได้เร็วขึ้น

$

ระบุมูลค่าการจัดส่งของคุณอย่างถูกต้อง

ถึงแม้ว่ารายการนั้นจะเป็นตัวอย่างสินค้า ของขวัญ หรือรายการส่งคืน แต่อย่างน้อยก็ต้องมีมูลค่าต้นทุนการผลิตอยู่ มูลค่าดังกล่าวควรจะมีความถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด หากศุลกากรมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการระบุมูลค่าของคุณ อาจมีผลให้เกิดความล่าช้าและเสียค่าปรับได้ ข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือ ให้แสดงรายการมูลค่าของสินค้าเป็นสกุลเงินที่คุณระบุไว้ในใบกำกับสินค้า

ประเทศแหล่งที่มา

นี่เป็นคำอธิบายว่าสินค้าถูกผลิตที่ไหน ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากรายละเอียดที่ระบุว่าสินค้าส่งมาจากที่ไหน ในบางกรณี อาจจะต้องใช้ใบรับรองแหล่งที่มา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรองแหล่งที่มา โปรดติดต่อหอการค้าในพื้นที่ของคุณ

เลือกข้อกำหนดการรับส่งสินค้าที่ถูกต้อง

จำเป็นต้องระบุเงื่อนไขการขาย (ข้อกำหนดการรับส่งสินค้า) ในใบกำกับสินค้าทุกใบ Incoterms® 2010 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกและกำหนดโดยหอการค้าระหว่างประเทศ ข้อกำหนดการรับส่งสินค้าช่วยให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถระบุเจ้าของการจัดส่งได้ตลอดทั้งเส้นทางการส่งสินค้า

หากคุณมีสัญญาขาย ในสัญญานั้นจะระบุข้อกำหนดการรับส่งสินค้า หากคุณไม่มีสัญญาขาย คุณจำเป็นต้องเลือกข้อกำหนดการรับส่งสินค้าข้อใดข้อหนึ่งที่มีผลบังคับใช้กับการจัดส่งของคุณสำหรับการขนส่งทางบกหรือทางอากาศ ตัวอย่างเช่น DAP (Delivered at Place หรือการส่งมอบ ณ สถานที่) หมายถึงคุณซึ่งเป็นผู้ส่งเป็นผู้จ่ายชำระเงินค่าขนส่ง แต่ผู้รับเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าภาษีและอากร

ผ่านพีธีการศุลกากรอย่างราบรื่น

ถึงตอนนี้คุณทราบแล้วว่า การออกใบกำกับสินค้าที่ถูกต้องสามารถช่วยให้ผ่านพิธีการศุลกากรอย่างราบรื่นได้อย่างไร คุณสามารถจัดทำใบกำกับสินค้าด้วยตัวเอง ใช้เทมเพลตของเรา เพื่อประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม