Pakke forsendelsen din

Forsikre deg om at forsendelsen din ankommer sikkert og innen fristen ved å pakke godset ditt bra. Det er det viktigste du kan gjøre for å redusere risikoen for forsinkelser og skade under transport.

Retningslinjer for pakking

Få flere gode råd om å pakke esker, paller og gods som har en uvanlig form.

 

Vær nøye når du pakker

Du må pakke i samsvar med minstekravene våre.