Forberede sendingen din

Forberedelse av sendingen din er den beste måten å sikre at den ankommer i tide på. Dette innebærer å bruke en eske med riktig størrelse samt velge riktige emballasjematerialer og etiketter.

Dokumenter

Forstå fraktkostnadene dine

Volumvekt brukes til å fastslå vekten av en pakke, noe som igjen avgjør fraktkostnadene. Med volumvekt mener vi en pakkes tetthet, som er mengden plass den tar opp i forhold til den faktiske vekten – jo større sendingen din er, desto høyere blir volumvekten.


Slik pakker du på riktig måte

Forskrifter

For å sikre at sendingen din ankommer trygt og i samme stand som da du sendte den, må du følge de relevante pakkeforskriftene.

Merking

Det er avgjørende at etiketter er festet til sendingen på riktig måte, da de gir nødvendig informasjon til transportører, slik som destinasjonen og hvordan den skal håndteres.

Skjøre sendinger og høyverdi sendinger

Disse enhetstypene krever ekstra varsomhet. Så det er viktig å sørge for at de er ordentlig pakket og merket for å redusere risikoen for skade under transport.

Retningslinjer for pakking

Se hvordan du skal pakke pakker, paller og uregelmessige forsendelser på trygt vis, og instrukser for forsegling og merking, så du kan forsikre deg om at gods blir pakket korrekt og er klart for transitt.

 

Våre oppdaterte, omfattende retningslinjer for pakking vil være tilgjengelig tidlig 2023. I mellomtiden kan du se vår Hurtigveiledning for å finne ut mer om de to tilleggsavgiftene for ikke-standardiserte forsendelser (pakker, varer eller esker), inkludert noen pakketips.

Start å sende med TNT

  • For bedrifter av enhver størrelse
  • Tilpassede priser for deg som sender ofte
  • Vi henter pakken din, så sparer du tid
  • Umiddelbart tilbud på nettet i myTNT 2