Faktura

Gjør det korrekt for rask og problemfri transport

Nøkkelen til problemfri tollbehandling er en komplett og korrekt kommersiell faktura. Tollvesenet trenger det for å vurdere mulige skatter og avgifter. Fyll det ut på riktig måte for å bidra til å unngå forsinkelser.

Fakturamal

Vi har utarbeidet en enkel mal som kan hjelpe deg med å fylle ut fakturaen. Merk: Denne malen er kun ment som veiledning. Kunden har eneansvar for fullføring og innlevering av fakturaen.

Grunnleggende om faktura

Hva inneholder forsendelsen?

 

Beskrivelse av gods

Dette forteller tollmyndighetene hva som er i forsendelsen. Beskrivelsen bør forklare hva det er, hva det er laget av og hva den brukes til (hvis aktuelt). Den bør være tydelig og beskrive alle elementer som inngår i forsendelsen.

 

Harmoniserte tariffkoder

Det harmoniserte systemet (HS-koder, tolltariff) klassifiserer gods så tollmyndighetene vet hvilke skatter, avgifter og kontroller som gjelder. Det er valgfritt, men fortollingen går raskere hvis du bruker riktig kode.

$

Angi korrekt verdi på forsendelsen

Selv om godset er en prøve, gave eller returnerte varer, har det fortsatt en verdi på minst produksjonskostnadene. Verdien bør angis så nøyaktg som mulig. Dersom tollmyndinghetene stiller spørsmålstegn ved verdien, kan det forårsake forsinkelser eller gebyr. Et ytterligere råd er å føre opp varens verdi i samme valuta som du brukte på fakturaen.

Opprinnelsesland

Dette viser til hvor godset er produsert. Det kan være forskjellig fra hvor godset ble sendt fra. I noen tilfeller er en deklarasjon om opprinnelsesland påkrevd. Ta kontakt med din lokale handelsorganisasjon for mer informasjon om deklarasjon om opprinnelsesland.

Velg korrekt Incoterms

Du må fylle ut salgsbetingelser (Incoterms) på enhver faktura. Incoterms® 2010 er en globalt anerkjent standard som ble etablert av International Chamber of Commerce. Dette gjør at tollmyndighetene kan identifisere eieren av forsendelsen langs ferden til enhver tid.

Hvis du har en salgskontrakt, er salgsbetingelsene spesifisert der. Hvis du ikke har en salgskontrakt, må du velge en av de salgsbetingelsene som gjelder for forsendelsene for transport på vei eller ved luftfart. For eksempel betyr DAP (delivery at place) at du som avsender betaler for frakt, men mottakeren er ansvarlig for skatter og avgifter.

Problemfri fortolling

Nå vet du hvordan du oppnår problemfri fortolling med en korrekt faktura. Du kan fylle ut din egen, eller spare tid og bruke vår fakturamal.

Eksportsendinger

Nyttig informasjon for problemfri eksport