Tilleggsavgifter

Forstå din faktura

Noen tilleggsavgifter er obligatoriske og gjelder for alle dine TNT forsendelser.

Når du sender med TNT, vil følgende avgifter tilkomme:

Oljetillegg

TNT benytter et indeksbasert oljetillegg for alle forsendelser. 
 

  • Klikk her for mer informasjon om TNTs oljetillegg i Europa.

Utkantstrøk

TNT tilbyr også opphentings- og leveringstjenester i mindre tilgjengelige områder. Her belastes det en tilleggsavgift for utkantstrøk for å dekke de ekstra kostnadene forbundet med dette. (Tilleggsavgiften belastes ikke for norske utkantstrøk når frakten betales i Norge).

 


Sikkerhetstillegg

TNT har iverksatt flere tiltak for økt sikkerhet og kontroll. For å dekke deler av kostnadene ved disse utvidede prosedyrene, aktivitetene og investeringene, ilegges en sikkerhetsavgift.

 

Sikkerhetsavgiften blir belastet på alle internasjonale forsendelser med Express, Economy Express og Special Express med NOK 0,4 per kg*, minimum NOK 4 per forsendelse, maksimalt NOK 80 per forsendelse.

 

Internasjonale Flyfrakt-sendinger (Airfreight) blir belastet med NOK 0,66 per kg. Minimumsavgiften baserer på 100kg vekt og det finnes ingen øvre grense.

 

*Betalbar vekt. TNT bruker en omregningsfaktor for volumvekt for å beregne om en sending blir fakturert i forhold til sin faktiske vekt eller volumvekt – avhengig av hva som er størst:
Express: Lengde(m) x Bredde (m) x Høyde (m) x 200
Economy Express: Lengde(m) x Bredde (m) x Høyde (m) x 250