Oljetillegg i Europa


TNT legger på et indeksbasert oljetillegg til alle sendinger. Det er basert på spotprisen for U.S. Gulf Coast (USGC) kerosene-type jet fuel, noe som US Energy Information Administration publiserer her.

Uke

Ukentlig pris

Dollar per gallon

Oljetillegg

Alle tjenester


Fra 6. januar 2020 vil TNTs oljetillegg bli justert på ukentlig basis i henhold til følgende tabell:

TNT Europa

Prisklasse

Dollar per gallon *

Oljetillegg

* minst – men mindre enn

Det vil være en forsinkelse på to uker i anvendelsen av oljetilleggsindeksen. For eksempel var tillegget for 21. januar 2019 basert på den gjennomsnittlige spotprisen rapportert inn den 11. januar. Endringer i oljetillegget vil tre i kraft hver mandag. Informasjon om oljetillegget for hver uke vil være tilgjengelig omtrent på fredagen før tillegget benyttes.

Det er en forsinkelse mellom oljeprisindeksen og oljetillegget. TNT kan bruke en lenger forsinkelse når oljeprisene som legges ut på eia.gov er forsinket.

TNT forbeholder seg retten til å endre oljetilleggsindeksen og tabellen uten varsel. Både tilleggsmengden og -varigheten avgjøres etter TNTs eget skjønn. Hvis oljetillegget stiger over maksimumsverdien eller faller under minimumsverdien, eller om det er endringer i triggerpunkter, vil tabellen over bli oppdatert.

For flere nyheter og oppdateringer om oljetillegget, kan du sjekke denne siden regelmessig.