Transporturi în condiţii de siguranţă

Bunurile dumneavoastră sunt în mâini sigure

Echipele noastre locale sau globale de securitate lucrează 24/7 pentru a asigura îndeplinirea celor mai ridicate standarde de siguranţă - de la preluare până la livrarea în siguranţă, fie ca aceasta are loc în acelaşi oraş sau în cealaltă parte a lumii.

TNT continuă să optimizeze măsurile de securitate implementate, prin concentrarea asupra managementului riscurilor, pentru a preveni expunerea la acte criminale sau teroriste, pentru a-şi proteja angajaţii, bunurile şi expedierile partenerilor săi.

Echipa noastră de securitate

La nivel global, TNT are o echipă de securitate, care coordonează la nivel strategic, principalele obiective de securitate, incluzând: dezvoltarea şi implementarea unui program strategic global de securitate, certificarea şi auditarea conform standardelor, dezvoltarea de sisteme şi a unui management al performanţei în domeniul siguranţei, generalizarea celor mai bune practici, managementul securităţii în domeniul transporturilor aeriene, susţinând totodată echipele din teren pentru a furniza un unic punct de contact pentru clienţii noştri strategici.

Responsabilitatea în acest domeniu revine Directorului TNT Global Customs and Security, care raportează direct către Global Network Operations Managing Director. Fiecare filială TNT din fiecare ţară are o echipă de securitate şi o structura dedicată, care se ocupă de managementul riscurilor la nivel local.

În domeniile cu risc major, TNT implementează măsurile adiţionale de securitate în centre de control, monitorizare GPS, echipe de securitate dedicate, monitorizare video a site-urilor, etc.  Pentru a-şi proteja angajaţii, bunurile şi transporturile clienţilor, TNT îşi limitează parteneriatele în domeniul securităţii, la baza selecţiei fiind exigenţe extrem de ridicate.

 

Măsuri de securitate în domeniul transporturilor

TNT este membru activ al multor asociaţii ale operatorilor express, existente la nivel global, organizaţii care se concentrează asupra măsurilor de control vamal şi de securitate, lucrând permanent cu entităţile guvernamentale şi cu alţi membri ai industriei, pentru a creşte securitatea lanţului de distribuţie. Totodată, TNT are o serie de programe interne de securitate, procese, proceduri şi sisteme, incluzând:

 • Programe de training în domeniul securităţii
  Măsurile de siguranţă şi necesitatea acestora fac parte din programul introductiv la care participă toţi angajaţii TNT. Module specifice de training includ programul dedicat curierilor şi Regulile de Aur, programe care sunt completate permanent de diverse alte informări relevante pentru diverse poziţii existente în companie.
 • Verificarea angajaţilor şi a subcontractorilor
  TNT are implementată o procedură de verificare a angajaţilor şi subcontractorilor, pentru a minimiza riscurile şi pentru a se conformă legislaţiei locale.
 • Evaluarea rutelor de transport din punct de vedere al riscurilor
  TNT a implementat un astfel de proces de evaluare care asigură verificarea periodică a tuturor rutelor, noi sau existente, din punct de vedere al riscurilor de securitate.
 • TNT asigură depozitarea sigură în tranzit
  O serie de măsuri şi recomandări sunt implementate în toate locaţiile din reţea, astfel încât acestea să fie în perfectă siguranţă, inclusiv pe parcursul perioadelor non-operaţionale sau al zilelor nelucrătoare.

 

Certificări în domeniul siguranţei transporturilor

TNT a implementat o serie de standarde de securitate care acoperă toate aspectele relevante, inclusiv siguranţa vehiculelor, controlul accesului, CCTV, serviciu de pază, sisteme de alarmă, training, etc. Standardele de securitate TNT sunt bazate pe Transported Asset Protection Association (TAPA) Clasa 'C'. În plus, TNT are peste 100 de hub-uri şi centre operaţionale, certificate TAPA 'A', precum şi multe alte sedii necertificate încă, dar care se conformează nivelului standard TAPA 'A'. Nivelul de securitate pentru toate locaţiile din reţeaua TNT se bazează pe rezultatele evaluărilor în privinţa riscurilor şi a măsurilor implementate pentru controlul acestora.

TNT este decis să asigure respectarea reglementărilor existente în cadrul diverselor programe de management al canalelor de distribuţie, iniţiate de anumite companii multinaţionale, programe menţionate în cadrul US Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT), certificare aprobată de către US Customs Border and Protection din Statele Unite ale Americii, împreună cu statele care au aderat la statutul internaţional C-TPAT şi alte 25 de entităţi cerificate Operator Economic Autorizat (AEO). corespunzătoare majorităţii statelor membre UE.

În plus, TNT deţine certificare AEO în Norvegia, Elveţia şi Taiwan, certificare Secure Trade Partnership + (STP+) în Singapore, precum şi Partners în Protection (PIP) în Canada. TNT se conformează tuturor programelor naţionale de securitate şi control vamal, create pentru a asigura un proces de distribuţie permanent optimizat.

 

Securitate aeriană

TNT a dezvoltat un program complex în domeniul securităţii aeriene, program care se concentrează pe îmbunătăţirile continue şi dezvoltările aduse reglementărilor recente şi progresului tehnologic, precum şi pe optimizarea adusă proceselor interne prin implementarea celor mai bune practici. TNT este extrem de implicat şi activ în discuţiile purtate cu organizatille de reglementare şi cu ceilalţi parteneri din industrie, pentru a creşte nivelul de securitate în transporturile aeriene la nivel global.