Oljetillegg i Europa

(unntatt Storbritannia og Irland)

Indeksbasert oljetillegg belastes for alle forsendelser.

 

Gjeldende oljetillegg:

28. januar - 3. mars 2018:                   15.00 %
1. januar- 27. januar 2017:                  15.00 %
3. desember -31. desember 2017:    14.50%

Det indeksbaserte oljetillegget er basert på U.S. Gulf Coast (USGC) Kerosene-Type Jet Fuel Spot Price. Det blir beregnet månedlig basert på et avrundet gjennomsnitt av spot-prisen for en gallon av Kerosene-Type Jet Fuel, som publiseres av U.S. Energy Information Agency (EIA). For å laste ned den siste pristabellen fra deres nettside, klikk her.

 

Fra 1. januar 2018 har vi oppdatert vår indekstabell for oljetillegget. Oljetillegget blir justert månedlig i henhold til endringene i USGC Kreosene-Type Jet Fuel Spot Price i følge tabellen under:

Det er to måneds etterslep i bruken av indeksen. For eksempel ble den månedlige gjennomsnitts-spotprisen for Jet Fueli April offentliggjort i andre uke av Mai, og benyttet til å bestemme oljetillegget for Juni.

TNT forbeholder seg retten til å endre oljetilleggsindeksen og tabellen uten varsel, og vil etter eget skjønn avgjøre både avgiftens beløp og varighet. Hvis oljetillegget øker over maksimumsverdien eller synker under minimumsverdien, eller det er endringer i grenseverdiene, blir tabellen oppdatert.

For ytterligere nyheter og oppdateringer som gjelder oljetillegget, sjekk denne siden regelmessig.

Ved å besøke og bruke dette nettstedet samtykker du til bruk av cookies utstedt av TNT og partnere. Les mer