Personvernerklæring for FedEx

Din tillit er viktig for oss. Derfor beskytter vi informasjonen din og bruker den på en ansvarlig måte, mens vi fortsetter å levere den utmerkete servicen du forventer fra FedEx og våre driftsgrupper, datterselskaper og avdelinger, inkludert ethvert TNT-selskap (heretter "FedEx"). FedEx ønsker å beskytte personvernet ditt og sikre informasjon som direkte eller indirekte kan brukes for å identifisere en fysisk person (heretter «Personopplysninger»). FedEx har utarbeidet denne personvernerklæringen (heretter «Personvernerklæring») for å forklare hvordan FedEx samler inn og bruker personopplysninger.

 

Sist oppdatert: 04.2021 

 

Når denne personvernerklæringen nevner “FedEx”, “vi”, “oss”, eller “vår”, refererer FedEx til FedEx-selskapet som bestemmer formålene og måten å behandle dine personopplysninger i denne personvernerklæringen. Ettersom alle TNT-selskaper nå er en del av FedEx, vil personopplysninger samlet inn via et TNT-domene, som www.tnt.com, falle innenfor denne personvernerklæringens virkeområde.

 

Når du bruker tjenestene våre i Europa, kontrolleres dine personopplysninger av FedEx Express International B.V., som har hovedkvarter i Hoofddorp i Nederland. Når du bruker tjenestene våre globalt, kontrolleres personopplysningene dine av FedEx Corporation, som har hovedkvarter i Memphis, Tennessee. 

1. Gjelder denne personvernerklæringen deg?

Denne personvernerklæringen gjelder for deg hvis du er kunde hos FedEx, mottaker av en pakke levert av FedEx, FedEx- underleverandør eller hvis du kontakter FedEx, for eksempel ved å besøke nettsidene våre, som www.fedex.com og www.tnt.com inkludert (under)sider og mobilapper (heretter «Nettsider»), bruker sosiale medier eller hvis du mottar e-post fra FedEx.

2. Hva slags personopplysninger samler FedEx inn?

I forbindelse med forretningsvirksomheten og leveringen av tjenestene må FedEx behandle personopplysninger. Uten dine personopplysninger kan vi ikke levere deg de ønskede tjenestene. Personopplysningene du oppgir direkte eller indirekte til FedEx, når du bruker tjenestene våre og besøker nettsidene våre er:

 • Kontaktinformasjon. For eksempel navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer;
 • Økonomisk informasjon. Dette vil inkludere bankkontonummer, betalingsstatus, fakturaer;
 • ID-informasjon. Dette vil inkludere førerkortnummeret ditt; Hvis du ikke har et førerkort, vil en annen identifikasjonsmetode bli brukt som sikrer oss at vi kan identifisere deg, men som er minst mulig invaderende av personvernet ditt;
 • Kontoinformasjon. Dette vil inkludere innloggingsdetaljer, herunder e-postadresse, og annen informasjon som er oppgitt gjennom kontoen din;
 • Informasjon knyttet til forsendelse og tjenester. Dette vil inkludere forsendelsens sporingsnummer, forsendelsens rutinginformasjon, plasseringsopplysninger, status for en forsendelse, pakningstype, antall deler, vekt, bilde av pakken og tollinformasjon;
 • Informasjon om bruker og preferanse. Dette vil inkludere fraktmengder, klager, kjøpshistorikk og relaterte kommersielle aktiviteter, kommunikasjon, undersøkelsesinformasjon, handlepreferanser.
 • Automatisk generert informasjon. Dette vil inkludere IP-adresse, unik enhets- eller bruker-ID, system- og nettlesertype, dato- og tidsstempler, nettsideadresse, innhold og sider du hadde tilgang til på nettsidene eller mobilappene våre, datoer, tider og steder handlinger finner sted, nettsider du besøker (hvis du kobler til våre trådløse tjenester i butikken), klikk, strøm informasjon og enhetsplassering (hvis du slår på funksjonen i mobilappen).

3. Bruker FedEx informasjonskapsler?

Ja, FedEx bruker informasjonskapsler og lignende teknologier på sine nettsider. Gjennom disse informasjonskapslene henter FedEx automatisk inn personopplysninger som oppført ovenfor når du besøker nettsidene våre. For å finne ut mer om informasjonskapsler og lignende teknologier, se informasjonskapselerklæringen vår.
 

4. Hvorfor behandler FedEx personopplysninger?

Personopplysninger skal samles inn, brukes, lagres eller på annen måte behandles om nødvendig innenfor rammen av FedEx’ ansvarlige og effektive forretningsadministrasjon. FedEx behandler personopplysninger basert på legitime rettslige grunner. Det rettslige grunnlaget er ofte iboende knyttet til forretningsformålet. Dette betyr for eksempel at utførelsen av en avtale kan være både et rettslig grunnlag og et forretningsformål for FedEx. Derfor vil vi først klargjøre det rettslige grunnlaget som FedEx behandler dine personopplysninger for og, følgelig, forretningsformålene vi bruker personopplysningene dine til:

Rettslig grunnlag
Generelt behandler FedEx personopplysningene dine basert på følgende rettsgrunnlag:

 • Behandlingen er nødvendig for å kunne utføre en avtale mellom deg og FedEx,
 • Behandlingen er nødvendig for å overholde våre kontraktsforkpliktelser,
 • Behandlingen er nødvendig for å beskytte de vitale interessene for deg eller andre,
 • Behandlingen er nødvendig for de legitime interessene til FedEx , untatt der de overstyres av dine interesser eller fundamentale rettigheter eller,
 • Der det er passende og påkrevd vil vi be om deres samtykke.

Forretningsformål
'FedEx skal kun samle inn, bruke eller på annen måte behandle personopplysninger hvis behandlingen faller innenfor virkeområdet for én (eller flere) av de legitime forretningsformålene oppført nedenfor: 
 

 1. Produktutvikling, forskning og forbedring av FedEx-produkter og/eller tjenester. Product development, research and improvement of FedEx products and/or services . FedEx behandler personopplysninger som det er nødvendig for utvikling og forbedring av FedEX-produkter og/eller tjenester, forskning og utvikling.

 2. Oppfyller avtaler. Dette inkluderer frakttjenester, sporing av FedEx-tjenester, kommunikasjon med enkeltpersoner og andre parter vedrørende tjenester, svar på forespørsler om (ytterligere) informasjon, tvisteløsning og forberedelse av avtaler. (f.eks. koble forsendelsens sporingsnummer til kontoen din for å følge forsendelsen).

 3. Relasjonsstyring og markedsføring for kommersielle aktiviteter. FedEx kan generelt behandle personopplysninger som det er nødvendig for å utvikle og forbedre FedEx-produkter og/eller tjenester, kontoadministrasjon, kundeservice og ytelsen av (målrettede) markedsføringsaktiviteter, for å etablere en relasjon til en kunde og/eller opprettholde og utvide en relasjon til en kunde, forretningspartner eller leverandør, og for å utføre analyser basert på personopplysninger for statistiske og vitenskapelige formål. (f.eks. levere reklame, sponsing, gjestfrihetsprogrammer eller andre kampanjer, kommunikasjon og innhold fra oss på våre nettsteder og fra tredjeparter som er mer spesifikke for dine interesser).

 4. Utførelse av forretningsprosesser, internstyring og ledelsesrapportering. Dette inkluderer aktiviteter som forvaltning av selskaps eiendeler, interne revisjoner og undersøkelser, økonomi og regnskap, implementering av forretningskontroller, levering av sentrale behandlingsfasiliteter for effektivitetsformål, administrasjon av fusjoner, oppkjøp og utskillelser, og behandling av personopplysninger for ledelsesrapportering og -analyse. (f.eks. gjennomføre undersøkelser av fraktkontoer for å oppdage svindel).

 5. Trygghet og sikkerhet. Personopplysninger skal inkluderes i behandlingen for aktiviteter som sikkerhet og helse, beskyttelse av FedEx og kunders, leverandørers eller forretningspartneres eiendom og autentisering av kunders, leverandørers eller forretningspartneres status og tilgangsrettigheter. (f.eks. levere trygge og sikre tjenester for transaksjoner online og offline).

 6. Beskytte enkeltpersoners vitale interesser.  Dette inkluderer behandling av opplysninger når det er nødvendig for å beskytte dine eller andre enkeltpersoners vitale interesser (f.eks. for akutte medisinske årsaker).

 7. Overholdelse av juridiske forpliktelser. Dette omfatter behandling av personopplysninger som nødvendig for å overholde lover, forskrifter og sektorspesifikke retningslinjer som FedEx er underlagt (f.eks. samsvarende navn på klienter, leverandører og forretningspartnere mot nekter til lister for nekter for å unngå interessekonflikter, sikre handelsoverholdelse, hvitvasking av penger, bekjempelse av bestikkelser eller andre retningslinjer og prosedyrer for samsvar.

5. Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

FedEx deler som regel personopplysningene dine med tredjeparter under følgende omstendigheter:

 • Med sine tilknyttede selskaper, driftsgrupper, datterselskaper og avdelinger, eller med tredjeparter, dersom dette er nødvendig for formålene som er nevnt ovenfor. FedEx vil om nødvendig kreve at tredjeparter utfører aktiviteter på en måte som er i samsvar med FedEx’ retningslinjer med hensyn til personvern.
 • Med databehandlere, dvs. parter som behandler personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller bruker disse tredjepartene kun personopplysningene dine til formålene som er beskrevet over, og bare i samsvar med våre instruksjoner. FedEx vil bare bruke behandlere som gir tilstrekkelige garantier om hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer registrerte personers rettigheter.
 • Med ansatte hvis og i den utstrekning det er nødvendig for at de skal kunne utføre oppgavene sine. I så fall vil tilgang bare gis når det er nødvendig for formålene over, og bare hvis den ansatte er underlagt taushetsplikt.
 • Hvis og som som nødvendig ved lov, rettsordre eller annen rettslig prosess, for eksempel med rettshåndhevende organer eller andre statlige organer, for å fastsette eller utøve våre juridiske rettigheter eller i forbindelse med en selskapstransaksjon, som en utskillelse, sammenslåing, konsolidering eller salg av eiendeler, eller i det usannsynlige tilfellet vi skulle gå konkurs.

6. Hvor lenge vil FedEx beholde personopplysningene dine?

Vi vil beholde dine personopplysninger ikke lenger enn nødvendig for formålene vi behandler dine personopplysninger. Etter lagringsperioden vil vi slette eller anonymisere dine personopplysninger, med mindre vi må lagre visse av personopplysningene dine for et annet formål. Vi vil kun gjøre det hvis vi har et rettslig grunnlag til å lagre dine personopplysninger. Vi vil også sørge for at personopplysninger kun er tilgjengelig for det andre formålet.

Vi trenger for eksempel personopplysningene dine for å gjennomføre tollklareringsprosessen. Tollover dikterer at vi må lagre/oppbevare - visse av - disse personopplysningene. Generelt varer denne perioden fra 3 til 7 år, avhengig av gjeldende tollover og lover i landet. I disse tilfellene vil vi kun lagre personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser. 

7. Hvilke tiltak har FedEx på plass for å beskytte personopplysningene dine?

FedEx har tatt egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene dine mot utilsiktet eller ulovlig behandling, blant annet ved å sikre at:
 

 • personopplysningene dine er beskyttet mot uautorisert tilgang;
 • personopplysningenes konfidensialitet er sikret;
 • personopplysningenes integritet og tilgjengelighet opprettholdes;
 • ansatte får opplæring i informasjonssikkerhetskrav; og
 • faktiske eller mistenkte databrudd rapporteres i samsvar med gjeldende lov.

 

8. Hvor lagrer FedEx personopplysningene dine?

På grunn av vår virksomhets art og tjenestene vi tilbyr kundene våre, kan FedEx bli nødt til å overføre personopplysningene dine til steder utenfor landet du bor i. I alle tilfeller der FedEx overfører personopplysninger, skal vi sørge for at slik overføring er underlagt hensiktsmessige garantier. I EØS vil slike overføringer til tredjeparter (utenfor EØS) reguleres av en kontrakt basert på modellbestemmelsene for dataoverføring som er godkjent av EU-kommisjonen eller andre passende beskyttelser.

9. Hvilke rettigheter har du med hensyn til dine egne personopplysninger?


Avhengig av det juridiske grunnlaget for bruken av personopplysningene dine vil du kunne utøve en rekke rettigheter med hensyn til dem. Vær oppmerksom på at rettighetene dine i mange tilfeller ikke er absolutte, og det kan hende vi ikke er pålagt å etterkomme forespørselen din, ettersom slike rettigheter kan være betingede eller fordi vi må balansere rettighetene dine mot våre rettigheter og forpliktelser for å behandle dine personopplysninger og for å beskytte rettighetene og frihetene til andre. En rekke av rettighetene du har relatert til dine personopplysninger, som kan gjelde i EØS, forklares nedenfor: 


Innsynsrett
Du har rett til en kopi av personopplysningene vi har om deg, og å få vite i detalj hvordan vi bruker dem. Personopplysningene vil vanligvis gis til deg i digitalt format. Vi kan kreve at du beviser din identitet før du oppgir den etterspurte informasjonen. 


Rett til retting
Vi tar rimelige skritt for å sikre at informasjonen vi holder om deg, er nøyaktig og fullstendig. Hvis du mener at dette ikke er tilfelle, kan du ha rett til å be om at ufullstendige eller unøyaktige personopplysninger vi behandler om deg endres.


Rett til sletting
Du har rett til å be oss om å slette personopplysningene dine, for eksempel når personopplysningene vi har samlet inn ikke lenger er nødvendige for det opprinnelige formålet, når personopplysninger har blitt foreldet, eller hvis du trekker tilbake samtykket ditt. Dette må imidlertid veies mot andre faktorer. Vi vil for eksempel kanskje ikke kunne overholde anmodningen din på grunn av juridiske eller lovpålagte forpliktelser.


Rett til begrensning av behandling
Du har krav på å be oss om (midlertidig) å slutte å bruke personopplysningene dine, for eksempel når du mener at personopplysningene vi har om deg kan være unøyaktige, eller hvis du mener at vi ikke lenger trenger å bruke dem.


Rett til dataportabilitet
Under visse begrensede omstendigheter kan du ha rett til å be om at vi overfører personopplysninger du har gitt oss, til en tredjepart etter ditt eget valg. Denne rettigheten kan kun utøves når du har oppgitt personopplysningene til oss, og når vi behandler disse opplysningene på automatisert måte basert på ditt samtykke eller for å oppfylle forpliktelsene våre under en kontrakt med deg. 


Rett til innsigelser
Du har rett til å protestere mot behandling som er basert på våre legitime interesser. Ved behandling av personopplysninger for markedsføringsformål har du rett til innsigelser når som helst. Når du ber oss om å stoppe å bruke dine personopplysninger, vil FedEx umiddelbart slutte å bruke dine personopplysninger. For andre formål basert på våre legitime interesser, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene på det grunnlaget når du sender inn en innsigelse basert på dine grunner relatert til din spesifikke situasjon, med mindre vi har en legitim grunn for behandlingen. Vær imidlertid oppmerksom på at vi kanskje ikke vil kunne levere bestemte tjenester eller fordeler hvis vi ikke kan behandle de nødvendige personopplysningene for det formålet.


Rettigheter knyttet til automatisert beslutningstaking
Du har rett til ikke å bli utsatt for automatisert beslutningstaking, inkludert profilering, som har en juridisk konsekvens for deg eller lignende vesentlig konsekvens. Hvis du har vært gjenstand for en automatisk beslutning og ikke er enig i utfallet, kan du kontakte oss ved hjelp av informasjonen nedenfor og be oss om å gå gjennom beslutningen på nytt. 


Rett til å trekke tilbake samtykket
Vi kan i spesifikke tilfeller be om ditt samtykke til å behandle personopplysninger. Når vi gjør dette, har du rett til å trekke samtykket tilbake når som helst. FedEx vil stoppe videre behandling så snart som mulig etter at samtykket er trukket tilbake. Dette påvirker imidlertid ikke lovligheten av behandlingen før samtykket ble trukket tilbake.
 

Vennligst bruk denne lenken hvis du vil benytte deg av noen av rettighetene dine.

Du kan administrere kontoene med FedEx på følgende måte: 
 

 • E-poster: Gå til e-postpreferansesenteret for å endre preferansene dine for e-post. 
 • Mobil: For å velge bort mobil, send sms STOP til 37473. Du kan alltids gå tilbake ved å sende YES til samme nummer.
 • Informasjonskapsler og andre teknologier Gå til NAI Consumer Opt Out for å velge bort reklame. 

10. Hva om jeg har andre spørsmål eller klager?

Spørsmål eller klager om behandling av personopplysningene dine kan rettes til FedEx ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt på toppen av denne personvernmeldingen.

Du har også rett til å sende inn en klage til de kompetente lokale personvernmyndighetene i jurisdiksjonen der du jobber, der du bor, eller der en angivelig overtredelse finner sted. Som en regel er fremste tilsynsmyndighet for FedEx i EØS det nederlandske datatilsynet (nederlandsk DPA), med mindre den påståtte overtredelsen kun er en lokal sak. En liste over de ulike europeiske personvernmyndighetene finner du her.

11. Vil denne personvernerklæringen oppdateres?

FedEx kan komme til å oppdatere denne personvernmeldingen fra tid til annen. Hvis en endring vil ha en alvorlig konsekvens, vil FedEx forsøke aktivt å informere deg om slike endringer.