Oljetillegg i Europa


TNT legger på et indeksbasert oljetillegg til alle sendinger. Det er basert på spotprisen for U.S. Gulf Coast (USGC) kerosene-type jet fuel, noe som US Energy Information Administration publiserer her.

Uke

Ukentlig pris

Dollar per gallon

Oljetillegg

Alle tjenester


Med virkning fra 27. november 2023 blir TNT's drivstofftillegg justert på ukentlig basis I henhold til følgende liste:

TNT Europa

Prisklasse

Dollar per gallon *

Oljetillegg

* at least – but less than

Det vil være en forsinkelse på to uker i anvendelsen av oljetilleggsindeksen. For eksempel var tillegget for 21. januar 2019 basert på den gjennomsnittlige spotprisen rapportert inn den 11. januar. Endringer i oljetillegget vil tre i kraft hver mandag. Informasjon om oljetillegget for hver uke vil være tilgjengelig omtrent på fredagen før tillegget benyttes.

TNT kan bruke en lenger forsinkelse når oljeprisene som legges ut på eia.gov er forsinket.

TNT forbeholder seg retten til å endre oljetilleggsindeksen og tabellen uten varsel. Både tilleggsmengden og -varigheten avgjøres etter TNTs eget skjønn. Hvis oljetillegget stiger over maksimumsverdien eller faller under minimumsverdien, eller om det er endringer i triggerpunkter, vil tabellen over bli oppdatert.

Drivstofftillegget for hver TNT-forsendelse er basert på netto transportpris og de transportrelaterte tilleggsavgiftene som er oppgitt nedenfor.

Fra og med 22. August 2022 vil den gjeldende tilleggavgiften for etterspørsel (tidligere kalt kapasitetstillegg) tas med i beregningen av drivstoffavgiften for hver internasjonale TNT forsendelse.

Fra og med 2. januar 2023  vil den gjeldende tilleggavgiften for håndtering (Emballasje eller Vekt) tas med i beregningen av drivstoffavgiften for hver internasjonale TNT forsendelse.

 • Overskrider dimensjoner;
 • Ikke egnet for transportbånd;
 • Forsendelser som ikke kan stables;
 • Utkantstrøk;
 • Mottaker betaler;
 • Levering til privatadresser;
 • Adressekorrigering;
 • Tilleggsavgift for etterspørsel (kun internasjonale forsendelser), tidligere kalt Kapasitetstillegg
 • Priority-tilleggsavgift
 • German Maut
 • Tilleggsavgift for håndtering - Emballasje;
 • Tilleggsavgift for håndtering - Vekt;

For mer informasjon om disse tilleggsavgiftene, gå hit.

Fra og med 1. juli 2024 øker drivstofftillegget for TNT. Oppdatert liste er tilgjengelig fra 28. juni.

Sjekk denne siden regelmessig for flere nyheter og oppdateringer om drivstofftillegget.