Forsendelser til og fra Storbritannia

Forsendelser i 2021 og fremover

Handels- og samarbeidsavtalen mellom Storbritannia og EU trådte i kraft 1. januar 2021. Se verktøysettet vårt for forsendelser på fedex.com/Brexit for detaljer om hvordan transportprosessene er endret, og hvordan du kan fortsette med å drive handel effektivt på tvers av landegrensene.