Transporturi sigure

Bunurile dumneavoastră sunt pe mâini sigure

Echipele noastre globale și locale de securitate lucrează non-stop pentru a asigura cele mai înalte standarde de transport securizat – din momentul în care vă preluăm expedierea până la livrarea în siguranță a acesteia într-un oraș sau în întreaga lume.

TNT depune toate eforturile pentru a-și îmbunătăți serviciile de securitate, concentrându-se asupra măsurilor de reducere a riscurilor, pentru prevenirea expunerii la infracțiuni și terorism și pentru a-și proteja angajații, activele și bunurile clienților.

Echipa noastră de securitate

La nivel global, TNT are o echipă de securitate, care coordonează la nivel strategic, principalele obiective de securitate, incluzând: dezvoltarea şi implementarea unui program strategic global de securitate, certificarea şi auditarea conform standardelor, dezvoltarea de sisteme şi a unui management al performanței în domeniul securității, generalizarea celor mai bune practici, managementul securității în domeniul transporturilor aeriene, susținând totodată echipele din teren pentru a furniza un unic punct de contact pentru clienții noștri strategici, la nivel de expert.
 

Responsabilitatea securității revine TNT Global Customs and Security Director , care raportează direct către TNT Global Network Operations Managing Director. Fiecare unitate operațională și fiecare țară are un manager responsabil de securitate, o echipă de securitate și o structură competentă stabilită de securitate, pentru gestionarea standardelor de securitate și a riscurilor, la nivel local.
 

În zonele cu risc ridicat, TNT implementează măsuri suplimentare de securitate, care pot include centre pentru controale de securitate, GPS, escorte de securitate, control îmbunătățit al locațiilor etc.  Pentru a-și proteja angajații, activele și bunurile clienților, TNT își restricționează detaliile privind modalitățile sale de securitate.

 

Instrucțiuni pentru un transport sigur

TNT este membru activ al mai multor asociații la nivel global, care se concentrează pe inițiativele privind securitatea în vămi, colaborând constant cu organisme de reglementare și parteneri din domeniu, pentru a îmbunătăți securitatea în lanțul de aprovizionare. În plus, TNT are multe programe, instrucțiuni, procese și sisteme de securitate internă, inclusiv:

 

 • Instruire de securitate
  Securitatea face parte din toate cursurile de instruire a noilor angajați.  Instruiri speciale de securitate precum Instruirea pentru conștientizarea securității șoferilor și Regulile de aur, cu asigurarea cursurilor de perfecționare continuă pentru angajații care au nevoie de astfel de instruiri.
 • Monitorizarea angajaților și a sub-contractorilor
  TNT are o politică de monitorizare a angajaților și a sub-contractorilor, cu ajutorul evaluărilor de securitate, conform legislațiilor locale.
 • Evaluări ale riscurilor rutelor
  TNT a implementat un proces de evaluare a riscurilor rutelor, care asigură faptul că toate rutele noi și existente de expediere sunt evaluate periodic pentru riscuri de securitate.
 • Stocare securizată TNT în tranzit
  Instrucțiunile sunt implementate în întreaga rețea, pentru a ne asigura că toate locațiile sunt securizate în afara orelor de program sau în timpul perioadelor de închidere.

Certificări logistice de securitate

TNT a implementat standarde de securitate în rețeaua sa, care acoperă toate aspectele legate de securitate, inclusiv securitatea vehiculelor, controlul accesului, camere CCTV, pază umană, sisteme de alarmă, instruire etc. Standardele de securitate sunt bazate pe standardul Transported Asset Protection Association (TAPA) clasa „C”. În plus, TNT are peste 100 de centre principale și depozite la nivel global certificate TAPA „A”. Adițional, TNT are și multe alte sedii necertificate încă, dar care se conformează nivelului standard TAPA „A”. Nivelurile de securitate ale tuturor sediilor din rețeaua TNT se bazează pe rezultatele evaluărilor riscurilor sale de securitate și sunt puse în aplicare controale de securitate relevante pentru atenuarea riscurilor.
 

TNT se angajează să atingă standardele din cadrul diverselor programe desfășurate de vămi, pentru lanțurile de aprovizionare securizate, conform certificării sale Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) S.U.A. (aprobată de Biroul de Vamă și Protecția Frontierelor din Statele Unite, împreună cu statutul de validare străină C-TPAT) și cu certificări aprobate în statele membre UE pentru 25 de operatori economici autorizați (AEO) de entități juridice.
 

În plus, TNT deține aprobări certificate AEO în Norvegia, Elveția și Taiwan, China, Secure Trade Partnership + (STP+) in Singapore și Partners in Protection (PIP) în Canada. TNT se concentrează pe toate programele naționale relevante vamale și de securitate pentru lanțurile de aprovizionare, care sunt lansate pentru a furniza în permanență un serviciu securizat pentru lanțul de aprovizionare.

 

Securitate în domeniul transporturilor aeriene

TNT a dezvoltat un program pentru securitatea în domeniul aviatic, care a ajuns la maturitate și care se concentrează pe îmbunătățirea și dezvoltarea continuă conform celor mai noi cerințe de reglementare și dezvoltare tehnologică, precum și pe implementarea celor mai bune procese. TNT este extrem de implicat și de activ în discuțiile purtate cu organizațiile de reglementare și cu ceilalți parteneri din domeniu, pentru a crește nivelul de securitate al transporturilor sale aeriene la nivel global.