Internettsvindel

Finn ut hva du skal gjøre dersom du tror du har blitt utsatt for internettsvindel.

TNT er oppmerksomme på at svindlere bruker vår identitet på internettsider og på email for å villede netthandlere.

Uredelig kommunikasjon går typisk på forespørsler om overføring av penger på forhånd for å betale for gods bestilt over internett, før godset påstås sendt med TNT. Eller det omhandler forespørsler om forhåndsbetaling før man får utbetalt en lotterigevinst eller leilighetsnøkler.

 

TNT tilbyr ikke tjenester som går gjennom en tredjepart (escrow tjenester). Dersom du blir bedt om å forhåndsbetale for en slik tjeneste gjennom Western Union eller lignende byråer, er dette en indikasjon på at det er svindel.

 

Vi anbefaler alle våre kunder til å være oppmerksomme på slike forespørsler om forhåndsbetaling, og at selv om man får oppgitt et sendingsnummer (eller sporingsnummer) er ikke nødvendigvis det et bevis på at forsendelsen er i TNTs kontroll.

 

Om du er i tvil om kommunikasjonen med TNT er reell eller om TNT faktisk skal levere en forsendelse ment for deg, kan du kontakte vår kundeservice-avdeling i ditt land. Du vil finne relevant kontaktinformasjon på det aktuelle landets nettside.

 

TNT gjør alt i sin makt for å hindre at slik svindel skjer. Våre kundeservice-, sikkerhet- og juridiske avdelinger jobber tett sammen for å informere våre kunder om svindel og for å forhindre dette. Videre samarbeier vi med (inter-)nasjonale organisasjoner (inkludert regjeringer, Western Union, eBay, Office of Fair Trading) for å bidra til å forhindre internettsvindel.

Hva gjør du dersom du tror du har blitt utsatt for svindel

For å stenge ned en uredelig nettside eller email adresse så fort som mulig, og dermed hindre ytterligere svindel, ber vi om at du vidersender mailen du har mottatt til e-crime@fedex.com. Vennligst vær oppmerksom på at du ikke vil motta svar på den videresendte mailen.

 

Videre anbefaler vi å anmelde saken til det lokale politiet. Det har vært tilfeller som har ført til arrestasjoner.

Hvordan TNT bekjemper svindel

De kundene som mottar uredelig kommunikasjon blir bedt om å vidersende så mye informasjon som mulig til oss. Denne informasjonen blir sendt videre til vår globale sikkerhetsavdeling, som samler alt av tilgjengelige bevis. Vi bruker så informasjonen til å formelt komme i kontakt med selskapet som er vert for den uredelige nettsiden eller mailadressen. Vi samarbeider tett med de fleste store Internet Service Providers (ISP), inkludert Microsoft, Yahoo og AOL. Når TNT Express oversender dokumentasjon til ISPene, blir saken normalt fulgt opp innen 24-48 timer. Takket være denne felles innsatsen, har mer enn 1500 svindelnettsteder og mailadresser blitt stengt. I løpet av denne prosessen, gir vi også kunden råd og hjelp i arbeidet med politiet dersom kunden bestemmer seg for å anmelde saken. Det har vært tilfeller som faktisk har ført til arrestasjoner.

Bevisstgjøring

I mange år har det vært fokusert på å informere og lære opp kundeserviceansatte i nettsvindel problematikken TNT møter. Disse interne plattformene og dokumentene har gjort at bevisstheten rundt nettsvindel er stor innenfor bedriften. Denne kommunikasjonen har tatt flere former, inkludert:
 

  • møter mellom Global Security and Compliance og kundeservice
  • regelmessig publikasjon av nyhetsbrev
  • sirkulasjonen av standard svar på kundens henvendelser
  • guider for å hjelpe kundeservice til å identifisere og respondere på hendelser som omhandler nettsvindel.

E-auksjon eller internett-relaterte saker

Dersom du har gjennomført betalingstransaksjon over internett ved hjelp av eBay, anbefaler vi at du leser informasjonen om bruk av betalingtjenester som finner i eBay's security centre.
 

Western Union gir også veiledning om bevissthet om forbukerbedrageri på deres globale nettside.