Handelsfaktura

Gjør det riktig og få raskere transport

Nøkkelen til rask tollbehandling er en komplett og korrekt handelsfaktura. Tollmyndighetene trenger den for å vurdere eventuelle tollgebyrer. Med riktig utfylling er det mindre sannsynlig med forsinkelser.

Mal for handelsfaktura

For å hjelpe deg med å fullføre handelsfakturaen, har vi utarbeidet en brukervennlig mal. Merk: Malen er kun for veiledning. Du har selv ansvaret for utarbeidelse og innlevering av handelsfakturaen.

Det viktigste på handelsfakturaen

Hva inneholder forsendelsen din?

 

Varebeskrivelse

Dette gir tollmyndighetene en klar indikasjon på hva som er i forsendelsen. Beskrivelsen bør forklare hva det er, hva det er laget av, og hva det brukes til (ved behov). Det bør være tydelig og beskrive alle elementene som inngår i forsendelsen.

 

Tolltariffkoder

Tolltariffen (HS-koder) klassifiserer varene så tollmyndighetene vet hvilke skatter, avgifter og kontroller som gjelder. Det er valgfritt, men spesifiserte koder bidrar til å fremskynde fortollingen.

$

Sett en nøyaktig verdi på forsendelsen

Selv om varen er en prøve, gave eller retur, har den fortsatt en verdi på minst produksjonskostnadene. Verdien bør være så nøyaktig som mulig. Hvis tollen stiller spørsmålstegn ved verdivurderingen, kan det føre til forsinkelser og gebyrer. En annet tips er å lage liste over verdien av varene i den valutaen du angir på fakturaen.

Opprinnelsesland

Dette beskriver hvor varene er produsert. Det kan være forskjellig fra hvor varene sendes fra. I visse tilfeller kan det kreves et opprinnelsesbevis. For ytterligere informasjon om å opprinnelsesbevis, ta kontakt med tollvesenet.

Velg korrekte leveringsbetingelser (Incoterms)

Du må fylle ut leveringsbetingelsene (Incoterms) på hver handelsfaktura . Incoterms® 2010 er en globalt anerkjent standard etablert av International Chamber of Commerce. De gjør at tollmyndighetene kan identifisere eieren av forsendelsen hele veien.

Hvis du har en salgskontrakt, spesifiserer den leveringsbetingelser (Incoterms). Hvis du ikke har en salgskontrakt, må du velge fra leveringsbetingelsene (Incoterms) som gjelder for transport av forsendelser på land eller i luften. For eksempel betyr DAP (Delivered at Place) at du som avsender betaler for frakt, men mottakeren er ansvarlig for skatter og avgifter.

Passer tollen enkelt

Nå kan du se hvordan du enkelt kan passere tollen med en korrekt handelsfaktura. Du kan fylle ut din egen, eller spare tid og bruke vår handelsfakturamal.

Eksportsendinger

Nyttig informasjon for problemfri eksport