Oljetillegg i Europa

(unntatt Storbritannia og Irland)

Som følge av de vedvarende prissvingningene på drivstoff, har TNT innført et indeksbasert oljetillegg. Denne tilnærmingen sikrer en åpen og rettferdig prissetting, og at våre kunder belastes i tråd med den til en hver tid gjeldende markedspris.

NB: Oljetillegget gjelder for alle forsendelser fakturert i Europa, unntatt Storbritannia og Irland. En annen avgiftsmodell er brukt for Storbritannia og Irland. Se den nyeste informasjonen oom TNT Express’ indeksbaserte drivstofftillegg for disse landene på den britiske hjemmesiden, klikk her.

 

Gjeldende oljetillegg:

3. desember- 30. desember 2017:             14.50%
29. oktober - 2. desember 2017:                14.00%
1. oktober - 28. oktober 2017:                    13,75%
3. september - 30. september 2017:          13.25%

 Oljetillegget er i Europa basert på London Brent Crude Oil spotpris, og justeres månedlig basert på en avrundet gjennomsnittspris for et fat råolje oppgitt av Verdensbanken (World Bank). Den siste prislisten for råolje kan lastes ned fra deres nettside ved å klikke her. Råolje brukes til å fremstille jetdrivstoff og diesel, og er en anerkjent indeks for både luft- og landtransport.

Det er én måneds etterslep i bruken av indeksen. For eksempel ble den månedlige gjennomsnittsprisen for drivstoff i April offentliggjort i andre uke av Mai  og benyttet til å bestemme gjeldende avgifter for Juni.

Oljetillegget varierer med 0,25 prosentenheter og oppdateres månedlig i overensstemmelse med tabellen under.

TNT forbeholder seg retten til å endre oljetilleggsindeksen og tabellen med eller uten varsel, og vil etter eget skjønn avgjøre både avgiftens beløp og varighet. Vi anbefaler at du besøker denne siden jevnlig for å se eventuelle oppdateringer.