Tilleggsavgifter

Fakturaen forklart

Tilleggsavgifter er ytterligere gebyrer som er obligatoriske og gjelder for TNT-sendingene dine.

Når du sender noe med TNT, gjelder de følgende tilleggsavgiftene: 

 

Oljetillegg

TNT benytter et indeksbasert oljetillegg for alle forsendelser. 
 

  • Klikk her for mer informasjon om TNTs oljetillegg i Europa.

Utkantstrøk

TNT tilbyr også opphentings- og leveringstjenester i mindre tilgjengelige områder. Her belastes det en tilleggsavgift for utkantstrøk for å dekke de ekstra kostnadene forbundet med dette. (Tilleggsavgiften belastes ikke for norske utkantstrøk når frakten betales i Norge).

 

Oppdateringer av våre tilleggsavgifter (trer i kraft 1. januar 2024)

I 2024 oppdaterer vi de grunnleggende beløpene for følgende tilleggsavgifter.

 FraTil
Kan ikke stables*1430 NOK per forsendelse2240 NOK per forsendelse 
Utkantstrøk:
Utenfor leveringsområde**
3.80 NOK per kg. (min. 190 NOK, maks. 1050 NOK) 5 NOK per kg. (min. 245 NOK, maks. 1350 NOK) 
Manuelle fraktbrev50 NOK per forsendelse90 NOK per forsendelse

*For å unngå denne tilleggsavgiften kan du se våre retningslinjer for pakking.

**Postnumrene som denne tilleggsavgiften gjelder for, blir oppdatert. Finn fullstendige detaljer her.

Oppdatering av våre tilleggsavgifter for håndtering (gjelder fra 2. januar 2023)

1.    Nye tilleggsavgifter for håndtering

Fra og med 2. januar 2023 kan nye tilleggsavgifter for håndtering* (AHS) for ikke-standardiserte pakker legges til dine forsendelser. Dette er for å gjøre opp for ekstra ressurser som kreves for å transportere ikke-standardiserte pakker effektivt gjennom nettverket vårt.


a.    Tilleggsavgift for håndtering – Emballasje

(400 NOK per forsendelse)

Tilleggsavgift for AHS-Emballasje blir utløst ved ikke-standardiserte pakker som ikke er kompatible med standardprosessene våre, og kan sette utstyret vårt, personell og andre pakker i fare. Disse ikke-standardiserte pakkene krever manuell inngripen for å unngå at pakkene vikler seg inn i transportbånd, setter seg fast i renner eller sklier, ødelegger sorteringsutstyr eller skader andre pakker.

Tilleggsavgift for AHS-Emballasje tilkommer for en forsendelse som inneholder enhver gjenstand eller pakke som:

  • ikke er fullstendig innpakket i en ytre fraktbeholder eller -emballasje
  • er innpakket i en ytre fraktbeholder eller -emballasje som ikke er laget av bølgepapp, inkludert, men ikke begrenset til metall, tre, lerret, lær, hardplast, myk plast, polystyren (f.eks. isopor)
  • er innpakket i en ytre fraktbeholder eller -emballasje som er krympepakket eller dekket av strekkfolie
  • er runde eller sylindriske (uten begrensning) inkludert postrør, bokser, bøtter, tønner, dekk, tromler eller spann
  • er pakket inn med metall-, plast- eller tøybånd, eller har hjul (f.eks. en sykkel), trinser, håndtak eller stropper, inkludert pakker der det ytre overflateområdet er løst pakket inn, eller innholdet stikker ut fra overflaten
  • er tilbøyelig til å bli viklet inn i eller forårsake skade på andre pakker eller på sorteringssystemet vårt

b.    Tilleggsavgift for håndtering – Vekt

(200 NOK per forsendelse)

Gjelder for forsendelser som inneholder gjenstander eller pakker med en faktisk vekt på mer enn 31 kg (men mindre enn 68 kg).  Merk at AHS-Vekt ikke gjelder for gjenstander, pakker eller esker på en standard pall.

Sorteringssystemene våre er laget for gjenstander eller pakker på opptil 31 kg. Pakker over denne vekten krever manuell inngripen for å unngå å knuse andre kolli eller skade ansatte.

Hvis du vil finne ut mer om disse nye tilleggsavgiftene, kan du lese mer her.

For å unngå denne tilleggsavgiften kan du lese mer om våre pakketips og emballasjeretningslinjer på tnt.com.


2.     Oppdatert definisjon av eksisterende tilleggsavgifter justert for globale driftsstandarder

a
.     Ekstra håndtering – Ikke egnet for transportbånd

AHS Ikke egnet for transportbånd gjelder hvis et kolli veier mindre enn 30 kg og overskrider noen av følgende dimensjoner: 1,21 m (L) x 0,76 m (B) x 0,76 m (H)


b.    Kan ikke stables

Tilleggsavgift for Kan ikke stables gjelder for forsendelser som består av minst én del, lastepall eller palle som ikke kan stables. Kan ikke stables betyr at en del, lastepall eller palle ikke kan stables vertikalt på en trygg og sikker måte. Denne tilleggsavgiften gjelder én gang per forsendelse, selv om flere enheter som anses som at de ikke kan stables, er del av en forsendelse.

* Vi forbeholder oss retten til å vurdere ekstra håndteringsgebyr for pakker som krever spesiell håndtering eller som krever at vi bruker ekstra emballasje under transport. Pakkeform og -dimensjoner kan endre seg under transport, noe som kan påvirke pakkens kvalifisering for tilleggsavgifter. Hvis pakkens form og dimensjoner endres under transport, kan vi når som helst foreta passende justeringer av avgifter for forsendelsen.

TNT forbeholder seg retten til å endre priser, tilleggsgebyrer, transittider og soner der vi mener det er nødvendig, med eller uten varsel, og i tråd med våre fraktvilkår.

 

Tilleggsskatter for TNT-henting av forsendelser importert fra India, Vietnam og Thailand

Fakturaer for TNT-henting av forsendelser importert fra India, Vietnam og Thailand vil vise en tilleggsskatt i beløpet fra ikrafttredelsesdatoen vist i tabellen under. Dette er grunnet en endring i vår forretningsmodell og er i samsvar med relevante skattereguleringer. Skatten vil gjelde for alle TNT-kunder hvis forsendelser kommer fra India, Thailand eller Vietnam, inkludert om de blir betalt til noen utenfor disse landene. Hvis du har spørsmål om denne skatten, kan du ta kontakt med oss på direktelinjen for forespørsler. Nummeret finner du på TNT-fakturaen.

Forsendelsens opprinnelseTilleggsskattIkrafttredelsesdato
India18 %1. juni 2020
Vietnam10 %1. september 2020
Thailand7 %1. september 2020